ඉඹුල්පිටියේ විපුලසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/04/09සිත නිවන බුදු බණ - 18 Ven. Imbulpitiye Wipulasara Nayaka Thero - ඉඹුල්පිටියේ විපුලසාර නාහිමි00:25:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.