කොවුල්වැවේ වනරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/30සිත නිවන බුදු බණ - 157 Ven.Kowulwewe Wanarathana Thero 2019.11.30 - 05.01 කොවුල්වැවේ වනරතන ස්වාමීන්00:41:38
22018/04/03Ven. Kowulwewe Wanarathana Thero - 2018.04.03 - 08.00 කොවුල්වැවේ වනරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:45

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.