කුඩාබැදිගම සුමන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/02/26Ven.Kudabedigama Sumana Thero - 2019.02.26 - 08.05 කුඩාබැදිගම සුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:23
22018/09/17Ven.Kudabedigama Sumana Thero - 2018.09.17 - 08.00 කුඩාබැදිගම සුමන ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:56
32018/04/02Ven. Kudabedigama SumanaThero - 2018.04.02 - 20.00 කුඩාබැදිගම සුමන ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:17

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.