කට්ටකඩුවේ සුමනරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/16Dharmadeshana | චරණ TV ධර්ම දේශනා - රාජකීය පණ්ඩිත, ශ්‍රාස්ත්‍රපති, පුජ්‍ය කට්ටකඩුවේ සුමනරතන00:55:34
22019/03/26Ven.Kattakaduwe Sumanarathana Thero - 2019.03.26 - 08.02 කට්ටකඩුවේ සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:24
32018/03/22Ven.Kattakaduwe Sumanarathana Thero - 2018.03.22 - 08.00 කට්ටකඩුවේ සුමනරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:04
42017/12/08ජාතික සංඝ සම්මේලනයේ ලේකම් පූජ්‍ය කට්ටකඩුවේ සුමනරතන හිමි00:08:38
52014/11/15Mettā pāramī (loving-kindness)00:47:59
62014/09/07Sacca pāramī (Perfection of Truthfulness)00:43:43
72014/09/07Khanti pāramī (Perfection of Patience)00:46:01
82014/08/16Dana Paramita by Ven. Kattakaduwe Sumanarathana Thero00:48:13
92014/08/16Nekkamma Paramita by Ven Kattakaduwe Sumanarathana - Scottish Buddhist Vihara00:48:45

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.