දෙල්ගොඩ විමලසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/03/18Ven.Delgoda Wimalasiri Thero - 2018.03.18 - 08.00 දෙල්ගොඩ විමලසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ SLBC Dharmadeshana00:47:27

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.