ඔක්කම්පිටියේ සාරද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/25Ven.Okkampitiye Sarada Thero 2019.10.25 - 08.02 ඔක්කම්පිටියේ සාරද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:28
22018/10/06Ven.Okkampitiye Sarada Thero - 2018.10.06 - 08.00 ඔක්කම්පිටියේ සාරද ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:45
32018/03/19Ven Okkampitiye Sarada Thero - යොනිසෝ මනසිකාරයෙන් මෙනෙහි කලයුත්තේ කුමණ ධර්මයක්ද ( සීල සූත්‍රය )00:57:59
42018/03/14Ven.Okkampitiye Sarada Thero - 2018.03.14 - 20.00 ඔක්කම්පිටියේ සාරද ස්වාමීන්වහන්සේ SLBC Guwanviduli00:47:05
52017/06/23Sadaham Sawana - දහම් දේශණය - පූජණීය ඔක්කම්පිටියේ සාරද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:30
62017/01/0212. Ven Okkampitiye Sarada Thero - Baddaka Sutta SN - 8am14 June201600:46:54
72016/10/30Ven Okkampitiye Sarada Thero Guwanviduli Dharmadeshanawa 29 10 201600:42:41

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.