කඹුරුපිටියේ ආරියසේන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/04/25සිත නිවන බුදු බණ - 23 Ven. Kamburupitiye Ariyasena Thero - 2018.04.25-05.00 කඹුරුපිටියේ ආරියසේන හිමි00:47:53

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.