පොලොම්මාරුවේ වාචිස්සර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/02/19Ven.Polommaruwe Wachissara Thero - 2019.02.19 - 16.05 පොලොංමාරුවේ වාචිස්සර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:57
22018/03/01Ven.Polommaruwe Wachissara Thero - 2018.03.01 - 04.00 - පොලොම්මාරුවේ වාචිස්සර ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:36

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.