මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/04(2020 - 05 - 03) පූජ්‍ය මිනුවන්ගොඩ ඥානාවාස හිමි - Ven. Minuwangoda Gnanawasa thero00:51:12
22020/04/20Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero 2020.04.18 - 08.18 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:22
32020/04/06Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero 2020.04.03 - 08.08 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:58
42020/03/30(2020 - 03 - 25) පූජ්‍ය මිනුවන්ගොඩ ඥානාවාස හිමි - Ven Minuwangoda Gnanawasa thero00:50:19
52020/03/10සෙනෙහස ආදරය කියන්නේ මිහිරි වචනම නෙමෙයි. වචන ගොඩක් ආදරණීයයි නම් ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන00:48:10
62020/02/24වැඩ කරන තැන නොසළකා හැරිය බව ඉඟියකින් හරි දැනුනොත් ඔබ කොච්චර ඒ ගැන හිතනවද00:44:43
72020/02/10අන් අය තුල විශේෂ අඩුපාඩුවක් ඔබට පේනවා නම් බොහෝ වෙලාවට ඔබ තුල ඒ අඩුපාඩුව තිබෙන නිසා.00:49:20
82020/01/28අනුන්ගෙන් ආදරේ බලාපොරොත්තු වෙන්න නම්, අනුන්ගෙන් ආදරේ ලබන්න ඕන නම් ඔබ කරන්න ඕන දේ00:50:07
92020/01/22Significance of Offering Dana to Monks00:05:03
102020/01/13Dhamma Sharing with Bhante Minuwangoda Gnanawasa Thera on 9 Jan 2020 at BMV.00:19:59
112019/12/03ප්‍රශ්ණ නිසා නෙමෙයි ඔබ විඳවන්නේ ඔබේ හිත ප්‍රශ්ණ වලින් විඳවන්න කැමති නිසා කියල ඔබ තේරුම් ගත්තොත්00:47:55
122019/11/19යුධ පිටියේ ඇතා මෙන් Ven. Minuwangoda Gnanawasa thero(2019 - 11 - 18)00:52:32
132019/10/18Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero 2019.10. 18 - 08.07 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:25
142019/10/11Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero - 2019.10.06 - 18.35 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:30
152019/07/23Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero, 2019.07.23 - 20.06 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:44:43
162019/06/25Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero  2019.06.25 - 20.02 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:43:11
172019/05/17Ven Minuwangoda Gnanawasa Thero - සත්පුරුෂ ලක්ෂණ00:51:44
182018/12/16Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero - 2018.12.16 - 08.08 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:33
192018/11/07Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero  - 2018.11.07 - 08.08 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:08
202018/10/29Ven Minuwangoda Gnanawasa Thero - චෝදනා සූත්‍රය00:53:24
212018/10/17Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero - 2018.10.17 - 20.04 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:44
222018/09/24Ven Minuwangoda Gnanawasa Thero - අපි අපිව නිවාගැනීමට00:53:35
232018/09/21Ven.Minuwangoda Gnawasa Thero 2018.09.16 -13.00 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:50:59
242018/09/12පූජ්‍ය මිනුවන්ගොඩ ඥානාවාස හිමි 2018 07 14 Ven Minuwangoda Gnanawasa thero00:57:55
252018/09/12පූජ්‍ය මිනුවන්ගොඩ ඥානාවාස හිමි 2018 06 13 Ven Minuwangoda Gnanawasa thero00:48:44
262018/04/19Ven. Minuwangoda Gnanawasa Thero - 2018.04.19 - 08.00 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:07
272018/03/20Ven Minuwangoda Gnanawasa Thero - කුමක් නැතිකොට දැමීමෙන් සුවසේ නින්ද යයිද, ශෝක නෙකරයිද00:59:31
282018/03/07Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero-2017.03.07-20.00 - මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:07
292018/01/13Hiru Sadaham Ras Ven. Minuwangoda Gnanawasa Thero - Dhammapada Gatha00:29:45

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.