මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/18Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero 2019.10. 18 - 08.07 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:25
22019/10/11Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero - 2019.10.06 - 18.35 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:30
32019/07/23Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero, 2019.07.23 - 20.06 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:44:43
42019/06/25Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero  2019.06.25 - 20.02 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:43:11
52019/05/17Ven Minuwangoda Gnanawasa Thero - සත්පුරුෂ ලක්ෂණ00:51:44
62018/12/16Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero - 2018.12.16 - 08.08 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:33
72018/11/07Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero  - 2018.11.07 - 08.08 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:08
82018/10/29Ven Minuwangoda Gnanawasa Thero - චෝදනා සූත්‍රය00:53:24
92018/10/17Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero - 2018.10.17 - 20.04 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:44
102018/09/24Ven Minuwangoda Gnanawasa Thero - අපි අපිව නිවාගැනීමට00:53:35
112018/09/21Ven.Minuwangoda Gnawasa Thero 2018.09.16 -13.00 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:50:59
122018/09/12පූජ්‍ය මිනුවන්ගොඩ ඥානාවාස හිමි 2018 07 14 Ven Minuwangoda Gnanawasa thero00:57:55
132018/09/12පූජ්‍ය මිනුවන්ගොඩ ඥානාවාස හිමි 2018 06 13 Ven Minuwangoda Gnanawasa thero00:48:44
142018/04/19Ven. Minuwangoda Gnanawasa Thero - 2018.04.19 - 08.00 මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:07
152018/03/20Ven Minuwangoda Gnanawasa Thero - කුමක් නැතිකොට දැමීමෙන් සුවසේ නින්ද යයිද, ශෝක නෙකරයිද00:59:31
162018/03/07Ven.Minuwangoda Gnanawasa Thero-2017.03.07-20.00 - මිනුවන්ගොඩ ඤාණාවාස ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:07
172018/01/13Hiru Sadaham Ras Ven. Minuwangoda Gnanawasa Thero - Dhammapada Gatha00:29:45

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.