තෙරිපැහැ සිරිධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/11සිත නිවන බුදු බණ - 205 Ven.Theripehe Siridhamma Thero - 2020.06 11 - 05.01 තෙරිපැහැ සිරිධම්ම ස්වාමීන00:43:35
22020/03/11Ven.Theripehe Siridhamma Thero 2020.03.10 - 08.02 තෙරිපැහැ සිරිධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:05
32018/04/18Ven. Theripehe Siridhamma Thero - 2018.04.18 - 20.00 තෙරිපැහැ සිරිධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:54
42015/05/23theripehe siridhamma thero-rathupasvala - Dec 30, 201400:03:23
52014/12/30theripehe siridhamma thero-rathupasvala00:03:23
62013/06/12139. Ven Theripehe Siridhamma Thero 02a Dec1000:50:54

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.