මන්දාරම් නුවර විමලවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/04/18Ven. Mandaram Nuwara Wimalawansha Thero - 2018.04.18 - 08.00 මන්දාරම් නුවර විමලවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.