පයාගල සුමනසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/11/10Ven.Payagala Sumanasara Thero  - 2018.11.010 - 08.05 පයාගල සුමනසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:56
22018/04/18Ven. Payagala Sumanasara Thero - 2018.04.17 - 08.00 පයාගල සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:22

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.