මාතර කස්සප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/23Ven. Matara Kassapa Thero - සත්වයා හටගන්නේ කෙසේද? සත්ත සූත්‍රය ඇසුරින්.01:05:55
22020/06/23Ven. Matara Kassapa Thero. නතුම්හාක සූත්‍රය. කිසිවක් ඔබගේ නොවේ.01:02:13
32019/07/22Ven. Matara kassapa Thero සෝතාපන්න වීමට. - භික්ෂූ මාතර කස්සප.00:37:44
42016/06/16Ven. Matara Kassapa Thero _ Pancha Updanaskandaya 202:31:08
52016/05/25Ven.Matara Kassapa Thero00:00:09
62016/05/25Ven.Matara Kassapa Thero00:00:16
72016/04/12Pancha Upadanaskandaya (Ven.Matara Kassapa Thero)_[HD]01:36:59

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.