මාතර කස්සප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/22Ven. Matara kassapa thero සෝතාපන්න වනු පිණිස.. භික්ෂූ මාතර කස්සප.00:37:44
22016/06/16Pancha Updanaskandaya 2 ( Ven.Matara Kassapa Thero)02:31:08
32016/05/25Ven.Matara Kassapa Thero00:00:09
42016/05/25Ven.Matara Kassapa Thero00:00:16
52016/04/12Pancha Upadanaskandaya (Ven.Matara Kassapa Thero)_[HD]01:36:59

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.