මාතර කස්සප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12016/06/16Pancha Updanaskandaya 2 ( Ven.Matara Kassapa Thero)02:31:08
22016/05/25Ven.Matara Kassapa Thero00:00:09
32016/05/25Ven.Matara Kassapa Thero00:00:16
42016/04/12Pancha Upadanaskandaya (Ven.Matara Kassapa Thero)_[HD]01:36:59

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.