කනත්තේගොඩ සද්ධාරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/01ජීවිතඉන්ද්‍රිය හා ජීවිතරූපය Ven. Kanaththagoda Saddhaarathana thero (2019 - 10 - 31)00:54:20
22018/09/12Prof. Ven. Kanaththegoda Saddharathana thero - Wibhajjawaadha Katharagama Kiriwehera 2018 08 1100:14:18
32018/06/19විභජ්ජවාද 2018-05-12 අති පූජ්‍ය. කනත්තේගොඩ සද්ධාරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:06:49
42015/06/05Budu Bana - How to be the most powerful man in this world - Ven Kanattegoda Saddharathana Thero01:23:43

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.