තුඹුල්ලේ සීලක්ඛන්ධ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/04/11(2020 - 04 - 10) අතිපූජ්‍ය තුබුල්ලේ සීලක්ඛන්ද හිමි - Most Ven. Thubulle Seelakkanda thero00:59:56
22018/10/202018 - 10 - 18 අතිපූජ්‍ය තුබුල්ලේ සීලක්ඛන්ද හිමි Most Ven Thubulle Seelakkanda thero01:00:03
32018/06/19විභජ්ජවාද 2018-05-12 තුඹුල්ලේ ශ්‍රී සීලක්ඛන්ධාභිධාන නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:10:24

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.