කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/20විදසුන් වැඩීම - Ven. Koswatte Ariyawimala Thero00:00:11
22019/10/08කොස්වත්තේ අරියවිමල ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ශ්‍රි සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ දී පැවැත් වු ධර්මදේශනය .02:00:25
32019/05/22Ven. Koswatte Ariyawimala Thero - Mohandura Vinivida - 0502:08:59
42019/05/21Mohandura Winiwida Episode 5 [මොහදුර විනිවිද] [කොස්වත්තේ අරියවිමල නාහිමිපාණන් මෙහෙයවන]02:10:52
52019/04/22Ven. Koswatte Ariyawimala Thero - Mohandura Vinivida - 0401:27:07
62019/03/23Ven. Koswatte Ariyawimala Thero - Mohandura Vinivida - 0301:33:48
72019/03/04කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි සමඟ ධර්ම සාකච්ඡාව01:01:45
82019/02/23Ven. Koswatte Ariyawimala Thero - මොහඳුර විනිවිද - 0201:31:14
92019/01/28Ven. Koswatte Ariyawimala Thero01:30:01
102019/01/09සළායතන නිරෝධය Ven Koswatte Ariyawimala Thero00:50:24
112018/10/26අනේපිඬු සිටුතුමාගේ ප්‍රඥාව - කිංදිඨික සූත්‍රය | පූජ්‍ය කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි00:08:06
122018/09/12Ven Koswatte Ariyawimala thero | නාම රූප විඥාන02:20:55
132018/09/05“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Koswaththe Ariyawimala Thero01:26:26
142018/07/15අතිපුජ්‍ය කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි01:07:25
152018/06/01සළායතන නිරෝධය - Ven. Koswatte Ariyawimala Thero00:50:24
162018/02/14පටිච්චසමුප්පාද විවරණය - පූජ්‍ය කොස්වත්තේ අරියවිමල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ01:02:06
172015/06/12චුල්ල හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය 3 — පූජ්‍ය කොස්වත්තේ අරියවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:58
182015/03/092. Vithakka Santana Sutta - Ven Koswatte Ariyawimala Thero00:56:35
192012/08/05Suthra Dharma Desana - Ven Koswatte Ariyawimala Thero - Vithakka Santana Sutta00:56:35

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.