මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/14හිරු tv 2019 11 14 සමාජ සංගායනා උදෑසන දහම් සිතුවිලි සාදූ සාදූ සාදූ00:28:25
22019/11/10හිරු TV සමාජ සංගායනා 2019 11 10 අවුරුද්දේ ගොඩක් පිං කර ගන්න පුලුවන් කාලය කඨින චීවරය මාසය00:30:15
32019/11/10ස්වර්ණ්වහිනි 2019 11 10 ඒහිපස්සිකෝ ගුණ දම් පිරි මිනිසින් බිහි වේවා00:29:25
42019/11/10Ehipassiko 2019.11.1000:29:25
52019/11/10අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය - malimbada pannasara thero - පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි - Budu Bana00:49:02
62019/11/09Ven.Malimbada Pannasara Thero  2019.11 08 - 08.03 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:47
72019/11/08සතුට නිසා අමාශයට ස්‍රාවය වන රසායනය නිසා කුසගිනි නොදැනීම Ven Malimbada Pannasara thero (2019- 11 07)00:53:56
82019/11/05හිරු TV 2019 11 05 සමාජ සංගායනා ඔබේ ජිවිතයට දහම් බිදක්00:30:23
92019/11/03Ehipassiko 2019.11.0300:29:01
102019/10/27Ehipassiko 2019.10.2700:30:13
112019/10/25ධ්‍යාන කොටස් 2කි, පිරිහෙන හා නොපිරිහෙන ධ්‍යාන Ven. Malimbada Pannasara thero (2019 - 10 - 24)00:57:23
122019/10/23ආකාර අටක් ඔස්සේ මරණ සතිය වැඩීම 2019 10 05 පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව01:08:07
132019/10/22ආලෝකයත් අඳුරත් අතර සැරිසරන සත්‍යයෙන් හතර දෙනක්2019 10 02පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි budis tv00:49:39
142019/10/20Ven.Malimbada Pannasara Thero 2019.10. 20 - 20.01 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:57
152019/10/20Ehipassiko 2019.10.2000:57:23
162019/10/17Ehipassiko 2019.10.1700:27:45
172019/10/06Ehipassiko 2019.10.0600:27:59
182019/10/03ආලෝකයත් අඳුරත් අතර සැරිසරන සත්වයෝ 4 දෙනෙක් Ven. Malimbada Pannasara thero (2019 - 10 - 02)00:50:03
192019/09/29Ehipassiko 2019.09.2900:24:48
202019/09/22Ehipassiko 2019.09.2200:28:01
212019/09/15ධම්ම චින්තාව - 129 Ven.Malimbada Pannasara Thero 2019.09.14 - 04.43 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයා00:03:54
222019/09/15Ehipassiko 2019.09.1500:28:29
232019/09/09ධම්ම චින්තාව - 128 Ven.Malimbada Pannasara Thero 2019.09.09 - 04.42 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයා00:04:00
242019/09/05Ven.Malimbada Pannasara Thero 2019.09.05 - 08.03 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:35
252019/09/03බුද්ධ පූජාව විසිකරන කොට ඇතිවන සිතුවිලි - malimbada pannasara thero - පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි00:46:12
262019/08/22භොජනයේ පමණ මැන ගැනීම Ven. Malimbada Pannasara thero (2019 - 08 - 21)00:52:33
272019/08/07Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2019.08.07 - 20.05 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:12
282019/07/19පත්ත කම්ම සූත්‍රය - Malimbada Pannasara thero - Paththa Kamma Sutta - පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි00:46:35
292019/07/18අප බොහෝවිට බුදුගුණයේ සිංහල අර්ථය මෙනෙහි කරනවා මිස බුදුගුණ හැඟී නැත Malimbada Pannasara thero 19-7-1700:52:05
302019/07/12Ven.Malimbada Pannasara Thero 2019.07.12 - 20.02 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ,00:46:02
312019/07/03අප ලෞකික සැප විඳින්නේ සැමවිටම හෙට වේ, අද ඊට සූදානම් වීමකි Malimbada Pannasara thero (2019 - 07 - 02)00:54:23
322019/06/23Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2019.06.22 - 08.05 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:33
332019/05/16සච්ච ගවේෂී - 03 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.0500:23:53
342019/05/15Ven.Malimbada Pannasara Thero  - 2019.05.14 - 20.04 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:41
352019/05/02සච්ච ගවේෂී - 02 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.0500:28:16
362019/05/01Malimbada Pannasara thero - දුප්පත් පොහොසත් - Duppath Pohosath - පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි00:47:58
372019/04/14ධම්ම චින්තාව - 78 Ven.Malimbada Pannasara Thero  2019.04.14 - 04.40 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයා00:04:38
382019/04/13ධම්ම චින්තාව - 77 Ven.Malimbada Pannasara Thero  2019.04.13 - 04.42 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයා00:05:19
392019/04/12පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි2019 04 11pujya malimbada pannasara Himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශන00:53:37
402019/04/122019 - 04 - 11 පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Malimbada Pannasara thero00:53:46
412019/04/11Ven Malimbada Pannasara Thero 2019 04 09 12 30 The Buddhist TV මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණ00:51:54
422019/04/10ධම්ම චින්තාව - 76 Ven.Angunakolapelesse Indrajothi Thero  2019.04.10 - 04.43 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි00:05:24
432019/04/09ධම්ම චින්තාව - 75 Ven.Angunakolapelesse Indrajothi Thero  2019.04.09 - 04.40 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි00:04:54
442019/04/05Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2019.04.05 - 08.05 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:34
452019/03/31Ven Malimbada Pannasara thero...01:11:46
462019/03/23Ven.Malimbada Pannasara Thero  - 2019.03.23 - 08.05 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:43
472019/03/222019 - 03 - 22 පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Malimbada Pannasara thero00:53:37
482019/03/11Niwanata Maga - Ven Malimbada Pannasara Thero - Meth Tv00:55:36
492019/02/19" Budu Bana " Ven Malimbada Pannasara Thero 17.02.2019 Melbourne.01:41:41
502019/02/102019 01 26 - Venerable Malimbada Pannasara01:10:42
512019/02/052019 - 02 - 04 පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Malimbada Pannasara thero00:56:26
522019/01/24Ven Malimbada pannasara Thero 2019 01 19 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:49:49
532019/01/202019 - 01 - 19 පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Malimbada Pannasara thero00:50:52
542018/12/17Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.12.17 - 08.05 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:11
552018/12/03Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.11.09 - 13.30 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:53:13
562018/12/012018 - 11 - 30 පූජ්‍ය මාලිම්බර පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Malimbada Pannasara thero00:53:47
572018/11/23ධම්ම චින්තාව - 48 Ven.Malimbada Pannasara Thero - මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ 2018.11.2300:05:11
582018/11/16TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/11/09 ( Ven Malimbada Pannasara Thero )01:45:50
592018/11/16Ven.Malimbada Pannasara Thero  - 2018.11.16- 08.04 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:32
602018/10/30Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.10.30 - 08.01 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:41:52
612018/10/24Ven Malimbada Pannasara Thero 2018 10 22 wedalla Sumudura Dharma Katikawa Colombo TV00:52:34
622018/10/19Ven.Malimbada Pannasara Thero, 2018.10.18 - 17.05 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADI00:49:35
632018/10/14Ven malimbada pannasara Thero 2018 10 05 Nana pahana Sumudura Dharma Katikawa TNL TV02:00:00
642018/10/13TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/10/05 ( Ven Malimbada Pannasara Thero )02:04:24
652018/09/26Ven Malimbada pannasara Thero 2018 09 25 Sumudura Dharma Desanawa Colombo TV00:55:25
662018/09/23Ven malimbada pannasara Thero 2018 09 14 Nanapahana Sumudura Dharma Katikawa TNL TV01:53:02
672018/09/22TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/09/14 ( Ven Malimbada Pannasara Thero )01:57:31
682018/09/11Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.09.11 - 08.00 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:54
692018/08/27TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/08/17 ( Ven Malimbada Pannasara Thero & Chandana Gunawardana )02:01:55
702018/08/21Ven.Malimbada Pannasara Thero, - 2018.08.21 - 08.00 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:34
712018/08/03Ven.Malimbada Pannasara Thero, - 2018.08.02 - 23.00 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:49:53
722018/07/26Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.07.26 - 08.00 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:25
732018/07/20TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/07/13 ( Ven Malimbada Pannasara Thero & Lal Fonseka )02:01:55
742018/07/02Nana pahana 2018 06 15 ven malimbada pannasara ape Hamuduruwan wahanse dharma katikawa TNL TV01:51:26
752018/06/25TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.06.08 ( Ven Malimbada Pannasara Thero & Chandana Gunawardane )02:00:21
762018/06/12ධම්ම චින්තාව - 29 Ven Malimbada Pannasara Thero -2018.06.12 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:04:22
772018/06/11ධම්ම චින්තාව - 28 Ven Malimbada Pannasara Thero -2018.06.11 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:05:04
782018/06/09Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.06.09 - 20.00 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:52
792018/06/01TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/05/18 ( Ven Malimbada Pannasara Thero & Lal Fonseka )01:57:12
802018/05/16Ven Malimbada Pannasara Thero - පුජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:46
812018/05/12ධම්ම චින්තාව - 22 Ven. Malimbada Pannasara Thero -2018.05.12 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:03:37
822018/05/10ධම්ම චින්තාව - 21 Ven. Malimbada Pannasara Thero -2018.05.10 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:13
832018/05/06Ven. Malimbada Pannasara Thero00:28:42
842018/04/08Malimbada Pannasara Thero01:11:46
852018/01/045. Sangharava Sutta - Ven Malimbada Pannasara Thero - 24 Mar 201700:47:45
862017/01/29Ven Malimbada Pannasara Thero 2017 01 28 20 0000:43:48
872017/01/103. Asurindaka Sutraya SN - Ven Malimbada Pannasara Thero - 13 Feb201600:45:23
882017/01/1011. Attika Sutta SN - Ven Malimbada Pannasara Thero - 07 Oct201600:44:33
892017/01/0266. Ven Malimbada Pannasara Thero - Animiththa Panchakaya - 3am17 Nov201600:45:59
902017/01/022. Ven Malimbada Pannasara Thero - 10pm07 Feb201600:46:34
912016/01/202016 01 17 - Ven Malimbada Pannasara01:19:13
922015/12/3130.1 Ven Malimbada Pannasara Thero - 05p Mar2015 FM00:52:59
932015/12/3137. (1 & 2) Ven Malimbada Pannasara Thero - Mind & Discussin - 3p Apr2015 F M01:47:18
942015/12/319. Ven Malimbada Pannasara Thero - 12a Jan201500:48:38
952015/09/13සදහම් සවන - තෘෂ්ණාව දුරු කරන හැටි - පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:43
962015/06/29Ehipassiko 2015.06.28 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:27:19
972015/06/22Ehipassiko 2015.06.21 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:49:43
982015/06/15Ehipassiko 2015.06.14 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:29:04
992015/06/08Ehipassiko 2015.06.07 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:32:50
1002015/06/01Ehipassiko 2015.05.31 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:30:00
1012015/05/24Ehipassiko 2015.05.24 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:34:20
1022015/05/18Ehipassiko 2015.05.17 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:30:29
1032015/05/17Wesak Sil 201505:29:19
1042015/05/11Ehipassiko 2015.05.10 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:38:55
1052015/05/04Ehipassiko 2015.05.03 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:28:56
1062015/04/03TNL පෝදා දහම් සාකච්ඡාව - 03rd April 2015 (2 වන කොටස)00:22:46
1072015/04/03TNL පෝදා දහම් සාකච්ඡාව - 03rd April 2015 (1 වන කොටස)00:27:37
1082015/01/012014 12 30 Ven Malimbada Pannasara Thero01:07:50
1092014/11/202013 05 12 Ven Malimbada Pangnasara Thero00:54:21
1102014/11/172013 05 22 Ven Malimbada Pangnasara Thero00:54:47
1112014/08/16ආමිස, ප්‍රතිපත්ති පූජා සහ ස්තූප - පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි00:51:23
1122014/07/132013 02 17 Ven Malimbada Pangnasara Thero00:51:23
1132014/01/22129. Ven Malimbada Pannasara Thero - 6.30am12 May1300:47:22
1142014/01/22123. Ven Malimbada Pannasara Thero - 9.45pm08 May1300:42:47
1152014/01/03207.1 - Ven Malimbada Pannasara Thero - Full Moon Poya Day - 19pSep1300:54:08
1162014/01/02116. Ven Malimbada Pannasara Thero - Ashta Vidya Pasaloscharana Dharma - 06a Jun1300:53:08
1172014/01/0295. Ven Malimbada Pannasarathero - Sathpurusha Sutta / Anguththara Nikaya - 17p May1300:41:16
1182013/07/04Piumwila Sambhawana With Ven. Malimbada Pannasara [23rd June 2013]00:25:54
1192013/06/12126. Ven Malimbada Pannasara Thero 05p Nov1000:45:30
1202013/03/24170. Ven Malimbada Pannasara Thero 28p Dec1200:44:36
1212013/03/24142. Ven Malimbada Pannasara Thero 03a Nov1200:48:28
1222013/03/2489. Ven Malimbada Pannasara Thero 10p Jun1200:45:24
1232013/03/2365. Ven Malimbada Pannasara Thero 26a Apr1200:53:34
1242013/03/2340. Ven Malimbada Pannasara Thero 14a Mar1200:53:09
1252013/03/22120. Ven Malimbada Pannasara Thero 20a Nov1100:48:48
1262013/03/2277. Ven Malimbada Pannasara Thero 28p Aug1100:45:54
1272013/03/223. Ven Malimbada Pannasara Thero 06a Jan1100:47:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.