රණස්ගල්ලේ සිද්ධාර්ථ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/19Mahaneni Dyana Wadaw vedio 0100:21:07
22019/07/11Mahaneni Dhyana Wadaw TEST vedio 100:15:01
32019/07/08ශ්‍රාවකයින් පිරිසක් අරභයා තම්මැන්නාගම දී කල දේශනාවක්00:23:26
42019/06/30Niwan Maga - Part 800:56:18
52019/06/22Niwan Maga - Part 700:53:56
62019/06/07Niwan Maga - Part 601:08:32
72019/05/24Niwan Maga - Part 501:30:13
82019/05/18Niwan Maga ( නිවන් මග ) - Part 401:36:41
92019/05/03Niwan Maga ( නිවන් මඟ ) - Part 201:00:44
102019/04/17Niwan Maga ( නිවන් මඟ )01:16:58
112018/03/13පටිපදා ඥානදස්සන විශුද්ධිය - Patipada Gnanadassana Vishuddhiya01:10:29
122018/01/14මග්ගා මග්ග ඥාණ දස්සන විශුද්ධිය - Maggamagga Gnana Darshana Vishuddhiya01:45:38
132017/12/27කඞ්ඛාවිතරණි විශුද්ධිය - Kankavitharani Vishuddhiya - රණස්ගල්ලේ සිද්ධාර්ථ ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:36
142017/12/11මූලික භාවනා උපදෙස් - Mulika Bhavana Upades - රණස්ගල්ලේ සිද්ධාර්ථ හිමි00:06:03
152017/12/11දෘෂ්ඨි විශුද්ධිය - Drushti Vishuddhiya - රණස්ගල්ලේ සිද්ධාර්ථ ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:13
162017/11/12සප්ත විශුද්ධිය - Saptha Vishuddhiya - Ranasgalle Sidhartha thero01:28:31
172017/09/10සතර සතිපට්ඨාන සුත්‍රය - 1 - Sathara Sathiphattana Suthraya - Ranasgalle Sidhartha thero01:44:11
182017/07/10සෝවාන්වීමේ ප්‍රතිපදාව හා භාවනාව - 2 - Sowan weeme Prathipadawa ha bhawanawa01:10:34
192017/07/10සෝවාන්වීමේ ප්‍රතිපදාව හා භාවනාව -1 - Sowan weeme Prathipadawa ha bhawanawa01:13:50

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.