රණස්ගල්ලේ සිද්ධාර්ථ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/1221- ආධුනික භාවනායෝගීන් සඳහා උපදෙස්-03 (26 min)00:26:23
22019/11/2820 - ආධුනික භාවනායෝගීන් සඳහා උප⁣දෙස් 02 (18 min)00:18:49
32019/11/2819 - ආධුනික භාවනායෝගීන් සඳහා උපදෙස් 01 කොටස (20 min)00:19:27
42019/11/2018 - බුදුසසුන වනසන අක්‍රියාවාදය හා සසුන බබලන ක්‍රියාවාදය Part 02 (20min)00:20:51
52019/11/1717- Mahanni Dyana Wadaw video (Part 01) (28min)00:28:41
62019/11/1416 Anithya Sanchawa video (30 min)00:32:23
72019/11/0802 Daham gatalu ha pilithuru00:29:43
82019/11/0501-Daham gatalu saha pilithuru00:30:49
92019/10/2813 Mahaneni Dyana Wadaw video(32min)00:32:15
102019/10/2112 Mahaneni Dyana wadaw video (31 min)00:31:23
112019/10/1511 Mahaneni Dyana Wadaw video (36min)00:36:01
122019/10/13NIwan Maga 0900:54:12
132019/10/1010 Mahaneni Dyana wadaw video (30min)00:29:15
142019/10/04Mahaneni Dyana Wadaw video 08 (21min)00:20:43
152019/08/30Mahaneni Dyana Wadaw video 09 (20min)00:19:03
162019/08/24Mahaneni Dyana Wadaw video 07 (14min)00:14:10
172019/08/18Mahaneni Dyana Wadaw video 06 (20min)00:20:14
182019/08/10Mahaneni Dyana Wadaw vedio 05 (16min)00:15:47
192019/07/30Mahaneni Dyana wadaw vedio 04 (22min)00:22:08
202019/07/26Mahanei Dyana wadaw vedio 03 (24min)00:23:57
212019/07/22Mahaneni Dyana Wadaw vedio 02 (16min)00:16:49
222019/07/19Mahaneni Dyana Wadaw vedio 0100:21:07
232019/07/08ශ්‍රාවකයින් පිරිසක් අරභයා තම්මැන්නාගම දී කල දේශනාවක්00:23:26
242019/06/30Niwan Maga - Part 800:56:18
252019/06/22Niwan Maga - Part 700:53:56
262019/06/07Niwan Maga - Part 601:08:32
272019/05/24Niwan Maga - Part 501:30:13
282019/05/18Niwan Maga ( නිවන් මග ) - Part 401:36:41
292019/05/03Niwan Maga ( නිවන් මඟ ) - Part 201:00:44
302019/04/17Niwan Maga ( නිවන් මඟ )01:16:58
312018/03/13පටිපදා ඥානදස්සන විශුද්ධිය - Patipada Gnanadassana Vishuddhiya01:10:29
322018/01/14මග්ගා මග්ග ඥාණ දස්සන විශුද්ධිය - Maggamagga Gnana Darshana Vishuddhiya01:45:38
332017/12/27කඞ්ඛාවිතරණි විශුද්ධිය - Kankavitharani Vishuddhiya - රණස්ගල්ලේ සිද්ධාර්ථ ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:36
342017/12/11මූලික භාවනා උපදෙස් - Mulika Bhavana Upades - රණස්ගල්ලේ සිද්ධාර්ථ හිමි00:06:03
352017/12/11දෘෂ්ඨි විශුද්ධිය - Drushti Vishuddhiya - රණස්ගල්ලේ සිද්ධාර්ථ ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:13
362017/11/12සප්ත විශුද්ධිය - Saptha Vishuddhiya - Ranasgalle Sidhartha thero01:28:31
372017/09/10සතර සතිපට්ඨාන සුත්‍රය - 1 - Sathara Sathiphattana Suthraya - Ranasgalle Sidhartha thero01:44:11
382017/07/10සෝවාන්වීමේ ප්‍රතිපදාව හා භාවනාව - 2 - Sowan weeme Prathipadawa ha bhawanawa01:10:34
392017/07/10සෝවාන්වීමේ ප්‍රතිපදාව හා භාවනාව -1 - Sowan weeme Prathipadawa ha bhawanawa01:13:50

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.