පිටබැද්දර නිරෝධානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/10/21පහාරාද සූත්‍රය - පූජ්‍ය පිටබැද්දර නිරෝධානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:38:58
22016/03/07චිත්ත සමාධි-[බෞද්ධ වැඩසටහන​]අංක09-TV Didula00:53:10

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.