මැදිරිගිරියේ පුඤ්ඤසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/26Pahan Kanda | Ven. Madirigiriye Punnasara Thero | #Rashmi_TV00:54:29
22018/10/14Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-10-1300:52:24
32018/10/07Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-10-0600:53:12
42018/09/22Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-09-2200:53:34
52018/09/15Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-09-1500:53:17
62018/09/08Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-09-0800:53:56
72018/09/02Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-09-0100:52:50
82018/08/22Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-08-1800:54:57
92018/08/12Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-08-1100:56:22
102018/08/05Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-07-2800:54:54
112018/07/29Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-07-28 | යශෝධරා මහා රහත් තෙරණින් වහන්සේ - 4 කොටස00:51:18
122018/07/21Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-07-2100:54:04
132018/07/15Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-07-14 | යශෝධරා මහා රහත් තෙරණින් වහන්සේ - 200:54:11
142018/07/07Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-07-07 | යශෝධරා මහා රහත් තෙරණින් පිලිබඳ දේශනාව - 100:55:49
152018/06/30Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-06-3000:55:15
162018/06/16Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-06-16 |ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පිළිබඳව දේශනාව00:52:29
172018/05/29Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-05-2600:48:18
182018/05/26Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-05-1900:52:31
192018/05/21Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-05-0500:53:16
202018/05/04Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-04-2800:52:54
212018/04/23Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-04-2100:48:43
222018/04/08Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-04-0700:48:59
232018/04/01Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-03-3100:52:29
242018/03/25Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-03-2400:54:36
252018/03/18Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-03-1700:53:58
262018/03/11Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-03-1000:48:53
272018/03/04Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-03-0300:53:24
282018/02/25Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-02-2400:56:48
292018/02/18Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-02-17 | මහියංගනය මහා සෑ ඉතිහාසය - 2 කොටස00:56:52
302018/02/12Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-02-1000:43:12
312018/02/04Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-02-0300:53:49
322018/01/27Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-01-2700:58:22
332018/01/25රුවන්වැලි මහා සෑය 1-කොටස ඉන්ද්‍රගුප්ත නම් මහා රහතන් වහන්සේ දුටුගැමුණු රජතුමා හට මහා සෑය හදන්න....00:52:22
342018/01/20Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-01-2000:57:37
352018/01/14Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-01-1300:53:22
362017/10/21Madirigiriye Punnasara Thero - Pahan Kanda 2017-10-2101:03:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.