කොබ්බෑගල ආනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/08/13Indulgodakanda Sri Saddarmodaya Viharadipathi Ven Kobbegala Ananda thero00:48:49
22018/08/07Kobbegala Ananda himi Indulgodakanda sri saddarmodaya viharadipathi -0300:03:44
32018/08/07Kobbegala Ananda himi Indulgodakanda sri saddarmodaya viharadipathi -0200:22:28
42018/08/07Kobbegala Ananda himi Indulgodakanda sri saddarmodaya viharadipathi -0100:22:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.