කෑලිගම විජිතනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/30(2020 - 07 - 29) පූජ්‍ය කෑලිගම විජිතනන්ද හිමි - Ven. Kaeligama Vijithananda Thero00:54:21
22019/07/15ජාතික ජන බලවේගය සමාරම්භක උළෙල | Keligama Vijithananda Thero | 14.07.201900:11:20
32018/09/26Rajakeeya Panditha Keligama Vijithananda Thero speaks at Rathnapura District Seminar 20.09.201800:20:42

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.