හුලවගම අග්ගවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/03Sadaham Sawana - අනිච්චාවත සංකාරා || Ven Hulawagama Aggawansha Thero00:57:45
22020/04/14ජීවිතයට පිං උල්පත් ගලාගෙන එන කරුණු පිළිබඳ පුඥ්ඥාභිසංද සූත්‍රය Hulawagama Aggawansha Thero00:58:30
32020/03/192020 03 14 පූජ්‍ය හුලවගම අග්ගවංශ හිමි Ven Hulawagama Aggawansha thero01:07:07
42019/10/13අයිතිකරුවෙක් නැති දිව්‍ය අප්සරාවන් පිරි දිව්‍ය විමානය Hulawagama Aggawansha thero (2019 - 10 - 12)00:59:32
52019/10/05වස් ශික්ෂා පදය පැනවීම Ven. Hulawagama Aggawansha thero (2019 - 10 - 03)01:01:29
62019/09/01Ven. Hulawa Aggawansa Thero 2019-08-3100:42:57
72019/08/18Ven Hulawa Aggawansa Thero 2019-08-1700:44:39
82019/05/06Ven Hulawagama Aggawansha Thero 2019 05 04 16 0001:00:14
92019/05/06ආයු, වර්ණ, සැප, යසස, අධිපති බව ආයාචනයෙන් ලැබිය නොහැක (2019 - 05 - 05) පූජ්‍ය හුලවගම අග්ගවංශ හිමි01:02:48
102019/03/19Ven.Hulawagama Aggawansha Thero - 2019.03.14 - 16.00 හුලවගම අග්ගවංශ  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:00:08
112019/03/142019 - 03 - 13 පූජ්‍ය හුලවගම අග්ගවංශ හිමි - Ven Hulawagama Aggawansha thero01:00:13
122019/03/13Ven. Hulawa Aggawansa Thero 2019-03-1300:57:59
132019/03/122019 - 03 - 11 පූජ්‍ය හුලවගම අග්ගවංශ හිමි - Ven Hulawagama Aggawansha thero01:03:11
142019/01/05ගිනිගත් නිවස Ven. Hulawa Aggawansa Thero 2019-01-0501:06:35
152018/11/02Ven.Hulawagama Aggawansha Thero - 2018.10.25 - 09.00 හුලවගම අග්ගවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST01:05:32
162018/10/042018 - 10 - 03 පූජ්‍ය හුලවගම අග්ගවංශ හිමි Ven Hulawagama Aggawansha thero00:43:38
172018/09/27පූජ්‍ය හුලවගම අග්ගවංශ හිමි 2018 09 12 Ven Hulawagama Aggawansha thero01:02:56
182018/09/07Ven.Hulawagama Aggawansha Thero 2018.09.05 - 16.20 හුලවගම අග්ගවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:59:42
192018/07/09Ven.Hulawagama Aggawansha Thero - 2018.07.08 - 16.05 හුලවගම අග්ගවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ THE BUDDHIST00:57:49
202017/08/16අපාගත වන්නට හේතුවන දොරටු - Ven. Hulawa Aggawansa Thero 16-08-201600:51:41

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.