හුලවගම අග්ගවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/01Ven. Hulawa Aggawansa Thero 2019-08-3100:42:57
22019/08/18Ven Hulawa Aggawansa Thero 2019-08-1700:44:39
32019/05/06Ven Hulawagama Aggawansha Thero 2019 05 04 16 0001:00:14
42019/05/06ආයු, වර්ණ, සැප, යසස, අධිපති බව ආයාචනයෙන් ලැබිය නොහැක (2019 - 05 - 05) පූජ්‍ය හුලවගම අග්ගවංශ හිමි01:02:48
52019/03/19Ven.Hulawagama Aggawansha Thero - 2019.03.14 - 16.00 හුලවගම අග්ගවංශ  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:00:08
62019/03/142019 - 03 - 13 පූජ්‍ය හුලවගම අග්ගවංශ හිමි - Ven Hulawagama Aggawansha thero01:00:13
72019/03/13Ven. Hulawa Aggawansa Thero 2019-03-1300:57:59
82019/03/122019 - 03 - 11 පූජ්‍ය හුලවගම අග්ගවංශ හිමි - Ven Hulawagama Aggawansha thero01:03:11
92019/01/05ගිනිගත් නිවස Ven. Hulawa Aggawansa Thero 2019-01-0501:06:35
102018/10/042018 - 10 - 03 පූජ්‍ය හුලවගම අග්ගවංශ හිමි Ven Hulawagama Aggawansha thero00:43:38
112018/09/27පූජ්‍ය හුලවගම අග්ගවංශ හිමි 2018 09 12 Ven Hulawagama Aggawansha thero01:02:56
122017/08/16අපාගත වන්නට හේතුවන දොරටු - Ven. Hulawa Aggawansa Thero 16-08-201600:51:41

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.