අතුරුගිරියේ අනුරුද්ධ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/07අති පූජ්‍ය අතුරුගිරියේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:17
22019/06/06Ven Athurugiriye Anuruddha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:38:22
32019/05/18පූජ්‍යඅතුරුගිරියේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන්වහන්සේ සිදුකළ විශේෂ ධර්ම දේශනව.00:51:06
42019/05/15Athurugiriye Anuruddha Thero - Dharmasanaya - 2019-05-1000:41:10
52019/05/11දෙමාපියන් රවටන්න එපා Ven Athurugiriye Anuruddha Thero00:12:36
62019/05/08Athurugiriye Anuruddha Thero - Damsak Nada 2019-04-2800:43:15
72019/03/30Athurugiriye Anuruddha Thero - Dharmasanaya - 2019-03-2900:39:13
82019/03/26Athurugiriye Anuruddha Thero - Dharmasanaya - 2019-03-2200:39:42
92019/03/16අති පූජ්‍ය අතුරුගිරියේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සුමධුර ධර්ම දේශනාව01:37:36
102018/12/10Athurugiriye Anuruddha Thero - Damsak Nada 2018-12-0900:39:00
112018/10/29Athurugiriye Anuruddha Thero - Damsak Nada 2018-10-2800:44:03
122018/10/04Athurugiriye Anuruddha Thero - Dharmasanaya - 2018-10-0400:38:58
132018/09/09Athurugiriye Anuruddha Thero - Damsak Nada 2018-09-0900:43:24
142018/06/24Athurugiriye Anuruddha Thero - Damsak Nada 2018-06-2400:43:37
152017/10/29දෙමාපියන් රවටන්න එපා Ven Athurugiriye Anuruddha Thero00:12:36

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.