දිඹුල්වල අරියධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/13සසර පුරුදු දුරලමු සත්පුරුෂ වෙමු | පූජ්‍ය දිඹුල්වල අරියධම්ම හිමි | Dibulwala Ariyadamma Himi00:57:03
22020/03/18Ehipassiko 2019 11 12 එහිපස්සිකෝ ධම්මචින්තා00:29:50
32020/03/18Ehipassiko 2019 08 19 එහිපස්සිකෝ ධම්මචින්තා00:28:13
42020/03/18එහිපස්සිකෝ ධම්මචින්තා00:27:56
52020/01/08අලුත් අවුරුද්දට හිතන්න යමක් ධර්ම දේශණාව දිඹුල්වල අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ -Ven Dibulwela Ariyadamma01:02:33
62019/11/25ස්වර්ණ්වහිනි 2019 11 25 ඒහිපස්සිකෝ උදෑසන දහම් සිතුවිලි00:29:00
72019/11/25Ehipassiko 2019.11.2500:29:00
82019/11/12ස්වර්ණ්වහිනි 2019 11 12 ඒහිපස්සිකෝ උදෑසන දහම් කරුණු සිත් තුල ගුණ දම් පිරි මිනිසින් බිහි වේවා00:29:50
92019/11/12Ehipassiko 2019.11.1200:29:50
102019/11/04Ehipassiko 2019.11.0400:28:02
112019/10/21Ehipassiko 2019.10.2100:26:53
122019/10/14Ehipassiko 2019.10.1400:26:47
132019/10/07Ehipassiko 2019.10.0700:27:32
142019/09/23Ehipassiko 2019.09.2300:27:47
152019/09/16Ehipassiko 2019.09.1600:26:23
162018/10/102018 - 10 - 09 පූජ්‍ය දිඹුල්වල අරියධම්ම හිමි Ven Dimbulwala Ariyadhamma thero00:59:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.