තුම්මුල්ලේ සීලක්ඛන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/10/122018 - 10 - 11 අතිපූජ්‍ය තුම්මුල්ලේ සීලක්ඛන්ද හිමි Most Ven Thummulle Seelakkanda thero01:00:03
22018/09/12Most Ven Thummulle Seelakkanda Thero 2018 06 0501:03:27

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.