දොරගමුවේ රතනසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/02සතුටින් මිය ගිහින් දෙව්ලොව උපදින්න Ven. Doragamuwe Rathanasara thero (2019 - 12 - 01)01:04:10
22019/11/24මොකටද මුත්තේ බිම හාරන්නේ? Ven. Doragamuwe Rathanasara thero (2019 - 11 - 22)01:01:47
32019/11/08වඳින අවස්ථාවේම 4කමටහන් වැඩෙන වන්දනා ක්‍රම Ven. Doragamuwe Rathanasara thero (2019 - 11 - 06)00:56:48
42019/10/24අකුසල සමාපත්ති සූත්‍රය Ven. Doragamuwe Rathanasara thero (2019 - 10 - 22)00:59:52
52019/09/21ධර්මයේ හැසිරීමට ප්‍රමාද බව සත්‍යකි, නමුත් කලබලයෙන් ධර්මය වැඩීම නිශ්ඵලය (2019 - 09 - 20)00:59:40
62019/09/16උපාය රූපී ආශ්චර්යකින් ජනයා සිල්වත් කළ බෝසත් රජු - Ven. Doragamuwe Rathanasara thero (2019 - 09 - 15)01:12:27
72019/07/15කපුටාගේ චිත්ත ස්භාව අධ්‍යනයෙන් මතුවන අගුණ 10ක් Ven. Doragamuwe Rathanasara thero (2019 - 07 - 14)01:02:00
82019/07/07ඔබ දෙවියන්ගෙන් පිදුම් ලබන්නෙක් නම් සීලවන්ත,ප්‍රඥ්ඥාවන්ත හෝ රහතන් වහන්සේ නමකි. (2019 - 07 - 06)01:06:42
92019/06/25අන් අයගේ බල කිරීමට පිංකම් වෙනුවට ගොන්කම් කිරීම Ven. Doragamuwe Rathanasara thero (2019 - 06 - 24)01:00:52
102019/06/10ගුල් සාදන සහ නොසාදන මීයන් හඳුනා ගැනීම (2019 - 06 - 09) පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි01:04:43
112019/06/04ඔබ අද දිනයේ පැය 24න් විනාඩි කීයක් කුසල අරමුණු ගත්තාද? (2019 - 06 - 03) පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි00:56:57
122019/05/21අකුසලයටද වීරිය බහුලව අවශ්‍ය වේ (2019 - 05 - 20) පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි01:05:19
132019/03/272019 - 03 - 26 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:04:03
142019/03/222019 - 03 - 22 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:57:42
152019/03/09Ven.Doragamuwe Rathanasara Thero  - 2019.02.28 - 08.00 දොරගමුවේ රතනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:35
162019/02/162019 - 02 - 15 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:06:53
172019/02/092019 - 02 - 08 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:58:12
182019/01/222019 - 01 - 21 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:58:10
192019/01/172019 - 01 - 17 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:59:54
202018/12/242018 - 12 - 24 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:03:33
212018/12/222018 - 12 - 21 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:56:22
222018/11/192018 - 11 - 19 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:03:23
232018/11/152018 - 11 - 15 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:00:32
242018/10/222018 - 10 - 22 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:57:22
252018/10/172018 10 16 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:57:57
262018/09/302018 - 09 - 29 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:55:31
272018/09/19පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි 2018 08 26 Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:59:27
282018/09/12පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි 2018 07 13 Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:01:55
292017/04/25Ven Doragamuwe Rathanasara Thero_20170402_0100:21:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.