දොරගමුවේ රතනසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/15කපුටාගේ චිත්ත ස්භාව අධ්‍යනයෙන් මතුවන අගුණ 10ක් Ven. Doragamuwe Rathanasara thero (2019 - 07 - 14)01:02:00
22019/07/07ඔබ දෙවියන්ගෙන් පිදුම් ලබන්නෙක් නම් සීලවන්ත,ප්‍රඥ්ඥාවන්ත හෝ රහතන් වහන්සේ නමකි. (2019 - 07 - 06)01:06:42
32019/06/25අන් අයගේ බල කිරීමට පිංකම් වෙනුවට ගොන්කම් කිරීම Ven. Doragamuwe Rathanasara thero (2019 - 06 - 24)01:00:52
42019/06/10ගුල් සාදන සහ නොසාදන මීයන් හඳුනා ගැනීම (2019 - 06 - 09) පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි01:04:43
52019/06/04ඔබ අද දිනයේ පැය 24න් විනාඩි කීයක් කුසල අරමුණු ගත්තාද? (2019 - 06 - 03) පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි00:56:57
62019/05/21අකුසලයටද වීරිය බහුලව අවශ්‍ය වේ (2019 - 05 - 20) පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි01:05:19
72019/03/272019 - 03 - 26 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:04:03
82019/03/222019 - 03 - 22 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:57:42
92019/03/09Ven.Doragamuwe Rathanasara Thero  - 2019.02.28 - 08.00 දොරගමුවේ රතනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:35
102019/02/162019 - 02 - 15 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:06:53
112019/02/092019 - 02 - 08 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:58:12
122019/01/222019 - 01 - 21 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:58:10
132019/01/172019 - 01 - 17 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:59:54
142018/12/242018 - 12 - 24 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:03:33
152018/12/222018 - 12 - 21 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:56:22
162018/11/192018 - 11 - 19 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:03:23
172018/11/152018 - 11 - 15 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි - Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:00:32
182018/10/222018 - 10 - 22 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:57:22
192018/10/172018 10 16 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:57:57
202018/09/302018 - 09 - 29 පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:55:31
212018/09/19පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි 2018 08 26 Ven Doragamuwe Rathanasara thero00:59:27
222018/09/12පූජ්‍ය දොරගමුවේ රතනසාර හිමි 2018 07 13 Ven Doragamuwe Rathanasara thero01:01:55
232017/04/25Ven Doragamuwe Rathanasara Thero_20170402_0100:21:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.