කුරුණෑගල චරණධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/01/26සීලයෙන් නොනැවතී ඉදිරියට ගමන් කිරීම,කුරුණෑගල චරණධම්ම ස්වාමීන්වහන්සKurunegala Charanadamma himi00:48:31
22018/06/03පොසොන් පොහොය දින ධර්ම සාකච්චාව, Poya day Damma Discussion01:00:06

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.