ඇල්ලේගම පඤ්ඤාසීල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/152017 - 01 - 21 පූජ්‍ය ඇල්ලේගම පඤ්ඤාසීල හිමි - Ven Ellegama Pannaseela thero00:57:44
22019/11/242017 - 01 - 14 පූජ්‍ය ඇල්ලේගම පඤ්ඤාසීල හිමි - Ven Ellegama Pannaseela Thero00:55:48
32019/11/242017 - 01 - 07 පූජ්‍ය ඇල්ලේගම පඤ්ඤාසීල හිමි - Ven Ellegama Pannaseela thero00:54:31
42019/11/232017 - 01 - 01 පූජ්‍ය ඇල්ලේගම පඤ්ඤාසීල හිමි - Ven Ellegama Pannaseela thero00:56:17
52019/01/192019 - 01 - 18 පූජ්‍ය ඇල්ලේගම පඤ්ඤාසීල හිමි - Ven Ellegama Pannaseela thero00:53:29
62018/10/262018 - 10 - 26 පූජ්‍ය ඇල්ලේගම පඤ්ඤාසීල හිමි - Ven Ellegama Pannaseela thero01:01:50
72016/08/11Ven Ellegama Pannaseela Thero 11 Aug00:54:38
82013/04/084. Akusala Sith (අකුසල සිත්) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Ellegama Pannaseela Thero 12 Mar1100:41:28
92013/04/083. Chaithasika Dharma (චෛතසික ධර්ම) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Ellegama Pannaseela Thero 07 Mar1100:27:29

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.