මාමුණුවේ උදිතධීර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/10/28Mamunuwe Udhithadeera Thero - Pansil Maluwa 2018-10-2801:29:38
22018/07/14Thripitaka Puja - ත්‍රිපිටක පූජා පින්කම01:02:09

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.