කොළුගල වජිරඤාන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/11අප අතරම උපදින තිරිසන් ඥාතීන් Ven. Kolugala Vajiragnana thero (2019 - 11 - 10)00:53:38
22019/06/13මරණින් මතු සුගති හෝ දුගතිගාමී වීමට අවශ්‍යය පරිසාධන මට්ටම් Ven Kolugala Vajiragnana thero (2019-6-12)00:54:22
32019/06/12ඔබ නිසැකවම පෙර භවයේ තිරිසන් යෝනියක සිට නැත Ven. Kolugala Vajiragnana thero (2019/6/11)00:50:09
42019/05/21වරදක් පෙන්වූ කල නිධානයක් පෙන්වූයේ යැයි සිතන්න (2019 - 05 - 20) පූජ්‍ය කොළුගල වජිරඤාන හිමි00:51:11
52019/05/04සුගතියට යනවිට රැගෙන යා යුතු දෑ (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය කොළුගල වජිරඤාන හිමි00:52:33
62019/03/092019 - 03 - 08 පූජ්‍ය කොළුගල වජිරඤාන හිමි - Ven Kolugala Vajiragnana thero00:52:40
72019/01/112019 - 01 - 11 පූජ්‍ය කොළුගල වජිරඤාන හිමි - Ven Kolugala Vajiragnana thero00:52:37
82018/10/282018 - 10 - 28 පූජ්‍ය කොළුගල වජිරඤාන හිමි - Ven Kolugala Vajiragnana thero00:49:08
92018/09/12පූජ්‍ය කොළුගල වජිරඤාන හිමි 2018 07 08 Ven Kolugala Vajiragnana thero00:52:52
102017/04/16Ven Kolugala Vajiragnana Thero 2017 04 1600:57:17

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.