නුවරඑළියේ ඤාණසීල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/31 Ven Nuwaraeliye Gnanaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:23:20
22018/05/30නිරතුරුවම කුසල් කිරීම්‍ෙ වැදගත්කම00:23:20

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.