කාරියගම මහින්දසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/03Specail Dhamma Sermon| Ven Kariyagama Mahindasara Thero| 03.08.202000:44:05
22020/05/16(2020 - 05 - 16) පූජ්‍ය කාරියගම මහින්දසාර හිමි - Ven. Kaariyagama Mahindasara thero00:54:24
32019/10/19'Semadetama Mula Sithai' - Venerable Kariyagama Mahindasara Thero01:40:29
42018/05/07Ven Kariyagama Mahindasara Thero Maha Sakuladai Sutta00:51:51
52017/09/03Sallekhatta Gnana by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion01:47:04
62017/09/03Sachchagnana Chathuskadhwaya by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion02:01:35
72017/09/03Sallekha Sutta by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion01:51:48
82017/09/03Sheelamaya Gnanaya by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion01:57:29
92017/09/03Sheelaya and Realisation of TRUTH by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion02:02:43
102017/07/29Bhaya Bherawa Sutta by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion02:01:22
112017/07/22Meelhaka Sutta by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion01:56:21
122017/07/22Hiri Oththappa Sutta by Ven Kariyagama Mahindasara Himi02:00:38
132017/07/05Seewathika Sutta by Ven Kariyagama Mahindasara Himi01:02:59
142017/06/26Bhaya Sutta Ven Kaariyagama Mahindasara Thero (භය සුත්‍රය - පුජ්‍ය කාරියගම මහින්දසාර හිමි)01:02:10
152017/06/14Ven Kariyagama Mahindasara Himi Manasa & Bhaya00:55:18
162017/06/01Roga Anumodanawa - Ven Kaariyagama Mahindasara Thero - ඔබේ මනසමයි ඔබව රෝගියෙකු කරන්නේ01:07:25

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.