කාරියගම මහින්දසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/19'Semadetama Mula Sithai' - Venerable Kariyagama Mahindasara Thero01:40:29
22018/05/07Ven Kariyagama Mahindasara Thero Maha Sakuladai Sutta00:51:51
32017/09/03Sallekhatta Gnana by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion01:47:04
42017/09/03Sachchagnana Chathuskadhwaya by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion02:01:35
52017/09/03Sallekha Sutta by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion01:51:48
62017/09/03Sheelamaya Gnanaya by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion01:57:29
72017/09/03Sheelaya and Realisation of TRUTH by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion02:02:43
82017/07/29Bhaya Bherawa Sutta by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion02:01:22
92017/07/22Meelhaka Sutta by Ven Kariyagama Mahindasara Himi talk & discussion01:56:21
102017/07/22Hiri Oththappa Sutta by Ven Kariyagama Mahindasara Himi02:00:38
112017/07/05Seewathika Sutta by Ven Kariyagama Mahindasara Himi01:02:59
122017/06/26Bhaya Sutta Ven Kaariyagama Mahindasara Thero (භය සුත්‍රය - පුජ්‍ය කාරියගම මහින්දසාර හිමි)01:02:10
132017/06/14Ven Kariyagama Mahindasara Himi Manasa & Bhaya00:55:18
142017/06/01Roga Anumodanawa - Ven Kaariyagama Mahindasara Thero - ඔබේ මනසමයි ඔබව රෝගියෙකු කරන්නේ01:07:25
152015/11/04Kariyagama mahindasara Thero - Sumadhura Dharma deshanawa part 0100:24:42
162015/11/04Kariyagama mahindasara Thero - Sumadhura Dharma deshanawa part 0200:25:16

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.