බදුල්ලගම්මන සුමනසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/05/09සියලු රෝග නිවන ඖෂධය හෙළි කරයි !00:24:45
22019/04/18Ven Badullagammana Sumanasara Maha Thero00:27:42
32016/03/22ජන්බුද්වීපය, ඉන්දියාව හා හෙළබිම - අතිපූජනීය බදුලුගම්මන සුමනසාර හිමි00:18:28
42016/01/03බුද්ධ ධර්මය, ජන්බුද්වීපය, ඉන්දියාව හා හෙළබිම ... (අතිපූජනීය බදුලුගම්මන සුමනසාර හිමි)00:18:28

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.