දියතලාවේ ධම්මාලංකාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/12නොපැමිණි රහත්හු පැමිණියාහුද, පැමිණි රහත්හු පහසුවෙන් වසන්නාහුද Diyatalawe Dhammalankara tero 19-11-1100:56:41
22019/06/241 × 10¹⁴⁰ දක්වා ගණිත ක්‍රම බුද්ධ දේශනාවට අනුව Ven. Diyathalawe Dhammalankara thero (2019 - 06 - 23)01:00:14
32019/05/16අනාථ නොවී සනාථ වීමට කාරණු 10ක් (2019 - 05 - 15) පූජ්‍ය දියතලාවේ ධම්මාලංකාර හිමි01:07:30
42019/04/092019 - 04 - 08 පූජ්‍ය දියතලාවේ ධම්මාලංකාර හිමි - Ven Diyathalawe Dhammalankara thero01:03:46
52019/04/072019 - 04 - 06 පූජ්‍ය දියතලාවේ ධම්මාලංකාර හිමි - Ven Diyathalawe Dhammalankara thero01:04:55
62018/01/23Sadaham Yathra - Diyathalawe Dhammalankara Himi - Laggala02:48:37

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.