වැල්ලවායේ සුමනබෝධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/09/25අතිපූජනීය වැල්ලවායේ සුමනබෝධි ස්වාමින්වහන්සේ ත්‍රිපිටක පූජාව අලලා සිදුකල ධර්ම දේශනාව00:45:08
22018/07/24චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනය - යුදගනාව රජමහා විහාරය, බුත්තල.00:57:17
32018/07/14භාවනාවේ මූලික කරුණු00:07:33
42018/06/24පබ්බජ්ජා සමයෝ මමං.00:55:31
52018/06/21සමථයෙන් නිවනට00:07:47
62018/06/15නිරුක්තියෙන් නිවන් ලැබේද00:04:45
72018/06/13අනිත්‍යතාවයෙන් නිවනට00:06:38
82018/06/13භාවනාවෙන් නිවනට.00:17:06
92018/01/08සමාධිය නොවැඩෙන්නේ ඇයි? - දනව්කන්ද, වැලිවේරිය.00:26:58
102018/01/08සප්ත විශුද්ධිය - ධම්මාරාම යෝගාශ්‍රමය, උග්ගල්බොඩ.01:15:27
112017/12/04චතුරාර්ය සත්‍යය දේශනාව - ධම්මාරාම යෝගාශ්‍රමය, උග්ගල්බොඩ.01:09:25
122017/10/06සියලු සන්ස්කාර ධර්ම අනිත්ය වේ00:13:53
132017/10/06ත්‍රිපිටක පූජාවේදී, විහාරවාසී වැල්ලවායේ සුමනබෝධි ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල පුණ්‍යානුමෝදනාව සහ අනුශාසනාව00:23:36
142017/10/04සිසු දිරි - Helping Children දෙවන වැඩසටහන.00:04:12
152017/10/04සිසු දිරි - Helping Children පළමු වැඩසටහන.00:01:44
162017/05/15චතුරාර්ය සත්‍යය හා විදර්ශනාව / Chathurarya Sathya ha Vidarshanava.01:16:33
172017/04/12Thrilakshanaya Baleema / ත්‍රිලක්ෂණය බැලීම.00:12:03
182017/04/11seelayen nivanata00:17:53
192017/04/05anapanasathiyen nivanata / ආනාපානසතියෙන් නිවනට.00:19:26
202017/04/04Dukkharya sathyaya - දුක්ඛාර්ය සත්‍යය වටහාගත යුතු ආකාරය.00:05:54
212017/04/04Nivana / නිවන - 0100:06:56
222017/04/04Dananumodana / දානානුමෝදනා - 0100:17:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.