කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/19ලෝක විනාශය | සත්ත සුරියුග්ගමන සූත්‍රය | Saththa Suriyuggamana Sutta | End of The Earth01:18:34
22019/09/18දුප්පත්කම නිසා අභිමානය නසාගත යුතු නැහැ ( පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ)00:18:07
32019/09/18තරුණ දූපුතුන්ගෙන් කරන ආදරණීය ඉල්ලීම - අනගාරික ධර්මපාල ගුණානුස්මරණ පින්කම 2019-09-1400:10:35
42019/09/17කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය සිංහල සජ්ජායනය00:03:55
52019/09/16Pause and read:It takes 2 seconds for one image.00:02:33
62019/09/15දෙමළ භාෂාවෙන් වන්දනා කවි00:09:30
72019/09/11නින්ද නොගිය රජා00:07:36
82019/09/11මහමෙව්නාවේ වෙනස00:04:50
92019/09/11දේවදූත සූත්‍රය | Devadutha Sutta | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:06:28
102019/09/09Sesi Thiloguru බුදුගුණ කවි ~ Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:21:50
112019/09/09ගුරු ඔවදන්00:01:56
122019/09/08බෝධීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවිතය කැප කළ මිනිසෙකුගේ අසිරිය00:04:46
132019/09/07සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:02:01
142019/09/07මහා මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:01:52
152019/09/05සංඝානුස්සති භාවනාව | 05.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:27:13
162019/09/05ධම්මානුස්සති භාවනාව | 05.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:27:37
172019/09/05බුද්ධානුස්සති භාවනාව | 05.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:35:19
182019/09/05මෛත්‍රී භාවනාව | 05.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:30:17
192019/09/04මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:02:15
202019/09/04යසෝජ මහ රහතන් වහන්සේ00:01:58
212019/09/04භද්‍ර මහ රහතන් වහන්සේ00:03:09
222019/09/04කුමාපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ00:01:05
232019/09/04මෝඝරාජ මහ රහතන් වහන්සේ00:01:34
242019/09/04සම්බුලකච්චාන මහ රහතන් වහන්සේ00:01:31
252019/09/04සුබාහු මහ රහතන් වහන්සේ00:01:23
262019/09/03සීවලී මහ රහතන් වහන්සේ00:01:15
272019/09/03ආනාපානසතිය - 4 | 03.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:13:35
282019/09/03ආනාපානසතිය - 3 | 03.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:14:16
292019/09/03ආනාපානසතිය - 2 | 03.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:12:33
302019/09/03ආනාපානසතිය - 1 | 03.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:13:07
312019/09/03සතර සතිපට්ඨානය | 03.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:12:32
322019/09/03හත්ථාරෝහකපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ00:01:08
332019/09/03ගවම්පතී මහරහතන් වහන්සේ00:00:52
342019/09/03උසභ මහරහතන් වහන්සේ00:01:09
352019/09/03නිග්‍රෝධ මහරහතන් වහන්සේ00:01:05
362019/09/02ඒ අමා නිවන් දුටු රහතන් වහන්සේලා00:03:55
372019/09/02සම්මා සතිය යනු කුමක්ද?| 02.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:12:17
382019/09/02මූලික භාවනා ක්‍රම මොනවද?| 02.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:12:45
392019/09/02අපි භාවනා කරමු | 02.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:12:08
402019/09/02වන්දේ වන්දේ භගවන්තං00:14:32
412019/09/01සසරට යොමුවුණු කෙනෙක් විලස නොව නිවනට යන මඟ සුරැකේවා පින් මතුවෙන වන්දනා00:06:23
422019/09/01ගෞතම මුණිඳු මගේ හිරු සඳු වන සේක. පින් මතුවෙන වන්දනා00:06:26
432019/09/01ඡත්ත මාණවක ගාථා00:04:11
442019/09/01ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ 155 ජන්ම දින සංවත්සරය2019 08 29 පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:07:19
452019/08/31පරම පූජනීය මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:01:52
462019/08/31පරම පූජනීය සාරිපුත්ථ මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:02:01
472019/08/29ජාතියේ අභිමානය ගොඩනැගීමට එකතු වෙන්න | අනගාරික ධර්මපාල ජන්ම දින සංවත්සරය 201900:07:26
482019/08/29සිරි දම්පල් අභිනන්දන | අනගාරික ධර්මපාල ශ්‍රීමතාණන්ගේ 155 වන ජන්ම දින් සංවත්සරය..00:07:26
492019/08/21සත්‍ය වූ ‌ලොව ‌මෙයයි...00:30:21
502019/08/17 Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 701:16:32
512019/08/13 Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 601:23:46
522019/08/11පින ගැන වරදවා දේශනා කලා.(මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ )00:01:25
532019/08/06ගුණයෙන් පිරිහුනු ජාතියට සත්පුරුෂ ඔවදන්....00:02:08
542019/08/04Maithree meditation - මෛ‌ත්‍රී භාවනාව ~ kiribathgoda gnanananda thero00:31:50
552019/08/03Pariwimansana පරිවීමංසන සූත්‍රය දෙවන කොටස පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ Shraddha TV02:07:02
562019/08/03පරිවීමංසන සූත්‍රය පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ Shraddha TV01:49:03
572019/08/03සම්මසන සූත්‍රය පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ Shraddha TV01:37:15
582019/07/30මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ |ආර්‍ය උපවාද කතාව දමා ජනයා මුලා කරා..00:02:08
592019/07/26(3)2001 වර්ෂය maitre bavanawa. Kiribathgoda gnanananda thero01:06:57
602019/07/26(4)2001 වර්ෂය ධර්ම දේශනය සහ ආනාපානසති භාවනාව kiribathgoda gnanananda thero01:12:33
612019/07/25මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ වැඩසටහන පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම00:46:44
622019/07/24(2) 2001 වර්ශය ආනාපානසති භාවනාව Kiribathgoda Gnanananda Thero01:01:57
632019/07/23(1) 2001 වර්ෂය Metta Bhavana Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:46
642019/07/21අවධානය යොමුකරත්වා!!!!00:01:24
652019/07/20සාධු අගුල්මල් තෙරිදු වදින්නේ !00:46:51
662019/07/14බොජ්ඣංග භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:11:16
672019/07/14බොජ්ඣංග භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:11:33
682019/07/14ආයතන භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:10:48
692019/07/14අපි භාවනා කරමු ආයතන භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:11:26
702019/07/14අපි භාවනා කරමු, පංච උපාදානස්කන්ධය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:12:36
712019/07/12සුගතියට_ඇති_බාදක_|_Sugathiyata_Athi_Badaka01:33:29
722019/07/12වචනය_සංවර_කිරීම_(_සම්මා_වාචා_) |_Wachanaya_Sanwara_Kirima01:47:49
732019/07/11➡️ජරා වර්ගය|ධම්ම පදය|mahamewnawa⬅️00:13:21
742019/07/11➡️පාප වර්ගය|ධම්ම පදය|mahamewnawa⬅️00:17:11
752019/07/11➡️අරහන්ත වර්ගය|ධම්ම පදය|mahamewnawa⬅️00:17:41
762019/07/09පණ්ඩිත වර්ගය|ධම්ම පදය|Mahamewnawa00:17:35
772019/07/08වජිරාසන මත වැඩහිඳ00:05:01
782019/07/08වන්දේ වන්දේ වන්දේ වන්දේ - ඔබමය අප මුනි භගවා00:11:15
792019/07/06අපි භාවනා කරමු පංච නීවරණ kiribathgoda gnanananda himi00:11:13
802019/07/06අපි භාවනා කරමු පංච නීවරණ 2 kiribathgoda gnanananda himi00:11:33
812019/07/06Chiththanupassana Bhavana kiribathgoda gnanananda himi කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:10:45
822019/07/06වෙදනානුපස්සනා භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමිKiribathgoda gnanananda himi00:10:02
832019/07/06Nawa sewathika bhawana kiribathgoda gnanananda himi sipyaya නව සෙවතික භාවනා 200:10:27
842019/07/06කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි නව සෙවතික භාවනාව nawa sewathika bhawana sipyaya00:10:52
852019/07/06Dhathu manasikara bhawana kiribathgoda gnanananda himi ධාතු මනසිකාර භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:10:47
862019/07/06අසුභ භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි, asuba bhawana kiribathgoda gnanananda himi sipyaya00:10:08
872019/07/06Iriyapatha bhawana ඉරියාපත භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි,00:10:24
882019/07/06අපි භාවනා කරමු කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සිප්යාය00:10:56
892019/07/06Sathara sathipattana සතර සතිපට්ඨානය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ sipyaya00:10:29
902019/07/06රට පාලනයට කලින් මේ ටික දැනගන්න00:06:54
912019/07/05 Bana Dharma Deshanawa - Mahamevnawa Buddhist Monastery - Dubai - sermon 501:59:29
922019/07/05මෛත්‍රී භාවනාව00:30:16
932019/07/05➡️බාල වර්ගය|ධම්ම පදය|mahamewnawa⬅️00:21:10
942019/07/042017-09-05 - සම්බුද්ධ සූත්‍රය - බිනර පොහොය 2017 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:18
952019/07/042017-08-20 - පරිවීමංසන සූත්‍රය (පලමු කොටස) - ADW 25 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:48:31
962019/07/042017-08-20 - පරිවීමංසන සූත්‍රය (දෙවන කොටස) - ADW 25 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:07:02
972019/07/042017-11-12 - සයිප්‍රස් - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:20:55
982019/07/042017-11-18 - රජරටට ශ්‍රද්ධා සමාරම්භක දේශනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:26:19
992019/07/042019-06-16 - am - පොසොන් පොහොය 2019 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:49
1002019/07/042019-06-22 - ටොරන්ටෝ දේශනාව 1 - පින්වත් ලොකු ස්වාමින්වහන්සේ02:18:04
1012019/07/04අපි භාවනා කරමු කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ භාවනා වැඩසටහන00:10:14
1022019/07/04අපි භාවනා කරමු කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:38
1032019/07/04භාවනා කරමු kiribathgoda gnanananda thero00:10:06
1042019/06/30සම්බුදු චරිතාපදානය00:12:00
1052019/06/30සිත සනසන බුදුගුණ මහිමේ00:03:48
1062019/06/30ඉතිපිසෝ ගාථාව00:02:16
1072019/06/30පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ 2019 06 22 ටොරොන්ටෝ මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව Mahamevnawa Toronto02:18:33
1082019/06/27රැකේවා මේ සිහල දීපය උතුම් බෝ රජු අනුහසින්00:01:45
1092019/06/26 Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 501:53:46
1102019/06/25Kesi sutta |කේසී සූත්‍රය00:48:43
1112019/06/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව -පාලි සජ්ජායනය01:00:10
1122019/06/23ධම්ම පදය|චිත්ත වර්ගය |mahamewnawa00:14:50
1132019/06/22දරුවන් ජාතියට දායාද කරන්න | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:01:42
1142019/06/19Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 401:19:07
1152019/06/19අභිමානයට පයින් ගසා සිංහල ජාතියට පැවැත්මක් කොහි ද?01:19:06
1162019/06/19ජාතිවාදය, ජාතිවාත්සල්‍යය, ජාතිකාභිමානය නැති සිංහලයාට හරියයි ද?00:07:31
1172019/06/19අභිමානයට පයින් ගසා සිංහල ජාතියට පැවැත්මක් කොහි ද ?01:19:07
1182019/06/17රැකේවා මේ සිහල දීපය - උතුම් ‌බෝ රජු අනුහසින්...!00:01:48
1192019/06/162019-05-18 - වෙසක් පොහොය 2019 - රාත්‍රී ධර්ම සාකච්චාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:37:58
1202019/06/162019-05-18 - වෙසක් පොහොය 2019 - සවස ධර්ම සාකච්චාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:23:27
1212019/06/162019-05-18 - වෙසක් පොහොය 2019 - රතන සූත්‍ර සජ්ජායනය සහ සත්‍යක් ක්‍රියාව00:25:16
1222019/06/162019-05-18 - වෙසක් පොහොය 2019 - මෛත්‍රී වැඩිම සහ දහවල බුද්ධ පූජාව00:30:25
1232019/06/162019-05-18 - am - වෙසක් පොහොය 2019 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:35:49
1242019/06/15රැකේවා මේ සිහල දීපය - උතුම් දළඳා සමිඳු පිහිටෙන්...!00:01:45
1252019/06/15කෙස්,ලොම්,නිය,දත්,සම.........00:05:48
1262019/06/13ස්වාමීන් වහන්සේලාට පිරිකර පූජා කිරීමේ දී පින්වත් ඔබ මේ පිළිබඳවත් සිතන්න00:02:18
1272019/06/11ස්වාමීන් වහන්සේලාට වන්දනා කරන ගාථාව00:00:53
1282019/06/10නමෝ බුද්ධාය00:01:58
1292019/06/09Narasiha Gatha | නරසීහ ගාථා | Mahamevnawa00:11:40
1302019/06/09Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:20:24
1312019/06/03:::::::::: සිංහල දඩයම ::::::::::00:10:12
1322019/06/02මාතෘ භූමියටත් සිංහල ජාතියටත් ඇති එකම ආශිර්වාදය !01:57:22
1332019/06/02හින්දි භාෂාවෙන් වන්දනා කවි00:06:51
1342019/06/01අනුහස් පිරුණු සත් යක් රියාව Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:15:21
1352019/05/31සිත නිවන බුදු බණ00:49:20
1362019/05/31මහධන වෙළෙන්දාගේ කතාව00:52:58
1372019/05/31සෑසි තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු අපගේ ගෞතම බුදු රජුණේ....00:10:36
1382019/05/29සිංහල ජාතිය රැකගැනීමට නම් පුංචි පවුල රත්තරං සංකල්පයේ ශාපයෙන් මිදෙමු00:15:55
1392019/05/28Vesak Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero - Sermon 202:12:10
1402019/05/28Vesak Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero - Sermon 101:23:25
1412019/05/28රටටත්_ජාතියටත්_සෙත_සලසන_උතුම්_සත්‍යක්‍රියාව00:12:03
1422019/05/27Dharma Sakachchawa | ධර්ම සාකච්ඡාව | 2019/05/26 | Shraddha TV02:12:31
1432019/05/26පූජ්‍ය පාද කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි 2019 05 25 සදහම් ධර්ම කතිකාව ශද්ධා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබවිකාශනයකි01:23:47
1442019/05/26Dharma Sakachchawa | ධර්ම සාකච්ඡාව | 2019/05/25 | Shraddha TV01:23:47
1452019/05/26චතුරාර්ය සත්‍ය00:40:30
1462019/05/25දුක් විඳ විඳ තවදුරටත් මේ සසරේ යන්න ඕනෙද? | 2019 වෙසක් පුන් පොහෝදා ධර්ම සාකච්ඡාව - 202:12:10
1472019/05/25සමාජය තුළ භය සහ වෛරය ඇතිවෙන්නේ ඇයි? | 2019 වෙසක් පුන් පොහෝදා ධර්ම සාකච්ඡාව - 101:23:25
1482019/05/25රටටත් ජාතියටත් සෙත සලසන උතුම් සත්‍යක්‍රියාව00:12:04
1492019/05/22පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 05 18සදහම් ධර්ම කතිකාව ශ්‍රද්ධ ටීවී02:12:10
1502019/05/21Mahamevnawa Bana | Vesak Poya Mahamevnawa | වෙසක් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනා!!01:31:20
1512019/05/21පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි2019 05 18සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා tv01:32:39
1522019/05/2102. වෙසක් පුන් පොහෝදා පවත්වන්නට යෙදුණ රාත්‍රී ධර්ම සාකච්ඡාව02:12:10
1532019/05/2101. වෙසක් පුන් පොහෝදා පවත්වන්නට යෙදුණ දහවල ධර්ම සාකච්ඡාව01:23:25
1542019/05/21කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය00:09:20
1552019/05/20පූජ්‍ය පාද කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි2019 05 19වෙසක් සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවීනාලිකාවේ විකාශනයකි01:31:20
1562019/05/20අත්තූපනායික ධර්ම පරියාය සහ ත්‍රිකෝටි පාරිශුද්ධිය | 2019-05-1801:31:20
1572019/05/20මහානුභාවසම්පන්න රතන සූත්‍රය00:24:46
1582019/05/20අනුහස් පිරුණු සත්‍යක්‍රියාව00:12:04
1592019/05/20වේළුද්වාරෙය්‍ය සූත්‍රය | වෙසක් ධර්ම දේශනය | ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 256301:31:20
1602019/05/19Namo Budhdhaya..! | නමෝ බුද්ධාය..! (1hr) | අතිපුජ්ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද පින්වත් ලොකු ස්වාමින්වහන්සේ01:01:27
1612019/05/19Ithipiso Bhagava.. | ඉතිපිසෝ භගවා..(1hr) | බුද්ධානුස්සතිය | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:01:12
1622019/05/19මංගල සූත්‍රය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:09:02
1632019/05/19සඝ ගුණ කවි - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:50
1642019/05/18Thripitakabhiwandana | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:01:26
1652019/05/17කාම සූත්‍රය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:08:38
1662019/05/17ජරා සූත්‍රය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:17
1672019/05/14Theravada Buddhist nun ordination 14 - Mahana, pevidi pinkama - මහණ කිරීමේ පිංකම 1402:18:14
1682019/05/10මිනිසාට ඇති විපත් තුන | 2019-04-13 | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:53:46
1692019/05/09පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි2019 05 09මිනිසාට ඇති විපත්ති තුන ශ්‍රද්ධාටීවීනාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය01:53:37
1702019/05/09මිනිසෙකුට ඇති විපත්ති තුන01:53:46
1712019/05/05අභිමානයක් නැතිවූ ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක දුක්බර කථාව .....00:16:58
1722019/05/05ශ්‍රී අංගුලිමාල මහා සෑරජුන්ගේ විශේෂත්වය | 2019-05-0400:21:33
1732019/05/05පෙනෙන නොපෙනෙන මිසදිටු බලවේගවලින් බේරිමට සත්‍යක්‍රියාවෙන් පිහිට | 2019-05-0400:42:15
1742019/05/05සිංහලයා නොදත් සිංහලයාගේ ඉතිහාසය | 2019-05-0400:43:40
1752019/05/05මාතෘ භූමියට සිංහලජාතියට ඇතිආශිර්වාදය2019 05 04 පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්දහිමි වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:57:22
1762019/05/04මාතෘ භූමියටත් සිංහල ජාතියටත් ඇති එකම ආශිර්වාදය !01:57:22
1772019/05/04විජය සූත්‍රය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:06:31
1782019/05/04රාහුල සූත්‍රය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:09:05
1792019/04/26පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ විශේෂ දැනුම්දීම | 2019-04-2600:07:47
1802019/04/26පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ විශේෂ දැනුම්දීම | 2019-04-2600:07:47
1812019/04/26අවිජ්ජාපහාන සූත්‍රය01:28:50
1822019/04/26ගෝපාලක සූත්‍රය01:11:28
1832019/04/21ලක්ඛණ සූත්‍රය01:36:29
1842019/04/20නගරූපම සූත්‍රය01:29:05
1852019/04/20තිම්බරුක සූත්‍රය01:22:49
1862019/04/20මහා තණ්හාසංඛය සූත්‍රය00:47:47
1872019/04/20සත්ත සූරියුග්ගමන සූත්‍රය01:14:05
1882019/04/20මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව (සිංහල) 3 කොටස | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:57:33
1892019/04/20මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව (සිංහල) 2 කොටස | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:59:25
1902019/04/20මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව (සිංහල) 1 කොටස | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:00:10
1912019/04/20සප්පාය පටිපදා සූත්‍රය01:06:38
1922019/04/20ධම්ම දායාද සූත්‍රය01:17:46
1932019/04/20කාළකාරාම සූත්‍රය01:13:12
1942019/04/19චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය00:52:06
1952019/04/19වස්සකාර සූත්‍රය01:17:32
1962019/04/19සප්පුරිස සූත්‍රය01:19:36
1972019/04/19චූළ සච්චක සූත්‍රය01:20:29
1982019/04/19ගවේසී සූත්‍රය00:52:05
1992019/04/13ජනයා මිසදිටු ගැන්වූ සූර්‍ය මංගල්‍යය00:02:46
2002019/04/062019-02-19 - සභාගත සූත්‍රය - නවම් පොහොය-2019 - උදැසන ධර්ම දේශනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:06:03
2012019/03/31විභජ්ජවාද ධර්ම සම්භාෂණ00:12:37
2022019/03/24ධම්ම පදය සහස්ස වර්ගය00:22:23
2032019/03/24ධම්ම පදය සුඛ වර්ගය00:12:43
2042019/03/24ධම්ම පදය චිත්ත වර්ගය00:14:51
2052019/03/24ධම්ම පදය ජරා වර්ගය00:13:22
2062019/03/23ධම්ම පදය පාප වර්ගය00:17:11
2072019/03/23ධම්ම පදය දණ්ඩ වර්ගය00:20:15
2082019/03/22ධම්ම පදය බුද්ධ වර්ගය00:18:24
2092019/03/21ධම්ම පදය යමක වර්ගය00:26:38
2102019/03/21ධම්ම පදය අත්ථ වර්ගය00:12:06
2112019/03/21ධම්ම පදය බාල වර්ගය00:21:10
2122019/03/21ධම්ම පදය අප්පමාද වර්ගය00:15:37
2132019/03/21ධම්ම පදය අරහන්ත වර්ගය00:17:41
2142019/03/21ධම්ම පදය ලෝක වර්ගය00:13:49
2152019/03/21ධම්ම පදය |ඵුප්ප වර්ගය00:18:54
2162019/03/21කායගතා සතිය |kiribathgoda gnanananda thero00:06:29
2172019/03/21පූජ්‍යපාද කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමි ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් කිරීමේ වැදගත් කම පිළිබඳව දැක්වූ අදහස්..00:01:26
2182019/03/21ධම්ම පදය පණ්ඩිත වර්ගය00:17:34
2192019/03/17පූජ්‍යපාද කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමි00:01:26
2202019/03/16සාදු ! සාදු ! මම නමඳිම් ඒ සම්බුදු ශ්‍රාවකයින් !00:02:08
2212019/03/15පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි සහ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 03 11මඩවල භාවනා අසපුවේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශ01:09:11
2222019/03/11මඩවල උල්පත මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ පවත්වන්නට යෙදුන ධර්ම දේශනාව සහ පුණ්‍යානුමෝදනාව01:24:51
2232019/03/10දුකසේ රැස් කරන පිනෙන් සුවසේ විඳිනා පින්ඵල - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:06:40
2242019/03/09සම්මා සම්බුදු වන්දේ00:07:37
2252019/03/09භුක්තානුමෝදනා ධර්ම දේශනය සහ පුණ්‍යානුමෝදනාව මාතලේ මඩවල උල්පත01:09:19
2262019/03/07දුක සේ රැස් කරන පිනෙන් සුවසේ විඳිනා පින්ඵල01:06:40
2272019/03/07ධජග්ග සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-03-0601:57:00
2282019/03/06Maitree bawanawa..00:30:17
2292019/03/02Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-03-0201:21:11
2302019/03/02Pujya Kiribathgoda Gnananda Thero 2019 02 27 Sabaga sutraya easuren Dharma Desanawa Shraddha TV01:43:44
2312019/02/28තිසරණයේ උරුමය රැකගනිමු | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:44:10
2322019/02/28දෙව් විමන් මැද ඇසෙන අසිරිමත් සම්බුදු ගුණ මහිම (සභාගත සූත්‍රය)01:44:10
2332019/02/24මහා කස්සප මහා ථේරාභිවන්දනා (කවි) - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:29:36
2342019/02/23ධම්ම පදයෙන්....00:04:57
2352019/02/23Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-2301:38:58
2362019/02/202019-02-10 - යොවුන් දහම් සක්මන 2019 - ධර්ම දේශනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:25
2372019/02/202019-02-10 - යොවුන් දහම් සක්මන 2019 - ධර්ම සාකච්ච්චාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:39
2382019/02/202017-02-10 - ගිලාන සූත්‍රය - නවම් පොහොය 2017 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:14
2392019/02/20ධම්ම පදයෙන්00:01:25
2402019/02/20ගිලාන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-1901:45:27
2412019/02/19නවම් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-1901:43:57
2422019/02/15Buddhanussathi | බුද්ධානුස්සතිය වඩමු!00:30:31
2432019/02/15මහා කස්සප මුනි ගුණ වරුණ | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:28:45
2442019/02/15Yowun Daham Sakmana 2019-02-10 | Dhamma Discussion | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:31:59
2452019/02/15Yowun Daham Sakmana 2019-02-10 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:40:03
2462019/02/14යොවුන් දහම් සක්මන 2019 | තරුණ ජීවිත ආගාධයට ඇද දමන ස්මාට් වහල් බව00:40:03
2472019/02/13යොවුන් දහම් සක්මන 2019 - 1 කොටස Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-10_144p00:41:11
2482019/02/13Ven kiribathgoda Gnanananda Thero 2019 02 10 Yowun Daham Sakmana Sadaham Dharma Desanawa Shraddha TV01:00:57
2492019/02/11බේරීම|Survive ...............00:41:57
2502019/02/10යොවුන් දහම් සක්මන 2019 - 1 කොටස Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-1000:41:11
2512019/02/10යොවුන් දහම් සක්මන 2019 - 2කොටස Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-1000:46:19
2522019/02/07Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-0601:53:49
2532019/02/05ස්කන්ධ භාවනාව01:15:14
2542019/02/05සැප විඳින්නට තමන් කැමති බව දකින්නේ්00:19:01
2552019/02/04සූර්‍ය මංගල්‍යය නම් වූ මිසදිටුවේ ඇරඹුම00:22:03
2562019/02/03Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-3001:21:45
2572019/02/02Namo Buddhaya | නමෝ බුද්ධාය!!08:00:17
2582019/01/27Narasiha Gatha - නරසීහ ගාථා - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero_144p00:11:38
2592019/01/22වැලි කතරට දහම් සිසිල01:59:28
2602019/01/22Q&Aවටිනා ධර්ම සාකච්ඡාවක්|පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:15:59
2612019/01/21මහා බ්‍රහ්මයාගේ ගාථා|අරිය පරියේසන සූත්‍රය00:13:47
2622019/01/20Dhamma Program in Dubai - 2019-01-1101:59:28
2632019/01/19වන්දේ....... අරහං භගවන්තං.....00:12:22
2642019/01/19Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-1801:46:36
2652019/01/19වෙන් වෙන් වශයෙන් ගෝචර විෂය අනුභව කරන ආයතන00:04:05
2662019/01/18ලටුකිකෝපම සූත්‍රය|latukikopama sutta,2019 01 18 am01:20:50
2672019/01/16Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-1601:16:15
2682019/01/16හේමවත සූත්‍රය|hemawatha sutta ,2019 01 1001:13:18
2692019/01/15මහමෙවුනා අසපුව හැදුවෙ ඇයි00:08:10
2702019/01/15සැබැ ආදරය දැකගන්න00:11:32
2712019/01/15Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-1501:25:24
2722019/01/14Ven.Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-1401:41:14
2732019/01/11කර්මයේ විපාක දීම සිතන්නට බෑ Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-1102:05:18
2742019/01/10හේමවත සූත්‍රය|පුරාණ ඊජිප්තු විෂයන්,එඩ්ගා කේසි,මෝහන නිද්‍රාවෙන් විශේෂ හැකිය පිළිබඳ විස්තරයක්00:17:00
2752019/01/102016-12-04 - ඨාන සූත්‍රය - අලුත් දහම් වැඩසටහන - ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:38:29
2762019/01/102017-12-03-ලොහිච්‌ච සූත්‍රය-උඳුවප් පොහොය-පින්වත් ලොකු ස්වාමින්වහන්සේ01:40:17
2772019/01/102017-12-17 - ADW 26 - am - රථවිනීත සූත්‍රය (පළමු කොටස) - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:48:19
2782019/01/102017-12-17 - ADW 26 - pm - රථවිනීත සූත්‍රය (දෙවන කොටස) - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:09:22
2792019/01/102017-12-31 - පුණ්‍යානුමෝදනා ධර්ම දේශනාව - පින්වත් ලොකු ස්වමීන් වහන්සේ01:36:55
2802019/01/102018-01-01 - බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේ ද - දුරුතු පොහොය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:06:04
2812019/01/102018-01-31 - අම්බලට්ඨිකරාහුලෝවාද සූත්‍රය - අධි දුරුතු පොහොය - පින්වත් ලොකු ස්වමීන් වහන්සේ01:39:01
2822019/01/102018-02-13 - යොවුන් දහම් සක්මන - ධර්ම දේශනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:13:22
2832019/01/102018-02-13 - යොවුන් දහම් සක්මන - ධර්ම සාකච්චාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:52
2842019/01/102018-02-13 - සුත්‍ර සජ්ජායනය - යොවුන් දහම් සක්මන - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:04
2852019/01/102018-04-21 - මුලා නොවීමට නම් - වෙසක් සතිය 2018 - කුණ්ඩසාලේ - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:42:10
2862019/01/102018-04-29 - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය - වෙසක් පොහොය 2018 - am - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:41:24
2872019/01/102018-04-29 - මුලාවෙන් මිදෙමු - වෙසක් පොහොය 2018 - pm - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:54
2882019/01/102018-05-26 - බෝධි වරුණ - සූරියවැව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:22
2892019/01/102018-06-27 - ඛේත්තූපම ප්‍රේත වස්තුව - පොසොන් පොහොය 2018 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:23
2902019/01/102018-07-27 - සරණෙහි මනාකොට පිහිටන්න - මහියංගණය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:34:57
2912019/01/102018-08-18 - රන්කොත් වෙහෙර අරහන්තක වන්දනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ03:24:22
2922019/01/102018-02 - මිථ්‍යාවන්ට නොරැවටී ඔබේ උරුමය හදුනා ගන්න - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:32:15
2932019/01/102018-09-16 - මධුර සූත්‍රය - ඉතාලිය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:24:00
2942019/01/102018-09-16 - ධර්ම සාකච්චාව - ඉතාලිය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:23:36
2952019/01/102018-09-23 - ආරාම පූජාවේ ඉතිහාසය - නෙදර්ලන්තය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:11:06
2962019/01/102018-09-23 - ධර්ම සාකච්චාව - නෙදර්ලන්තය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:41:22
2972019/01/102018-10-13 - ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු මණ්ඩපය පූජා මංගල්‍යය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:29:32
2982019/01/102018-10-15 - ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු මණ්ඩපය පූජා මංගල්‍යය 03 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:38:20
2992019/01/102018-10-14 - ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු මණ්ඩපය පූජා මංගල්‍යය 02 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:32:32
3002019/01/102018-10-16 - ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු මණ්ඩපය පූජා මංගල්‍යය 04 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:43:17
3012019/01/08ඔබේ ජිවිතය වෙනස් කරයි සැබවින්ම මේය ඇසූවොත්00:10:19
3022019/01/05අපගේ ගෞතම මුනිදු උපන් දා පොළොවෙන් මතුවුනු බෝ රජුනේ|kiribathgoda gnanananda thero00:15:10
3032019/01/05දෙව්ලොවදී මගඵල ලැබිය නොහැකිද? | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:27:21
3042019/01/03ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු වන්දනාව සහ ධර්ම දේශනාව (2018-10-13)02:34:17
3052019/01/03බුද්ධගයාවේ බුදුනුවණ අසපුවේ මහා සෑ රජුන් ගෞතම බුදු සසුනට පූජා කිරීම00:56:44
3062019/01/02බුද්ධගයාවේ බුදුනුවණ අසපුවේ කඨින චීවර පූජා පුණ්‍ය මහෝත්සවය01:35:17
3072019/01/01Dhajagga Suthraya | ධජග්ග සූත්‍රය | Dhajagga Sutta00:17:18
3082019/01/01Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-0101:33:47
3092019/01/01Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-0101:13:53
3102019/01/01සුළු ‌මොහොතක් අරගෙන ‌මෙය අහන්න... මෙය ඔබේ ජිවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂය වෙවි...00:10:19
3112018/12/31ශ්‍රාවකයා සහ ශ්‍රාස්තෘන්වහන්සේ අතර වෙනස Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-3101:40:20
3122018/12/31ඉතිහාසය නොදත් නිසා අපට වූ විපත00:03:21
3132018/12/31අපට වූ දේ ලෝකයට කියමු00:04:23
3142018/12/31Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero - Shraddha TV 2018-12-3101:16:29
3152018/12/28කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-2801:11:56
3162018/12/28බුද්ධගයාවේ බුදුනුවණ අසපුවේ කඨින චීවර පුණ්‍ය මහෝත්සවය01:35:17
3172018/12/27බුද්ධගයා මහා සෑ රජුන් ගෞතම බුදු සසුනට පූජා කිරීම00:56:44
3182018/12/27Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-2602:02:47
3192018/12/25Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-2401:37:55
3202018/12/21Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-2001:48:45
3212018/12/20නතුම්හ සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018 -12- 2001:03:27
3222018/12/20පංච භය වේර සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1901:47:13
3232018/12/19සොරකම් කරනා භික්ෂූහු පාරාජිකා වූවෝ වෙති00:02:51
3242018/12/19ආළවක සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1901:40:13
3252018/12/17නොමේරූ ජීවිතයේ මාර්ගඵල අවබෝධය පිණිස මෝරා දීමට Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1701:07:23
3262018/12/17මහා ගෝවින්ද සූත්‍රයෙන් Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1702:54:43
3272018/12/15සත්තට්ඨාන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1501:07:24
3282018/12/14ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 2 Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1401:04:17
3292018/12/14ගිරිමානන්ද සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1401:08:39
3302018/12/13Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1301:15:32
3312018/12/12හිතක් පහදවා ගැනීම Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1201:34:35
3322018/12/12අජිත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1201:07:48
3332018/12/11ආශ්‍රව එක්ක සසරේ යන ගමන Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1101:23:59
3342018/12/11අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව00:10:35
3352018/12/11ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1001:25:46
3362018/12/08මහවන මැද ඇසෙන බෙර හඬ Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-0801:37:26
3372018/12/07Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-0701:47:05
3382018/12/06සෘතවත් ආර්ය්‍ය ශ්‍රාවකයා Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018 12 06 i01:14:13
3392018/12/06Ven. Kiribathgoda Gnananda thero 2018-12-0601:07:53
3402018/12/06Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero 2018-12-0501:42:09
3412018/12/05මහා පුරුෂ විතර්ක අට Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12- 0501:16:21
3422018/12/04නිම්මානරතියේ උපදින්නට කැමති කාන්තාවන්ටයි Ven.Kiribathgoda Gnananda Thero 2018 12 0401:18:25
3432018/12/04තමාටත් අනුන්ටත් හිත සුව ලැබෙන දේම කරන්න Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12- 0401:15:04
3442018/12/02තුඹස - වම්මික සූත්‍රය - පිංවත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:53:39
3452018/12/02නිවන්මග විස්තර වශයෙන් - පිංවත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා01:59:39
3462018/12/02මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ00:05:04
3472018/12/01Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-0101:38:45
3482018/11/30Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-2901:06:29
3492018/11/29මුළාවූ කෙනෙක් Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-2801:43:10
3502018/11/27තුඹස - වම්මික සූත්‍රය - Ven Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-2701:53:39
3512018/11/26ධම්ම පදය00:01:23
3522018/11/23නිර්මාංශ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර00:09:54
3532018/11/22ඉල් පුන් පොහෝ දින දේශනාව - ධජග්ග සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-2201:38:43
3542018/11/22Shraddha tv|උපාලි ගෘහපති තුමාග් බුදුගුණ වැණුම00:21:10
3552018/11/21දසබල සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-2101:18:49
3562018/11/20දස කතාව තුල සප්ත විසුද්ධිය වැඩෙන ආකාරය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero 2018-11- 2002:02:49
3572018/11/19ඇපල් කමින් පයින් යන්නෝ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero 2018-11- 1901:31:59
3582018/11/13මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-1301:16:14
3592018/11/10Uk sermon 1200:05:48
3602018/11/08දෙව්ලොවදී මගඵල ලැබිය නොහැකිද? අසන ලද ධර්මය දරා ගැනීම ගැන වදාළ දෙසුම01:27:21
3612018/11/03ආලවක දමනය Alawaka Sutta Kiribathgoda Gnanananda Thero01:41:56
3622018/10/28රන්කොත් වෙහෙරේ මහා අරහන්ත වන්දනාව (2) | Rankoth Vehera Arahantha Vandanava (2)03:55:21
3632018/10/27රහතුන්ගේ බණ (ඡන්න සූත්‍රය ඇසුරිනි) | Kiribathgoda Gnanananda Thero | 2018-08-2501:36:12
3642018/10/24Dhathu Manasikara Anapanasathi Bhawana - Traditional Explanation00:29:07
3652018/10/23Shraddha Tv kiribathgoda gnanananda thero|අට්ඨික සංඥාව00:01:59
3662018/10/23Sinhawalokanaya - 19 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018 - 10 -2002:16:13
3672018/10/23Sinhawalokanaya - 18 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018 - 10 - 0602:09:33
3682018/10/23Sinhawalokanaya - 17 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018 - 09 - 2902:31:05
3692018/10/21Sinhawalokanaya 19 | සිංහාවලෝකනය 1902:16:13
3702018/10/16Shraddha tv kiribathgoda gnanananda thero -දජග්ග පිරිත් ශාන්තිය00:17:18
3712018/10/14Shraddha TV kiribathgoda gnanananda thero -ජීවිතයේ ඇතිවෙන මද00:05:00
3722018/10/13Shraddha tv kiribathgoda gnanananda thero |මහා බ්‍රහ්මයාගේ ගාථා00:18:06
3732018/10/12මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:02:15
3742018/10/11මහා නිදාන සූත්‍රයෙන්...00:08:44
3752018/10/07Sinhawalokanaya 18 | සිංහාවලෝකනය 1802:09:33
3762018/10/04Shraddha tv kiribathgoda gnanananda thero |අරහං බුදුගුණ මට සිහිවේවා00:11:00
3772018/10/02Sinhawalokanaya 17 | සිංහාවලෝකනය 1702:31:05
3782018/10/01Shraddha tv kiribathgoda gnanananda thero|වජිරාසන මත වැඩහිද00:04:58
3792018/09/30අතිපූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ යනු කවුද ? මදක් නැවතී බලන්න.00:07:12
3802018/09/29Sinhawalokanaya - 16 | වාදයට පිළිතුරක් | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-09-0100:23:52
3812018/09/29ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු මණ්ඩපය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය00:01:59
3822018/09/27Shraddha Tv kiribathgoda gnanananda thero00:17:16
3832018/09/15වෛරයෙන් වෛරය නොසන්සිදේ...කාලි යක්ෂණියගේ කතාව...00:15:30
3842018/09/12Maithree bhawanawa gnananda himi. මෛත්‍රී භාවනාව ඥොණානන්ධ හිමි00:30:19
3852018/09/11දේවදත්ත තෙරුන්ගේ අවසන් කාලය...00:04:04
3862018/09/10Shraddha TV.කිරිබත්ගොඩ ඤානානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ-අත්හැරීම ගැන කියා දුන් අපූරු කතාවක්00:01:40
3872018/09/07Vidarshana Bawanawa (විදර්ශනා භාවනාව) Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:55:13
3882018/09/06Agganna Sutta by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:31
3892018/09/05Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:11:12
3902018/09/04රහතුන්ගේ බණ | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:36:12
3912018/09/02::::::::: වාදයට පිළිතුරක් ::::::::::00:23:52
3922018/09/01වාදයට පිළිතුරක් | Sinhawalokanaya 16 | සිංහාවලෝකනය 1600:23:52
3932018/08/31සූවිසි දහසක් මහරහතුන් වන්දනාව 02 | Rankoth vehera vandanava 0203:55:21
3942018/08/30Sinhawalokanaya - 15 | සිංහාවලෝකනය - 15 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-08-2502:13:31
3952018/08/28Kiribathgoda Gnanananda Thero -2018-08-2800:04:15
3962018/08/28අහෝ ...මේ ශාසනය අතුරුදහන් කරන අසත්පුරුෂ අධර්මවාදීන්00:11:12
3972018/08/27Sinhawalokanaya 15 | සිංහාවලෝකනය 1502:13:31
3982018/08/27මායාවෙන් නිවන් පෙන්වපු මිසදිටුවන්.....00:11:12
3992018/08/25මහ රහතුන් වැඩි මඟ නම් වු මුලාව00:05:20
4002018/08/16Poya Bana | Mahamewnawa Bana01:14:49
4012018/08/16වර්ථමානයේ රහත් යැයි පවසන බොහෝ අයගේ සැබෑ ස්වභාවය00:06:47
4022018/08/15Sinhawalokanaya - 14 | සිංහාවලෝකනය - 14 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-08-1102:13:41
4032018/08/13ලක්දෙරණේ වැඩසිටි මහරහත් මුනිවරු හරසරින් පුදදෙමු..00:05:44
4042018/08/13Sinhawalokanaya 14 | සිංහාවලෝකනය 1402:13:41
4052018/08/12සරණෙහි මනාකොට පිහිටන්න - බුදුගුණ මැනැවින් හඳුනාගන්න - Kiribathgoda Gnanananda Thero02:34:57
4062018/08/10සරණෙහි මනාකොට පිහිටන්න බුදුගුණ මැනවින් හඳුනා ගන්න...02:34:57
4072018/08/07Sinhawalokanaya - 13 | සිංහාවලෝකනය - 13 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-08-0402:12:26
4082018/08/05Sinhawalokanaya 13 | සිංහාවලෝකනය 1302:12:26
4092018/08/02පදපරම යනු !00:08:13
4102018/07/31Kiribathgoda Gnanananda himi01:19:46
4112018/07/29Sinhawalokanaya - 12 | සිංහාවලෝකනය - 12 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-07-2802:02:44
4122018/07/28Sinhawalokanaya 12 | සිංහාවලෝකනය 1202:02:44
4132018/07/28Sinhawalokanaya - 11 | සිංහාවලෝකනය - 11 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-07-2102:26:33
4142018/07/24අධිෂ්ඨානයකින් රහතන් වහන්සේලා පහල වෙයිද ???00:10:19
4152018/07/24සීවලී රහතන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා..00:01:25
4162018/07/22Sinhawalokanaya 11 | සිංහාවලෝකනය 1102:26:33
4172018/07/14:::::: විභජ්ජවාද සදහම් කතිකාවත ::::::00:12:37
4182018/07/14විභජ්ජවාද - පුජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:12:37
4192018/07/13පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහනසේ විසින් පවත්වනු ලබන නවතම ධර්ම සාකච්ඡා මාලාව 'සිංහාවලෝකනය'00:01:57
4202018/07/12අසිරිමත් දහම් මඟ බොරුවෙන් විජ්ජාවෙන් වසා ගන්න එපා..00:07:45
4212018/07/12වම්මික සූත්‍රය (තුඹසක් මුල්කරගෙන වදාල දෙසුම) - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:15:59
4222018/07/12සද්ධර්මය වනසන්නන් ගේ ඉරණම...00:20:21
4232018/07/11(11) මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | මෝඝරාජ රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:34
4242018/07/10The Danger Of Nirapekshathwaye Maga group by Walasmulle Abhaya00:13:59
4252018/07/09ගිහි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා වගකීම00:12:28
4262018/07/09(10) මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | සුබාහු රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:23
4272018/07/09Sinhawalokanaya - 09 | සිංහාවලෝකනය - 09 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-07-0702:31:00
4282018/07/09සිංහාවලෝකනය 09 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:31:00
4292018/07/08- නුවණ වැඩීමට පිළියමක් - Kiribathgoda Gnanananda Thero02:00:43
4302018/07/05Kiribathgoda gnanananda himi00:09:28
4312018/07/05ආර්ය උපවාද සාපයක් වැදිල වගේ...00:01:28
4322018/07/03රටට අවශ්‍ය නායකත්වය පිළිබඳව, සිංහල - බෞද්ධයාට අත්වී ඇති ඉරණම පිළිබඳව, කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් ව00:28:34
4332018/07/02මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අපට දුන් දායාදය සහ එය අපට අමතක වූ සැටි00:28:03
4342018/07/02Sinhawalokanaya - 08 | සිංහාවලෝකනය - 08 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-06-3002:19:02
4352018/07/02සිංහාවලෝකනය 08 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:19:02
4362018/07/01(09) මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | සම්බුලකච්චාන රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:31
4372018/07/01(08) මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | කාතියාන රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:03:50
4382018/07/01budu bana sinhala at Swarnamali Stupa01:15:44
4392018/06/30'සිංහාවලෝකනය00:03:16
4402018/06/29මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | උසභ රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:09
4412018/06/29ප්‍රේත ලෝකයේ ප්‍රේතයන්ගේ තොරතුරු | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:31:49
4422018/06/28දෙව් විමනක උපන් සොරා | ඛෙත්තූපම ප්‍රේත වස්තුව | Shraddha TV01:31:49
4432018/06/28රටට අවශ්‍ය නායකත්වය සහ ජාතියට අත්වී ඇති ඉරණම00:26:13
4442018/06/27මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | හත්ථාරෝහකපුත්ත රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:08
4452018/06/26මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | සීවලී රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:15
4462018/06/25Sinhawalokanaya - 07 | සිංහාවලෝකනය - 07 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-06-2302:15:53
4472018/06/25බඩයන සමාධියේ ඇත්ත නැත්ත?00:13:59
4482018/06/24සිංහාවලෝකනය 07 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:15:53
4492018/06/21"සමාධි භාවනා සූත්‍රය" - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:08:16
4502018/06/19ගොබිලන්ගේ ධර්මයෙන් සතර අපායට00:08:33
4512018/06/17Sinhawalokanaya - 06 | සිංහාවලෝකනය - 06 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-06-1602:10:19
4522018/06/17සිංහාවලෝකනය 06 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:10:19
4532018/06/14තමන් සත්පුර්ෂයෙක්ද අසත්පුර්ෂයෙක්ද මැන ගන්නේ කෙසේද? - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:03:59
4542018/06/12Sinhawalokanaya - 05 | සිංහාවලෝකනය - 05 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero02:16:09
4552018/06/11සිංහාවලෝකනය 05 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:16:09
4562018/06/08ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:09:24
4572018/06/07යාඥා කිරීමෙන් කෙනෙකුව මරණින් මතු ස්වර්ගයට යැවිය හැකිද | Asibandhaka Sutta01:46:30
4582018/06/07යාඥා කිරීමෙන් කෙනෙකුව මරණින් මතු ස්වර්ගයට යැවිය හැකිද? | Shraddha TV01:46:30
4592018/06/05අම්මට බැන්නොත් මොකද වෙන්නේ? - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:20:32
4602018/06/05සද්ධර්මය නාමයෙන් ඇසෙන අධර්මය - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:06:42
4612018/06/03Sinhawalokanaya - 04 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero02:21:48
4622018/06/03සිංහාවලෝකනය 04 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:21:48
4632018/06/0228 (02) | සෝවාන් වෙන්නේ කොහොමද | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:56
4642018/06/01සෝවාන් වෙන්නේ කොහොමද | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:56
4652018/05/3028 (01) | ආලවක දමනය | Alawaka Sutta | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:41:56
4662018/05/30ආලවක දමනය | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:41:56
4672018/05/28Sinhawalokanaya - 03 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero02:15:14
4682018/05/28සිංහාවලෝකනය 03 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:15:14
4692018/05/25බරණැස ඉසිපතන මිගදාය පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:15
4702018/05/21Sinhawalokanaya - 02 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:28:02
4712018/05/20සිංහාවලෝකනය 02 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත01:28:02
4722018/05/17Vande Vande | Hindi Poetry on Buddha | Buddhism00:13:06
4732018/05/15Sinhawalokanaya - 01 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:24:32
4742018/05/14සිංහාවලෝකනය 01 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත01:24:32
4752018/05/06සැබෑ බුදු සසුන හඳුනාගන්න | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:44:44
4762018/05/05සැබෑ බුදු සසුන හඳුනාගන්න | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:44:43
4772018/05/05දැන දැන අමාරුවේ වැටෙන්න එපා...! | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:24:24
4782018/05/05සද්ධර්ම ප්‍රතිරූපකයන්හි අඳුරු සෙවණැලි | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:42:44
4792018/05/03අසත්පුරුෂයාගේ ඉරණම සහ සත්පුරුෂයාගේ ඉරණම01:38:02
4802018/05/02අසත්පුරුෂයාගේ ඉරණම සහ සත්පුරුෂයාගේ ඉරණම | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:38:02
4812018/04/30අසිරිමත් සර්වඥ ධාතූ පූජා මංගල්‍යය සහ පෙරහැර | සමාරම්භක දේශනය01:24:24
4822018/04/28බෝධීන් වහන්සේගේ අසිරිය00:15:42
4832018/04/27Maithri Bhawanawa - Loving Kindness Meditation00:30:19
4842018/04/26සද්ධර්ම ප්‍රතිරූපකයන්හි අඳුරු සෙවණැලි..00:07:17
4852018/04/25රාග ද්වේෂ මෝහ නොමැති ලොවේ එකම සරණ | Shraddha TV01:42:44
4862018/04/24දඹදිව කුසිනාරා පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:15
4872018/04/22මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | ගවම්පති රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:00:52
4882018/04/22මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | කුමාපුත්ත රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:05
4892018/04/22දඹදිව බුද්ධගයාවේ වජිරාසන පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:46
4902018/04/21දඹදිව කපිලවස්තුවේ ලුම්බිණි පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:23
4912018/04/17Sanghanussathi Bhavana Sinhala00:27:14
4922018/04/17Dhammanussathi Bhavana Sinhala00:27:39
4932018/04/16When and how did the Sinhala Hindu New Year begin? by Kiribathgoda Gnanananda Thero00:23:50
4942018/04/05සිදුහත් බෝසතුන් මනුලොව උපන් සැබෑ පින්බිම | Exact Birthplace of the Buddha00:04:57
4952018/04/03ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ අසිරිමත් කතාව02:02:13
4962018/04/02පිනැත්තෝ අසත්වා මේ බෝ සමිඳුන්ගේ අසිරිමත් කතා පුවතයි | Shraddha TV02:02:13
4972018/03/22මෙන්න සැබෑ රහතන් වහන්සේලා - සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ00:17:20
4982018/03/17මෙන්න සැබෑ රහතන් වහන්සේලා | නිග්‍රෝධ මහරහතන් වහන්සේ00:01:05
4992018/03/17ඒ අමා නිවන් දුටු රහතන් වහන්සේලා | Thera Gatha00:03:55
5002018/03/16Pali Loving Kindness Meditation with English Subtitles00:05:57
5012018/03/08සිපිරි ගෙයට දහම් කිරණ | Welikada Bandhanagara Program | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:55:15
5022018/03/03සිපිරි ගෙයට දහම් කිරණ - තාවතිංස යාත්‍රා01:55:15
5032018/03/01සිපිරි ගෙයට දහම් කිරණ Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero 2018-03-0101:52:12
5042018/02/2408 (02) | සෝවාන් වීමට නම් | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:55:07
5052018/02/2412 (02) | මිනිසුන් අතර ඇති විවිධත්වයට හේතුව කුමක්ද | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:00:13
5062018/02/2412 (01) | ජීවිතයේ සැබෑ තතු | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:37:45
5072018/02/2411 (02) | ආදරණීය වධකයා | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:59:57
5082018/02/2411 (01) | සිසිල් සඳකැන් අතර විවර වූ නිවන් දොර | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:49:38
5092018/02/23''බුදුරජුන් ලංකාවේ ඉපදුනා'' කියමින් ආර්ය උපවාද කරගත් අය ඉන් මිදීමට කළ යුතු දේ00:07:53
5102018/02/2309 (02) | කය ලෙඩ වුවද සිත ලෙඩ නොකරගන්නා හැටි | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:07:01
5112018/02/2309 (01) | පංච උපාදානස්කන්ධය | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:51:44
5122018/02/23මුලින්ම තමන්වම හඳුනාගන්න..00:03:59
5132018/02/23මැරුණු දහමට මළ බත් පිසූ කාතියානි..00:16:21
5142018/02/23දෙවියන් යැයි සිතා යකුන් ප්‍රේතයන් ඇදහීම..00:15:39
5152018/02/23අහෝ ! ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක ඉරණම..00:02:16
5162018/02/23මෙත් සිතින්, සත්‍යක්‍රියාවෙන් විෂ නාගයාගෙන් මිදුණු කන්‍යාව00:17:10
5172018/02/20මිථ්‍යාවන්ට නොරැවටී ඔබේ උරුමය හදුනා ගන්න | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:32:15
5182018/02/20නිවන් මග විස්තර වශයෙන් | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:59:39
5192018/02/20පරාභව සූත්‍රය - සූත්‍ර සජ්ඣායනාව | යොවුන් දහම් සක්මන 201800:44:54
5202018/02/19මිථ්‍යාවන්ට නොරැවටී ඔබේ උරුමය හදුනා ගන්න | Shraddha TV01:32:15
5212018/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව | යොවුන් දහම් සක්මන 201800:59:35
5222018/02/17යොවුන් දහම් සක්මන 2018 | Yowun Daham sakmana 201801:29:58
5232018/02/16අනුරැද්ධ මහරහතන් වහන්සේ - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:02:49
5242018/02/15ඔබත් ආර්ය උපවාදවලට හසුවූ කෙනෙක් ද? | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:22
5252018/02/14බුදුන් වහන්සේගේ ජන්ම භූම්ය ලංකාවද? - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:05:04
5262018/02/0827 (02) | නිවන් මග විස්තර වශයෙන් | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:00:04
5272018/02/0827 (01) | ඔබත් ආර්ය උපවාදවලට හසුවූ කෙනෙක් ද? | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:22
5282018/02/04අම්බලට්ඨික රාහුලෝවාද සූත්‍රය | Ambalatthika Rahulowada Sutta01:47:14
5292018/02/02අම්බලට්ඨික රාහුලෝවාද සූත්‍රය | කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:14
5302018/01/21120 - Bhaddali Sutta - භද්දාලි සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:11:29
5312018/01/06බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේ ද? | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:06:04
5322018/01/04සනාතන රැකවරණය නිවැරදිව හඳුනාගනිමු | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:33:32
5332018/01/04බුදුරජුන් උපන්නේ ලංකාවේ ද? | අති පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ02:06:04
5342018/01/03Buddhist Conference Hall00:04:54
5352018/01/032017 12 31 වන දින අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලැබූ ධර්ම දේශනාව01:33:32
5362017/12/28Cyprus - ලිමසෝල් හි පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය | 2017-11-11 | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:45:45
5372017/12/24Dhamma Discussion with Children | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Toronto01:16:04
5382017/12/23ධජග්ග පිරිතේ ආනුභාවය | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:40:20
5392017/12/2326 (02) | සප්ත විශුද්ධි | Saptha Vishuddhi | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:09:22
5402017/12/2326 (01) | මිථ්‍යා මගඵල සහ දස කථාව පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:19
5412017/12/22තමන්ගේ කුසල් දහම් අන් අයට කිව යුතුද? | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:40:46
5422017/12/22රථවිනීත සූත්‍රය (2 වන කොටස) | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:09:22
5432017/12/22රථවිනීත සූත්‍රය (1 වන කොටස) | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:19
5442017/12/2125 (02) | බිය තැතිගැනීම් ඇතිවූ විට කළයුතු දේ | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:09:47
5452017/12/21ලෝහිච්ච සූත්‍රය | කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:46
5462017/12/21ධජග්ග සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:20
5472017/12/1925 (01) | කාලාම සූත්‍රයේ සැබෑ පණිවිඩය | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Kalama Sutta01:48:25
5482017/12/15Kiribathgoda Gnanananda Thero has donated a kidney00:02:56
5492017/12/1320 (01) | බුදු සසුනේ අනුපිළිවෙළ ප්‍රතිපදාව | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:21
5502017/12/1320 (02) - කර්මය පිළිබඳ අසිරිමත් විග්‍රහයක් - Kiribathgoda Gnanananda Thero01:50:05
5512017/12/08ජීවිතයට ඇති රැකවරණය | සයිප්‍රස් හි සිදුකළ ධර්ම දේශනයකි | 2017-11-1201:56:25
5522017/11/26ඔබත් මගඵල ලබනු කැමති ද? | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:19:46
5532017/11/26ඔබත් මගඵල ලබනු කැමති ද? | අතිපූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ පණිවිඩයකි.00:19:46
5542017/11/24තුනුරුවනේ ගුණානුභාවයෙන් යහපත සලසා ගනිමු | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Rajaratata Shraddha01:15:23
5552017/11/24රජරටට ශ්‍රද්ධා සමාරම්භක උත්සවයේ ධර්ම දේශනය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:15:23
5562017/11/1321 (02) - අඳුර විනිවිද එළිය දකින්නට - Kiribathgoda Gnanananda Thero - Nibbedhika Sutta - part 202:13:02
5572017/11/1321 (01) - අඳුර විනිවිද එළිය දකින්නට - Kiribathgoda Gnanananda Thero - Nibbedhika Sutta - part 101:45:51
5582017/11/11මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ02:06:45
5592017/11/11අචේලකස්සප සූත්‍රය පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:14
5602017/11/08අපාය පිළිබඳව, පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:06:23
5612017/11/0619 (02) - චූළ සකුළුදායි සූත්‍රය - Kiribathgoda Gnanananda Thero01:46:11
5622017/11/0508 (01) | පටිච්ච සමුප්පාදය - 1 වන කොටස | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:29
5632017/11/0519 (01) - ශ්‍රාවකයාගේ අභිමානය - Kiribathgoda Gnanananda Thero01:47:41
5642017/11/02මිසදිටුව අත්හැර හදවතින් ම තෙරුවන් සරණ යමු | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Dakunu lakata Shraddha01:31:04
5652017/11/02දකුණුලකට ශ්‍රද්ධා සමාරම්භක උත්සවයේ ධර්ම දේශනය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:04
5662017/10/30මහාලී සූත්‍රය පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ02:10:15
5672017/10/2807 (02) - හේතුඵල දහම - 2 වන කොටස ~ Patichcha Samuppadaya01:45:19
5682017/10/2707 (01) - හේතුඵල දහම - 1 වන කොටස ~ Patichcha Samuppadaya01:46:47
5692017/10/2715 (01) - පතන්නා වූ සැපය වෙනුවට දුකම ලැබෙන්නේ ඇයි?01:42:20
5702017/10/24Aluth Daham Wedasatahana - 18 ~ Ariyasawaka Sutta (PM)01:41:30
5712017/10/24Aluth Daham Wedasatahana - 18 ~ Chethana Sutta (AM)01:46:46
5722017/10/23Aluth Daham Wedasatahana - 17 ~ Devlowe Rev Negu Buduguna Waruna (AM)01:29:07
5732017/10/23Aluth Daham Wedasatahana - 17 ~ Thana Sutta (AM)01:35:30
5742017/10/22Aluth Daham Wedasatahana - 14 ~ Maha Thanhasankhaya Sutta (2)02:09:41
5752017/10/22Aluth Daham Wedasatahana - 14 ~ Maha Thanhasankhaya Sutta (1)01:44:37
5762017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 16 ~ Maha Vedalla Sutta (PM)01:26:44
5772017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 16 ~ Maha Haththipadopama Sutta (AM)01:20:35
5782017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 15 ~ Vammika Sutta (PM)01:54:54
5792017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 13 ~ Dhananjani Sutta (PM)01:28:18
5802017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 13 ~ Maha Nidana Sutta (AM)01:48:25
5812017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 10 ~ Upadana Pariwatta Sutta (PM)01:55:44
5822017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 10 ~ Beeja Sutta (AM)01:43:21
5832017/10/15Vidarshana Bhawanawa (විදර්ශනා භාවනාව) - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:55:13
5842017/09/28Mahali Sutta - මහාලී සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero02:10:15
5852017/09/28Gaddulabaddha Sutta - ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero01:36:27
5862017/09/28Pariveemansana Sutta - (part 2) පරිවීමංසන සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero02:07:02
5872017/09/28Pariveemansana Sutta - (part 1) පරිවීමංසන සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero01:49:03
5882017/09/27මහාලී සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ02:10:15
5892017/09/27ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:36:27
5902017/09/27Sammasana Sutta - (part 2) සම්මසන සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero01:55:33
5912017/09/27Sammasana Sutta - (part 1) සම්මසන සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero01:37:15
5922017/09/27පරිවීමංසන සූත්‍රය දෙවන කොටස | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ02:07:02
5932017/09/27පරිවීමංසන සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:49:03
5942017/09/26සම්මසන සූත්‍රය දෙවන කොටස | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:55:32
5952017/09/26සම්මසන සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:37:15
5962017/09/24119 Maha Rahulowada Sutta - මහාරාහුලෝවාද සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:16:13
5972017/09/16Salla Sutta - සල්ල සූත්‍රය - සෝක හුල ගැන වදාළ දෙසුම00:16:52
5982017/09/16Jaya Sri Maha Bodhin Wahanse saha Bodhi Vandanawa01:09:06
5992017/09/12ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:09:07
6002017/09/09සැබෑ ශ්‍රාවකයාගේ ස්වභාවය - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero 2017-09-0501:47:19
6012017/09/08සම්බුද්ධ සූත්‍රය | 2017 බිනර පොහෝ දින ධර්ම දේශණය01:47:19
6022017/09/02අනියත ගති ඇති ලෝක සත්වයන් - Uyandana Dharma Deshanaya - 2017-08-1901:30:04
6032017/08/27118 - Chula Punnama Sutta - චූළපුණ්ණම සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:19:24
6042017/08/27117 - Lomasakangiya Bhaddekarththa Sutta - ලොමසකඞ්ගිය භද්දේකරත්ත සූත්‍රය - by Ven Gnanananda Thero01:24:36
6052017/08/12Jara Sutta - ජරා සූත්‍රය - ජරාවට පත්වීම ගැන වදාළ දෙසුම00:07:19
6062017/08/07Rathana Suthraya yanu kumakda? - රතන සූත්‍රය යනු කුමක්ද?01:17:47
6072017/07/31Adharmaya Balawath Wu Lokayen Nidahas Wemu - අධර්මය බලවත් වූ ලෝකයෙන් නිදහස් වෙමු01:55:26
6082017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 12 - Dhathu Nidhanaya00:17:43
6092017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 11 - Nalova Dhathu00:24:26
6102017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 10 - Dhatu Garbhaya00:30:03
6112017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 9 - Seema Lakunu Kirima00:11:17
6122017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 8 - Mulgala Thebuma00:11:36
6132017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 7 - Wasthu Labhaya00:09:58
6142017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 6 - Ranpatha00:13:05
6152017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 5 - Sasuna Rakina Daruwek00:08:52
6162017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 4 - Lankavata Budu Sasuna00:04:51
6172017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 3 - Dharma Sangayana00:01:39
6182017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 2 - Dhatu Nalovata Labuna00:05:48
6192017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 1 - Dambadiva Budu Sasuna Babalanawa00:04:06
6202017/07/28Yasodara Kavi - යසෝදරා කවි - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:59:06
6212017/07/25Kiribathgoda Gnanananda Thero සක් දෙවිඳුගේ බුදුගුණ වර්ණනාව01:25:18
6222017/07/24Chaththa Manawaka Gatha - ඡත්ත මානවක ගාථා00:04:11
6232017/07/16116 Sariputta Sinhanada Sutta - සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:26:18
6242017/07/13Naraseeha Gatha - (නරසීහ ගාථා)-Yasodara Kavi - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:11:40
6252017/07/09දියතලාව ධර්මදේශනාව 2017 07 01 අතිපුජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද පින්වත් ලොකු ස්වාමීන්වහන්සේ02:06:03
6262017/07/087.5hrs Sutta Deshana Collection for Sick,Elderly -Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero07:30:28
6272017/07/03Maha Parinibbana Sutta - මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය02:06:45
6282017/07/03Ruwanweli Maha Seya - රුවන්වැලි මහා සෑය00:05:13
6292017/06/30මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය | 2017 වෙසක් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය02:06:45
6302017/06/29Naraseeha Gatha - (නරසීහ ගාථා)00:11:40
6312017/06/29Thirokuddha Sutta - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:39:20
6322017/06/27තිරෝකුඩ්ඩ ප්‍රේත වස්තුව | 2017 පොසොන් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය01:39:20
6332017/06/21මහා වීරයාණෝ..._Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:15:28
6342017/06/20මහා වීරයාණෝ | වෙසක් මංගල්‍යය මහමෙව්නාව කුණ්ඩසාලේ | Shraddha TV01:15:28
6352017/06/17සම්මා දිට්ටි සුත්‍රය Samma Ditti Sutta01:55:09
6362017/06/17මහා මංගල සුත්‍රය බණ Maha Mangala Sutta Yanu01:50:59
6372017/06/17මහා පරිනිබ්බාන සුත්‍රය Maha Parinibbana Sutta01:45:43
6382017/06/17මහනාම සුත්‍රය Mahanama Sutta01:05:32
6392017/06/17බුදුගුණ හදුනා ගනිමු Budu Guna Hadunaganimu01:33:17
6402017/06/17බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය Bala Panditha Sutta01:03:47
6412017/06/17දහම් ගුණ හදුනා ගනිමු Daham Guna Hadunaganimu01:30:28
6422017/06/17ආසිවිසෝපම සුත්‍රය Asivisopama Sutta01:46:04
6432017/06/17අභය රාජකුමාර සුත්‍රය Abaya Rajakumara Sutta00:38:55
6442017/06/17ගිහි සූත්‍රය අතිපූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්දස්වාමින්වහන්සේ 2017 05 23 UK03:36:32
6452017/06/11Shraddha TV Profile00:04:35
6462017/06/04PART 1- VEN.KIRIBATHGODA GNANANANDA THERO'S VISIT TO THE UK - DAY 2 - 21.5.2017 ILFORD01:42:23
6472017/05/31වැරදි කාම සේවනයේ ආදීනව00:07:56
6482017/05/22Mahamevnawa UK - Live from Ilford03:53:44
6492017/05/20වෙසක් පොහෝ දින ලොව දිනු මුනිදාණෝ | 2017 වෙසක් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය01:46:11
6502017/05/14115 SehasenapatiSutta - සීහසෙනාපති සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:17:06
6512017/05/102017.05.10 WESAK DINA DHARMADESANAYA MAHAMEVNAWA POLGAHAWELA. (a.m.)03:14:25
6522017/05/04සත්පුරුෂ දහමේ හික්මවන සත්පුරුෂ ඇසුර පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:12:56
6532017/04/25Youn Daham Sakmana (2017-Nelum Pokuna)01:21:47
6542017/04/24යොවුන් දහම් සක්මන 2017 | ධර්ම සාකච්ඡාව01:26:39
6552017/04/23Achela Kassapa Sutta (අචේල කස්සප සූත්‍රය)01:47:14
6562017/04/21අචේලකස්සප සූත්‍රය | 2017 බක් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය01:47:14
6572017/04/17SETHSIRI LANKA TRAVELS(PVT)LTD SPONSERED VENARABLE KIRIBATHGODA GNANANANDA THERO00:46:07
6582017/04/172016 Dhamma Sermon 3, Sydney Asapuwa01:21:11
6592017/04/162016 Dhamma Sermon 2, Cherrybrook Community Centre, Sydney02:02:27
6602017/04/162016 Dhamma Sermon 1, Roselea Communty Centre, Sydney02:20:15
6612017/04/02114 Dutiya Sampada Sutta - ද්විතීය සම්‌පදා සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:10:01
6622017/03/26Purisindriyagnana Sutta (පුරිසින්ද්‍රියඤාණ සූත්‍රය)01:36:38
6632017/03/24පුරිසින්ද්‍රියඤාණ සූත්‍රය | 2017 මැදින් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය01:42:22
6642017/03/15යොවුන් දහම් සක්මන 2017 - ධර්ම සාකච්ඡාව | Shraddha TV01:26:39
6652017/03/14Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thera- Meditation 007 Anapanasati 00300:14:15
6662017/03/14Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thera- Meditation 004 Satipattana 0200:12:31
6672017/03/14Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thera- Meditation 001 Introduction00:12:07
6682017/03/14Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thera- Meditation 006 Anapanasati 00200:12:26
6692017/03/14Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thera- Meditation 003 Satipattana 0100:12:16
6702017/03/14Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thera- Meditation 005 Anapanasati 00100:13:06
6712017/03/14Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thera-Meditation 008 Sihi Nuwana00:13:03
6722017/03/14Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thera- Meditation 009 Sakman Bhavana00:12:25
6732017/03/14Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thera- Meditation 002 Sihiya00:12:44
6742017/03/12බෝධීන් වහන්සේට නිගරු වන බෝධි පූජා | Bodhi Pooja00:06:40
6752017/03/06Gilana sutta (ගිලාන සූත්‍රය) - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:46:58
6762017/02/27ගිලාන සූත්‍රය | 2017 නවම් පෝහෝ දින ධර්ම දේශණය01:47:14
6772017/02/22යොවුන් දහම් සක්මන 2017 | නෙලුම් පොකුණ රඟහලේදී01:21:47
6782017/02/21යොවුන් දහම් සක්මන 2017 - නෙළුම් පොකුණ රඟහල | Shraddha TV01:21:47
6792017/02/19113 Velama Sutta - වෙලාම සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:19:34
6802017/02/19Rev. Kiribathgoda Gnanananda Thero in New Jersey USA | Dhamma talk/discussion02:17:55
6812017/02/14Wachanaya prawesam karamu00:07:25
6822017/02/12සද්ධර්ම යාත්‍රා ~ Cherrybrook - 2016 nov 19 ~ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:49:36
6832017/02/08Pinwath Loku Swaminwahanse00:07:13
6842017/02/03ආනන්ද සූත්‍රය | 2016 ඇසළ පොහෝ දින ධර්ම දේශණය01:16:39
6852017/01/31චූළ හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය | 2016 පොසොන් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය01:45:12
6862017/01/23Kalakarama Sutta (කාළකාරාම සූත්‍රය) - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:37:29
6872017/01/23සත්පුරුෂ දහමේ හික්මවන සත්පුරුෂ ඇසුර - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:12:56
6882017/01/21රතන සූත්‍රය යනු කුමක්ද? - Rathana Suthraya yanu kumakda?01:17:47
6892017/01/21කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය යනු කුමක්ද? - Karaneeyametta Suthraya yanu kumakda?01:16:16
6902017/01/21ආටානාටිය සූත්‍රය යනු කුමක්ද? - Atanatiya Sutta yanu kumakda01:25:35
6912017/01/17කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල් | 2016 මැදින් පෝහෝ දින ධර්ම දේශණය01:30:44
6922017/01/16Maha Govinda Sutta (මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය) - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:16:16
6932017/01/16සතර අපායෙන් මිදී සුගති රැකවරණය ලබමු!01:17:45
6942017/01/15Sydney Mahamevnawa - Sydney 201600:02:12
6952017/01/13කාළකාරාම සූත්‍රය | 2017 දුරුතු පෝහෝ දින ධර්ම දේශණය01:37:29
6962017/01/06සාලෙය්යක සූත්‍රය | 2016 නවම් පෝහෝ දින ධර්ම දේශණය01:38:13
6972017/01/03සත්පුරුෂ දහමේ හික්මවන සත්පුරුෂ ඇසුර | Shraddha TV01:12:56
6982017/01/02Sansappaniya Pariyaya Sutta (සංසප්පනීය පරියාය සූත්‍රය) - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:48
6992017/01/01ධර්ම මාර්ගය විවර කර ගැනීමට නම් මරණ සතිය වඩා ගුණ ධර්ම වැඩිය යුතුවේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:21:25
7002016/12/29Aluth Daham Wedasatahana (16-B) (2016-10-02)01:24:31
7012016/12/29Aluth Daham Wedasatahana (16-A) (2016-10-02)01:15:19
7022016/12/29Aluth Daham Wedasatahana (15-B) (2016-09-04)01:55:34
7032016/12/29Aluth Daham Wedasatahana (15-A) (2016-09-04)01:44:30
7042016/12/29Aluth Daham Wedasatahana (14-B) (2016-08-07)01:56:10
7052016/12/29Aluth Daham Wedasatahana (14-A) (2016-08-07)01:45:19
7062016/12/29Aluth Daham Wedasatahana (13-B) (2016-07-03)01:30:39
7072016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (13-A) (2016-07-03)01:49:24
7082016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (12-B) (2016-06-05)01:59:37
7092016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (12-A) (2016-06-05)01:38:13
7102016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (11-B) (2016-05-08)02:00:23
7112016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (11-A) (2016-05-08)01:53:36
7122016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (10-B) (2016-04-03)01:57:11
7132016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (10-A) (2016-04-03)01:44:14
7142016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (9-B) (2016-03-06)02:06:06
7152016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (9-A) (2016-03-06)01:49:54
7162016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (8-B) (2015-12-20)01:55:45
7172016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (8-A) (2015-12-20)01:48:19
7182016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (7-B) (2015-10-18)02:02:19
7192016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (7-A) (2015-10-18)01:50:07
7202016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (6-B) (2015-09-20)02:04:52
7212016/12/28Aluth Daham Wedasatahana (6-A) (2015-09-20)01:52:34
7222016/12/27මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය | Shraddha TV01:16:16
7232016/12/27Aluth Daham Wedasatahana (5-B) (2015-08-16)02:09:25
7242016/12/27Aluth Daham Wedasatahana (5-A) (2015-08-16)01:41:02
7252016/12/27Aluth Daham Wedasatahana (4-B) (2015-05-17)01:37:42
7262016/12/26Aluth Daham Wedasatahana (4-A) (2015-05-17)01:23:04
7272016/12/26Aluth Daham Wedasatahana (3-B) (2015-04-19)01:58:05
7282016/12/26Aluth Daham Wedasatahana (3-A) (2015-04-19)01:59:24
7292016/12/26Aluth Daham Wedasatahana (2-B) (2015-02-15)01:30:45
7302016/12/26Aluth Daham Wedasatahana (2-A) (2015-02-15)01:25:08
7312016/12/26Aluth Daham Wedasatahana (1-B) (2015-01-18)01:55:07
7322016/12/26Aluth Daham Wedasatahana (1-A) (2015-01-18)01:25:08
7332016/12/24චූළ හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:45:16
7342016/12/24Kama Sutta (කාම සූත්‍රය) ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:22:22
7352016/12/24සතර අපායෙන් මිදී සුගති රැකවරණය ලබමු | Shraddha TV01:17:45
7362016/12/20කැරකී සැඟවී යන ඉරනම | උදුවප් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය01:48:48
7372016/12/18112 Makadewa Sutta - මඛාදෙව සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda GnananandaThero01:26:38
7382016/12/08සද්ධර්ම යාත්‍රා - Adelaide 2016 - 01 ~ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:02:42
7392016/12/08සද්ධර්ම යාත්‍රා - Adelaide 2016 - 03 ~ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero03:15:41
7402016/12/08සද්ධර්ම යාත්‍රා - Adelaide 2016 - 02 ~ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero02:15:26
7412016/11/26සද්ධර්ම යාත්‍රා - Adelaide Australia 2016 - 01 - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:02:43
7422016/11/25සද්ධර්ම යාත්‍රා - Adelaide Australia 2016 - 02 - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero02:15:26
7432016/11/25සක් දෙවිඳුගේ බුදුගුණ වර්ණනාව - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:25:24
7442016/11/25සද්ධර්ම යාත්‍රා - Adelaide Australia 2016 - 03 - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero03:15:41
7452016/11/18සද්ධර්ම යාත්‍රා - Melbourne 2016 - 04 - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:55:33
7462016/11/18සද්ධර්ම යාත්‍රා - Melbourne 2016 - 05 - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero02:19:27
7472016/11/18සද්ධර්ම යාත්‍රා - Melbourne 2016 - 01 - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero02:19:38
7482016/11/18සද්ධර්ම යාත්‍රා - Melbourne 2016 - 03 - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero02:49:03
7492016/11/18සද්ධර්ම යාත්‍රා - Melbourne 2016 - 02 - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:57:40
7502016/11/16චූළ හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:45:10
7512016/11/11සම්මා සම්බුදු පිහිට ලැබේවා - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:21:52
7522016/11/11සක් දෙවිඳුගේ බුදුගුණ වර්ණනාව - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:25:18
7532016/11/06111 Subha Sutta - සුභ සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:09:46
7542016/10/28කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල් - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero ~ 2016-07-1901:45:14
7552016/10/20පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් නවම් පුන් පොහෝ දින දේශණා කොට වඳාළ සුමධුර ධර්ම දේශණය 03 02 2015.02:09:49
7562016/10/19කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල් - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:34:04
7572016/10/17110 Rattapala Sutta - රට්ඨපාල සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:10:30
7582016/10/13Saleyyaka Sutta~Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero~2016-02-2201:38:13
7592016/09/22109 Apannaka Sutta - අපණ්ණක සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:19:53
7602016/09/11loku swaminwahanse budu guna kavi00:11:17
7612016/09/11loku swaminwahanse dharma deshana00:46:03
7622016/09/04106 Upali Sutta උපාලි සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:45:49
7632016/09/04Shraddha Tv 2015 11 28 දම් සිහනද කොධන සූත්‍රය Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:03:09
7642016/09/04Shraddha Tv 2015 11 08 දම් සිහනද මුනි සූත්‍රය Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:19:30
7652016/09/04108 Abayarajakumara Sutta අභයරාජ කුමාර සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:16:38
7662016/09/04001 Akkana Sutta අක්ඛණ සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:55:59
7672016/09/04104 Kundaliya Sutta කුණ්‌ඩලිය සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:42:51
7682016/09/04097 Maha Dhamma Samadana Sutta මහාධම්මසමාදාන සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:16:50
7692016/09/04093 Sakka Panna Sutta සක්ක පඤ්හ සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:22:07
7702016/09/04012 Maha Dukkhakkhandha Sutta මහාදුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:19:23
7712016/09/04096 Sachcha Vibhanga Sutta සච්ච විභංග සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:52
7722016/09/04095 Kewadda Sutta කේවඩ්ඩ සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:19:37
7732016/09/04107 SeakaSutta සේඛ සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:15:33
7742016/09/04013 Adiththapariyaya Sutta ආදිත්‌තපරියාය සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:56:10
7752016/09/04003 Kukkurawathiya Sutta කුක්කුරවතිය සූත්‍රය by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:04:15
7762016/09/02පෙර ජීවිතවල ක්‍රියාවන් මේ ජිවිතයට බලපෑම - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:25:09
7772016/08/31Nivana - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:42:46
7782016/08/30Patusitaka Anatura - පටු සිතක අනතුර - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:00:16
7792016/08/28ආනාපානසති භාවනාව - කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ00:20:31
7802016/08/25Budu Guna Bhawanawa00:30:08
7812016/08/18108 Abayarajakumara Sutta - අභයරාජ කුමාර සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:16:38
7822016/07/30අංගුලිමාල සූත්-රය Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero 201601:45:49
7832016/07/30Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero සැබෑ ම පෞර්ෂය හා එක ම රැකවරණය01:25:31
7842016/07/30Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero ඉවසීම තේරුම් ගත යුත්තේ කුමන ආකාරයෙන්ද01:40:32
7852016/07/30Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero නමෝ බුද්ධාය - 201601:38:02
7862016/07/30Karaneeyametta Sutta - Ven Kiribathgoda Gnananda Thero 201601:16:24
7872016/07/19107 SeakaSutta - සේඛ සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:15:33
7882016/07/08නිවැරදිව පිනක් අනුමෝදන් වීමේ අගය ධම්ම පදය 26 පොත Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:49:32
7892016/07/08තමාට පිහිට තමා ම යි-2015-08-29_Nittambuwa-Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:16:17
7902016/07/08Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero දම් සිහ නදමරණසතියත් ගුණධර්මත් වඩා ධර්ම මග විවෘත කරගන්න 201601:25:24
7912016/07/08Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero 2016-01-30 ඉවසීම තේරුම් ගත යුත්තේ කුමන ආකාරයෙන්ද01:42:32
7922016/07/03Sathya - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:57:54
7932016/07/02Samma Sambudu Pihita Lebewa - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:40:05
7942016/07/02Patusitaka Anatura - පටු සිතක අනතුර - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:08:28
7952016/07/02Nivana - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:42:45
7962016/07/02Nirayata Nowetemu - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:52:35
7972016/07/02Maha Kashyapa Maharahath Munidu by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:13
7982016/07/02Lokaye Vinasaya Saptha Suryodgamana Sutta by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:16
7992016/07/02Diyunu Weema by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:29:21
8002016/07/01Devadutha Sutta by Ven Kiribathgoda Gnanananda Sutta01:06:27
8012016/07/01Awabodhaya - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:47:25
8022016/06/30Mithree Bhawanawa (Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero)00:30:20
8032016/06/30Budu Rajanan Wahanse (බුදුරජාණන් වහන්සේ) - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:42:50
8042016/06/30Buddhanussathi Bhawanawa (Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero)00:30:20
8052016/06/25mahamewnawa asapuwa, Ahase sitina deviwarun wadintai.... Ven Kiribathgoda Gnananda Thero00:41:34
8062016/06/13Maha Parinibbana Sutta - The last year of the Buddha's life by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero02:13:54
8072016/06/12Pure Theravada Buddhism Dhamma Discussion in Australia by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero02:10:04
8082016/06/06106 Upali Sutta - උපාලි සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:45:49
8092016/05/25Namo Buddhaya | Episode 18 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:13:31
8102016/05/23Namo Buddhaya 120 | නමෝ බුද්ධාය 120 | Shraddha TV01:13:43
8112016/05/10Namo Buddhaya | Episode 17 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:21:08
8122016/05/09Shraddha TV | Namo buddhaya 119 | නමෝ බුද්ධාය 119 | 2016-05-0701:21:08
8132016/05/05105 Chula Kamma Vibanga Sutta - චූළකම්මවිභඞ්ග සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:29:10
8142016/05/03Namo Buddhaya | Episode 16 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:21:13
8152016/05/01Ascharya Abbhutha Damma sutta01:43:52
8162016/05/01Shraddha TV | Namo buddhaya 118 | නමෝ බුද්ධාය 118 | 2016-04-3001:21:13
8172016/04/25Namo Buddhaya | Episode 15 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:23:00
8182016/04/24Namo Buddhaya 117 | නමෝ බුද්ධාය 117 | 2016/04/23 | Shraddha TV01:23:00
8192016/04/18Namo Buddhaya | Episode 14 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:25:12
8202016/04/17Namo Buddhaya 116 | නමෝ බුද්ධාය 116 | 2016/04/17 | Shraddha TV01:25:12
8212016/04/13"සිංහල හින්දු" අලුත් අවුරුද්ද පටන්ගත්තේ කවදා ද?00:23:50
8222016/04/10Namo Buddhaya | Episode 13 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:28:01
8232016/04/10Namo Buddhaya 115 | නමෝ බුද්ධාය 115 | 2016/04/09 | Shraddha TV01:28:01
8242016/04/08ෂඩ් වර්ණ බුද්ධ රශ්මි මාලා විහිදුවන සේරුවිල මංගල මහාසෑ රජාණන් වහන්සේ - 200:02:07
8252016/04/08ෂඩ් වර්ණ බුද්ධ රශ්මි මාලා විහිදුවන සේරුවිල මංගල මහාසෑ රජාණන් වහන්සේ00:00:37
8262016/04/06භාවනාවට මත්තෙන්| ධර්ම මග විවෘත කරගන්න|Bawana|Meditation00:10:32
8272016/04/05Wilgamwehera Mahase Warnanawa - විල්ගම්වෙහෙර මහාසෑ වර්ණනාව - 2016-03-1900:42:31
8282016/04/05Wilgamwehera Mahase Wandanawa - විල්ගම්වෙහෙර මහාසෑ වන්දනාව - 2016-03-1901:19:55
8292016/04/03විල්ගම්වෙහෙර ධාතු නිධාන පුණ්‍ය මහෝත්සවය - 2016-03-09 - Part 0201:14:25
8302016/04/03විල්ගම්වෙහෙර ධාතු නිධාන පුණ්‍ය මහෝත්සවය - 2016-03-19 - Part 0101:20:39
8312016/04/03Namo Buddhaya | Episode 12 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:30:01
8322016/04/02Namo Buddhaya 114 | නමෝ බුද්ධාය 114 | 2016/04/02 | Shraddha TV01:30:01
8332016/03/26අලුත් සහල් මංගල්‍යය 2016 - ක්ෂීරපායාස බුද්ධ පූජාව සහ මහා සංඝගත දක්ෂිණාව01:19:27
8342016/03/26අලුත් සහල් මංගල්‍යය 2016 - අලුත් සහල් පූජා කිරිම - සිරි ගෞතම සම්බුද්ධ රාජ මාලිගාව00:51:21
8352016/03/21Namo Buddhaya | Episode 11 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:34:56
8362016/03/21Namo Buddhaya 113 | නමෝ බුද්ධාය 113 | 2016/03/20 | Shraddha TV01:34:56
8372016/03/192016/03/19 විල්ගම්වෙහෙර ධාතු නිධාන පුණ්‍යෝත්සවය.ධාතූන්වහන්සේලා සෑගර්භයේ තැන්පත්කර පලමු ගිලන්පස පූජාව01:23:03
8382016/03/15104 Kundaliya Sutta - කුණ්‌ඩලිය සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:42:51
8392016/03/15Maha Parinibbana Sutta (2001 vesak)02:03:58
8402016/03/15Anathapindika Sutta01:09:02
8412016/03/15Brahmana Sutta01:16:46
8422016/03/15Agantuka Sutta01:18:58
8432016/03/15Melowath Paralowath Janaya Athara Shreshtha Dharmayai01:09:02
8442016/03/15Jara Sutta01:08:45
8452016/03/15Pragngnawa saha Chiththa Wegaya01:09:42
8462016/03/15Nuwanaththa Sitha Rijukarai01:15:59
8472016/03/15Gawesi Sutta01:05:46
8482016/03/1515 Sukha Wargaya (Dhammapadaya)00:12:47
8492016/03/1514 Buddha Wargaya (Dhammapadaya)00:18:20
8502016/03/1513 Loka Wargaya (Dhammapadaya)00:13:47
8512016/03/1512 Aththa Wargaya (Dhammapadaya)00:12:04
8522016/03/1511 Jara Wargaya (Dhammapadaya)00:13:19
8532016/03/1510 Danda Wargaya (Dhammapadaya)00:20:23
8542016/03/1509 Papa Wargaya (Dhammapadaya)00:17:17
8552016/03/1508 Sahassa Wargaya (Dhammapadaya)00:22:30
8562016/03/1507 Arahantha Wargaya (Dhammapadaya)00:17:18
8572016/03/1506 Panditha Wargaya (Dhammapadaya)00:19:17
8582016/03/1505 Bala Wargaya (Dhammapadaya)00:20:53
8592016/03/1504 Puppha Wargaya (Dhammapadaya)00:18:50
8602016/03/1403 Chiththa Wargaya Dhammapadaya00:14:56
8612016/03/1402 Appamada Wargaya Dhammapadaya00:15:44
8622016/03/1401 Yamaka Wargaya Dhammapadaya00:26:48
8632016/03/14Namo Buddhaya | Episode 10 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:27:22
8642016/03/13Namo Buddhaya 112 | නමෝ බුද්ධාය 112 | 2016/03/12 | Shraddha TV01:27:22
8652016/03/09නමෝ බුද්ධාය | 111 කොටස | දස මාර සේනාව | "මහණෙනි, අධිපතිබව ලැබූවන් අතරේ පාපී මාරයා අග්‍රයි"01:31:57
8662016/03/06Namo Buddhaya | Episode 09 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:22:29
8672016/03/05Namo Buddhaya 111 | නමෝ බුද්ධාය 111 | 2016/03/05 | Shraddha TV01:22:29
8682016/03/01සාලෙය්‍යක සූත්‍රය - නවම් පොහොය 2016 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ - පොල්ගහවෙල01:43:14
8692016/03/01Dhamma Sermon | දම් සිහනද | ඨිති සූත්‍රය | කුසල් දහම්හි පිහිටා තිබීම (ස්ථිතිය) ගැන වදාළ දෙසුම​01:23:45
8702016/03/01නමෝ බුද්ධාය | 110 කොටස | "තථාගතයන් වහන්සේගේ ඇවෑමෙන් ධර්මයත්, විනයත් ඔබට ශාස්තෘන් වහන්සේ වන්නේය"01:32:09
8712016/02/29දම් සිහනද | සාලෙය්‍යක සූත්‍රය | නවම් පුන් පොහෝදින පොල්ගහවෙල | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:43:18
8722016/02/29103 Danthaboomi Sutta - දන්තභූමි සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:09:38
8732016/02/29Namo Buddhaya | Episode 08 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:31:17
8742016/02/2808 - [2016-02-27] - නමෝ බුද්ධාය 110 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:17
8752016/02/2708 - [2016-02-27] - නමෝ බුද්ධාය 110 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:17
8762016/02/27Namo Buddhaya 110| නමෝ බුද්ධාය 110 | Shraddha TV01:31:17
8772016/02/27සැබවින්ම තාවතිංස යාත්‍රා යනු කුමක්ද?00:24:12
8782016/02/24සබ්බාස්‍රව සූත්‍රය...කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ...01:19:56
8792016/02/24දම් සිහනද | සිඛී සූත්‍රය | සිඛී බෝසතාණන් වහන්සේ සම්බෝධියට පෙර පටිච්ච සමුප්පාදය මෙනෙහි කළ අයුරු01:46:56
8802016/02/23Shraddha TV | 23/02/2016 | දම් සිහනද | ඨිති සූත්‍රය | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:23:44
8812016/02/23නිවැරදිව පිනක් අනුමෝදන් වීමේ අගය | ධම්ම පදය 26 පොත | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:49:32
8822016/02/22නමෝ බුද්ධාය | 109 කොටස | කුසලයත් කුසල මූලයත් අකුසලයත් අකුසල මූලයත් හඳුනා ගැනීම සම්මා දිට්ඨිය උපදවා..01:27:46
8832016/02/21Shraddha TV | 2016-02-19 | දම් සිහනද | ඉසිගිලි සූත්‍රය | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:17:22
8842016/02/21Namo Buddhaya | Episode 07 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:28:15
8852016/02/2007 - [2016-02-20] - නමෝ බුද්ධාය 109 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:28:15
8862016/02/2007 - [2016-02-20] - නමෝ බුද්ධාය 109 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:28:15
8872016/02/20Namo Buddhaya 109 | නමෝ බුද්ධාය 109 | Shraddha TV01:28:15
8882016/02/18දම් සිහනද | පෙර ජීවිතවල ක්‍රියාවන් මේ ජිවිතයට බලපෑම | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:23:54
8892016/02/18Shraddha TV | 2016-02-17 | දම් සිහනද | ලෝණ ඵල සුත්‍රය | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:24:59
8902016/02/18Yowun Daham Sakmana~Dhamma Discussion~Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:47:36
8912016/02/17Dhamma Sermon | දම් සිහනද | ඔබේ ජීවිතයේ ඇති අර්බුදය හඳුනා ගෙන ධර්මයෙන් පිළිසරණ ලබා ගනිමු01:16:30
8922016/02/17Shraddha TV | ධර්ම සාකච්ඡාව | යොවුන් දහම් සක්මන01:47:36
8932016/02/17Yowun Daham Sakmana~Dhamma Sermon~Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:11:30
8942016/02/17Dhamma Discussion | නමෝ බුද්ධාය | 108 කොටස | සියලුම අර්බුද හට ගැනීමට මුල් වූ සක්කාය දිට්ඨිය01:27:12
8952016/02/16Shraddha TV |යොවුන් දහම් සක්මන01:11:30
8962016/02/15යොවුන් දහම් සක්මන | අද්‍යතන තාරුණ්‍යයට මිහිරි අරුතක් සඳහා @ BMICH | ධර්ම සාකච්ඡාව | 02 කොටස​02:09:07
8972016/02/15යොවුන් දහම් සක්මන | අද්‍යතන තාරුණ්‍යයට මිහිරි අරුතක් සඳහා @ BMICH | සප්ත ව්‍රුත පද | තාවතිංස යාත්‍රා01:34:35
8982016/02/15Namo Buddhaya | Episode 06 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:24:20
8992016/02/15Jatila Situ Saha Jothiya Situ_2016-01-23~Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:49:32
9002016/02/14Dhamma Sermon | දම් සිහනද | ඔබේ ජීවිතයට ගුණ ධර්ම එකතු කර ගැනීමට නම් මරණසතිය වැඩිය යුතුය01:21:27
9012016/02/14යොවුන් දහම් සක්මන 2 - ධර්ම සාකච්චාව - 14/02/2016 - BMICH - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:09:09
9022016/02/14යොවුන් දහම් සක්මන 1 - සප්ත වෘත පද - 14/02/2016 - BMICH - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:57
9032016/02/14ධර්ම සාකච්චාව - යොවුන් දහම් සක්මන -14/02/2016 - BMICH - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:09:07
9042016/02/14සප්ත වෘත පද - යොවුන් දහම් සක්මන - 14/02/2016 - BMICH - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:34:35
9052016/02/1306 - [2016-02-13] - නමෝ බුද්ධාය 108 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:24:20
9062016/02/1306 - [2016-02-13] - නමෝ බුද්ධාය 108 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:24:20
9072016/02/13Namo Budhhaya 108 | නමෝ බුද්ධාය 108 | 2016/02/13 | Shraddha TV01:24:20
9082016/02/13ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කිරිමෙදී මරණ සතිය වැඩීමේ හා ගුණ ධර්ම වැඩිමේ අගය| Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:23:46
9092016/02/13ධර්ම මාර්ගය විවර කර ගැනීමට නම් මරණ සතිය වඩා ගුණ ධර්ම වැඩිය යුතුවේ - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:21:25
9102016/02/12බ්‍රාහ්මණ වර්ගය - ධම්ම පදය - දුරුතු පොහොය 2016 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ - පොල්ගහවෙල01:49:32
9112016/02/12Bala Panditha Sutta~Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero~2015-12-2401:47:20
9122016/02/12තමාට පිහිට තමා ම යි~2015-08-29_Nittambuwa~Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:16:10
9132016/02/12Malunkyapuththa Suttha~Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero~2015-08-2901:40:11
9142016/02/12102 KachchanagottaSutta - කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:11:01
9152016/02/12Shraddha TV | දුරුතු පුන් පොහෝ දින පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය01:49:32
9162016/02/11Sathipatthana Sutta01:42:05
9172016/02/11Saripuththa Thera Gatha01:20:42
9182016/02/10Maha Salayathanika Sutta01:07:40
9192016/02/10Vishaka Uposatha Sutta_2015 11 25~Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:52:28
9202016/02/10Dhamma Sermon | දම් සිහනද | ජටිල සහ ජෝතික තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව​ | "සෙවනැල්ල වගේ පින පසුපස එනවා"01:50:41
9212016/02/10Dhamma Sermon | දම් සිහනද | ගුණ ධර්ම උපදවා ගැනීමට​, ධර්මාවබෝධයට බාදා කරන සංසාර පුරුදු01:40:21
9222016/02/09Hemawatha Sutta01:13:18
9232016/02/09සෙත්පිරිත් සජ්ජායනය - පාලි හින්දි - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ - 07/02/201600:46:03
9242016/02/08පාලි-හින්දි සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනාව | බුද්ධගයාව බුදු නුවණ භාවනා අසපුව00:47:20
9252016/02/08Dhamma Discussion | නමෝ බුද්ධාය | 107 | සැබෑම නිදහස යන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරපු ආකාරය​01:34:06
9262016/02/08Namo Buddhaya | Episode 05 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:31:13
9272016/02/07Chathuma Sutta01:15:43
9282016/02/07Ariya Pariyesana Sutta01:29:25
9292016/02/07Aggiwachchagoththa Sutta01:14:54
9302016/02/0605 - [2016-02-06] - නමෝ බුද්ධාය 107 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:13
9312016/02/06Shraddha TV | නමෝ බුද්ධාය 107 | Namo Buddhaya 10701:31:14
9322016/02/06හොඳ කර්ම - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ - BBC Documentary - 05/02/201600:04:35
9332016/02/04Shraddha TV Dhamma Sermon | දම් සිහනද | ලටුකිකොපම සූත්‍රය | කැට කිරිල්ලක් උපමා කොට වදාළ දෙසුම​01:21:02
9342016/02/03101 Ascharya Abbhutha Sutta - අච්ඡරියබ්භුත සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:43:50
9352016/02/03දම් සිහනද | උදුම්බරික සීහනාද සූත්‍රය | උදුම්බරිකාවගේ පිරිවැජි ආරාමයේදී කළ සිංහනාදය ගැන වදාළ දෙසුම​01:23:34
9362016/02/03Namo Buddhaya | Episode 04 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:32:44
9372016/02/03Dhamma Sermon | දම් සිහනද | ධාතුවිභඞ්ග සූත්‍රය | ධාතු බෙදා විග්‍රහ කර දැක්වීම ගැන වදාළ දෙසුම01:16:06
9382016/02/02Dhamma Discussion | නමෝ බුද්ධාය - 106 | ඉවසීම උතුම්ම තපසයි | Venerable Kiribathgoda Gnanananda Thero01:36:46
9392016/02/01Monk Donating organs 'good karma'00:02:56
9402016/01/31Budu Suwanda_2016-01-16~Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero02:01:38
9412016/01/31Namo Buddhaya | Episode 02 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:29:56
9422016/01/31Namo Buddhaya | Episode 03 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:31:22
9432016/01/31Pathama Samajeewi Sutta~Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:31:06
9442016/01/31Shraddha TV Dhamma Sermon | දම් සිහනද | අත්‌තදීප සූත්‍රය | තමන්ව දූපතක් කර ගැනීම ගැන වදාළ දෙසුම​01:13:32
9452016/01/3004 - [2016-01-30] - නමෝ බුද්ධාය 106 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:35:19
9462016/01/30Shraddha TV | නමෝ බුද්ධාය 10601:32:44
9472016/01/30Namo Buddhaya | Episode 01 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:30:32
9482016/01/29කල්පිටිය දෙතිස් ඵලරුහ බෝධි වන්දනාව - 29/01/2016 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:27
9492016/01/28Shraddha TV Dhamma Sermon | දම් සිහනද | ඝටීකාර සූත්‍රය | ඝටීකාර බ්‍රහ්මරාජයා ගැන වදාළ දෙසුම01:01:35
9502016/01/28Dhamma Sermon | දම් සිහනද | ද්වයතානුපස්සනා සූත්‍රය | දෙයාකාරයකින් නුවණින් විමසන අයුරු ගැන වදාළ දෙසුම01:24:15
9512016/01/28Shraddha TV Dhamma Sermon | දම් සිහනද | භද්දිය සූත්‍රය | භද්දිය නම් ලිච්ඡවි කුමාරයාට වදාළ දෙසුම01:14:25
9522016/01/27කොළඹ විශාඛා විදුහල් මෑණියන්ගේ ජන්ම දිනය සිහිපත් කරමින් පවත්වන්නට වූ සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව01:26:52
9532016/01/24අනුහස් පිරුණු සත්‍යක්‍රියාව ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero00:15:21
9542016/01/24සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව - විශාඛා විද්‍යාලය - කොළඹ - 24/01/2016 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:40
9552016/01/24නමෝ බුද්ධාය 105 | උපාසකයෙකු යනු කවරෙක් ද? කවර සුදුසුකම් ඇත්තෝ උපාසකවරු වෙත් ද?01:31:54
9562016/01/2403 - [2016-01-23] - නමෝ බුද්ධාය 105 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:19
9572016/01/23Shraddha TV | නමෝ බුද්ධාය 10501:31:22
9582016/01/22සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය | 2015 ව්‍යවහාරික වර්‍ෂ අවසානය​ | හොරණ මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ සිට08:30:58
9592016/01/21Dhamma Sermon | දම් සිහනද | අභයරාජ කුමාර සූත්‍රය | අභයරාජ කුමාරයාට වදාළ දෙසුම01:16:55
9602016/01/21දම් සිහනද | බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය | බාලයා සහ පණ්ඩිතයා ගැන වදාළ දෙසුම | පින්බර උඳුවප් පුන් පොහෝ දා01:49:40
9612016/01/20මරණින් මතු සුගතියේ යාමටනම් - අසිබන්‌ධක සූත්‍රය -16/01/2016- බුදු සුවඳ - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:01:37
9622016/01/20Dhamma Talk in OMAN - 1 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:25:25
9632016/01/20Dhamma Talk in OMAN - 3 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:28:10
9642016/01/20Dhamma Talk in OMAN - 2 ~ Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero00:42:02
9652016/01/20Shraddha TV |අසිබන්ධක සූත්‍රය02:01:37
9662016/01/162015 06 14 Loku Swaminwahanse's Desana in Saskatoon Final02:10:27
9672016/01/16Namo Buddhaya 104 - නමෝ බුද්ධාය සජීව සදහම් කතිකාව 10401:29:56
9682016/01/1602 - [2016-01-16] - නමෝ බුද්ධාය 104 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:29:49
9692016/01/16මරණින් මතු සුගතියේ යාමටනම් - අසිබන්‌ධක සූත්‍රය -16/01/2016- බුදු සුවඳ - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:33
9702016/01/16Dhamma Talk in Washington (ධර්ම දේශනාව) ~ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:08:08
9712016/01/16Dhamma Talk in California (ධර්ම දේශනාව) ~ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero02:11:40
9722016/01/13Angulimala Sutta (අංගුලිමාල සූත්‍රය) ~ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:46:11
9732016/01/11අලුත් දහම් වැඩසටහන - 06 [PM] ~ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero02:11:48
9742016/01/10Namo Buddhaya 103 | නමෝ බුද්ධාය සජීව දහම් කතිකාව 10301:30:32
9752016/01/0901 - [2016-01-09] - නමෝ බුද්ධාය 103 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:32:12
9762016/01/09Namo Buddhaya - සජීව සදහම් කතිකාව00:02:40
9772016/01/07අලුත් දහම් වැඩසටහන - 06 [AM] ~ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:53:07
9782016/01/07Shraddha TV | අනුහස් පිරුණු සත්‍යක්‍රියාව00:15:21
9792016/01/05පඨම සමජීවී සූත්‍රය - 04/01/2016 - ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය කිරිබත්ගොඩ - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:56
9802016/01/05100 Sakkara Garukara Sutta - සක්කාරගරුකාර සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:26:21
9812016/01/04Shraddha TV | 2016-01-04 | දම් සිහනද | පඨම සමජිවී සූත්‍රය | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:31:06
9822016/01/04Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero | පඨම සමජීවී සූත්‍රය01:31:06
9832016/01/04අනුහස් පිරිණු සත්‍ය ක්‍රියාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:14:19
9842016/01/03Budu Guna Handunaganimu (බුදුගුණ හඳුනාගනිමු) ~ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:36:19
9852016/01/02Shraddha TV | 2016-01-02 | දම් සිහනද | ගුණධර්ම මත පින මෝරායාම පවතී Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:38:31
9862016/01/02අපි අප්‍රමාදී බව ඇතිකර ගන්නේ කෙසේද? - ඕමාන් 2 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:01
9872016/01/01ධර්ම බීජය රෝපණය කල හැක්කේ ගුණධර්ම නම් කුඹුරේ පමණි 2 කොටස- ඕමානයේදී Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:47:01
9882016/01/01සත්‍ය ක්‍රියාව සහ සෙත් පැතීම - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:15:20
9892016/01/01සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය - හොරණ - 31/01/2015 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ08:31:13
9902015/12/31සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව - 31/12/2015 - හොරණ - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:06:33
9912015/12/30Shraddha TV |Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero |Oman Programme 0101:27:55
9922015/12/25Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero | Bala Panditha Sutraya01:47:20
9932015/12/25බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය සහ දේවදුත සුත්‍රය - උදුවප් පොහොය 2015 - පොල්ගහවෙල - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:49:39
9942015/12/24Shraddha TV | 2015-12-24 | දේවදුත සුත්‍රය | උදුවප් පොහොය - පොල්ගහවෙල | Ven Kiribathgoda Gnanananda01:49:39
9952015/12/23Shraddha TV | 2015-12-18 | ඩුබායි සංචාරය | පඤ්‌චභයවෙර සූත්‍රය | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero02:45:56
9962015/12/23Shraddha TV | 2015-12-22 | දම් සිහනද | මඛාදේව සූත්‍රය | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:26:47
9972015/12/23පංච භයවේර සූත්‍රය - 18/12/2015 - ඩුබායි - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:45:56
9982015/12/23Pancha BhayaVera Sutta @ Dubai (පංච භයවේර සූත්‍රය) ~ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero02:45:56
9992015/12/22Shraddha TV | දම් සිහනද | අපණ්ණක සූත්‍රය | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:49
10002015/12/22Shraddha TV | දම් සිහනද | සත්වයා සුත්‍රය | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:54:24
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2298)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.