ගම්පහ මහානාම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/10භද්‍රක සූත්‍රය Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-07-1000:43:21
22019/07/10අප ප්‍රිය කරන දේවල් අස්ථිර නැත්නම් දුක කියා යමක් නැත Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 07 - 09)00:55:19
32019/07/03භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, බුද්ධ පූජාවෙන් කැවිලි පළතුරු ලබාදුන් භික්ෂුව Gampaha Mahanama thero (2019-07-02)00:53:14
42019/07/02වර්ථමානයේ සිල් රැකීම දුශ්කර සසරේ අප සීලය නොපැතූ බැවිනි Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 07 - 01)00:58:22
52019/07/01කළ්‍යාණ මිත්‍රවරුණි, මේ උතුම් දේශනාව අසත්වා Ven Gampaha Mahanama Thero 2019-07-0102:15:00
62019/06/18බෙර හඬ, පද හඳුනන්නා කොහේ ඇසුනත් පද හඳුනයි, ධර්මය පුහුණු කරන්නෙක් මෙන් (2019-6-17) ගම්පහ මහානාම හිමි00:56:17
72019/06/17Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-06-1700:50:03
82019/06/14Gampaha Mahanama Thero - අනුග්ගහිත සූත්‍රය - Anuggahitha Sutta - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:52:24
92019/06/14ලෞකික සම්මා දිට්ඨියෙන් ලෝකෝත්තර දිට්ඨියට අනුග්‍රහ කරුණු 5ක් Ven. Gampaha Mahanama thero (2019-6-13)00:57:40
102019/06/11අප මහා බෝසතාණෝ සක්දෙව් පදවි ලැබූ කුසලය (2019 - 06 - 10) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:57:29
112019/06/07Gampaha Mahanama Thero - මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:48:35
122019/06/06Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-06-0500:45:32
132019/06/06බුද්ධ කාලීන ගණිත ක්‍රම (2019 - 06 - 05) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:58:25
142019/06/04Ven Gampaha Mahanama Thero | 2019-05-23 | 4.00 PM00:50:33
152019/06/02Gampaha Mahanama Thero - අවිජ්ජා සූත්‍රය - Avijja Sutta - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:59:18
162019/05/28මහ පොළොව කම්පා කළ ආදරයවන්තයින් දෙදෙනෙකුගේ වෙන්වීම (2019 - 05 - 27) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:52:08
172019/05/27Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019- 05- 2700:53:18
182019/05/26පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි2019 05 21දුක යනු සැකෙවින් කියතොත් පංච උපාදානස්කන්ධයයි බෞද්ධයා ටීවී00:51:04
192019/05/25ලංකා භූමියෙන් ගිරි දිවයිනට යක්ෂයින් එළවා දැමීම (2019 - 05 - 24) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:53:07
202019/05/25Gampaha Mahanama Thero - මරණ බය - Fear of Death - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:47:30
212019/05/22සැකෙවින් කිවතොත්, දුක යනු පංච උපාදානස්කන්දය යි (2019 - 05 - 21) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:51:24
222019/05/20Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-05-2000:45:40
232019/05/18වෙසක් පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-05-1800:44:06
242019/05/12Gampaha Mahanama Thero - සම්මා දිට්ඨි සුත්‍රය - Sammadithti Suthhraya -පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:49:48
252019/05/07Gampaha Mahanama Thero - Chalabijathi sutta - ගම්පහ මහානාම හිමි00:46:38
262019/05/03විශේෂ උපත් 6ක් (2019 - 05 - 02) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:50:02
272019/05/02Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-05-0200:45:52
282019/04/20Gampaha Mahanama Thero - ඉන්ද්‍රීය සංවරය - Indriya Sanwaraya - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:55:37
292019/04/16Bodhi Pujawa - බෝධි පූජාව ( Ven Gampaha Mahanama Thero )00:35:22
302019/04/15Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-04-1500:50:59
312019/04/12Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි- Duka - දුක00:52:42
322019/04/11Bawana Maithri Bawana මෛත‍්‍රී භාවනාව - Gampaha Mahanama Thero00:20:49
332019/04/10Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-04-1000:48:39
342019/04/06සිත නිවන බුදු බණ - 81 Ven.Gampaha Mahanama Thero 2019.04.06 - 05.02 ගම්පහ මහානාම ස්වාමින්ද්‍රයාණන්00:38:19
352019/04/03Bawana Buddha Anusathi Bawanawa Gampaha Mahanama Thero භාවනාව - ගම්පහ මහාණාම හිමිපානෝ00:18:14
362019/03/252019 - 03 - 24 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:49:48
372019/03/242019 - 03 - 23 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:58:08
382019/03/24Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-03-2400:43:43
392019/03/202019 - 03 - 19 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:57:54
402019/03/19Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-03-1900:52:57
412019/03/15Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Kalaguna Nodath - කලගුණ නොදත්00:55:08
422019/03/11Ven Gampaha Mahanama Thero - Feb 14 - මහා කශ්‍යප මහා රහතන් වහන්සේ02:07:53
432019/03/11Ven. Gampaha Mahanama Thero - Dubai - 2019 Feb 2201:38:30
442019/03/10Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-03-1000:59:05
452019/03/10BANA - GAMPAHA MAHANAMA THERO01:40:45
462019/03/06Ven. Gampaha Mahanama Thero00:30:29
472019/03/05Ven Gampaha Mahanama Thero - අහන් න ජානාමි, භගවා ජානාති00:58:42
482019/03/04Ven Gampaha Mahanama Thero - අපාගතවීමට හේතුවන කරුණු ( අපායසංවත්තනික සූත්‍රය )00:49:40
492019/03/01මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ-Ven Gampaha Mahanama Thero-14-02-201902:08:03
502019/02/28Ven Gampaha Mahanama Thero - ක්ෂණ සම්පත්තිය00:58:17
512019/02/26Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-02-2600:52:14
522019/02/25Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-02-2500:59:46
532019/02/222019 - 02 - 20 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:49:16
542019/02/22Ven Gampaha Mahanama Thero - විමුත්‌තායතන සූත්‍රය00:52:37
552019/02/182019 - 02 - 17 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:58:36
562019/02/11Ven Gampaha Mahanama Thero 15.09.2018 3-300:07:49
572019/02/11Ven Gampaha Mahanama Thero 15.09.2018 2-300:26:46
582019/02/11Ven Gampaha Mahanama Thero 15.09.2018 01-300:26:45
592019/02/092019 - 02 - 08 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero01:00:57
602019/02/02දෙව්ලොවින් කතාවක්-3-කන්ථක විමාන වස්තුව​ -by Ven Gampaha Mahanama Thero-19- 01- 201900:26:23
612019/02/012019 - 01 - 31 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:50:50
622019/01/31Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01-3100:50:39
632019/01/26Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01- 2600:48:25
642019/01/242019 - 01 - 23 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:50:49
652019/01/232019 01 22 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero00:00:00
662019/01/23Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01-2200:53:01
672019/01/22Ven Gampaha Mahanama Thero - සීලං යාව ජරා සාධු, සද්‌ධා සාධු පතිට්‌ඨිතා, පඤ්‌ඤා නරානං රතනං, පුඤ්‌ඤං ච00:58:15
682019/01/13දෙව්ලොවින් කතාවක්-2-ආචාම දායිකා විමාන වස්තුව​-by Ven Gampaha Mahanama Thero00:20:08
692019/01/12Ven Gampaha Mahanama Thero - සක්කනාම සූත්‍රය00:50:47
702019/01/07Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01-0700:50:58
712019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:53:36
722019/01/06දෙව්ලොවින් කතාවක්-1- දාසී විමානය​- by Ven Gampaha Mahanama Thero00:18:50
732019/01/042019 - 01 - 03 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:55:37
742019/01/032019 - 01 - 02 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:56:57
752019/01/02Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01-0200:53:40
762019/01/02Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01-0200:54:08
772019/01/012018 - 12 - 29 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero01:00:14
782018/12/242018 - 12 - 23 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:59:43
792018/12/23Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-12-2300:59:18
802018/12/22අපේ ජීවිතයේ මෙනෙහි කල යුතු විශේෂ කරුණු 5ක් - Ven Gampaha Mahanama Thero00:56:13
812018/12/222018 - 12 - 21 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:56:27
822018/12/21Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-12-2100:56:13
832018/12/122018 - 12 - 11 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:55:38
842018/12/082018 - 12 - 08 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero01:00:23
852018/12/082018 - 12 - 07 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:51:15
862018/12/07සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-12-0700:51:13
872018/12/07බුද්ධගයාවේ රන් ආලේපය ඇතුළු පින්කම් මාලාව අනුමෝදන් වෙත්වා! Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-12-0700:25:26
882018/12/012018 - 11 - 30 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:43:02
892018/11/29Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-11-2900:49:59
902018/11/14Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-11-1300:51:24
912018/11/132018 - 11 - 13 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:53:16
922018/11/132018 - 11 - 12 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:54:50
932018/11/12Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-11-1200:54:34
942018/11/04Ven Gampaha Mahanama Thero - ප්‍රේත වස්තු කතා 200:55:01
952018/11/02Ven Gampaha Mahanama Thero - ප්‍රේත වස්තු කතා00:55:42
962018/10/312018 - 10 - 30 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:53:32
972018/10/302018 - 10 - 29 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero01:00:55
982018/10/23Ven Gampaha Mahanama Thero - අනුරුද්ධ සූත්‍රය00:54:16
992018/10/202018 - 10 - 19 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero00:56:22
1002018/10/192018 - 10 - 19 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero00:56:31
1012018/10/172018 10 17 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero00:56:57
1022018/10/16Ven Gampaha Mahanama Thero - අකුසලයට තිබෙන බය සහ ලැජ්ජාව ( හිරොත්තප්ප සූත්‍රය )00:55:34
1032018/10/062018 - 10 - 04 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:59:59
1042018/10/04Ven Gampaha Mahanama Thero - අනුරුද්‌ධ සූත්‍රය01:00:32
1052018/10/012018 - 09 - 30 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero01:03:46
1062018/09/302018 - 09 - 29 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero00:56:43
1072018/09/29Ven.Gampaha Mahanama Thero, 2018.09.21 - 12.35 ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO01:00:24
1082018/09/282018 09 23 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero01:02:05
1092018/09/13Gampaha Mahanama Thero 07-07-201801:03:40
1102018/09/12පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි 2018 06 24 Ven Gampaha Mahanama thero00:57:24
1112018/09/12පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි 2018 06 13 Ven Gampaha Mahanama thero00:55:26
1122018/09/12Ven Gampaha Mahanama Thero 2018 06 0700:46:59
1132018/09/12Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-06-0400:55:07
1142018/09/12පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි 2018 07 17 Ven Gampaha Mahanama thero01:03:16
1152018/09/12පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි 2018 07 21 Ven Gampaha Mahanama thero01:02:00
1162018/08/13Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018081100:52:26
1172018/08/05Ven Gampaha Mahanama Thero - රාගය තිබුනොත් සසර ගමන හැදෙන වැඩ පිළිවෙල (අත්‌ථිරාග සූත්‍රය)00:51:41
1182018/07/30Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018072900:48:33
1192018/07/29අත්දැකීම... - Ven Gampaha Mahanama Thero-28-07-201800:51:52
1202018/07/28හිරි ඔත්තප්ප සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Gampaha Mahanama Thero -04-07-201800:57:10
1212018/07/17Ven Gampaha Mahanama Thero - පෙර පිනෙන් ලැබුනු මේ ක්ෂණ සම්පතියන් උපරිම ඵල නෙලමු00:54:39
1222018/07/12ප්‍රේථ වත්ථු පාලියේ දෙවන හා තුන්වන කතාව ආශ්‍රයෙන්-Ven Gampaha Mahanama Thero-12-07-201800:56:54
1232018/07/05Ven gampaha mahanama thero Samma Sambudu Amma warune sumudura dharma deshanawa02:00:34
1242018/06/30Ven Gampaha Mahanama Thero - තමා තුලින්ම අත්දැකීමක් ඇතිවීමට00:51:26
1252018/06/26Ven Gampaha Mahanama Thero - ප්‍රතීත්‍ය සමුත්පාද ධර්ම පරියාය00:57:54
1262018/06/25පටිච්ඡසමුප්පාදය​- Ven Gampaha Mahanama Thero-24-06-201800:54:12
1272018/06/13නිතර සිතිය යුතු විශේෂ කාරනා පහක්-ඨාන සූත්‍රය- Ven Gampaha Mahanama Thero-13-06-201800:55:30
1282018/06/08කල්‍යාණ මිත්‍රයා-Ven Gampaha Mahanama Thero-07-06-201800:48:14
1292018/06/05රාහුල සූත්‍රය​ ආශ්‍රයෙන්-Ven Gampaha Mahanama Thero-04-06-201800:50:18
1302018/05/29Ven Gampaha Mahanama Thero- 28 -05 -201800:56:29
1312018/05/28Dhamma Talk by Ven. Gampaha Mahanama Thero01:01:46
1322018/05/22අත්ථිරාග සුත්‍රය​-(රාගය තිබුනොත්)-සසර ගමන හැදෙන වැඩ පිලිවෙල-Ven Gampaha Mahanama Thero 21-05- 201800:52:40
1332018/05/16Ven Gampaha Mahanama Thero -පුජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:22
1342018/05/15Ven Gampaha Mahanama Thero - ආහරය කෙරෙහි පවතින් ඇල්ම, සසර ගමනේ නිර්මණය සහ විදර්ශනා නුවනින් විමසා උතු00:56:52
1352018/05/15සම්මා සම්බුදු අම්මාවරුනේ -Ven Gampaha Mahanama Thero02:00:51
1362018/05/14Ven Gampaha Mahanama Thero - ධර්මය දියුණුකිරීමේ වැදගත්කම00:49:28
1372018/04/30යශෝදරා දේවීන්ගේ පාරමිතා(Vesak Poya),පූජනීය ගම්පහ මහානාම හිමි,Ven Gampaha Mahanama Himi01:03:56
1382018/04/26Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-04-2500:48:33
1392018/04/13Ven Gampaha Mahanama Thero - මෙලොවත් පරලොවත් ජනයා අතර ශ්‍රේෂ්ට වන්නේ උතුම් සත්ධර්මයයි00:51:25
1402018/04/10Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-04-0900:49:38
1412018/04/09Ven Gampaha Mahanama Thero 2018 04 0900:54:28
1422018/03/23Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-03-2300:45:43
1432018/03/22Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-03-2100:43:26
1442018/03/11Ven Gampaha Mahanama Thero 2018 03 1100:51:50
1452018/03/02Ven Gampaha Mahanama Thero - තණ්හාව00:53:46
1462018/03/02Ven Gampaha Mahanama Thero - සැබෑ ආදරය (පෙබරවාරි 14 )01:59:00
1472018/02/27පිවිතුරු ප්‍රේමයේ අර්ථාන්විත විවරණය-Part-2 by Ven Gampaha Mahanama Thero- 14/02/201800:49:28
1482018/02/26සීලය Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-02-2600:57:27
1492018/02/21Ven.Gampaha Mahanama Thero-2018.02.21 - 08.00 - ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:55
1502018/02/19සෝතාපන්න ඵලයට පත්වූ ශ්‍රාවකයෙකුට ලැබෙන ආනිසංස Ven Gampaha Mahanama Thero 2018 02 1900:52:39
1512018/02/19පිවිතුරු ප්‍රේමයේ අර්ථාන්විත විවරණය-Part-1 by Ven Gampaha Mahanama Thero- 14/02/201801:13:04
1522018/02/16Ven Gampaha Mahanama Thero - පංච නීවරන ධර්ම හටගන්නා ආකරය හා දුරුකරන ආකරය00:55:04
1532018/02/11Ven.Gampaha Mahanama Thero-2018.02.11-08.00 - ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:54
1542018/02/10Ven Gampaha Mahanama THero 2018-02-1000:42:46
1552018/02/07Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-02-0600:42:37
1562018/01/30Ven Gampaha Mahanama Thero 2018- 01-3000:43:05
1572018/01/30Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-01- 2700:46:42
1582018/01/27Ven Gampaha Mahanama Thero - රාජ සූත්‍රය00:52:54
1592018/01/23Ven Gampaha Mahanama Thero - ගණකමොග්ගල්ලාන සූත්‍රය00:57:16
1602018/01/20Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-01-2000:46:33
1612018/01/14Ven Gampaha Mahanama Thero - නවාංග ශාස්තෘ ශාසනය පුරුදු කිරීම00:45:27
1622018/01/13Ven Gampaha Mahanama Thero - ස්ථිර රැකවරනයක් සදහා... ( උදකූපම පුග්ගල සූත්‍රය )00:52:57
1632018/01/07Ven Gampaha Mahanama Thero - ධර්මයේ හැසිර මාර්ගඵල නොලබා මිය පරලොව ගිය හොත් (සොතානුධත සූත්‍රය)00:49:32
1642017/12/27Ven Gampaha Mahanama Thero - බියකරු සසර ගමනේ අණතුරුබව00:41:40
1652017/12/27Ven Gampaha Mahanama Thero 27-11-201700:44:18
1662017/12/20Ven Gampaha Mahanama Thero 20-12- 201700:43:34
1672017/12/17Ven. Gampaha Mahanama Thero 17-12- 201700:57:16
1682017/12/10නවාංග ශාස්තෘ ශාසනය පුරුදු කිරීමේ වැදගත්කම Ven. Gampaha Mahanama Thero 10-12- 201700:45:26
1692017/11/08Ven Gampaha Mahanama Thero - ඉන්ද්‍රියභාවනා සූත්‍රය00:52:46
1702017/11/06පූජනීය ගම්පහ මහානාම තෙරො-රාගය තිබුනොත් සිදුවන දෙය (අත්ථිරාග සූත්‍රය )-Ven Gampaha Mahaanama Thero00:59:51
1712017/11/06සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Gampaha Mahanama Thero 06-11- 201700:48:35
1722017/10/29Ven. Gampaha Mahanama Thero 29-10-201700:49:09
1732017/10/27අකුසල් අටකින් ජීවිතය බේරාගැනීම Ven. Gampaha Mahanama Thero 27 10 201700:45:17
1742017/10/20සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Gampaha Mahanama Thero 20-10-2017i00:46:33
1752017/10/20Ven. Gampaha Mahanama Thero 20-10-201700:52:22
1762017/09/25Ven Gampaha Mahanama Thero - අනුරුද්‌ධ සූත්‍රය ( වීර්ය උපදවාගැනීමට )00:52:41
1772017/09/19Ven Gampaha Mahanama Thero - සත්ව සූත්‍රය ( සත්වයා කියන්නේ කාටද, සත්වයා කියා පනවන්නේ කුමක් නිසද? )00:50:42
1782017/09/06සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Gampaha Mahanama Thero 06- 09- 201700:47:28
1792017/08/22සජීව සූත්‍ර දේශනාව - ජීවිතයට ඇතිකරගතයුතු සම්පත් - Ven. Gampaha Mahanama Thero 22 - 08 -201700:47:25
1802017/08/15පණ්ඩිතයාගේ ලක්ෂණ Ven. Gampaha Mahanama Thero 15- 08- 201700:43:38
1812017/08/14ධර්මය සම්බන්ධ කාරණා හතක් Ven. Gampaha Mahanama Thero 14- 08- 201700:53:44
1822017/08/10කඨින පින්කමේ ආනිසංස ගිහි - පැවදි දෙපාර්ශවයටම ලැබෙන අයුරු : ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama00:48:54
1832017/08/08Ven. Gampaha Mahanama Thero 08- 08- 201700:50:03
1842017/04/23Ven Gampaha Mahanama thero-Akusalayata Bhiya part 200:21:10
1852017/04/21Ven Gampaha Mahanama thero-Akusalayata Bhiya part 100:21:46
1862017/04/18Ven Gampaha Mahanama Thero 2017 04 1800:55:03
1872017/04/01Gampaha Mahanama Thero's Bana-අති පුජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනය ජරා සුත්‍රය -31-12-201600:55:01
1882017/02/12ඥානවත්ථු සුත්‍ර දේශනාව Most Ven Gampaha Mahanama Thero01:03:51
1892017/02/04ජරා සූත්‍රය Ven Gampaha Mahanama Thero 04-02-201700:48:06
1902017/01/26දස මාර සේනාව Ven Gampaha Mahanama Thero 26-01-201700:48:17
1912017/01/01විදර්ශනා ප්‍රඥාව දියුණු කලයුතු වැඩපිළිවෙල Ven Gampaha Mahanama Thero 01-01-201700:45:34
1922016/12/31මිහින්තලා වන්දනාව සජීව ධර්ම දේශනාව - 3 Ven Gampaha Mahanama Thero 31-12-201600:44:33
1932016/12/31කඨින පින්කම Ven Gampaha Mahanama Thero 30-12-201600:35:39
1942016/12/25දුර බලන්න Ven Gampaha Mahanama Thero 20-12-201600:58:06
1952016/12/18VTS 01 2:PART-02,Think before you talk....00:22:42
1962016/12/16VTS 01 1Ven.Gampaha Mahanama Swaminvahanse..Think twice before you talk,about what you talk..00:22:18
1972016/12/14කැරකී සැඟවී යන ඉරණම - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Gampaha Mahanama Thero 14-12-201600:50:12
1982016/12/05Ven Gampaha Mahanama Thero - දස මාර සේනා00:54:28
1992016/11/28Ven Gampaha Mahanama Thero 28-11-201600:51:35
2002016/10/24ශාස්තෘන් වහන්සේ ගේ වචනය Ven Gampaha Mahanama Thero 23-10-201600:51:57
2012016/10/08උපාදාන පරිවත්ත සූත්‍රය Ven Gampaha Mahanama Thero 08 10 201600:47:18
2022016/10/01අනාථ නොවී සනාථන රැකවරණයට හේතුවන කාරණා Ven Gampaha Mahanama Thero 01 -10 - 201600:50:03
2032016/09/05Ven Gampaha Mahanama Thero|05.09.201600:50:01
2042016/09/04සෝපාක මහරහතන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය්‍යමත් ප්‍රඥාව - Ven Gampaha Mahanama Thero 4 - 9- 201600:43:47
2052016/08/28Ven Gampaha Mahanama Thero00:54:38
2062016/08/25කජ්ජණීය සූත්‍රය - Gampaha Mahanama Thero 24 08 201600:50:21
2072016/08/24කය වචනය අසංවර වීම -Ven Gampaha Mahanama Thero 24- 08-201600:48:54
2082016/08/22දුක - Ven Gampaha Mahanama Thero 20-08-201600:50:58
2092016/08/12ධනුග්ගහ සූත්‍රය Ven Gampaha Mahanama Thero 12 Aug 201601:02:10
2102016/08/12ඉන්ද්‍රිය පරොපරියත්ත ඤාණය Ven Gampaha Mahanama Thero 12 Aug 201600:53:18
2112016/07/17සේක බල Ven Gampaha Mahanama Thero 17July 201600:47:40
2122016/07/17Sadaham sawana - සමාධියට සිත පිහිටුවන හැටි -පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමියන්01:00:37
2132016/06/02යෝනිසෝමනසිකාරය - Ven. Gampaha Mahanama Thero01:33:23
2142016/05/15ධර්ම දේශනාව 15 - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේ01:35:11
2152016/03/22Gampaha Mahanama Himi (edited) 2015 10 31 සසර ගමන දිගු කරන දස සංයෝජන ධර්ම00:58:55
2162015/11/10Gampaha Mahanama Himi 2015 10 31 සසර ගමන දිගු කරන දස සංයෝජන ධර්ම01:00:22
2172015/11/06Ven Gampaha Mahanama Thero 2015-10-31 Part 200:29:43
2182015/11/05Ven Gampaha Mahanama Thero 2015-10-31 Part 100:28:27
2192015/09/14ආසිවිසෝපම සූත්‍රය 1 — පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින් වහන්සේ00:53:41
2202015/07/12Sadaham sawana - නිවනට මාර්ගය - Ven. Gampaha mahanama swameen wahanse00:51:08
2212015/05/232013 07 01 Ven Gampaha Mahanama Thero00:49:01
2222015/05/182015050318550500:20:49
2232015/04/16Sadaham sawana - The Buddhist - Ven. Gampaha Mahanama Swameen wahanse00:49:51
2242015/01/045. Bodhi Mandala (Pooja Katha 11) - Ven Gampaha Mahanama Thero - 11.30am10 May1400:53:32
2252015/01/0465. Sambodhi Pakkhiya Sutta - Ven Gampaha Mahanama Thero - 29Dec201400:49:46
2262015/01/0444. Sayandada Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Gampaha Mahanama Thero - 06 May1400:52:20
2272015/01/0429. Sumana Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Gampaha Mahanama Thero - 03 Apr1400:51:57
2282015/01/0372. Anathapindikovadasutta (Majjhima Nikaya) - Ven Gampaha Mahanama Thero - 6.15am22 Apr1400:46:36
2292014/11/152013 05 07 Ven Gampaha Mahanama Thero 100:53:34
2302014/08/30Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Sumedha Thero Title 200:59:58
2312014/08/30Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Sumedha Thero Title 100:31:56
2322014/08/29Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Doloswala Udithadeera Thero Title 200:35:19
2332014/08/29Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Doloswala Udithadeera Thero Title 100:59:33
2342014/08/202013 03 18 Ven Gampaha Mahanama Thero00:52:22
2352014/08/192013 03 01 Ven Gampaha Mahanama Thero00:54:16
2362014/08/192013 03 23 Ven Gampaha Mahanama Thero00:59:09
2372014/08/18Ven Gampaha Mahanama Thero Suthra Deshana01:07:12
2382014/03/29ආසිවිසෝපම සූත්‍රය | පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 1500:54:24
2392014/03/27Ven Gampaha Mahanama Thero 15 07 2013 T0100:55:30
2402014/03/25131. Ven Gampaha Mahanama Thero - 15 Oct13 - Chakkavaththi Seehanada Sutta D.N00:44:10
2412014/03/25115.2 Ven Gampaha Mahanama Thero - 20 Sep13 - Maha Padhana Sutta D.N00:52:49
2422014/03/2580. Ven Gampaha Mahanama Thero - 01 Jul13 - Maha Ghosinga Sutt M.N00:46:06
2432014/03/2439. Ven Gampaha Mahanama Thero - 01 Apr13 - Choola Dhamma Samaadaana Sutta M.N00:47:17
2442014/02/08188. Gampaha Mahanama Thero - 6.30pm13 Aug13 - Saththattana Sutta SN00:40:18
2452013/12/3121. Pahuneyyo Gunaya - 6pm21 May13 - Ven Gampaha Mahanama Thero00:44:54
2462013/12/192011 12 24 සූත්‍ර දේශනා Chunda Sutta Ven Gampaha Mahanama01:08:23
2472013/11/202013-04-30 Ven Gampaha Mahanama Thero00:55:56
2482013/11/202013-03-28 Ven Gampaha Mahanama Thero00:54:41
2492013/11/202013-02-20 Ven Gampaha Mahanama Thero00:52:36
2502013/11/202013-01-29 Ven Gampaha Mahanama Thero00:51:22
2512013/11/202013 01 06 Ven Gampaha Mahanama Thero00:52:45
2522013/11/182012 12 06 Ven Gampaha Mahanama Thero00:58:36
2532013/11/182012 12 05 Ven Gampaha Mahanama Thero00:56:02
2542013/11/182012 11 01 Ven Gampaha Mahanama Thero00:53:21
2552013/11/182012 10 15 Ven Gampaha Mahanama Thero00:58:36
2562013/11/182012 12 12 10 00 Ven Gampaha Mahanama Thero00:55:36
2572013/11/182012 09 18 Ven Gampaha Mahanama Thero00:57:16
2582013/11/182012 08 12 Ven Gampaha Mahanama Thero00:55:37
2592013/11/182012 07 13 Ven Gampaha Mahanama Thero00:53:13
2602013/03/2670. Ven Gampaha Mahanama Thero ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය 11.30pm22 Jun1200:53:56
2612012/07/09Ven Gampaha Mahanama Thero - Buddhist TV Dhamma Desana00:59:44
2622012/07/04Ven Gampaha Mahanama Thero - Esala Dhamma Sermon00:52:32

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.