ගම්පහ මහානාම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/26(2020 - 07 - 25) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:51:00
22020/07/25Ven Gampaha Mahanama Thero 2020 07 2500:51:00
32020/07/17Ven.Gampaha Mahanama Thero-Saththattana Sutta00:40:18
42020/07/17Ven.Gampaha Mahanama Thero- Indriya bawana sutta00:53:56
52020/07/16නිවන නවත්තන මාර සේනා - Ven Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින් වහන්සේ - Budu Bana00:51:20
62020/07/16(2020 - 07 - 15) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:49:39
72020/07/15Ven Gampaha Mahanama Thero 2020 07 1500:49:39
82020/07/04(2020 - 07 - 02) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:59:16
92020/07/04සෝවාන් වෙන්නේ මෙහෙමයි - Ven Gampaha Mahanama Thero - Budu Bana00:53:32
102020/07/02(2020 - 07 - 01) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:55:39
112020/07/02Ven Gampaha Mahanama Thero 2020 07 0200:51:55
122020/07/01Ven Gampaha Mahanama Thero 2020 07 0100:51:04
132020/06/22(2020 - 06 - 21) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero01:03:13
142020/06/22(2020 - 06 - 20) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:57:13
152020/06/21Ven Gampaha Mahanamaa Thero 2020 06 2100:57:45
162020/06/20Sadaham sawana - ඔබ නොසිතුවහොත් ඉරණම මෙන්න .- Ven Gampaha Mahanama Thero00:50:21
172020/06/20Ven Gampaha Mahanama Thero 2020 06 2000:51:30
182020/06/19Ven Gampaha Mahanama Thero 2020 06 1900:51:30
192020/06/16නිවන සාක්ෂාත් කිරීමට තිබියයුතු කුසලතාවය ( යොනිසෝ මණසිකාරය ) Ven Gampaha Mahanama Thero00:47:31
202020/06/15මේඝිය සූත්‍රය - Ven Gampaha Mahanama Thero00:49:48
212020/06/09නිවන පිණිස සිත මේරීමට බලපාන ධර්ම කරුණු 5 - Ven Gampaha Mahanama Thero - Budu Bana00:55:18
222020/06/07Ven Gampaha Mahanama Thero 2020 06 0700:49:47
232020/05/28දුක් විඳගෙන කරන පින්කම් වල ආනිසංස වැඩියි - Ven Gampaha Mahanama Thero - Budu Bana00:58:14
242020/05/24Ven Gampaha Mahanama Thero 2020- 05- 2400:47:31
252020/05/24(2020 - 05 - 22) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:52:24
262020/05/232013 07 01 Ven Gampaha Mahanama Thero00:49:01
272020/05/21(2020 - 05 - 20) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:58:20
282020/05/20Ven Gampaha Mahanama Thero 2020-05-2000:54:26
292020/05/14මහා ප්‍රජාපතී රහත් තෙරණිය​-Ven Gampaha Mahanama Thero-10-05-202002:00:13
302020/05/09භාහිය දාරුචිරිය මහ රහතන් වහන්ස - අති පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවක් ආශ්‍රයෙන්.00:14:34
312020/04/30(2020 - 04 - 29) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:54:01
322020/04/29කව්ද දන්නෙ ඊලග මොහොතේ අපි මරණයට පත් වෙයිද කියලා Gampaha Mahanama thero00:52:06
332020/04/29Ven. Gampaha Mahanama Thero 2020-04-2900:49:47
342020/04/22හිතන විදිය වෙනස් කරන්න - Ven Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:48:06
352020/04/22ඉන්ද්‍රිය භාවනාව - Ven Gampaha Mahanama Thero00:48:02
362020/04/17දුක් වින්දහම සැප විඳින්න පුලුවන්ද ? - Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:54:12
372020/04/16(2020 - 04 - 15) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:58:29
382020/04/15මේ ඔබට නිවන් දකින්න ලැබුන අවසන් අවස්ථාවයි - Ven Gampaha Mahanama Thero - Budu Bana00:51:35
392020/04/14Ven Gampaha Mahanama Thero 2020- 04- 1400:50:27
402020/04/13Ven Gampaha Mahanama Thero 2020 04 1300:49:48
412020/04/09(2020 - 04 - 08) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:51:45
422020/04/08ජීවිතයට ධර්මය ගලපා බැලීම Ven Gampaha Mahanama Thero 2020-04-0800:46:24
432020/03/30(2020 - 03 - 27) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:53:43
442020/03/29ණය වීමේ ආදීනව සහ සැබෑ පෝසතකු වෙන හැටි ඉණ සූත්‍රය ඇසුරින් Gampaha Mahanama Thero00:54:07
452020/03/17Ven Gampaha Mahanama Thero- Upadana pariwatta sutta00:47:18
462020/03/15Ven Gampaha Mahanamaa Thero 2020-03-1500:52:28
472020/03/14මරණයට මොහොතකට හෝ පෙර සෝවාන් වනු කැමති ඔබට Ven. Gampaha Mahanama thero (2020 - 03 - 10)00:58:09
482020/03/12කරුණු 5කින් දිලිඳු නිවන් සොයන්නා, දිලිඳු උපතක් ලත් කම්සැප සොයන්නෙක් වැනිය (2020 - 03 -09)00:59:47
492020/03/10ජීවිතාවබෝධය ලැබෙන පරිදි ධර්මය ශ්‍රවණය කළයුත්තේ කෙසේද Ven. Gampaha Mahanama Thero 2020-03-1000:58:09
502020/03/09Ven.Gampaha Mahanama Thero - 2020.03.09 - 06.30 The Buddhist Radio ගම්පහ මහානාම ස්වාමින්ද්‍රයාණන්01:01:31
512020/03/09සුගතියක උපදින්න ශ්‍රද්ධාව කොපමණ තිබිය යුතුද ? - Gampaha Mahanama Thero - Budu Bana01:05:52
522020/03/09කර්මයට අභියෝග කළ හැක්කේ ධර්මයෙන්මයි Ven. Gampaha Mahanama Thero 2020-03-0900:45:04
532020/03/07බැඳීම් වලින් මිදෙන්න මෙහෙම හිතන්න - Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:49:36
542020/03/02දීඝවාපී මහා සෑරද වන්දනා (2020 - 02 -29) - Ven. Gampaha Mahanama thero00:44:15
552020/02/20ven gampaha mahanama thera00:50:12
562020/02/20ven gampaha mahanama himi00:45:17
572020/02/18ven gampaha mahanama thero00:53:31
582020/02/18gampaha mahanama thero00:45:29
592020/02/18sitha reka genima00:49:11
602020/02/16අන්තිම පුරුෂයා බවට පත්වෙන්න එපා - Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:54:18
612020/02/16මනුෂ්‍ය කායෙන්ම දෙව්ලොව චාරිකාවක් ගිය නිමි රජු Ven. Gampaha Mahanama thero (2020 - 02 - 13)01:00:38
622020/02/15ශ්‍රද්ධාවෙන් සෝවාන් වෙන්න පුලුවන්ද? - Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:59:54
632020/02/13සාසනයේ පැවැත්මට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ කෙසේද? Ven. Gampaha Mahanama Thero 2020-02-1300:45:29
642020/02/09නවම් පුන් පොහොය - 2020 - ගම්පහ මහනාම හිමි -- ශ්‍රද්ධාව - Ven. Gampaha Mahanama01:05:23
652020/02/08බුදුන්ට හිනාවෙන මිනිස්සු මැරිලා කොහේ යයිද? - Gampaha Mahanama Thero - ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:52:58
662020/02/08දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ - Ven Gampaha Mahanama Thero01:42:40
672020/02/07භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දාන වේල් කීයක් පූජා කර තිබේද? Ven. Gampaha Mahanama thero (2020 - 02 - 04)00:58:04
682020/02/06කාන්තාවෝ 4දෙනෙක් Ven. Gampaha Mahanama thero (2020 - 02 - 03)00:44:30
692020/02/05ලොව්තුරා බුදුරජානන් වහන්සේගේ මහා පුරුශ ලක්ශන 32- Ven Gampaha Mahanama thero- Feb 202001:44:52
702020/02/04Ven Gampaha Mahanama Thero 2020-02-0400:51:39
712020/02/03Ven. Gampaha Mahanama Thero 2020-02-0300:44:30
722020/01/264. Ven Gampaha Mahanama Thero - Buddhist Radio - Sun4.30am 03Mar201900:51:15
732020/01/23අවිජ්ජාව වනාහි ආහාර සහිතවම පවතී, අනාහාරව නොපවතී Ven. Gampaha Mahanama thero (2020 - 01 - 20)01:00:45
742020/01/23මරණයට පෙර ආරක්ෂාවක් ගොඩනගා ගන්න - Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:55:04
752020/01/19ඉන්ද්‍රිය සංවර කළොත් ඔබ දිනුම් Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01-1900:46:31
762020/01/18මිත්‍යාදෘෂ්ටික අය අපිට වඩා පොහොසත් ඇයි ? - Gampaha Mahanama Thero - ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:52:24
772020/01/16අපි තමයි වර්තමාන ලෝකයේ ජීවත්වන පිංවන්තම පිරිස Ven. Gampaha Mahanama thero (2020 - 01 - 14)00:56:52
782020/01/15Ven Gampaha Mahanama Thero 2020 01 1400:50:45
792020/01/14මරණයෙන් පසු සුගතිගාමී වන්නේ කෙසේද? - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි.Ven.Gampaha Mahanama Thero01:43:42
802020/01/12බුද්ධ වන්දනාව ප්‍රතිපත්ති පූජාවක් කර ගන්නේ මෙහෙමයි - Gampaha Mahanama Thero - Budu Bana00:54:24
812020/01/12බ්‍රහ්ම උපෝසථය Ven. Gampaha Mahanama thero (2020 - 01 - 10)00:50:57
822020/01/10අසාධාරණය නිසා කෙලෙස් උපදවාගත්තොත් කවුද පරාද? Ven. Gampaha Mahanama Thero 2020-01-0900:50:56
832020/01/05වැසිකිලියේ සැතපුන රාහුල මහා රහතන් වහන්සේ - Gampaha Mahanama Thero - ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:52:48
842019/12/28පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි01:37:21
852019/12/23හිතේ ලෑස්තිය තිබුණොත් නිවන් දකින්න පුළුවන් - Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:48:52
862019/12/20Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019 -12- 2000:48:05
872019/12/14බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉපදීමට හේතුවන මෛත්‍රී ආනිසංස - Gampaha Mahanama Thero - ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:56:09
882019/12/13ඔබේ පව් කන්ද ද පිං කන්ද ද වැඩි ? - Gampaha Mahanama Thero - ගම්පහ මහානාම ස්වාමින් වහන්සේ - Budu Bana00:53:31
892019/12/13අග්ගික්ඛන්ධොපම සූත්‍රය Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 12 -11)00:54:17
902019/12/11උඳුවප් පුන් පොහෝදින ධර්ම දිශනාව Ven Gampaha Mahanama Thero 2019 12 1100:54:17
912019/12/08අසිරිමත් දෙතිස්මහා පුරුෂ ලක්ෂණ - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-12-0800:47:27
922019/12/07දෙපයින් පිටත් වී, රෝද පුටුවෙන් නැවත ඒමට සූදානම්ද? Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 12 - 06)00:56:55
932019/12/04බුදුන්ට අපහාස කරන අයට වෙන දේ - Ven Gampaha Mahanama Thero - ගම්පහ මහානාම ස්වාමින් වහන්සේ - Budu Bana00:54:46
942019/12/01අප එනතුරු බලා සිටින දෙවිවරු Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 11 - 30)00:49:11
952019/11/29ඔබේ ඔය පහන් සිත රැකගන්න Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-11-2900:49:11
962019/11/28Gampaha Mahanama Himi | ය‌ශ‌ෝධරාවත02:10:35
972019/11/22බුදුන් කෙරෙහි ඇතිවන ශ්‍රද්ධාවෙන් සක්විති පදවිය ලබන්න පුලුවන් - Gampaha Mahanama Thero - Budu Bana00:50:00
982019/11/19මහා මාංගල සූත්‍ර විග්‍රහය | ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන්වහන්සේ | Gampaha Mahanama Himi00:58:56
992019/11/13සංඛත ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීමෙන් ලබන අසංඛත ඵලයයි නිර්වාණය Gampaha Mahanama thero 2019 08 1300:56:35
1002019/11/13බුද්ධ රාජ්‍යය - පුජණීය ගම්පහ මහානාම හිමි00:55:11
1012019/11/08අල්පේච්ඡතාවය මහේච්ඡතාවයෙන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීම Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 11 - 06)00:56:29
1022019/11/03මාර්ගපල ලැබීමට නිතර බණ අසන්න - Gampaha Mahanama Thero - ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:49:15
1032019/11/01දේශනාව අවසන් වීමට පෙර මාර්ගඵලයක් හෝ අවබෝධ වීමට Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 10 - 31)00:52:56
1042019/10/29හේතු නැති ඵල රැස් නොවේ, මගඵල පැතීම හේතු සැකසීමක්ද නොවේ Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 10 - 27)00:53:26
1052019/10/28Dharma deshanawa - Ven Gampaha Mahanama Thero 2019 10 2700:50:19
1062019/10/23සමාධි භාවනා සුත්‍රය ( චිත්ත සමාධිය දියුණු කිරීම ගැන) - පුජණීය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින් වහන්සේ00:40:23
1072019/10/18නිවන් පිණිස සාරිපුත්ත තෙරුන් පාරමී පිරීම Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 10 - 17)00:45:43
1082019/10/16කඨින පිංකමේ ආනිසංස වෙනස්ම පැතිකඩක් ඔස්සේ ඔබගේ අවධානයට​- Ven Gampaha Mahanama Thero- වප් පෝය​ 201900:53:46
1092019/10/16Dharma deshanawa - Ven Gampaha Mahanama Thero 2019-10-1500:45:43
1102019/10/15කඨින පිළිවෙත් හා ආනිසංස වෙනස් පැතිකඩකින් Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 10 - 14)00:58:32
1112019/10/13කඨින චීවර පූජාවෙන් ලැබෙන ආනිසංස - Katina Cheewara Pooja - Gampaha Mahanama Thero - ගම්පහ මහානාම හිමි00:53:46
1122019/10/13ප්‍රඥ්ඥාව මේරීමට නිතර මෙනෙහි කළ යුතු කරුණු Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 10 - 11)00:56:22
1132019/10/12දැක්කොත් දැක්කා විතරයි - Ven Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින් වහන්සේ -Budu Bana00:53:36
1142019/10/11Ven.Gampaha Mahanama Thero - 2019.10.06 - 16.00 ගම්පහ මහානාම ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:57:06
1152019/10/07කිසිම රහතන් වහන්සේ නමකට අලුතින් ධර්මය උපද්දවන්න බැහැ- හිරි ඔත්තප්ප සූත්‍රය - Gampaha Mahanama Thero00:51:59
1162019/10/04ශබ්දයට වඩා වේගවත් කේශර සිංහ Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 10 - 02)00:56:34
1172019/10/03හිරිඔත්තප්ප සුත්‍රය ඇසුරෙන් Ven Gampaha Mahanama Thero 2019100200:52:01
1182019/10/03Ven Gampaha Mahanama Thero 2019100200:52:01
1192019/10/02ධර්මයේ හැසිරෙන්නා ලැබිය යුතු විවේක 2කි Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 10 - 01)00:58:17
1202019/10/02මාර්ගපල අවබෝදයට හේතුවන කාරණා - Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:52:43
1212019/09/26චෛත්‍යක් ඉදිකිරීමට සුදුසු 4 පිරිසක් Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 09 - 25)00:59:56
1222019/09/26චෛත්‍යය වන්දනාව වැඩක් නැහැ ? - Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:53:31
1232019/09/25මේ කාලයේ අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සහ මහා රහතන් වහන්සේලා වන්දනාමාන කරන්නේ කෙසේද ?00:45:54
1242019/09/24Ven Gampaha Mahanama Thero 2019-10-2400:45:54
1252019/09/24මග ඵල ලබන්නට ධර්මය ශ්‍රවණය කරන ආකාරය​-Ven Gampaha Mahanama Thero 20 09 1902:05:30
1262019/09/20සියුම් කට්ටක් සහිත බිත්තරයක් වන් වූ රූපය Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 09 - 19)00:50:01
1272019/09/19Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-10-1900:50:00
1282019/09/16නාථ කරන ධර්ම මොනවාද ? - Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Budu Bana00:48:54
1292019/09/14Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-09-1400:44:02
1302019/09/14Saddhrama warsha 2019-09-1300:56:57
1312019/09/13gampaha mahanama thero01:56:51
1322019/09/05අත්ථි රාග සුත්‍රය - පුජණීය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින් වහන්සේ00:51:42
1332019/09/03Three-Month Remembrance Dharma Sermon Of Sinith Geethaka Samaraweera - Ven. Gampaha Mahanama Thero01:57:24
1342019/08/2112මසක් පුරා දෙවි මිනිසුන් අතර ඇති වූ කතිකාවත Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 08 - 19)00:45:18
1352019/08/19සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven Gampaha Mahanama Thero 2019-08-1900:45:18
1362019/08/16Gampaha Mahanama Swamin Wahanse ධම්මානුස්සති භාවනාව Dhammanussathi Meditation00:19:45
1372019/08/14සංඛත ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීමෙන් ලබන අසංඛත ඵලයයි නිර්වාණය Gampaha Mahanama thero (2019 - 08 - 13)00:56:35
1382019/08/10සමාධි භාවනා සූත්‍රය - Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Samadi Bawana Sutta00:47:46
1392019/08/08Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019- 08- 0800:40:23
1402019/08/08ගෙවුනු 10වසරේ ඔබ පරලොව ජීවිතයට කොපමණක් කරගත්තේද Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 08 - 07)00:52:38
1412019/08/08Ven Gampaha Mahanama Thero - අප මහා බුදුරජාණන් වහන්සේ කලගුණ සැලකීම ක්‍රියාවෙන්ම අර්ථ දැක්වීම00:55:08
1422019/08/07Gampaha Mahanam Thero00:46:07
1432019/08/06පිනෙන් පව වහන්න පුලුවන්ද ? - Gampaha Mahanama Thero00:46:07
1442019/08/04කෝටි 100ක් රහතන් වහන්සේගෙන් දිව්‍ය ලෝකයේදී, මනුලොවට ආරාධනා ලත් නාගසේන තෙරුන් (2019 - 08 - 03)00:52:30
1452019/07/31සංඝයාට, අපට ඇති සරණ ධර්මයයි, ධර්මයට ඇති පිළිසරණ බුද්ධ රත්නයයි Gampaha Mahanama thero (2019 - 7 - 30)01:06:43
1462019/07/30Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-07-3000:55:11
1472019/07/27Gampaha Mahanama Swamin Wahanse - අනිත්‍ය භාවනාව - Impermanence Meditation00:17:55
1482019/07/22විමුක්තියට ලඟා වන පස් ආකාරය Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 07 - 21)00:48:39
1492019/07/21Ven Gampaha Mahanama Thero 2019- 07- 2100:41:08
1502019/07/10භද්‍රක සූත්‍රය Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-07-1000:43:21
1512019/07/10අප ප්‍රිය කරන දේවල් අස්ථිර නැත්නම් දුක කියා යමක් නැත Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 07 - 09)00:55:19
1522019/07/03භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, බුද්ධ පූජාවෙන් කැවිලි පළතුරු ලබාදුන් භික්ෂුව Gampaha Mahanama thero (2019-07-02)00:53:14
1532019/07/02වර්ථමානයේ සිල් රැකීම දුශ්කර සසරේ අප සීලය නොපැතූ බැවිනි Ven. Gampaha Mahanama thero (2019 - 07 - 01)00:58:22
1542019/07/01කළ්‍යාණ මිත්‍රවරුණි, මේ උතුම් දේශනාව අසත්වා Ven Gampaha Mahanama Thero 2019-07-0102:15:00
1552019/06/18බෙර හඬ, පද හඳුනන්නා කොහේ ඇසුනත් පද හඳුනයි, ධර්මය පුහුණු කරන්නෙක් මෙන් (2019-6-17) ගම්පහ මහානාම හිමි00:56:17
1562019/06/17Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-06-1700:50:03
1572019/06/14Gampaha Mahanama Thero - අනුග්ගහිත සූත්‍රය - Anuggahitha Sutta - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:52:24
1582019/06/14ලෞකික සම්මා දිට්ඨියෙන් ලෝකෝත්තර දිට්ඨියට අනුග්‍රහ කරුණු 5ක් Ven. Gampaha Mahanama thero (2019-6-13)00:57:40
1592019/06/11අප මහා බෝසතාණෝ සක්දෙව් පදවි ලැබූ කුසලය (2019 - 06 - 10) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:57:29
1602019/06/07Gampaha Mahanama Thero - මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:48:35
1612019/06/06Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-06-0500:45:32
1622019/06/06බුද්ධ කාලීන ගණිත ක්‍රම (2019 - 06 - 05) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:58:25
1632019/06/04Ven Gampaha Mahanama Thero | 2019-05-23 | 4.00 PM00:50:33
1642019/06/02Gampaha Mahanama Thero - අවිජ්ජා සූත්‍රය - Avijja Sutta - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:59:18
1652019/05/28මහ පොළොව කම්පා කළ ආදරයවන්තයින් දෙදෙනෙකුගේ වෙන්වීම (2019 - 05 - 27) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:52:08
1662019/05/27Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019- 05- 2700:53:18
1672019/05/25ලංකා භූමියෙන් ගිරි දිවයිනට යක්ෂයින් එළවා දැමීම (2019 - 05 - 24) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:53:07
1682019/05/25Gampaha Mahanama Thero - මරණ බය - Fear of Death - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:47:30
1692019/05/22සැකෙවින් කිවතොත්, දුක යනු පංච උපාදානස්කන්දය යි (2019 - 05 - 21) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:51:24
1702019/05/20Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-05-2000:45:40
1712019/05/18වෙසක් පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-05-1800:44:06
1722019/05/12Gampaha Mahanama Thero - සම්මා දිට්ඨි සුත්‍රය - Sammadithti Suthhraya -පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:49:48
1732019/05/07Gampaha Mahanama Thero - Chalabijathi sutta - ගම්පහ මහානාම හිමි00:46:38
1742019/05/03විශේෂ උපත් 6ක් (2019 - 05 - 02) පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:50:02
1752019/05/02Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-05-0200:45:52
1762019/04/20Gampaha Mahanama Thero - ඉන්ද්‍රීය සංවරය - Indriya Sanwaraya - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි00:55:37
1772019/04/16Bodhi Pujawa - බෝධි පූජාව ( Ven Gampaha Mahanama Thero )00:35:22
1782019/04/15Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-04-1500:50:59
1792019/04/12Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි- Duka - දුක00:52:42
1802019/04/11Bawana Maithri Bawana මෛත‍්‍රී භාවනාව - Gampaha Mahanama Thero00:20:49
1812019/04/10Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-04-1000:48:39
1822019/04/06සිත නිවන බුදු බණ - 81 Ven.Gampaha Mahanama Thero 2019.04.06 - 05.02 ගම්පහ මහානාම ස්වාමින්ද්‍රයාණන්00:38:19
1832019/04/03Bawana Buddha Anusathi Bawanawa Gampaha Mahanama Thero භාවනාව - ගම්පහ මහාණාම හිමිපානෝ00:18:14
1842019/03/252019 - 03 - 24 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:49:48
1852019/03/242019 - 03 - 23 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:58:08
1862019/03/24Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-03-2400:43:43
1872019/03/202019 - 03 - 19 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:57:54
1882019/03/19Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-03-1900:52:57
1892019/03/15Gampaha Mahanama Thero - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Kalaguna Nodath - කලගුණ නොදත්00:55:08
1902019/03/11Ven Gampaha Mahanama Thero - Feb 14 - මහා කශ්‍යප මහා රහතන් වහන්සේ02:07:53
1912019/03/11Ven. Gampaha Mahanama Thero - Dubai - 2019 Feb 2201:38:30
1922019/03/10Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-03-1000:59:05
1932019/03/10BANA - GAMPAHA MAHANAMA THERO01:40:45
1942019/03/05Ven Gampaha Mahanama Thero - අහන් න ජානාමි, භගවා ජානාති00:58:42
1952019/03/04Ven Gampaha Mahanama Thero - අපාගතවීමට හේතුවන කරුණු ( අපායසංවත්තනික සූත්‍රය )00:49:40
1962019/03/01මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ-Ven Gampaha Mahanama Thero-14-02-201902:08:03
1972019/02/28Ven Gampaha Mahanama Thero - ක්ෂණ සම්පත්තිය00:58:17
1982019/02/26Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-02-2600:52:14
1992019/02/25Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-02-2500:59:46
2002019/02/222019 - 02 - 20 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:49:16
2012019/02/22Ven Gampaha Mahanama Thero - විමුත්‌තායතන සූත්‍රය00:52:37
2022019/02/182019 - 02 - 17 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:58:36
2032019/02/11Ven Gampaha Mahanama Thero 15.09.2018 3-300:07:49
2042019/02/11Ven Gampaha Mahanama Thero 15.09.2018 2-300:26:46
2052019/02/11Ven Gampaha Mahanama Thero 15.09.2018 01-300:26:45
2062019/02/092019 - 02 - 08 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero01:00:57
2072019/02/02දෙව්ලොවින් කතාවක්-3-කන්ථක විමාන වස්තුව​ -by Ven Gampaha Mahanama Thero-19- 01- 201900:26:23
2082019/02/012019 - 01 - 31 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:50:50
2092019/01/31Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01-3100:50:39
2102019/01/26Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01- 2600:48:25
2112019/01/242019 - 01 - 23 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:50:49
2122019/01/232019 01 22 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero00:00:00
2132019/01/23Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01-2200:53:01
2142019/01/22Ven Gampaha Mahanama Thero - සීලං යාව ජරා සාධු, සද්‌ධා සාධු පතිට්‌ඨිතා, පඤ්‌ඤා නරානං රතනං, පුඤ්‌ඤං ච00:58:15
2152019/01/13දෙව්ලොවින් කතාවක්-2-ආචාම දායිකා විමාන වස්තුව​-by Ven Gampaha Mahanama Thero00:20:08
2162019/01/12Ven Gampaha Mahanama Thero - සක්කනාම සූත්‍රය00:50:47
2172019/01/07Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01-0700:50:58
2182019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:53:36
2192019/01/06දෙව්ලොවින් කතාවක්-1- දාසී විමානය​- by Ven Gampaha Mahanama Thero00:18:50
2202019/01/042019 - 01 - 03 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:55:37
2212019/01/032019 - 01 - 02 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:56:57
2222019/01/02Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01-0200:53:40
2232019/01/02Ven. Gampaha Mahanama Thero 2019-01-0200:54:08
2242019/01/012018 - 12 - 29 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero01:00:14
2252018/12/242018 - 12 - 23 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:59:43
2262018/12/23Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-12-2300:59:18
2272018/12/22අපේ ජීවිතයේ මෙනෙහි කල යුතු විශේෂ කරුණු 5ක් - Ven Gampaha Mahanama Thero00:56:13
2282018/12/222018 - 12 - 21 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:56:27
2292018/12/21Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-12-2100:56:13
2302018/12/122018 - 12 - 11 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:55:38
2312018/12/082018 - 12 - 08 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero01:00:23
2322018/12/082018 - 12 - 07 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:51:15
2332018/12/07සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-12-0700:51:13
2342018/12/07බුද්ධගයාවේ රන් ආලේපය ඇතුළු පින්කම් මාලාව අනුමෝදන් වෙත්වා! Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-12-0700:25:26
2352018/12/012018 - 11 - 30 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:43:02
2362018/11/29Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-11-2900:49:59
2372018/11/14Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-11-1300:51:24
2382018/11/132018 - 11 - 13 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:53:16
2392018/11/132018 - 11 - 12 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:54:50
2402018/11/12Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-11-1200:54:34
2412018/11/04Ven Gampaha Mahanama Thero - ප්‍රේත වස්තු කතා 200:55:01
2422018/11/02Ven Gampaha Mahanama Thero - ප්‍රේත වස්තු කතා00:55:42
2432018/10/312018 - 10 - 30 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero00:53:32
2442018/10/302018 - 10 - 29 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven Gampaha Mahanama thero01:00:55
2452018/10/23Ven Gampaha Mahanama Thero - අනුරුද්ධ සූත්‍රය00:54:16
2462018/10/202018 - 10 - 19 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero00:56:22
2472018/10/192018 - 10 - 19 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero00:56:31
2482018/10/172018 10 17 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero00:56:57
2492018/10/16Ven Gampaha Mahanama Thero - අකුසලයට තිබෙන බය සහ ලැජ්ජාව ( හිරොත්තප්ප සූත්‍රය )00:55:34
2502018/10/062018 - 10 - 04 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama thero00:59:59
2512018/10/04Ven Gampaha Mahanama Thero - අනුරුද්‌ධ සූත්‍රය01:00:32
2522018/10/012018 - 09 - 30 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero01:03:46
2532018/09/302018 - 09 - 29 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero00:56:43
2542018/09/29Ven.Gampaha Mahanama Thero, 2018.09.21 - 12.35 ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO01:00:24
2552018/09/282018 09 23 පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි Ven Gampaha Mahanama thero01:02:05
2562018/09/13Gampaha Mahanama Thero 07-07-201801:03:40
2572018/09/12පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි 2018 06 24 Ven Gampaha Mahanama thero00:57:24
2582018/09/12පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි 2018 06 13 Ven Gampaha Mahanama thero00:55:26
2592018/09/12Ven Gampaha Mahanama Thero 2018 06 0700:46:59
2602018/09/12Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018-06-0400:55:07
2612018/09/12පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි 2018 07 17 Ven Gampaha Mahanama thero01:03:16
2622018/09/12පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමි 2018 07 21 Ven Gampaha Mahanama thero01:02:00
2632018/08/13Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018081100:52:26
2642018/08/05Ven Gampaha Mahanama Thero - රාගය තිබුනොත් සසර ගමන හැදෙන වැඩ පිළිවෙල (අත්‌ථිරාග සූත්‍රය)00:51:41
2652018/07/30Ven. Gampaha Mahanama Thero 2018072900:48:33
2662018/07/29අත්දැකීම... - Ven Gampaha Mahanama Thero-28-07-201800:51:52
2672018/07/28හිරි ඔත්තප්ප සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Gampaha Mahanama Thero -04-07-201800:57:10
2682018/07/17Ven Gampaha Mahanama Thero - පෙර පිනෙන් ලැබුනු මේ ක්ෂණ සම්පතියන් උපරිම ඵල නෙලමු00:54:39
2692018/07/12ප්‍රේථ වත්ථු පාලියේ දෙවන හා තුන්වන කතාව ආශ්‍රයෙන්-Ven Gampaha Mahanama Thero-12-07-201800:56:54
2702018/06/30Ven Gampaha Mahanama Thero - තමා තුලින්ම අත්දැකීමක් ඇතිවීමට00:51:26
2712018/06/26Ven Gampaha Mahanama Thero - ප්‍රතීත්‍ය සමුත්පාද ධර්ම පරියාය00:57:54
2722018/06/25පටිච්ඡසමුප්පාදය​- Ven Gampaha Mahanama Thero-24-06-201800:54:12
2732018/06/13නිතර සිතිය යුතු විශේෂ කාරනා පහක්-ඨාන සූත්‍රය- Ven Gampaha Mahanama Thero-13-06-201800:55:30
2742018/06/08කල්‍යාණ මිත්‍රයා-Ven Gampaha Mahanama Thero-07-06-201800:48:14
2752018/06/05රාහුල සූත්‍රය​ ආශ්‍රයෙන්-Ven Gampaha Mahanama Thero-04-06-201800:50:18
2762018/05/29Ven Gampaha Mahanama Thero- 28 -05 -201800:56:29
2772018/05/28Dhamma Talk by Ven. Gampaha Mahanama Thero01:01:46
2782018/05/22අත්ථිරාග සුත්‍රය​-(රාගය තිබුනොත්)-සසර ගමන හැදෙන වැඩ පිලිවෙල-Ven Gampaha Mahanama Thero 21-05- 201800:52:40
2792018/05/16"Dhamma Dayada" Ven Gampaha Mahanama Thero -පුජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:22
2802018/05/15Ven Gampaha Mahanama Thero - ආහරය කෙරෙහි පවතින් ඇල්ම, සසර ගමනේ නිර්මණය සහ විදර්ශනා නුවනින් විමසා උතු00:56:52
2812018/05/15සම්මා සම්බුදු අම්මාවරුනේ -Ven Gampaha Mahanama Thero02:00:51
2822018/05/14Ven Gampaha Mahanama Thero - ධර්මය දියුණුකිරීමේ වැදගත්කම00:49:28
2832018/04/30යශෝදරා දේවීන්ගේ පාරමිතා(Vesak Poya),පූජනීය ගම්පහ මහානාම හිමි,Ven Gampaha Mahanama Himi01:03:56
2842018/04/26Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-04-2500:48:33
2852018/04/13Ven Gampaha Mahanama Thero - මෙලොවත් පරලොවත් ජනයා අතර ශ්‍රේෂ්ට වන්නේ උතුම් සත්ධර්මයයි00:51:25
2862018/04/10Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-04-0900:49:38
2872018/04/09Ven Gampaha Mahanama Thero 2018 04 0900:54:28
2882018/03/23Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-03-2300:45:43
2892018/03/22Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-03-2100:43:26
2902018/03/13Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-03-1300:50:33
2912018/03/11Ven Gampaha Mahanama Thero 2018 03 1100:51:50
2922018/03/02Ven Gampaha Mahanama Thero - තණ්හාව00:53:46
2932018/03/02Ven Gampaha Mahanama Thero - සැබෑ ආදරය (පෙබරවාරි 14 ) - Yashodhara Watha01:59:00
2942018/02/27පිවිතුරු ප්‍රේමයේ අර්ථාන්විත විවරණය-Part-2 by Ven Gampaha Mahanama Thero- 14/02/201800:49:28
2952018/02/26සීලය Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-02-2600:57:27
2962018/02/21Ven.Gampaha Mahanama Thero-2018.02.21 - 08.00 - ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:55
2972018/02/19සෝතාපන්න ඵලයට පත්වූ ශ්‍රාවකයෙකුට ලැබෙන ආනිසංස Ven Gampaha Mahanama Thero 2018 02 1900:52:39
2982018/02/19පිවිතුරු ප්‍රේමයේ අර්ථාන්විත විවරණය-Part-1 by Ven Gampaha Mahanama Thero- 14/02/201801:13:04
2992018/02/16Ven Gampaha Mahanama Thero - පංච නීවරන ධර්ම හටගන්නා ආකරය හා දුරුකරන ආකරය00:55:04
3002018/02/11Ven.Gampaha Mahanama Thero-2018.02.11-08.00 - ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:54
3012018/02/10Ven Gampaha Mahanama THero 2018-02-1000:42:46
3022018/02/07Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-02-0600:42:37
3032018/01/30Ven Gampaha Mahanama Thero 2018- 01-3000:43:05
3042018/01/30Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-01- 2700:46:42
3052018/01/27Ven Gampaha Mahanama Thero - රාජ සූත්‍රය00:52:54
3062018/01/23Ven Gampaha Mahanama Thero - ගණකමොග්ගල්ලාන සූත්‍රය00:57:16
3072018/01/20Ven Gampaha Mahanama Thero 2018-01-2000:46:33
3082018/01/14Ven Gampaha Mahanama Thero - නවාංග ශාස්තෘ ශාසනය පුරුදු කිරීම00:45:27
3092018/01/13Ven Gampaha Mahanama Thero - ස්ථිර රැකවරනයක් සදහා... ( උදකූපම පුග්ගල සූත්‍රය )00:52:57
3102018/01/07Ven Gampaha Mahanama Thero - ධර්මයේ හැසිර මාර්ගඵල නොලබා මිය පරලොව ගිය හොත් (සොතානුධත සූත්‍රය)00:49:32
3112017/12/27Ven Gampaha Mahanama Thero - බියකරු සසර ගමනේ අණතුරුබව00:41:40
3122017/12/27Ven Gampaha Mahanama Thero 27-11-201700:44:18
3132017/12/20Ven Gampaha Mahanama Thero 20-12- 201700:43:34
3142017/12/17Ven. Gampaha Mahanama Thero 17-12- 201700:57:16
3152017/12/10නවාංග ශාස්තෘ ශාසනය පුරුදු කිරීමේ වැදගත්කම Ven. Gampaha Mahanama Thero 10-12- 201700:45:26
3162017/11/08Ven Gampaha Mahanama Thero - ඉන්ද්‍රියභාවනා සූත්‍රය00:52:46
3172017/11/06ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන්වහන්ස-රාගය තිබුනොත් සිදුවන දෙය (අත්ථිරාග සූත්‍රය )-Ven Gampaha Mahaanama Thero00:59:51
3182017/11/06සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Gampaha Mahanama Thero 06-11- 201700:48:35
3192017/10/29Ven. Gampaha Mahanama Thero 29-10-201700:49:09
3202017/10/27අකුසල් අටකින් ජීවිතය බේරාගැනීම Ven. Gampaha Mahanama Thero 27 10 201700:45:17
3212017/10/20සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Gampaha Mahanama Thero 20-10-2017i00:46:33
3222017/10/20Ven. Gampaha Mahanama Thero 20-10-201700:52:22
3232017/09/25Ven Gampaha Mahanama Thero - අනුරුද්‌ධ සූත්‍රය ( වීර්ය උපදවාගැනීමට )00:52:41
3242017/09/19Ven Gampaha Mahanama Thero - සත්ව සූත්‍රය ( සත්වයා කියන්නේ කාටද, සත්වයා කියා පනවන්නේ කුමක් නිසද? )00:50:42
3252017/09/06සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Gampaha Mahanama Thero 06- 09- 201700:47:28
3262017/08/22සජීව සූත්‍ර දේශනාව - ජීවිතයට ඇතිකරගතයුතු සම්පත් - Ven. Gampaha Mahanama Thero 22 - 08 -201700:47:25
3272017/08/15පණ්ඩිතයාගේ ලක්ෂණ Ven. Gampaha Mahanama Thero 15- 08- 201700:43:38
3282017/08/14ධර්මය සම්බන්ධ කාරණා හතක් Ven. Gampaha Mahanama Thero 14- 08- 201700:53:44
3292017/08/10කඨින පින්කමේ ආනිසංස ගිහි - පැවදි දෙපාර්ශවයටම ලැබෙන අයුරු : ගම්පහ මහානාම හිමි - Ven. Gampaha Mahanama00:48:54
3302017/08/08Ven. Gampaha Mahanama Thero 08- 08- 201700:50:03
3312017/04/23Ven Gampaha Mahanama thero-Akusalayata Bhiya part 200:21:10
3322017/04/21Ven Gampaha Mahanama thero-Akusalayata Bhiya part 100:21:46
3332017/04/18Ven Gampaha Mahanama Thero 2017 04 1800:55:03
3342017/04/01Gampaha Mahanama Thero's Bana-අති පුජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනය ජරා සුත්‍රය -31-12-201600:55:01
3352017/02/12ඥානවත්ථු සුත්‍ර දේශනාව Most Ven Gampaha Mahanama Thero01:03:51
3362017/02/04ජරා සූත්‍රය Ven Gampaha Mahanama Thero 04-02-201700:48:06
3372017/01/26දස මාර සේනාව Ven Gampaha Mahanama Thero 26-01-201700:48:17
3382017/01/01විදර්ශනා ප්‍රඥාව දියුණු කලයුතු වැඩපිළිවෙල Ven Gampaha Mahanama Thero 01-01-201700:45:34
3392016/12/31මිහින්තලා වන්දනාව සජීව ධර්ම දේශනාව - 3 Ven Gampaha Mahanama Thero 31-12-201600:44:33
3402016/12/31කඨින පින්කම Ven Gampaha Mahanama Thero 30-12-201600:35:39
3412016/12/25දුර බලන්න Ven Gampaha Mahanama Thero 20-12-201600:58:06
3422016/12/18VTS 01 2:PART-02,Think before you talk....00:22:42
3432016/12/16VTS 01 1Ven.Gampaha Mahanama Swaminvahanse..Think twice before you talk,about what you talk..00:22:18
3442016/12/14කැරකී සැඟවී යන ඉරණම - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Gampaha Mahanama Thero 14-12-201600:50:12
3452016/12/05Ven Gampaha Mahanama Thero - දස මාර සේනා00:54:28
3462016/11/28Ven Gampaha Mahanama Thero 28-11-201600:51:35
3472016/10/24ශාස්තෘන් වහන්සේ ගේ වචනය Ven Gampaha Mahanama Thero 23-10-201600:51:57
3482016/10/08උපාදාන පරිවත්ත සූත්‍රය Ven Gampaha Mahanama Thero 08 10 201600:47:18
3492016/10/01අනාථ නොවී සනාථන රැකවරණයට හේතුවන කාරණා Ven Gampaha Mahanama Thero 01 -10 - 201600:50:03
3502016/09/05Ven Gampaha Mahanama Thero|05.09.201600:50:01
3512016/09/04සෝපාක මහරහතන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය්‍යමත් ප්‍රඥාව - Ven Gampaha Mahanama Thero 4 - 9- 201600:43:47
3522016/08/28Ven Gampaha Mahanama Thero00:54:38
3532016/08/25කජ්ජණීය සූත්‍රය - Gampaha Mahanama Thero 24 08 201600:50:21
3542016/08/24කය වචනය අසංවර වීම -Ven Gampaha Mahanama Thero 24- 08-201600:48:54
3552016/08/22දුක - Ven Gampaha Mahanama Thero 20-08-201600:50:58
3562016/08/12ධනුග්ගහ සූත්‍රය Ven Gampaha Mahanama Thero 12 Aug 201601:02:10
3572016/08/12ඉන්ද්‍රිය පරොපරියත්ත ඤාණය Ven Gampaha Mahanama Thero 12 Aug 201600:53:18
3582016/07/17සේක බල Ven Gampaha Mahanama Thero 17July 201600:47:40
3592016/07/17Sadaham sawana - සමාධියට සිත පිහිටුවන හැටි -පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම හිමියන්01:00:37
3602016/06/02යෝනිසෝමනසිකාරය - Ven. Gampaha Mahanama Thero01:33:23
3612016/05/15ධර්ම දේශනාව 15 - පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේ01:35:11
3622016/03/22Gampaha Mahanama Himi (edited) 2015 10 31 සසර ගමන දිගු කරන දස සංයෝජන ධර්ම00:58:55
3632015/11/10Gampaha Mahanama Himi 2015 10 31 සසර ගමන දිගු කරන දස සංයෝජන ධර්ම01:00:22
3642015/11/06Ven Gampaha Mahanama Thero 2015-10-31 Part 200:29:43
3652015/11/05Ven Gampaha Mahanama Thero 2015-10-31 Part 100:28:27
3662015/09/14ආසිවිසෝපම සූත්‍රය 1 — පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින් වහන්සේ00:53:41
3672015/07/12Sadaham sawana - නිවනට මාර්ගය - Ven. Gampaha mahanama swameen wahanse00:51:08
3682015/05/232013 07 01 Ven Gampaha Mahanama Thero00:49:01
3692015/05/182015050318550500:20:49
3702015/04/16Sadaham sawana - The Buddhist - Ven. Gampaha Mahanama Swameen wahanse00:49:51
3712015/01/045. Bodhi Mandala (Pooja Katha 11) - Ven Gampaha Mahanama Thero - 11.30am10 May1400:53:32
3722015/01/0465. Sambodhi Pakkhiya Sutta - Ven Gampaha Mahanama Thero - 29Dec201400:49:46
3732015/01/0444. Sayandada Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Gampaha Mahanama Thero - 06 May1400:52:20
3742015/01/0429. Sumana Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Gampaha Mahanama Thero - 03 Apr1400:51:57
3752015/01/0372. Anathapindikovadasutta (Majjhima Nikaya) - Ven Gampaha Mahanama Thero - 6.15am22 Apr1400:46:36
3762014/11/152013 05 07 Ven Gampaha Mahanama Thero 100:53:34
3772014/08/30Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Sumedha Thero Title 200:59:58
3782014/08/30Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Sumedha Thero Title 100:31:56
3792014/08/29Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Doloswala Udithadeera Thero Title 200:35:19
3802014/08/29Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Doloswala Udithadeera Thero Title 100:59:33
3812014/08/202013 03 18 Ven Gampaha Mahanama Thero00:52:22
3822014/08/192013 03 01 Ven Gampaha Mahanama Thero00:54:16
3832014/08/192013 03 23 Ven Gampaha Mahanama Thero00:59:09
3842014/08/18Ven Gampaha Mahanama Thero Suthra Deshana01:07:12
3852014/03/29ආසිවිසෝපම සූත්‍රය | පූජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 1500:54:24
3862014/03/27Ven Gampaha Mahanama Thero 15 07 2013 T0100:55:30
3872014/03/25131. Ven Gampaha Mahanama Thero - 15 Oct13 - Chakkavaththi Seehanada Sutta D.N00:44:10
3882014/03/25115.2 Ven Gampaha Mahanama Thero - 20 Sep13 - Maha Padhana Sutta D.N00:52:49
3892014/03/2580. Ven Gampaha Mahanama Thero - 01 Jul13 - Maha Ghosinga Sutt M.N00:46:06
3902014/03/2439. Ven Gampaha Mahanama Thero - 01 Apr13 - Choola Dhamma Samaadaana Sutta M.N00:47:17
3912014/02/08188. Gampaha Mahanama Thero - 6.30pm13 Aug13 - Saththattana Sutta SN00:40:18
3922013/12/3121. Pahuneyyo Gunaya - 6pm21 May13 - Ven Gampaha Mahanama Thero00:44:54
3932013/12/192011 12 24 සූත්‍ර දේශනා Chunda Sutta Ven Gampaha Mahanama01:08:23
3942013/11/202013-04-30 Ven Gampaha Mahanama Thero00:55:56
3952013/11/202013-03-28 Ven Gampaha Mahanama Thero00:54:41
3962013/11/202013-02-20 Ven Gampaha Mahanama Thero00:52:36
3972013/11/202013-01-29 Ven Gampaha Mahanama Thero00:51:22
3982013/11/202013 01 06 Ven Gampaha Mahanama Thero00:52:45
3992013/11/182012 12 06 Ven Gampaha Mahanama Thero00:58:36
4002013/11/182012 12 05 Ven Gampaha Mahanama Thero00:56:02
4012013/11/182012 11 01 Ven Gampaha Mahanama Thero00:53:21
4022013/11/182012 10 15 Ven Gampaha Mahanama Thero00:58:36
4032013/11/182012 12 12 10 00 Ven Gampaha Mahanama Thero00:55:36
4042013/11/182012 09 18 Ven Gampaha Mahanama Thero00:57:16
4052013/11/182012 08 12 Ven Gampaha Mahanama Thero00:55:37
4062013/11/182012 07 13 Ven Gampaha Mahanama Thero00:53:13
4072013/03/2670. Ven Gampaha Mahanama Thero ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය 11.30pm22 Jun1200:53:56
4082012/07/09Ven Gampaha Mahanama Thero - Buddhist TV Dhamma Desana00:59:44
4092012/07/04Ven Gampaha Mahanama Thero - Esala Dhamma Sermon00:52:32

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.