ලේනව මංගල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/02නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 06 02 ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:03
22020/06/02එදා ලංකාවේ හිටියා චිත්‍රා කුමරිය,දැක්කම මිනිස්සු උන්මාදයට පත් වෙනවා ඒක නිසා උන්මාද චිත්‍රා ලෙස..00:58:03
32020/05/31භික්ෂුවක් සිවුරු හැර යාමට දායක වීමේ මහා පාප කර්මය පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:54:37
42020/05/21නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 05 19 ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:53
52020/05/16Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2020-03-1700:56:14
62020/05/16Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2020-03-0200:56:45
72020/05/15Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2020-02-2900:41:38
82020/05/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2020-02-2500:55:55
92020/05/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2020-02-1800:55:17
102020/05/14නෙත්FM 2020 05 12 ධර්ම දක්ෂිණා ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:49
112020/05/14Dharma Dakshina 2020 05 1200:51:49
122020/05/06Dharma Dakshina 2020 05 0501:21:07
132020/05/05නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 05 05 ධර්ම දේනාව පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:17
142020/05/05කවදාවත් මේ ලෝකයේ වැරදි හංගන්න බැහැ පින්වතුනි.කට නිසාම බොහොම භයානක තත්වයක් ඇති වෙච්ච කාලයක් මේක00:58:17
152020/05/03සතර මහා ධාතුන්ගේ ආස්වාදය, SataramahaDathunge Aswadaya, Ven Lenawa Mangala Thero,ලේනව මංගල හිමි,Worl00:44:34
162020/05/02 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:46:16
172020/04/30ඇයි අපි නිවන් දකින්න ඕන, Ai Api Niwan Dakinna Ona, Ven Lenawa Mangala Thero, ලේනව මන්ගල හිමි, World00:14:02
182020/04/30අපාය පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය | By Lenawa Mangala Himi | ශ්‍රාවක TV00:51:21
192020/04/28නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 04 28 ධර්ම දේනාව පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:21
202020/04/28මේ ලෝකයේ කාමභෝගී පුද්ගලයන් 10 දෙනෙක් ඉන්නවා - කාම භෝගී සූත්‍රය ඇසුරෙන්00:55:21
212020/04/25පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.01:02:35
222020/04/18ඔබත් මෙවැනි පිංකම් කරගන්න - Ven Lenawa Mangala Thero (සුුවපත් සිත )00:53:49
232020/04/18මල් පහන් පූජාව පිලිබඳ අපනොදන්නා කරුනු, Ven Lenawa Mangala Thero, World Buddhist00:21:26
242020/04/14නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 04 14 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:54
252020/04/14වස්තුව පුරවගත්තම හිත පිරෙන එක නෙමෙයි වෙන්නේ හිත පරවෙන එක මතක තියාගන්න00:54:54
262020/04/11Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2020-02-1100:55:16
272020/04/09උත්තරීතර හුදකලාව, එහෙමත් නැත්නම් කාගෙනුත් වෙන්වෙලා තනියම ජීවත් වෙන එක කොච්චර අමාරුද00:55:28
282020/04/08නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 04 07 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේනාව නෙත් FM බැතිබර දායකත්වයෙන01:06:31
292020/04/02Ven.Lenawa Mangala Thero - 2020.03.22 - 21.02 The Buddhist Radio ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ00:56:00
302020/04/01#nethFM#dharma#dakshina# 2020 03 31 ධර්ම දක්ෂිණා පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේනාව00:53:19
312020/03/25නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 03 24 පූජ්‍ය ගෞරවනීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:56
322020/03/192020 03 15 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි Ven Lenawa Mangala thero00:52:37
332020/03/18නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 03 17 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:59
342020/03/17රහතුන්ගේ ගෙල කපා දමද්දී බුදුන් නිහඬ වූයේ ඇයි ?- Ven Lenava Mangala Tero - ලේනව මංගල හිමි - Budu Bana00:48:31
352020/03/12නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ 2020 03 1000:59:15
362020/03/10නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 03 08 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:49
372020/03/04නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 03 03 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:17
382020/02/26කර්මය හා විපාකයේ හැඩය.කර්ම සිරික්කිය.අචින්ත විෂය 5.පුජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි.00:58:20
392020/02/24 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:51:59
402020/02/22Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2020-01-2800:53:18
412020/02/22අසිහියෙන් සිටින මොහොතක මරණය සිදු වුනොත් Ven. Lenawa Mangala thero (2020 - 02 -16)00:52:09
422020/02/19නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 02 18 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:44
432020/02/17ගෞරවනීය පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ 2020 02 16 උතුම් ධර්ම දේනාව00:52:09
442020/02/12නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 02 11 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:58
452020/02/09නෙත්FM ස්වේථ පූජා නවම් පුර පසලොස්වක පුන් පෝදා 2020 02 08 ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ01:12:43
462020/02/08Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2020-01-2100:54:04
472020/01/29නෙත් fm ධර්ම දක්ෂිණා 2020 01 28 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:00
482020/01/25Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2020-01-0700:55:03
492020/01/22නෙත් fm ධර්ම දක්ෂිණා 2020 01 21 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:42
502020/01/22විශ්වයම විස්මයට පත්කල යමක මහාප්‍රාතිහාරය / Yamakamaha paathiharaya Ven Lenawa Mangala Thero00:43:59
512020/01/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-12-3100:52:43
522020/01/15Neth FM Dharma Dakshina - 2020-01-07 | Rev Lenawa Mangala00:52:01
532020/01/11Lenawa Mangala Thero - Dharmasanaya - 2019-12-2900:39:58
542020/01/08නෙත්FM ධර්ම දක්ෂිණා 2020 01 07 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:20
552020/01/07අන්‍යයන් විසින් නිර්මිත ( පරනිම්මිත ) Ven. Lenawa Mangala thero (2019 - 01 - 06)00:48:53
562020/01/06ගරු කුසළ ධර්මතා හෙවත් ආනන්තරිය පින්කම් ගැන අහලා තියනවාද? Ven. Lenawa Mangala Thero 2020- 01- 0600:48:53
572020/01/04Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-12-2400:56:16
582020/01/01නෙත් fM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 12 31 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:38
592019/12/27Dharma Dakshina 2019-12-24 Rev Lenawa Mangala00:54:33
602019/12/24නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 12 24 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:14
612019/12/20Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-12-1700:54:53
622019/12/19Dharma Dakshina 2019-12-17 Rev Lenawa Mangala00:54:35
632019/12/18නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 12 17 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ අපදාන පාලී සදහන් වන ගාථාවක් ඇසුරිනි00:56:56
642019/12/17නෙත් fM 2019 12 10 ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:42
652019/12/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-12-1000:52:42
662019/12/12Dharma Dakshina 2019-12-10 Rev Lenawa Mangala00:51:12
672019/12/11නෙත් fm ධර්ම දක්ෂිණා 2019 12 10 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ බණ ඇසිම නිවන් දොරටුවක්00:59:53
682019/12/07Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-12-0300:52:23
692019/12/04නෙත් fM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 12 03 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:32
702019/12/04Darma Dakshina 2019.12.03 - Lenawa Mangala Himi00:51:32
712019/11/27Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-11-2600:55:21
722019/11/26නෙත් fM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 26 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ පහල වීම.00:54:27
732019/11/26Darma Dakshina 2019.11.26 - Lenawa Mangala Himi00:54:27
742019/11/24Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-11-1900:55:48
752019/11/24 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:48:56
762019/11/23Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-11-1200:54:12
772019/11/22 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:49:49
782019/11/21 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:52:00
792019/11/20නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ 2019 11 1900:58:33
802019/11/18Meth Tv | EP 301 | Ven.Lenawa Mangala Thero (2019.09.27)00:54:26
812019/11/11මොනෙයිය ප්‍රතිපදාව - Ven Lenawa Mangala Thero00:47:45
822019/11/09Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2019-11-0500:53:00
832019/11/06රෝගයට හේතු වන කර්ම දෝසය විසඳ ගැනීමට Ven. Lenawa Mangala thero (2019 - 11 - 05)00:50:17
842019/11/06නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 05 පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ චීවර මාසයේ පුලුවන් තරම් පිං කරන්න00:52:07
852019/11/06Darma Dakshina 2019.11.05 - Lenawa Mangala Himi00:52:07
862019/11/03Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-10-2900:54:28
872019/10/30Darma Dakshina 2019.10.29 - Lenawa Mangala Himi00:54:28
882019/10/29 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:55:38
892019/10/26Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-10-2200:55:06
902019/10/26Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-10-1500:54:17
912019/10/25Lenawa Mangala Thero - Swetha Puja 2019-10-1300:52:43
922019/10/22Darma Dakshina 2019.10.22 - Lenawa Mangala Himi00:53:04
932019/10/21Darma Dakshina 2019.10.15 - Lenawa Mangala Himi00:49:44
942019/10/19Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-10-0100:56:04
952019/10/19Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2019-10-0600:41:22
962019/10/19Ven.Lenawa Mangala Thero - 2019.10.10 - 18.35 ලේනව මංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:40
972019/10/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-10-0100:52:47
982019/10/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-09-2400:52:57
992019/10/08Darma Dakshina 2019.10.08 - Lenawa Mangala Himi00:52:27
1002019/10/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-09-1700:52:54
1012019/10/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-09-1000:54:48
1022019/10/05 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:50:50
1032019/10/01Darma Dakshina 2019.10.01 - Lenawa Mangala Himi00:50:08
1042019/09/28Ven Lenawa Mangala thero - පාතාල සූත්‍රය00:47:07
1052019/09/24Darma Dakshina 2019.09.24 - Lenawa Mangala Himi00:52:03
1062019/09/21Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-09-0300:53:02
1072019/09/21Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-08-2700:52:00
1082019/09/12 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:48:07
1092019/09/07Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-08-2000:53:38
1102019/09/06 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:49:55
1112019/09/04 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:52:11
1122019/09/04Darma Dakshina 2019.09.03 - Lenawa Mangala Himi00:52:09
1132019/09/01Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-08-1300:53:18
1142019/08/29 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:48:14
1152019/08/28Darma Dakshina 2019.08.27 - Lenawa Mangala Himi00:51:06
1162019/08/26රාහුල රහතන් වහන්සේගේ කතා පුවත00:44:21
1172019/08/24Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-08-0600:47:23
1182019/08/21Darma Dakshina 2019.08.20 - Lenawa Mangala Himi00:52:45
1192019/08/20 Ven Lenawa Mangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:50:07
1202019/08/18Ven. Lenawa Mangala Thero 2019- 08-1600:45:58
1212019/08/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-07-3000:51:59
1222019/08/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-07-2300:51:49
1232019/08/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-07-0900:48:00
1242019/08/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-07-0200:51:09
1252019/08/17සුමේධ තවුසා බුදුවන ගමනේ වැඩ ඇරඹීම Ven. Lenawa Mangala thero (2019 - 08 - 16)00:52:48
1262019/08/14බුදු ගුණ මෙනෙහි කිරීමේ ආනිසංස - Ven Lenawa Mangala Thero00:36:24
1272019/08/13Darma Dakshina 2019.08.13 - Lenawa Mangala Himi00:46:16
1282019/08/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-06-1800:52:22
1292019/08/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-06-1100:50:04
1302019/08/02කොටි දේනුවගේ ගර්භයේ පුත්‍ර මාංසය වැඩෙන අතරේ උදරයේ තවත් මාංසයක් ජීර්ණය වන තේජෝ ක්‍රියාකාරීත්වය00:46:12
1312019/08/02අපට ධනය අවශ්‍ය නම් අපි දන් දීල තිබෙන්න ඕන.නුවණ ලැබෙන්න ඉගෙන ගන්න බැරි අයට උගන්නල තියෙන්නේ ඕන00:52:00
1322019/08/01Ven. Lenawa Mangala Thero 2019-08-0100:46:12
1332019/07/31Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-05-2800:54:54
1342019/07/30Darma Dakshina 2019.07.30 - Lenawa Mangala Himi00:51:59
1352019/07/30පරමාණු, අණු, තජ්‌ජාරී, රථරෙණු... සිට අඟල්.. යොදුන දක්වා බුදුදහමේ සඳහන් වන මිණුම් ක්‍රම (2019-7-29)00:58:03
1362019/07/30Ven. Lenawa Mangala Thero 2019-07 -2900:55:00
1372019/07/26Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-05-2100:56:09
1382019/07/23Darma Dakshina 2019.07.23 - Lenawa Mangala Himi00:51:49
1392019/07/16දිව්‍ය විමාන 2ක ඉමේ උපන් සුරියවච්චසා නිසා ඇතිවූ සටන Ven. Lenawa Mangala thero (2019 - 07 - 15)00:54:56
1402019/07/15Ven Lenawa Mangala Thero 2019-07-1500:51:34
1412019/07/09Darma Dakshina 2019.07.09 - Lenawa Mangala Himi00:47:59
1422019/07/02Darma Dakshina 2019.07.02 - Lenawa Mangala Himi00:51:09
1432019/06/26යෙදී ඇති සිත අනුව ලේ ධාතුවේ අම්ල, භෂ්ම භාවය හා වර්ණය වෙනස් වීම Ven. Lenawa Mangala thero (2019-6-25)00:50:00
1442019/06/19Darma Dakshina 2019.06.18 - Lenawa Mangala Himi00:52:22
1452019/06/14ආස්වාසය ඉබේ සිදුවෙයි, අවශ්‍ය නම් ආයාසයෙන් කළහැක. කර්මය මෙන් Ven. Lenawa Mangala thero (2019-6-13)00:50:20
1462019/06/11Darma Dakshina 2019.06.11 - Lenawa Mangala Himi00:50:03
1472019/05/28මරණයට දින 21කට,7කට පෙර හෝ එදිනම බොහෝවිට සංඥාවක් ලැබේ (2019 - 05 - 27) පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි00:54:06
1482019/05/28Darma Dakshina 2019.05.28 - Lenawa Mangala Himi00:54:01
1492019/05/23භික්ෂුවක් සිවුරු හැරවීමට දායක වීමේ මහා පාප කර්මය (2019 - 05 - 22) පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි00:55:07
1502019/05/23Ven. Lenawa Mangala Thero 2019- 05- 2300:51:03
1512019/05/21Darma Dakshina 2019.05.21 - Lenawa Mangala Himi00:55:15
1522019/05/15Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-05-0800:52:11
1532019/05/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-04-3000:56:46
1542019/05/07Darma Dakshina 2019.05.07 - Lenawa Mangala Himi00:52:11
1552019/04/30Darma Dakshina 2019.04.30 - Lenawa Mangala Himi00:53:37
1562019/04/27Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-04-2300:55:16
1572019/04/21හකුරු කන්නත් ගුරුන් ඕන වේ (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි00:51:29
1582019/04/21Ven. Lenawa Mangala Thero 2019-04-2000:49:02
1592019/04/20Ven Lenawa Mangala Thero - ලොව්තුරා බුදුන් වදාල ලෝක විනාශය ( සත්‌තසුරියුග්ගමන සූත්‍රය )00:51:49
1602019/04/18Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-04-1600:54:33
1612019/04/16Darma Dakshina 2019.04.16 - Lenawa Mangala Himi00:53:39
1622019/04/09Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-04-0900:53:27
1632019/04/09Darma Dakshina 2019.04.09 - Lenawa Mangala Himi00:49:46
1642019/04/02Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-04-0200:52:29
1652019/04/02Darma Dakshina 2019.04.02 - Lenawa Mangala Himi00:49:27
1662019/03/28Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-03-2600:53:47
1672019/03/27Darma Dakshina 2019.03.26 - Lenawa Mangala Himi00:50:56
1682019/03/23Lenawa Mangala Thero Daham Deshana - Madin Poya 201900:58:06
1692019/03/23Lenawa Mangala Thero - Madin Poya 201901:01:21
1702019/03/20Darma Dakshina 2019.03.19 - Lenawa Mangala Himi00:49:58
1712019/03/19Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-03-1900:55:04
1722019/03/15Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-03-1200:53:33
1732019/03/15Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:41
1742019/03/12Darma Dakshina 2019.03.12 - Lenawa Mangala Himi00:47:25
1752019/03/102019 - 03 - 10 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:52:45
1762019/03/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-03-0500:54:54
1772019/03/06Darma Dakshina 2019.03.05 - Lenawa Mangala Himi00:51:03
1782019/03/022019 - 03 - 01 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:51:20
1792019/03/01Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-02-2600:55:37
1802019/02/27Sadaham sawana - බුදු කරුණාවේ වපසරිය - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:42
1812019/02/24Ven. Lenawa Mangala Thero 2018-02-2400:48:09
1822019/02/22Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-02-1900:53:16
1832019/02/16Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-02-1200:54:14
1842019/02/13Darma Dakshina 2019.02.12 - Lenawa Mangala Himi00:50:07
1852019/02/12Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:08
1862019/02/09Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-02-0500:53:39
1872019/02/082019 - 02 - 07 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:50:46
1882019/02/07Sadaham sawana - වීණාව උපහැරණ ලෙස ගත් සූත්‍රය - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:38
1892019/02/07Ven. Lenawa Mangala Thero 2019-02-0700:50:34
1902019/02/05Darma Dakshina 2019.02.05 - Lenawa Mangala Himi00:49:43
1912019/02/01Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-01-2900:51:53
1922019/01/25Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-01-2200:54:06
1932019/01/24Lenawa Mangala Thero - Swetha Puja 2019-01-2000:59:49
1942019/01/23Dharma Dakshina 2019 01 22; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:16
1952019/01/22Darma Dakshina 2019.01.22 - Lenawa Mangala Himi00:49:55
1962019/01/16Darma Dakshina 2019.01.15 - Lenawa Mangala Himi00:51:02
1972019/01/15Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-01-1500:54:23
1982019/01/14Darma Dakshina 2019.01.08 - Lenawa Mangala Himi00:49:47
1992019/01/122019 - 01 - 11 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:55:46
2002019/01/11Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-01-0800:53:38
2012019/01/04Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-01-0100:52:29
2022019/01/0327. Ven Lenawa Mangala Thero - Training the Mind through Leisure - 2am24 Jun201800:49:21
2032019/01/038. Ven Lenawa Mangala Thero - 10am02 Feb201800:47:41
2042019/01/0354. Ven Lenawa Mangala Thero - 5pm21 Sep201800:49:33
2052019/01/0339. Ven Lenawa Mangala Thero - 10am10 Aug201800:50:25
2062019/01/0337. Ven Lenawa Mangala Thero - 5pm0 Aug201800:52:47
2072019/01/0320. Ven Lenawa Mangala Thero - 2am25 Mar201800:47:14
2082019/01/0317. Ven Lenawa Mangala Thero - About Four People AN - 4am12 Mar201800:52:50
2092019/01/036. Suppavasa Sutta KN - Ven Lenawa Mangala Thero - 17 Sep201800:49:57
2102019/01/033. Nathumhaka Sutta SN - Ven Lenawa Mangala Thero - 28 May201800:47:21
2112019/01/031. Weranjaka Vas Kandaya - Vinaya Pitakaya - Ven Lenawa Mangala Thero - 03 Feb201800:48:46
2122019/01/01Darma Dakshina 2019.01.01 - Lenawa Mangala Himi00:52:29
2132018/12/27Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-12-2500:52:59
2142018/12/25Darma Dakshina 2018.12.25 - Lenawa Mangala Himi00:50:21
2152018/12/252018 - 12 - 24 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:49:17
2162018/12/25Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:51
2172018/12/22ඔය ඇත්තෝ සමහර වෙලාවට තමන්ගේ මව් දෙමාපියන් හැමදේටම වදයක් බාධවක් ලෙස දකිනවා 18 -12-201800:53:52
2182018/12/192018 - 12 - 18 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:54:28
2192018/12/18Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-12-1800:54:31
2202018/12/18Ven Lenawa Mangala Thero - මරණය00:49:47
2212018/12/18Darma Dakshina - 2018.12.18 - Lenawa Mangala Himi00:50:50
2222018/12/18Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-12-1600:45:24
2232018/12/18Ven. Lenawa Mangala Thero 2018-12-1800:50:13
2242018/12/17Ven.Lenawa Mangala Thero - 2018.11.14 - 15.50 ලේනව මංගල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:53:56
2252018/12/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-12-1100:53:09
2262018/12/11Darma Dakshina - 2018.12.11 - Lenawa Mangala Himi00:48:55
2272018/12/092018 - 12 - 08 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:50:08
2282018/12/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-12-0400:53:53
2292018/12/04Darma Dakshina - 2018.12.04 - Lenawa Mangala Himi00:49:49
2302018/12/04ඔය ඇත්තෝ ආයුෂය ප්‍රර්ථනා කරන්නේ බෝධි පුජාවෙන් දේවාලයෙන් හෝ ඖෂධයෙන් නම් .. 27 -11- 201800:54:17
2312018/12/03Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-11-2700:54:52
2322018/11/28Dharma Dakshina 2018 11 27;පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:17
2332018/11/27Darma Dakshina - 2018.11.27 - Lenawa Mangala Himi00:52:00
2342018/11/24Swetha Puja 2018 11 22; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.02:36:32
2352018/11/21Dharma Dakshina 2018-11-20; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි01:01:43
2362018/11/20Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-11-2000:52:52
2372018/11/20Darma Dakshina - 2018.11.20 - Lenawa Mangala Himi00:48:07
2382018/11/152018 - 11 - 15 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:56:22
2392018/11/15Sadaham sawana -ආත්මාර්ථයෙන් පරාර්ථයට- පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:53
2402018/11/14සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Lenawa Mangala Thero 2018-11-1400:49:09
2412018/11/13Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-11-1300:53:36
2422018/11/13කොච්චර හම්බ වුණත් ඉතුරුවක් නැහැ..ගෙදරට භූතයෙක් වැහිලද? කොඩිවින කරලද? 13-11-201800:52:52
2432018/11/13Darma Dakshina - 2018.11.13 - Lenawa Mangala Himi00:48:14
2442018/11/07Dharma Dakshina 2018 11 06;පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:23
2452018/11/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-11-0600:54:43
2462018/11/06අද පවුල් ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න බැරි ගොඩක් සාධක හැදිලා තිබෙනවා Ven Lenawa Mangala Thero 06-11-201800:53:50
2472018/11/06Darma Dakshina - 2018.11.06 - Lenawa Mangala Himi00:50:07
2482018/11/02Sadaham sawana - අයං වස්සාන කාලෝ - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:00
2492018/10/31Dharma Dakshina 2018 10 30; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:16
2502018/10/31Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-3000:53:30
2512018/10/26Dharma Dakshina 2018 10 23; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:57:34
2522018/10/23Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-2300:52:58
2532018/10/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-1600:54:03
2542018/10/17Dharma Dakshina 2018 10 16; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:47
2552018/10/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-1400:41:46
2562018/10/10Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-0900:54:59
2572018/10/10Dharma Dakshina 2018 10 09; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:55
2582018/10/05Dharma Dakshina 2018 10 02; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:48
2592018/10/02Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-0200:55:43
2602018/09/28Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-09-2500:52:45
2612018/09/27පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි 2018 09 17 Ven Lenawa Mangala thero00:56:31
2622018/09/27පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි 2018 09 18 Ven Lenawa Mangala thero00:51:31
2632018/09/27Lenawa Mangala Thero - Swetha Puja - Binara Poya 201800:56:52
2642018/09/26Dharma Dakshina 2018 09 25; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:57:50
2652018/09/24Ven.Lenawa Mangala Thero, - 2018.09.24 - 08.00 ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:12
2662018/09/21Ven.Lenawa Mangala Thero 2018.09.15 - 19.00 ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:50:31
2672018/09/19ගිනි ගොඩක් නිවන්නේ වතුර ගහලා, ගින්න නිවන්න දමන ජලයත් ගිනිගන්නවා නම්...18-09-201800:52:25
2682018/09/19Dharma Dakshina 2018 09 18; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:12
2692018/09/19Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-09-1800:52:51
2702018/09/15Dharma Dakshina 2018 09 11; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:00
2712018/09/12කෙළෙස් වල කුණු ගඳ, කාමයේ අසංවර බව, තමා කල පවු සැඟවීම ආමගන්ධය - ආමගන්ධ සූත්‍රය ඇසුරෙන්00:55:22
2722018/09/12Sadaham sawana - ආම ගන්ධ සුතුර - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:01
2732018/09/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-09-1100:55:49
2742018/09/12පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි 2018 06 09 Ven Lenawa Mangala thero00:54:02
2752018/09/12Ven Lenawa Mangala Thero 2018 06 0700:55:52
2762018/09/05බුදු සසුනේ විතරයි අත් හැරීම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ, කල්‍යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශ්‍රය තියෙන්නේ 04-09-201800:54:45
2772018/09/04Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-09-0400:55:11
2782018/08/28Sadaham sawana - මහා ගිරිමානන්ද සුතුර - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:35
2792018/08/22Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-08-2100:50:10
2802018/08/21Sadaham sawana -ජීවිතය යනු මේකද? - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:21
2812018/08/12Sadaham sawana -ලෝභය මෝඩකම තෘෂ්ණාව - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:46
2822018/08/07Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-08-0700:54:54
2832018/07/31Sadaham sawana -බුදුරජාණන්වහන්සේ තව්තිසාවට වැඩම කිරීම - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:47
2842018/07/28Lenawa Mangala Thero - Swetha Puja Esala Poya 201800:54:28
2852018/07/26Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-07-2400:53:56
2862018/07/24Sadaham sawana -සැමදේ වන්නේ හොදටයි - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:43
2872018/07/22Sadaham sawana -මෝලිය පග්ගුන්න සුතුර - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:32
2882018/07/18Dharma Dakshina 2018 07 17; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:04
2892018/07/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-07-1700:54:15
2902018/07/11Dharma Dakshina 2018 07 10; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:06
2912018/07/10Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-07-1000:55:24
2922018/06/30Sadaham sawana -තථාගත ධර්මය ශ්‍රවණය වීම - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:02
2932018/06/27Dharma Dakshina 2018 06 26; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:55:00
2942018/06/26Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-06-2600:51:50
2952018/06/21Dharma Dakshina 2018 06 19; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:57:36
2962018/06/19Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-06-1900:53:37
2972018/06/17Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2018-06-1700:43:48
2982018/06/15Sadaham sawana -මරණය අවබෝධ කරගන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:20
2992018/06/13Dharma Dakshina 2018 06 12; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:57:49
3002018/06/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-06-1200:51:01
3012018/06/12Sadaham sawana -දුක්ඛ සත්‍යය අවබෝධ කරගන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:49
3022018/06/10Sadaham sawana -අසන්න මෙම දේශණයේ වටිනාකම - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:14
3032018/06/09Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-06-0500:55:30
3042018/06/02Lenawa Mangala Thero & Mathale Vajirabuddha Thero - Swetha Puja - Poson Poya 201800:55:44
3052018/05/29Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-05-2200:54:37
3062018/05/25Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-05-1500:52:27
3072018/05/23Sadaham sawana -වත් පිළිවෙත් - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:30
3082018/05/23Dharma Dakshina 2018 05 22; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:08
3092018/05/23Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-05-0800:53:46
3102018/05/16Dharma Dakshina 2018-05-15; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:54:29
3112018/05/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2018/05/07 Ven Lenawa Mangala00:56:31
3122018/05/11Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-05-0100:48:07
3132018/05/09Dharma Dakshina 2018 05 08; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:17
3142018/05/02Dharma Dakshina 2018 05 01; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:00
3152018/04/29Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-04-2400:53:59
3162018/04/25Dharma Dakshina 2018 04 24; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:59
3172018/04/19Ven Lenawa Mangala Thero 2018-04-1900:50:31
3182018/04/18Dharma Dakshina 2018 04 17; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:58:46
3192018/04/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-04-1700:51:25
3202018/04/11Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-04-1000:52:37
3212018/04/11Dharma Dakshina 2018 04 10; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:06:12
3222018/04/04Dharma Dakshina 2018 04 03; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:06
3232018/04/03Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-04-0300:54:02
3242018/04/02Ven Lenawa Mangala Thero 2018-04-0100:44:24
3252018/03/28Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-03-2700:53:40
3262018/03/27අපි ළඟ ඉන්න පුද්ගලයන් හඳුනාගන්නේ කෙසේද- වලාහක සුත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනාව 25-03-201800:42:18
3272018/03/26Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2018-03-2500:45:01
3282018/03/21Dharma Dakshina 2018 03 20; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:02:01
3292018/03/20Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-03-2000:55:39
3302018/03/18Ven Lenawa Mangala Thero 2018-03-800:48:58
3312018/03/14Dharma Dakshina 2018 03 13; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:34
3322018/03/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-03-1300:55:10
3332018/03/12Ven Lenawa Mangala Thero 2018-03-1100:55:22
3342018/03/07Dharma Dakshina 2018 03 06; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:58
3352018/03/07Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-03-0600:54:06
3362018/03/02Lenawa Mangala Thero - Swetha Puja Medin Poya 201800:58:24
3372018/03/01Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-02-2700:47:20
3382018/02/27Sadaham sawana -තථාගතයන් වහන්සේ හඳුන්වන නාමයන් - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:41
3392018/02/24සීහ සේනාපති සූත්‍රය Ven Lenawa Mangala Thero 2018-02-2400:50:53
3402018/02/21Dharma Dakshina 2018 02 20; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:46
3412018/02/21Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-02-2000:52:17
3422018/02/14Sadaham sawana -වචී කර්මය කෙතරම් භයානකද? - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:24
3432018/02/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-02-1300:53:32
3442018/02/14Dharma Dakshina 2018 02 13; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:16
3452018/02/11Ven Lenawa Mangala Thero 2018-02-1000:43:45
3462018/02/07Dharma Dakshina 2018 02 06; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:00
3472018/02/07Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-02-0600:54:40
3482018/02/06Sadaham sawana -සප්තබොජ්ජංග ධර්ම - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:30
3492018/02/05Ven Lenawa Mangala Thero 2018-02- 0400:48:11
3502018/02/03Vessanthara Jathkaya (වෙස්සන්තර ජාතකය) | Ven Lenawa Mangala Thero - පුජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:31
3512018/02/03Karma Vipaka | Ven Lenawa Mangala Thero - පුජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:21
3522018/02/02Ven Lenawa Mangala Thero 2018 02 0200:51:06
3532018/01/31Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-01-3000:53:21
3542018/01/31Dharma Dakshina 2018 01 30; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:56:56
3552018/01/29Sadaham sawana -මෙය සත්‍යය නේද? - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:05
3562018/01/24Dharma Dakshina 2018 01 23; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:34
3572018/01/24Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-01-2300:49:57
3582018/01/17Dharma Dakshina 2018 01 16; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:40
3592018/01/16Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-01-1600:55:56
3602018/01/10Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-01-0900:55:07
3612018/01/10Dharma Dakshina 2018 01 09: පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:48
3622018/01/05බොරුකීම Ven Lenawa Mangala Thero 05 01 201800:57:04
3632018/01/03Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-01-0200:54:19
3642018/01/03Dharma Dakshina 2018 01 02; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:22
3652017/12/26Dharma Dakshina 2017 12 26;පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:05
3662017/12/26Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-12-2600:53:31
3672017/12/24Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2017-12-2400:44:17
3682017/12/21මහා කරුණා ගුණය Ven Lenawa Mangala Thero 21-12 -201700:46:53
3692017/12/20Dharma Dakshina 2017 12 19; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:43
3702017/12/20Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-12-1900:55:29
3712017/12/14Sadaham sawana -බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දහම් ශරීරය - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:18
3722017/12/13Dharma Dakshina 2017 12 12; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:42
3732017/12/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-12-1200:56:11
3742017/12/10Ven. Lenawa Mangala Thero 10-12- 201700:48:01
3752017/12/06Dharma Dakshina 2017 12 05; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:39
3762017/12/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-12-0500:56:09
3772017/12/01Sadaham sawana මෙම දේශණය අසන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:33
3782017/11/29Dharma Dakshina 2017 11 28; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:58
3792017/11/29Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-11-2800:57:52
3802017/11/22Dharma Dakshina 2017 11 21; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:16
3812017/11/22Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-11-2100:56:22
3822017/11/17Sadaham sawana - අපි වාසනාවන්තයෝය - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:17
3832017/11/15Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-11-1400:55:36
3842017/11/11Dharma Dakshina 2017 11 07; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:21
3852017/11/09Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-11-0700:56:53
3862017/11/03ඉල් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව Ven. Lenawa Mangala Thero 03-11-201700:52:07
3872017/11/01Dharma Dakshina 2017 10 31; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:05
3882017/11/01Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-10-3100:57:33
3892017/10/28Ven. Lenawa Mangala Thero 28-10- 201700:45:04
3902017/10/28Ven. Lenawa Mangala Thero 28-10-201700:47:49
3912017/10/26Sadaham sawana - මෙම දේශණය අසන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:50
3922017/10/24Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-10-2400:55:40
3932017/10/24මල් පහන් පුජාව පිළිබඳව ඔබ නොදත් කරුණු Lenawa mangala thero00:21:26
3942017/10/22Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2017-10-2200:45:12
3952017/10/18Dharma Dakshina 2017 10 17; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:38
3962017/10/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-10-1700:53:36
3972017/10/15සත්පුරුශයා Ven. Lenawa Mangala Thero 15-10- 201700:47:00
3982017/10/11Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-10-1000:53:58
3992017/10/08සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Lenawa Mangala Thero 08-10-201700:42:13
4002017/10/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-10-0300:53:41
4012017/10/04Dharma Dakshina 2017 10 03; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:02
4022017/09/27Sanaramarasewana - 2017/09/23 - Lenawa Mangala Thero00:55:37
4032017/09/27Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-09-2600:54:09
4042017/09/27Dharma Dakshina 2017 09 26; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:18
4052017/09/24Lenawa Mangala Thero Thero - Sanaramara Sewana 2017-09-2300:54:03
4062017/09/21Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-09-1900:55:12
4072017/09/20Sadaham sawana - Dharma Dakshina - Ven. Lenawa Mangala himi.00:54:49
4082017/09/20Dharma Dakshina 2017 09 19; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:06
4092017/09/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-09-1200:55:52
4102017/09/13Sadaham sawana - අභිවාදන සීලීස්ස - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:55:34
4112017/09/13Dharma Dakshina 2017 09 12; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:31
4122017/09/08Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-09-0500:56:13
4132017/09/06Sadaham sawana - අද වැනි බිනර පොහොය දිනක. - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:55:41
4142017/09/05Dharma Dakshina 2017 09 05; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:10
4152017/08/30Dharma Dakshina 2017 08 29; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:52
4162017/08/29අටානාටිය සුත්‍රය | Atanatiya Suthraya | Ven Lenawa Mangala Thero00:56:37
4172017/08/29Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-08-3000:55:10
4182017/08/29Sadaham sawana - මේ දේ ඔබ අසා නෑ නේද? - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:54:39
4192017/08/28තමන්ගේ පැමිණීම සුදුසුද Ven. Lenawa Mangala Thero 29- 08- 201700:54:24
4202017/08/24Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-08-2200:55:55
4212017/08/23Dharma Dakshina 2017 08 22; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:54
4222017/08/18Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-08-1500:53:38
4232017/08/16Sadaham sawana - ඹබ කරන හා නොකරන දේ - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:53:39
4242017/08/16Dharma Dakshina 2017 08 15; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:07
4252017/08/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-08-0800:54:33
4262017/08/11Lenawa Mangala Thero - Swetha Puja -Nikini Poya 201700:58:41
4272017/08/09Dharma Dakshina 2017 08 08; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:03
4282017/08/08දෙවියන් හා දෙව් ලොව | ලේනව මංගල හිමි00:53:01
4292017/08/06Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2017-08-0600:47:27
4302017/08/04Sadaham sawana - වචනයේ පිළිවෙත - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:53:15
4312017/08/02Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-08-0100:53:28
4322017/08/02Dharma Dakshina 2017 08 01; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:45
4332017/07/27Dharma Dakshina 2017 07 25; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:00
4342017/07/26Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-07-2500:56:12
4352017/07/25Sadaham sawana - වස් කාලයේ කලයුතු දේ - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:56:03
4362017/07/19Dharma Dakshina 2017 07 18; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:50
4372017/07/19Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-07-1800:54:34
4382017/07/18Sadaham sawana - කල්යාණකාරී කල්යාණන් - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:08
4392017/07/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-07-1100:55:14
4402017/07/12Dharma Dakshina 2017 07 11; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:21
4412017/07/11Sadaham Sawana - ධර්මයට අනුව ජීවිතය - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:02
4422017/07/11Lenawa Mangala Thero - Shwetha Puja - Esala Poya 201700:55:42
4432017/07/05Dharama Daksihna 2017 07 04; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:57:20
4442017/06/21Dharma Dakshina 2017 06 20; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:08
4452017/06/21Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-06-2000:53:03
4462017/06/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-06-1300:55:19
4472017/06/10Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-06-0600:54:56
4482017/05/31Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-05-3000:52:38
4492017/05/25Sadaham sawana- ධර්ම දක්ෂිණා 17.05.23 - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:39
4502017/05/23Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-05-2300:52:56
4512017/05/20Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-05-1600:54:50
4522017/05/19Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2017-05-1400:42:53
4532017/05/19Lenawa Mangala Thero - Wesak Poya 201700:50:34
4542017/05/17Sadaham sawana- සද්ධර්මය - Ven. lenawa mangala swameen wahanse00:54:17
4552017/05/03Sadaham sawana - ධර්මානුශාසනාව - Ven . Lenawa mangala thero00:53:41
4562017/03/28Dam Sak Nada Prog for 26.03.17 Lenawa Mangala thero00:44:53
4572017/03/27රාහුල රහතන් වහන්සේගේ කතා පුවත Ven Lenawa mangala thero sirasa damsak nada 26 -03-201700:44:21
4582017/01/05කරදරයක් අපිට උනාම අපි කොහොමද ඒකට මුහුණ දෙන්නේ Ven Lenawa mangala thero pansil handawa 04-01-201700:19:22
4592017/01/02බ්‍රහ්ම මුහුර්ථය යනු කුමක්ද ? පොහොය කියන්නේ නරක දවසක්..sirasa pansil handawa 02-01-201700:23:37
4602016/12/11බුදු රජාණන් වහන්සේට භික්ෂුන් වහන්සේලාට චෝදනා කිරීම Ven Lenawa mangala thero damsak nada 11-12-2000:39:35
4612016/11/24ළමයින්ගේ නුවණ වඩන්නේ කෙසේද Ven Lenawa mangala thero sirasa pansil handawa 18-11-201600:23:50
4622016/11/24Pansil Handewa 15.09.16 Part 0100:11:27
4632016/11/24Pansil Handewa 14.09.16 Part 0200:08:30
4642016/11/24Pansil Handewa 14.09.16 Part 0100:11:27
4652016/11/24Pansil Handewa 13.09.16 Part 0200:12:18
4662016/11/23අකුසල් වැඩි පුර කරන අයට කැමති බලපෑම් කරන මාර බලවේග Lenawa mangala thero 17-11-201600:23:47
4672016/11/22බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිලන් පස පූජා කිරීමට හේතුව Ven Lenawa mangala thero 15-11-201600:24:04
4682016/11/21මල් පහන් පුජාව පිළිබඳව ඔබ නොදත් කරුණු Lenawa mangala thero sirasa pansil handawa 14-11-201600:21:26
4692016/11/18Pansil Handewa 13.09.16 Part 0100:08:56
4702016/11/18Pansil Handewa 12.09.16 Part 0100:11:41
4712016/11/18Pansil Handewa 12.09.16 Part 0200:11:32
4722016/09/252016-09-25 Ven Lenawa Mangala thero sirsa damsak nada බුදු ගුණ බලය පිළිබඳව00:36:24
4732016/09/17Ven Lenawa Mangala thero Sirasa pansil handawa 2016 09 16 විනය පිටකය පිලිබඳව ඔබට අදාල වන කරුණු V00:23:01
4742016/09/16Ven Lenawa Mangala thero Sirasa pansil handawa 2016 09 15 විනය පිටකය පිලිබඳව ඔබට අදාල වන කරුණු IV00:23:13
4752016/09/15Ven Lenawa Mangala thero Sirasa pansil handawa 2016 09 14 විනය පිටකය පිලිබඳව ඔබට අදාල වන කරුණු III00:19:08
4762016/09/14Ven Lenawa Mangala thero Sirasa pansil handawa 2016-09-13 විනය පිටකය පිලිබඳව ඔබට අදාල වන කරුණු II00:20:41
4772016/09/13Ven Lenawa Mangala thero 2016-09-12 විනය පිටකය පිලිබඳව ඔබට අදාල වන කරුණු I00:22:16
4782016/08/09NETH FM Dharma Dakshina - පුබ්බේනිවාසානුස්සති ඥාණය - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:51:35
4792016/08/07NETH FM Dharma Dakshina - බුදු දහමේ විශ්මය - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:54:19
4802016/07/14දම් සභාව 2016-07-10; ලේනව මංගල ස්වාමින්වහන්ස.00:50:07
4812016/06/21NETH FM Dharma Dakshina - අරහං බුදු ගුණය - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:54:36
4822016/06/21NETH FM Dharma Dakshina - බුදු දහමේ අමනුශ්‍යයන් පිළිබඳ දේශණාව - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:54:31
4832016/06/19Shree FM Dham Sabawa 2016-06-19; ලේනව මංගල ස්වාමින්වහන්ස00:37:00
4842016/05/29Shree FM Dham Sabawa 2016-05-29; ලේනව මංගල ස්වාමින්වහන්ස.01:33:36
4852016/05/09NETH FM Dharma Dakshina - කෙලෙස් ධර්ම(සබ්බාසව සූත්‍රය) - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:54:06
4862016/05/07NETH FM Dharma Dakshina - නිවන සඳහා වැඩිය යුතු ධර්මතා 4ක් - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:55:42
4872016/04/26Shree FM Dham Sabawa 2016-04-23; ලේනව මංගල ස්වාමින්වහන්ස.01:26:59
4882015/08/27සදහම් සවන - නිස්සාර වූ ජීවිතය - පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:10
4892015/08/19සදහම් සවන - සිත නිවන බුදු බණ - පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:59
4902015/08/08සදහම් සවන - සිත නිවන බුදු මග -පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:22
4912015/07/28සදහම් සවන - බුදුන් වහන්සේ දෙසූ නිර්වාණ මග - පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:58
4922015/07/21සදහම් සවන - අමා මෑණින් වහන්සේ පැනවූ ශික්ෂාවන් -පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:52
4932015/07/14සදහම් සවන - ද්‍රෝන සුත්‍රය - පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ-00:55:08
4942015/07/14Sadaham sawana - පිළිවෙත් පිරීම - Ven. Lenawa Mangala swameen wahanse00:46:17
4952015/06/30Sadaham sawna - Ven. Lenawa mangala swameen wahanse00:53:30
4962015/06/24Sadaham sawana- Ven. Lenawa mangala swameen wahanse00:50:39
4972015/06/17Sadaham sawana -From Neth FM - Ven. Lenawa mangala Swameen wahanse00:52:50
4982015/06/10Sadaham sawana- From neth fm - Ven. Lenawa mangala Swameen wahanse00:56:29
4992015/05/27Sadaham sawana - from Neth Fm - Ven. Lenawa Mangala swameen wahanse00:56:57
5002015/05/13Sadaham sawana - From Neth fm- Ven. Lenawa Mangala swameen wahanse00:54:36
5012015/04/21sadaham sawana-From neth fm-VEN.lenawa Mangala swameenwahanse00:54:00
5022015/04/15Sadaham sawana- from neth fm - Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse00:55:33
5032015/04/08Sadaham sawana - From Neth Fm - Ven Lenawa Mangala swameen wahanse00:54:44
5042015/04/01Sadaham sawana - from Neth Fm - Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse00:14:16
5052015/03/25Sadaham sawana - From Neth fm - Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse00:58:38
5062015/03/17Sadaham sawana - From neth fm - Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse00:54:45
5072015/03/03Sadaham sawana - from Neth fm - Ven. Lenawa mangala Swameen wahanse00:53:34
5082015/02/25Sadaham sawana_from neth fm_Ven.Lenawa Mangala Swameen wahanse00:56:49
5092015/02/18Sadaham sawana - from neth fm - Lenawa mangala Swameen wahanse00:56:08
5102015/02/11Sadaham Sawana-from neth fm- Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse00:56:11
5112015/01/27Sadaham Sawana - from neth fm - Most Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanase00:54:27
5122015/01/20Sadaham Sawana - karma suttha from Neth Fm - Most Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse.00:55:18
5132015/01/07Sadaham Sawana - Most Ven. Lenawa Mangala Hamuduruwo00:55:31
5142014/12/31Sadaham Sawana - Most. Ven. Lenawa Mangala Hamuduruwo00:54:14
5152014/12/23Sadaham Sawana - Most Ven.Lenawa Mangala Hamuduruwo00:55:30
5162014/12/18Sadaham Sawana - Most ven- Lenawa Mangala Hamuduruwo00:56:07
5172014/12/10Sadaham Sawana - Most Ven.Lenawa Mangala Hamuduruwo00:55:49
5182014/12/05Sadaham Sawana - Most Ven. Lenawa mangala Hamuduruwo00:55:37
5192014/11/25Sadaham Sawana - Most Ven.Lenawa mangala Hamuduruwo00:54:17
5202014/11/19Sadaham sawana - dharma deshana . Ven Lenawa mangala hamuduruwo . From SRI fm00:44:56
5212014/11/19Sadaham Sawana - Ven. Lenawa Mangala Hamuduruwo00:53:43
5222014/11/08ඔබ සිතින් හෝ මහා සන්ඝයාට අපහාස කොට ඇද්ද? ආර්ය උපවාදය - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ.00:09:00
5232014/11/05Sadaham Sawana-Ven. Lenawa mangala hamuduruwo00:57:40
5242014/10/21Sadaham Sawana - Dharma Deshana From Neth fm.Ven.Lenawa Mangala thero00:55:06
5252014/10/11පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ - ධර්ම දේශනා Neth FM Dharma Dakshina00:53:20
5262014/10/09පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ..00:37:07
5272014/10/08පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:35
5282014/10/08Sadaham Sawana - Rev Lenawa mangala thero Katina Cheeewara poojawa00:54:34
5292014/05/115. Ven Lenawa Mangala Thero (Budu Guna) 9pm26 Nov1200:49:50
5302014/05/113. Ven Lenawa Mangala Thero (Dasabala Sutta S.N) 7pm20 Nov1200:52:29
5312013/12/309. Dasuththara Sutta DN - 9pm Tue02 Jul13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:55:00
5322013/12/308. Ven Lenawa Mangala Thero - Tue9pm05 Mar1300:51:46
5332013/12/307. Dhathu Vibhanga Sutta MN1 - Tue9pm26 Feb13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:51:30
5342013/12/306. Maha Parinibbana Sutta 6 - Tue9pm05 Feb13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:51:44
5352013/12/305. Maha Parinibbana Sutta 5 - Tue9pm29 Jan13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:52:08
5362013/12/304. Maha Parinibbana Sutta 4 - Tue9pm22 Jan13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:54:57
5372013/12/303. Maha Parinibbana Sutta 3 - Tue9pm15 Jan13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:55:41
5382013/12/302. Maha Parinibbana Sutta 2 - Tue9pm01 Jan13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:51:54
5392013/12/301. Maha Parinibbana Sutta 1 - Tue9pm25 Dec12 - Ven Lenawa Mangala Thero00:52:30
5402013/12/08apaya Lenawa Mangala Thero - 2011 03 1500:55:39
5412013/07/14Katina pinkama Ven Lenawa Mangala Himi කඨින චීවර පූජාව )01:26:21
5422013/07/13Saari puththa maha rathatan wahanse) Ven Lenawa Mangala Himi, ( සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ. )00:57:54
5432013/03/3135. Ajjaththara Sutta (අජ්ජත්තර සූත්‍රය) Ven Lenawa Mangala Thero 23 Mar1200:46:36
5442013/03/26109. Ven Lenawa Mangala Thero 2am21 Sep1200:46:33
5452013/03/2696. Ven Lenawa Mangala Thero 9.30pm27 Jul1200:49:46
5462013/03/2683. Ven Lenawa Mangala Thero 2am13 Jul1200:56:25
5472013/03/2659. Ven Lenawa Mangala Thero- Kashyapa Thero ඥාණ 6am08 Apr1200:50:06
5482013/03/2316. Ven Lenawa Mangala Thero 26p Jan1200:41:34
5492013/03/13Dharma Deshana 07 Ven.Lenawa Mangala Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:52:04
5502012/11/07Atanatiya Sutta -Ven Lenawa Mangala Thero - Daham Vila00:56:37
5512012/01/25The Buddhist TV Dharma Desana Ven Lenawa Mangala Thero00:55:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.