Bhikkhu Dodangoda Are You There Now

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12021/04/07MDM4929 රාගයටත් ද්වේශයටත්, හුවමාරු කරවන විදර්ශනා අත්දැකීම් තුලින් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට (BAK1824)00:49:51
22021/04/04MDM4920 සංසාරයෙන් එතෙරවීමට කුසල් සහිත පිංවතුන්ට යෝග්‍ය අත්දැකීම් (BAK1817)01:10:45
32021/04/01MDM4919 අත්දුටු ධර්මය තුලින් අවබෝධය කරා යාමේ කුසලය අහිමි කරන්නාවූ අකුසලයේ බලය (BAK1816)00:52:26
42021/03/30MDM4918 I experienced 'Originating of effort ness towards manifestation of thought process (BAK1815)00:54:31
52021/03/29MDM4923 රූප සංඥාවෙන් මතුවන ධර්ම පණිවුඩය හඳුනාගෙන, අයිතිවාසිකම තුලින් උඩුගම්බලා (නි ම ප්‍ර) (NMS72)02:17:28
62021/03/28MDM4921 මේ මොහොතේ කාර්‍ය අයිතිවාසිකම, එයට වෙරදැරීම යුතුකම, එය බුක්තිවිඳීම වගකීම (නිව ම ප්‍ර) (NMA36)01:04:36
72021/03/28MDM4917 විදර්ශනාවෙන්, අවබෝධයට ලඟාවීමට ප්‍රමාණවත්වූ ශක්තිමත් කුසල් අත්විඳි සහ අත්නොවිඳි (BAK1814)02:15:23
82021/03/28MDM4922 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS71)02:06:57
92021/03/22MDM4913 පරිසර දුෂණයේ භයානක පලයක්වූ ශරීර උෂ්ණත්වය වැඩිවීමේ දුක විඳින භාවනා යෝගීන් (AK1810)01:01:55
102021/03/20MDM4909 විදර්ශනාවෙන් අත්දැකීම් ලැබීමේ කුසලය ඇතිමුත්, ඉන් ප්‍රථිඵල නොලැබෙන්නාවූ අකුසලය (BAK1806)01:04:45
112021/03/19MDM4908 තමා වෙතට නිරතුරුව පැමිණි ධර්මය, සසරින් එතෙරවීමට යොදාගැනීමේ චන්දය අහිමිකල අකුසලය (BAK1805)00:47:18
122021/03/18MDM4907 රූප තුලින් රූප මවාදුන් විදර්ශනා අත්දකීම්, භුක්තියට සවිකරගැනීමට කුසල් ප්‍රමාණවත්ද (BAK1804)01:04:49
132021/03/17MDM4906 මිච්චා සංකල්පය බලවත්වී විදර්ශනාවෙන් ඉවත් කරවන අකුසලයෙන් ශීල ශික්ෂාවෙන් බැහැරවීම (BAK1803)00:51:20
142021/03/16MDM4905 කමටහන් සාකච්චා (BAK1802)00:43:42
152021/03/12MDM4903 විදර්ශනා අත්දැකීම් තුලින් ධර්මතාවය පෙන්නුම් කල මොහොතේ එයට පයින් ගැසූ අකුසලය (BAK1800)00:39:57
162021/03/10MDM4902 කමටහන තුලින් ස්මතුවූ කුසලය ආරක්ෂා කරගෙන, වර්ධනය කිරීමට අධි කුසල් අවශ්‍ය බව අත්දුටු (BAK1799)01:20:33
172021/03/09MDM4901 ධර්මයට අනුගතවූ ප්‍රත්‍යය තුලින්, නිර්වචන සුනු විසුනු වීම අත්දුටු මුත් ! ! ! (BAK1798)01:00:49
182021/03/09MDM4899 කමටහන් සාකච්චා (BAK1796)00:59:14
192021/03/08MDM4898 ධර්මය බවට වන අත්දැකීම් වලින් තොරව ධර්ම මාර්ගය තුල සිටිය හැකිද ! (BAK1795)01:09:04
202021/03/06MDM4896 තමාගේම අත්දැකීම් විකෘතිකල අවිද්‍යාවෙන් ගැලවීමට කමටහන ලෙස 'වෙර දැරීමට වෙර දරන්න' (BAK1793)00:31:50
212021/03/05MDM4895 ඉවසීමෙන් සැනසීම ලැබෙන තෙක් හේතු ප්‍රත්‍යයට ඉඩදිය යුතු බවට වූ අත්දැකීම් (BAK1792)00:47:43
222021/03/04MDM4893 කමටහන් සාකච්චා (BAK1790)01:19:11
232021/03/02MDM4891 තමාගේ විදර්ශනා අත්දැකීම තමාම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඇයි ! (BAK1788)00:38:59
242021/03/02MDM4892 විදර්ශනාව යනු පොතේ පටුන කියවා, පොත තේරුම් ගැනීම නොවන බව අත්දැකීම් තුලින් (BAK1789)01:05:32
252021/03/01MDM4890 හංසයා දියෙන් කිරි වෙන්කර ගන්නාසේ, යෝගියා මානසික අවපීඩනයෙන් අත් මිදෙන්නේ කෙසේද ! (BAK1787)01:33:17
262021/02/27MDM4886 ඔරුවට පාරුවට හබල අත්‍යාවශ්‍යය සේම, කමටහනට වෙර දැරීම අත්‍යාවශ්‍යයයි - නිවන් ම ප්‍රවි (NMA35)00:58:20
272021/02/26MDM4887 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS69)01:59:11
282021/02/19MDM4885 මාව ගොනාට අන්දවනවාද !, මට ගොනාව අන්දනවාද !, Am I cheated by myself or knowledge (BAK1783)01:11:23
292021/01/18MDM4880 හටගැනීමට හෙවත් ප්‍රකටවීමට හේතුව තෘෂ්ණාව බව අත්දැකීමෙන් අවබෝධ වුනි (BAK1778)01:00:34
302021/01/16MDM4877 යෝනිසෝවෙන් පලවන යෝනිසෝවේ දෙවන අදියර හරහා ධර්මතාවය අත්දුටුවෙමි (BAK1775)00:59:02
312021/01/16MDM4874 විදර්ශනාවට අනුගතවීමට වෙර දැරීමේ කුසලය ඉස්මතු කරගැනීමට වෙර දැරූ අත්දැකීම් (BAK1772)01:09:30
322021/01/15MDM4873 පලවන යෝනිසෝවෙන් ' උපදෙස් විදර්ශනා කර ' මූලික ධර්මාවබෝධයන්ට පත්වූ අත්දැකීම් (BAK1771)00:44:49
332021/01/14MDM4865 අනාගතය විශ්වාස කර, මේ මෝහොතේ අත්දැකීම් උගස් කිරීමෙන් පමාවූ සෝවාන් ඵළය (BAK1763)01:15:13
342021/01/13MDM4863 සක්කාය දිට්ඨිය අත්දුටු, සතිමත් නම් දැනගැනීම් නැත. දැනගැනීම් නම් අසතිමත්ය (BAK1761)01:14:13
352021/01/10MDM4867 කමටහනේ ප්‍රබල, දුබලතාවය අත්හදා බැලීමෙන්, අත්විඳීමෙන්, අත්දැකීමට - නිවන් මගට ප්‍රවිෂ් (NMA34)01:06:00
362021/01/10MDM4868 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS68)02:25:46
372021/01/10MDM4866 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS67)02:06:04
382021/01/09MDM4862 සේක - සතියෙන් සමාධියට සමවැදීමට වෙර දැරීමේ අත්විඳීම් මත අත්දැකීම් (BAK1760)00:51:45
392021/01/05MDM4858 සේක - විදර්ශනාවෙන් අහෝසි කලහැකි සහ නොහැකි අකුසලයන් හඳුනා ගතහැකි අත්දැකීම් (BAK1756)01:18:33
402021/01/04MDM4851 විවිධ මට්ටමේ යෝගි අත්දැකීම් සහ ඒ සඳහා අවස්ථානෝචිත උපදෙස් (BAK1756)02:42:33
412021/01/03MDM4848 සේක යෝගි මට්ටම නිර්ණය කිරීමට දෛනික ජීවිතයෙන් සහ භාවනාවේ ආරම්බයෙන් ශාක්ෂි (BAK1753)01:21:58
422021/01/01MDM4847 නිවන සොයන පින්වතුන්ට ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා උපදෙස් (BAK1752)00:35:09
432021/01/01MDM4846 සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවී, සෝතාපත්ති ඵළ සමාපත්තියට සමවැදුනු අත්දැකීම් (BAK1751)00:47:16
442020/12/31MDM4835 සේක - සෝවාන් ඵළයේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව නැවතත් තහවුරු වූ සකෘදාගාමි මාර්ගය (BAK1743)00:42:51
452020/12/30MDM4845 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS66)02:25:21
462020/12/29MDM4843 පලවන යෝනිසෝවේ ක්‍රමික විදර්ශනාවෙන් කමටහන අනුසය මට්ටමට - (නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට) (NMA33)01:00:45
472020/12/28MDM4842 සංසාරගත විදර්ශනාවේ ප්‍රත්‍යයෙන් මේ මෝහොතට අනුගතවීමට අත්දැකීමෙන් උපදෙස් (BAK1750)00:32:08
482020/12/26MDM4833 සේක - කමටහනට වෙර දැරීම සංසිඳී අතහැරුනි. සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වුනි (BAK1741)00:43:23
492020/12/25MDM4838 මේ මෝහොතේ අත්විඳීම, මේ මෝහොතේම අත්දැකීමෙන් ධර්මයේ ආශ්චර්‍ය අත්දුටුවෙමි (BAK1746)00:42:15
502020/12/24MDM4832 තුන් සංයෝජන හට ගැනීමත්, සංසිඳීමත් අත්විඳ, අත්දැක අවබෝධයට පත් (BAK1740)00:49:20
512020/12/23MDM4831 සේක - සංසාරයේ දුක මේ මෝහොතේ අත්විඳි දීර්ග විනාඩිය (BAK1739)01:38:35
522020/12/22MDM4830 සේක - අත්හදා බැලීමෙන්, අත්විඳ, අත්දැකීමෙන් ආර්‍ය පර්යේෂණට ආදර්ශමත් අවවාදයක් (BAK1738)01:11:45
532020/12/22MDM4829 ශීල ශික්ෂාවට අනුගතවූ සේක යෝගි ගුණාංග (සාකච්චා 3) (සප්ථ විසුද්ධි 03) (BAK1737)03:35:41
542020/12/20MDM4824 සේක - උඩුගම් බලා ගමන් කර අත්දුටු ත්‍රිලක්ෂණය - අනාත්ම, දුක්ඛ, අනිත්‍ය (BAK1732)00:32:07
552020/12/19MDM4818 සේක - විශ්ව ධර්මතාවයේ ආශ්චර්‍ය මේ මොහොතේ අත්විඳීමෙන්, අත්දුටු (BAK1726)01:26:38
562020/12/17MDM4817 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS64)00:52:18
572020/12/17MDM4815 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS63)00:49:33
582020/12/15MDM4813 සක්කාය දිට්ඨිය, සීලබ්බත පරාමාස අත්විඳ අත්දැකීමෙන් විචිකිච්චාව ප්‍රහාණයවූ සෝවාන් මග (BAK1724)00:28:46
592020/12/14MDM4811 සේක - සෝතාපත්ති ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වුනි. රූපාවචර, අරූපාවචර ධ්‍යාන අත්විඳිමි (BAK1722)00:35:41
602020/12/13MDM4816 ධර්ම සහ ධර්ම නොවන දැනගැනීම් හඳුනාගෙන ආස්වාදයෙන් ආදීනවයට - නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NMA32)01:01:08
612020/12/12MDM4805 සේක - නිත්‍ය සංඥාව අත්විඳිමේ පාඩමෙන් අනිත්‍ය සංඥාවට අනුගත කරවූ හේතු ප්‍රත්‍යයේ ඵළය (BAK1716)01:02:41
622020/12/10MDM4803 සේක යෝගීන්ගේ ඉංද්‍රිය සංවරය හඳුනා ගැනීමේ මිනුම් දඬු (සාකච්චා 2) (සප්ථ විසුද්ධි 02) (BAK1714)04:02:47
632020/12/09MDM4804 සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වූ යෝගි අත්දැකීම් දෙකක් (BAK1715)01:34:16
642020/12/08MDM4799 සේක - සකෘදාගාමී මාර්ගය දෙ ආකාරයකින් අත්විඳි යෝගීන් 2 ක් (BAK1710)01:43:11
652020/12/07MDM4794 සේක - යෝනිසෝව ශක්තිමත්වීමෙන්, ප්‍රඥාවෙන් ධර්මාවබෝධයට පත්වු (BAK1706)00:48:14
662020/12/06MDM4796 සේක - 1 වන යෝනිසෝවේ දෙ අදියරකට වෙරදරා යෝනිසෝවේ පියවර 5 අත්දුටු (BAK1708)00:43:00
672020/12/05MDM4792 තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණය වුනි. කාමාවචර උත්පත්තීගෙන් නිදහස් වුනි (BAK1704)00:31:14
682020/12/03MDM4789 සේක - උපදේසයන්ට අනුගතවීමට වෙර දැරීමේ පමාවෙන් පංච උපාදානස්කන්ධ හටගැනීම අත්දුටු (BAK1705)01:27:34
692020/12/02MDM4787 අවස්ථානුරූපීව උපදෙස් සහ අනු උපදෙස් යෝනිසෝවෙන් අත්විඳින්න - නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NMS61)01:27:34
702020/11/29MDM4788 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS62)01:00:15
712020/11/29MDM4786 සත්තට්ඨාණ සූත්‍රයේ ආස්වාදය කමටහනෙන් අත්හදා බලා ආදීනවයට - නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NMA31)00:57:46
722020/11/28MDM4777 සේක - මේ මොහෝතට අදාල අරමුණටම අනුගතවීමෙන් අත්විඳි ධර්මයේ ආශ්චර්‍ය (BAK1696)00:39:39
732020/11/27MDM4778 සේක - සෝතාපත්ති ඵළ‍ය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවු යෝගී අත්දැකීම් 2 ක් (BAK1697)01:11:30
742020/11/26MDM4775 සේක - යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ශක්තිය කදිම ලෙස පෙන්නුම් කල අත්දැකීමක් (BAK1694)02:17:22
752020/11/25MDM4770 සේක - විශ්ව ධර්මතාවයේ කෲර බව කදිමට ස්මතු කරවූ ආර්‍ය මගේ දුක්ඛ පඨිපදා අත්දැකීම් (BAK1689)01:43:04
762020/11/25MDM4769 සේක - සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමාණව මේ මොහෝතේ සජීවීව අත්විඳීමෙන් අත්දුටු අනාගාමි .... (BAK1688)01:15:11
772020/11/24MDM4767 සේක - අනිමිත්ත චේතෝ සමාධිය තුල චේතෝ විමුක්ත්ති ගතවූ අනාගාමි මාර්ගය (BAK1686)00:52:42
782020/11/23MDM4774 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1693)02:00:52
792020/11/23MDM4766 සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වුනි. සෝතාපත්ති ඵළ සමාපත්තියට සමවැදීමට අවසර (BAK1685)00:38:55
802020/11/22MDM4757 සතර අපායෙන් (කාමාවචර උත්පත්තීන් ) නිදහස්වූ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK1676)01:30:08
812020/11/21MDM4765 කමටහන් සාකච්චා (BAK1684)01:06:39
822020/11/21MDM4753 ආර්‍ය මගේදී ශරීර වේදනාවන්ගෙන් ලබාගත යුතු පාඩම් - කමටහනට අනුගතවීමට වෙර දරන්න (BAK1672)01:43:32
832020/11/20MDM4759 වචනය සංසිඳී ධ්‍යාන ගතවූ නිසා කාමාවචර උත්පත්තීන්ගෙන් නිදහස් විය (BAK1678)01:06:46
842020/11/19MDM4744 සේක - අනින්ද්‍රීය පඨිබද්ධ විඤ්ඤාණයට කොටුවුනි. සකෘදාගාමි මගේ ඉහල පහල යැවුනි (BAK1663)01:04:45
852020/11/19MDM4752 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පියවර 5 ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය (BAK1671)03:06:58
862020/11/16MDM4743 නීවරණ අත්විඳීමත් ඒවායේ ප්‍රහාණයත් අත්දුටිමි.කාමාවචරයෙන් නිදහස් වුනි (BAK1662)00:50:04
872020/11/16MDM4747 ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු සෝවාන් මාර්ගය (BAK1666)00:39:25
882020/11/15MDM4748 සේක - ගොරෝසු සහ සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග අත්දකිමින් සකෘදාගාමි මගේ ඉදිරියටම (BAK1667)00:48:36
892020/11/15MDM4741 සේක - නිත්‍ය අනිත්‍යවී, අනිත්‍යයත් අනිත්‍යය වන ආකාරය අත්විඳීමෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK1660)00:24:31
902020/11/14MDM4739 කල්‍යාණ මිත්‍ර අත්දැකීම සත්ධර්මයවී යෝනිසෝවෙන් ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවට - සෝවාන් මග (BAK1658)00:35:59
912020/11/13MDM4737 සේක - 1 වන ධ්‍යානයේදී අත්විඳි කායානුපස්සනාව ඊලඟ ධ්‍යානයේදී වේදනානුපස්සනාව ලෙස (BAK1656)00:53:31
922020/11/10MDM4733 අනාත්මයෙන් ආර්‍ය කාන්ත ශීලයට අනුගත වීමෙන් ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු සෝවාන් මාර්ගය (BAK1652)00:55:24
932020/11/09MDM4734 සේක - දිබ්බ චක්කු, දිබ්බ ශෝත අත්විඳීමෙන් ඒවායේ සංසිඳීම අත්දුටු අනාගාමි මග සහ ඵළය (BAK1653)01:10:01
942020/11/09MDM4724 සේක - සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වුනි ! , බුදු පියාණෙනි (BAK1643)00:42:24
952020/11/08MDM4721 සේක - අත්විඳි උපධි විවේකයෙන් ලැබිය යුතුවූ අනාගාමි ඵළය මගහැරි රිනාත්මක ආකල්ප (BAK1640)01:33:08
962020/11/07MDM4730 සේක - සංසාරගත නින්දෙන් අවදිවීම අත්වින්දෙමි. අනාගාමි ඵළය තුල විවේක ගත වුනිමි (BAK1649)02:37:06
972020/11/07MDM4720 සේක - සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වූ අනුත්පාදේ ඤාණවූ ඵළ සමාපත්තිය (BAK1639)00:55:48
982020/11/06MDM4726 සේක - මම මටම අවංක නම් ලෝකයම මට අවංක වන බව අත්විඳි සහ අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1645)00:53:03
992020/11/05MDM4718 සේක - සතර සතිපට්ඨානය අත්විඳිමින්, අත්දකිමින් සකෘදාගාමි මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK1637)00:46:52
1002020/11/03MDM4711 සේක - අනිදස්සන හෙවත් අනින්ද්‍රීය පඨිබද්ධ විඤ්ඤාණය අත් විඳීමෙන් අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1630)00:42:09
1012020/11/03MDM4707 සේක - සංසාර බිය අත්දකිමින් අනාගාමි මගත්, ඵළයත් අතර හුවමාරු වූ උපධි විවේකය (BAK1629)01:38:46
1022020/11/02MDM4719 සේක - සේක - ධර්මය ජීවමානව අත්වින්දෙමි. යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පියවරයන් 5 අත්දුටුවෙමි (BAK1638)01:37:58
1032020/11/02MDM4717 ' මම නැවතුනි, ඔබත් නවතින්න ' !. බුදු පියාණන් අංගුලිමාලට දෙසූ බණ මම අත්දුටුවෙමි (BAK1636)00:51:04
1042020/11/02MDM4713 සේක - සකෘදාගාමි ඵළ සමාපත්තියට සම වැදීමට මට අවසරයි බුදු පියාණෙනි ! (BAK1632)01:00:02
1052020/11/01MDM4714 සේක - මට මාව අහිමිවූ මොහොත අත්විඳීමෙන් පැන්නාවූ පිම්ම තුල අත්දැකීම් (BAK1633)00:52:39
1062020/10/31MDM4712 සේක - අත්විඳි අනාගාමි මාර්ගය තුල කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳීම අත්දුටුවෙමි (BAK1631)01:25:08
1072020/10/31MDM4705 සේක - සකෘදාගාමි මාර්ගයද ! ! ! , අනාගාමි මාර්ගයද ! ! ! (BAK1627)01:08:26
1082020/10/31MDM4694 සේක - ප්‍රාථිමෝක්ෂ්‍ය සංවර ශීලය සහ ඉන්ද්‍රීය සංවර ශීලයට අනුගතවූ සකෘදාගාමී මග (BAK1616)00:45:39
1092020/10/30MDM4708 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - අනුශාසනා (NMA30)00:58:33
1102020/10/30MDM4710 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS60)02:39:54
1112020/10/30MDM4709 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS59)02:02:16
1122020/10/29MDM4698 නිත්‍ය සුඛ ආත්ම තුලින් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම, රාගයෙන් ද්වේයට, සෝමනස්සයෙන් දෝමනස්සයට (BAK1620)00:58:36
1132020/10/28MDM4693 සසරින් එතෙරවීමේදී සංසාරගත අකුසල් ඉස්මතුවී ප්‍රහාණය වන අත්දැකීම් සේක යෝගීන්ට පාඩමකි (BAK1615)01:10:45
1142020/10/27MDM4691 සේක - ගේය සිත දෝමනස්සය සහ විදර්ශනා සෝමනස්සය අතර හිරවුනු අත්දැකීම් (BAK1613)01:06:11
1152020/10/26MDM4689 සේක - සතියෙන් සමාධියට සමවැදී, අනිත්තානුපස්සනාව, . . . පඨිනිස්සග්ගානුපස්සනාව දක්වා (BAK1611)00:43:35
1162020/10/25MDM4685 කාමාවචර උත්පතියෙන් නිදහස් වුනි බුදු පියාණෙනි (BAK1607)00:45:49
1172020/10/24MDM4687 සේක - බැංකු ණය බොල්ණය කරන්නාසේ, සංසාරගත කෙලෙස්ණය බොල් වන ආකාරය අත්දකිමින් (BAK1609)00:22:30
1182020/10/23MDM4681 සේක - සංසාර ගත ණය පියවීමට සේක මට්ටම උගස් කල මෝහොතේ අමරණීය මරණය පෙන්වූ කමටහන (BAK1603)01:06:15
1192020/10/22MDM4679 සේක - අනාගාමි මාර්ගයද ! ! ! , අනාගාමි ඵළයද ! ! ! (BAK1601)01:41:56
1202020/10/20MDM4673 සේක - සතියෙන් සමාධියට සමවැදීමට සක්මන භාවිතා කල හැකිද ! - සකෘදාගාමි මාර්ගය (BAK1593)01:45:55
1212020/10/19MDM4669 විභාගකට පෙනී සිටීමට අත්‍යාවශ්‍ය වන කරුනු 2 ක් - Admission & Identity card (BAK1589)03:21:42
1222020/10/17MDM4668 සේක - ශීල විසුද්ධියට අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් සංසාර බිය අත්දුටු සකෘදාගාමි මග (BAK1588)02:12:54
1232020/10/16MDM4663 සේක - සංසාර බිය සහ ඉන් නිදහස්වීමේ මාර්ගය සහ උපක්‍රම අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1583)03:13:21
1242020/10/13MDM4658 සේක - ධර්මතා ගොන්නක් අවබෝධ කරගත හැකිව තිබූ සකෘදාගාමී මගේ අත්දැකීම් ගොන්නක් (BAK1578)01:03:32
1252020/10/12MDM4656 බිත්තර ගණ කරන ගින්දර බටර් දිය කරයි - සතියෙන් සමාධියට, ඵළ සමාපත්තියට සම වැදීම (BAK1576)02:53:22
1262020/10/10MDM4653 සේක නොවන සහ සේක යෝගීන් හඳුනා ගැනීමේ මිනුම් දණ්ඩ (සාකච්චා 1) (සප්ථ විසුද්ධි 01) (BAK1574)03:32:06
1272020/10/09MDM4652 සේක - සෝතාපත්ති අංග අත්දකිමින් විදර්ශනා සමාධිය අත්විඳිනා යෝගීන් 3 ක් (BAK1572)02:13:10
1282020/10/08MDM4650 මූලික උපදේසයටම අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් කමටහන සහ දැනගැනීම් අතහැරේ (BAK1571)01:07:45
1292020/10/08MDM4646 සේක - භික්ෂූත්වයේ ගරුත්වය තුල විදර්ශනා සෝමනස්සය අත්විඳි සකෘදාගාමි මග (BAK1569)00:49:47
1302020/10/06MDM4643 සේක - බුද්ධ උපදේසය ඒහි පක්ෂිකව අත්දුටුවෙමි. ආර්‍ය මාර්ගය නිරවුල් විය (BAK1566)01:25:13
1312020/10/06MDM4642 සේක - කමටහන සෙවීමේ තෘෂ්ණාවත්, ධර්ම ශ්‍රවණ තෘෂ්ණාවත් අතර සටන අත්දුටු සකෘදාගාමි මග (BAK1565)00:34:59
1322020/10/05MDM4644 විදර්ශනාවෙන්, සේක යෝගියෙක් අවබෝධ කරගත් බුද්ධ උපදේසය (BAK1567)00:21:34
1332020/10/04MDM4639 ධර්මය අත්දුටුවෙමි විචිකිච්චාවක් නැත. ප්‍රථම ආර්‍ය සංදිස්ථානයට පැමිනියෙමි (BAK1564)01:09:18
1342020/10/03MDM4637 සතිමත් වීමත්, අසතිමත් වීමත් ධනාත්මකව අත්දුටු විට මේ මොහොත අත්දැකිය හැක (BAK1559)00:40:26
1352020/10/02MDM4625 සේක - එකම කාසියේ දෙපැත්තේ කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1550)00:37:35
1362020/10/02MDM4634 මේ මොහොතට අදාල උපදේසය සෙවීමට වෙර දැරීමෙන් නිවනට (ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට) (NMA029)01:07:38
1372020/09/30MDM4627 සේක - ' කෙලෙස් නැති කය මලමිනියක්' බඳුවූ විවේකය මට අහිමි කල අකුසලය කුමක්ද ! (BAK1552)01:01:14
1382020/09/30MDM4619 ධර්මයට අනුගතවුනි. අනිත්‍ය අත්දුටුවෙමි. විචිකිච්චාවක් නැත. ආර්‍යය මාර්ගය නිරවුල්ය. (BAK1545)00:31:21
1392020/09/29MDM4618 කමටහනට අනුගතවීමට වෙරදැරීමෙන්, අනිත්‍ය අත්දුටුවෙමි විචිකිච්චාව ප්‍රහාණය විය (BAK1544)00:47:43
1402020/09/29MDM4617 සතර ඉර්දිපාද හරහා මූලික උපදේසය තුල ඇති මූලික උපදේස හඳුනා ගැනීමට වෙර දරන්න (BAK1543)04:04:39
1412020/09/28MDM4612 අන්තගාමීවූ අධිමානයෙන්, අවමානයේ අන්තයට මාරුවීමෙන් මගහැරුනු සෝවාන් ඵළය (BAK1538)00:42:19
1422020/09/26MDM4611 සෝතාපත්ති ඵළ සමාපත්තියට සම වැදීමට සුදුසුකම් ලැබූ සේක යෝගී අත්දැකීම් 4 ක් (BAK1537)02:49:20
1432020/09/25MDM4606 අමරණීය මරණය අත්දුටුවෙමි. බුදු පියාණෙනි, මරණයට බියක් නැත (BAK1532)01:03:50
1442020/09/21MDM4600 මූලික උපදේසයටම අනුගතවීමේ ප්‍රථිපල බුක්ති විඳි යෝගී අත්දැකීමෙන් ආදර්ශමත් පාඩමක් (BAK1526)01:26:25
1452020/09/18MDM4590 දැනගැනීම් ඉවත් කල නොහැක. නමුත්, කමටහනටම අනුගතවීමට වෙර දැරිය හැක (BAK1516)00:24:21
1462020/09/17MDM4585 අත්දුටු ආර්‍ය මාර්ගය ගැන සැකයක් නොමැත. සඛ්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය විය. මම හඳුනා ගතිමි (BAK1511)00:46:09
1472020/09/16MDM4589 තුන් ආකාරයට යොමුවූ චන්දය, වීර්‍යය, චිත්තය හරහා විමංශාවට හෙවත් ප්‍රඥාවට (BAK1515)00:53:09
1482020/09/15MDM4584 කාමරාග සහ පඨිගරාග එකම කාසියේ දෙපැත්තේ සැරිසැරීම අත්දුටුවෙමි (BAK1510)00:56:04
1492020/09/14MDM4581 සේක - අදුඛ්කම සුඛය හඳුනා නොගැනීම, සම්මුතික ජීවිතයට බලපෑ ආකාරය අත්දුටු (BAK1507)01:18:39
1502020/09/13MDM4579 සේක - ධ්‍යාන මට්ටම් සහ විදර්ශනා මට්ටම් අතර සහසම්බන්දතාවය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1506)00:54:06
1512020/09/12MDM4569 ධ්‍යාන ගතවීමත්, ඒවා තුල මාරුවීමත්, ධ්‍යාන තුල වෙනස් වීමත් අත්දුටුවෙමි (BAK1496)01:10:32
1522020/09/11MDM4573 අරමුණ සඳහාවූ දැනගැනීම විදර්ශනා වීමෙන් ආර්‍ය මග විවර කරගත් යෝගි අත්දැකීම් (BAK1500)00:49:23
1532020/09/09MDM4572 කාලය නම්වූ සිතිවිල්ලෙන් මිදී ධ්‍යාන ගතවී, අනාත්ම ධර්මතාවය අවබෝධවූ අත්දැකීම් (BAK1499)00:44:09
1542020/09/07MDM4565 මිච්චා දිට්ඨියෙන්, සම්මා දිට්ඨියට - ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා (BAK1492)05:37:01
1552020/09/06MDM4566 බීජය පැල නොවුනහොත්, ගහක් තිබේද ! , ගහක් නොමැති නම් මල් පූදීද ! ගෙඩි හට ගනීද ! (BAK1493)00:44:56
1562020/09/04MDM4558 කාමාවචර වලින් නිදහස්වූ බව අත්දුටු - විරාගානුපස්සනාව, පඨිනිස්සග්ගානුපස්සනාව, නිවන (BAK1485)00:26:08
1572020/09/02MDM4554 ' මම කවුද ' ' මාව මට හිමිද ' කමටහනට අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් මට මාව අවබෝධ වේවිද (MNA028)01:13:23
1582020/09/01MDM4557 ආර්‍යකාන්ත ශීලයට අනුගතවීමෙන්, සතර අපා ගත නොවන බව අත්දුටුවෙමි (BAK1484)00:33:38
1592020/08/31MDM4550 මාර්ගය ' සකෘදාගාමීද, අනාගාමීද ' ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහලවුනිනම්, අනුත්පාදේ ඤාණය පහල වේ (BAK1479)00:56:24
1602020/08/29MDM4548 විදර්ශනා පූර්වාංගම සමථයෙන්, 1 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා මධ්‍යම ප්‍රථිපදාවෙන් නිවනට (BAK1477)00:56:19
1612020/08/28MDM4547 ණේව සංඥා ණ සංඥා තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාවට පත්වූ මුත් අවබෝධ නොවූ (BAK1476)01:05:23
1622020/08/24MDM4535 සතර අපා ගතවන විශ්වාස, ඇදහිලි, භක්තිය වෙනුවට නිවනට මගවූ සෝවාන් අංග (BAK1464)03:12:17
1632020/08/21MDM4532 සතිමත්වීමෙන් කාලය අත්දුටු, ධර්මයට අනුගතවීමෙන් ධ්‍යාන ගතවූ, අත්දැකීම් (BAK1461)00:47:37
1642020/08/15MDM4518 සංසාර ගත අකුසල්, කමටහනට වෙර දැරීමේ විදර්ශනාවෙන් කුසල් බවට පත් කරවූ අත්දැකීමක් (BAK1446)00:49:17
1652020/08/14MDM4513 ආධුනික අවදියේදීම, ' අල්ලා ගැනීම වෙනුවට අතහැරීම හුරුකල ' යෝගී අත්දකීම් (BAK1441)01:00:02
1662020/08/13MDM4509 සේක - සුපරීක්ෂකගේ සහභාගීත්වය ලැබුනිනම්, අවබෝධ විය හැකිව තිබූ අනාගාමි ඵළය (BAK1439)01:20:46
1672020/08/10MDM4505 තමා තුලට ධර්මය ශ්‍රවණය වනුයේ, භාවනාවට අනුගත වුවහොත් පමණක් බව අවබෝධ විය (BAK1435)01:23:57
1682020/08/07MDM4500 දින කීහිපයක වෙරදැරීමකින්, විදර්ශනා සෝමනස්සය අත්දුටු යෝගියාගෙන් මටත් ආදර්ශයක් (BAK1430)00:58:48
1692020/08/06MDM4489 උපදේසයන්ටම අනුගතවීමෙන් ඒහි පාක්ෂික ධර්මතාවය අත්දුටු සේක යෝගියාගෙන් පාඩමක් (BAK1422)00:52:15
1702020/08/04MDM4491 මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේඛ්කා තුලින් කමටහනම සොයා නිවන් මගට NMA02601:01:47
1712020/08/02MDM4488 නිවන මට මේ භවයේදී අභව්‍යයද ! ! ! - මෙන්න කදිම ආදර්ශයක් (BAK1421)00:27:43
1722020/07/22MDM4470 ආර්‍යකාන්ත ශීලය තුලින් වෙරළ දැක ඊට යැවුනු මුත් රැඳී නොසිටියෙමි එය කාමාවචර නොවේ (BAK1403)01:12:05
1732020/07/20MDM4467 තමාට මෛත්‍රී නොකර, ලෝකයටම මෛත්‍රී කිරීමට වෙර දැරීමේ ආදීනය සහ කමටහනෙන් ඊට ලද පිලියම්(BAK1400)01:38:13
1742020/07/07MDM4453 කමටහන සොයන්නා නිවනට ලඟාවේ. නිවන සොයන්නා කමටහනට ලඟාවේ (NMA026)01:03:15
1752020/07/03MDM4448 මේ මොහෝතේ මම මොනවද කරන්නේ ! What am I doing at this particular movement !01:21:31
1762020/05/17MDM4412 නිවන අපේක්ෂිත පිංවතුන්ට සම්මුතික පණිවුඩයක්00:30:28
1772020/04/25MDM4396 සේක - අරමුණ නිවන නම්, ගුණාත්මකව සහ ප්‍රමානාත්මකව ධාරනය කර ගැනීමට - (BAK1334)04:23:17
1782020/04/22MDM4394 සේක - මහනෙනි, ' පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයයි ' බුද්ධ දේශනාව අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1332)02:42:10
1792020/04/20MDM4393 පාඩමක් - අත්දැකීමට සාධුකාර නොදී, පොතේ දැනුමට මල් පිදීමෙන්, අහිමිකරගත් විදර්ශනාව (BAK1341)00:28:30
1802020/04/20MDM4392 සේක - මිච්චා සහ සම්මා සමාධිය අවබෝධවූ අත්දැකීමෙන්, ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපදාවට පාඩමක් (BAK1340)00:52:21
1812020/04/18MDM4388 සේක - රහත් වනතුරු පිලිතුරු නොසෙවිය යුතු ප්‍රශ්නයක් ! මූලික උපදේසය හෙවත් කමටහන ! ! (BAK1337)03:51:33
1822020/04/18MDM4390 කමටහන් සාකච්චා (BAK1338)00:41:00
1832020/04/17MDM4389 සසරින් එතෙරවීමට කුසල් සහිත සියලු පිංවතුන්ට, සේක උත්තමාවියකගෙන් ආදර්ශමත් බණක්00:21:34
1842020/04/17MDM4387 කමටහන් සාකච්චා (BAK1336)01:18:32
1852020/04/16MDM4386 සේක - අනාගාමි උත්තමයින්ට, ගිහි ජීවිතය අකැපද ! ! ! (BAK1335)01:27:35
1862020/04/16MDM4385 කමටහන් සාකච්චා (BAK1334)00:50:54
1872020/04/14MDM4384 කමටහන් සාකච්චා (BAK1333)00:38:20
1882020/04/13MDM4383 කමටහන් සාකච්චා (BAK1332)00:58:16
1892020/04/12MDM4381 කමටහන් සාකච්චා (BAK1330)00:27:46
1902020/04/10MDM4380 කමටහන් සාකච්චා (BAK1329)00:37:16
1912020/04/09MDM4379 සේක - ධාරණය කර ගැනීම, ක්‍රමිකව යාවත්කාලීන නොවීමෙන් පමා කල අනාගාමි ඵළය (BAK1328)01:04:51
1922020/04/08MDM4377 කමටහන් සාකච්චා (BAK1326)00:33:55
1932020/04/07MDM4375 සේක - තෘෂ්ණාවෙන්, තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කල හැකි බවට වන බුද්ධ වචනය සනාථවූ අත්දැකීම් 4 ක් (BAK1324)04:13:59
1942020/04/07MDM4374 සෝවාන් මග තුල, ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු මුත්, අවබෝධ නොවූ අකුසලය - ශෘතමය ඤාණ නොමැතිකම (BAK1323)00:45:44
1952020/04/05MDM4372 අත්දැකීම් සහ අවබෝධයන් අතර දුරස්ථබාවය තීවෘ කිරීමෙන්, පමා කල සෝවාන් ඵළය (BAK1321)00:53:55
1962020/04/04MDM4369 සේක - නිත්‍ය, අනිත්‍ය සහ සුඛ, දුක අවබෝධවූ යෝනිසෝ සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරයට කොටුවූ (BAK1318)00:43:01
1972020/04/04MDM4371 සෝවාන් ඵළ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව තහවුරු නොකල, 5 වන යෝනිසෝවේ දුර්වලතාවය (BAK1320)01:39:47
1982020/04/03MDM4370 කමටහන් සාකච්චා (BAK1319)00:37:10
1992020/04/03MDM4368 සේක - යෝනිසෝ සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයට වෙර දැරූ අනාගාමි මග (BAK1317)01:09:44
2002020/04/02MDM4367 කමටහන් සාකච්චා (BAK1316)01:11:49
2012020/04/01MDM4366 සේක - අනාගාමි මග පෙන්වූ, සකෘදාගාමී මගේ කාමරාග සහ පඨිගරාග (BAK1315)00:42:41
2022020/03/30MDM4364 අත්දැකීම දෙවනුවට ලා, අවබෝධයන් කරා යා නොහැකි බව පසක් කල ආදර්ශමත් පාඩමක් (BAK1313)01:02:07
2032020/03/25MDM4361 කමටහන් සාකච්චා (BAK1310)00:38:39
2042020/03/23MDM4360 කොරෝනා වෙන් මට ලැබුනු ධර්ම පණිවුඩය - ' තෘෂ්ණාවෙන්, තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කරමු '00:17:42
2052020/03/22MDM4359 කමටහන් සාකච්චා (BAK1309)00:40:50
2062020/03/22MDM4357 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1307)00:54:00
2072020/03/21MDM4356 සේක - ශෘතමය ඤාණ වල අත්‍යාවශ්‍යතාවය ප්‍රබලව ඉස්මතු කරවූ සකෘදාගාමි මගේ අත්දැකීම් 2 (BAK1306)01:59:42
2082020/03/20MDM4355 කමටහන් සාකච්චා (BAK1305)01:31:22
2092020/03/18MDM4352 සේක - ධාතු මනසිකාරය කමටහන වීම තුලින් සතිය, අසතිය අත්දුටු සමඨ විදර්ශනා මාර්ගය (BAK1302)00:52:15
2102020/03/17MDM4353 සේක - දෙවන යෝනිසෝ මනසිකාරය (ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා) (BAK1303)03:25:32
2112020/03/16MDM4351 සේක - සියුම් අත්දැකීම් කොටු කර දුන් විදර්ශනාවෙන් අනාගාමී මගේ යෝගීන්ට ආදර්ශ්‍යයක් (BAK1301)02:31:42
2122020/03/15MDM4349 සෝවාන් මගට අවතීර්ණ වීමට මග විවර වීමෙන්, බුද්ධ උපදේසය විදර්ශනාවෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK1299)00:40:22
2132020/03/15MDM4348 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1298)01:16:33
2142020/03/14MDM4347 සේක - නින්ද තුල විදර්ශනාවෙන්, අරූපාවචර (බ්‍රහ්ම ) උත්පත්තිය අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1297)01:05:26
2152020/03/13MDM4338 සේක - චිත්තක්ෂණයක් වත් නොපවතින ලෝකයේ නිරෝධය ධාතු මනසිකාරයෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK1292)01:09:47
2162020/03/12MDM4346 කෙටි කාලීන විදර්ශනාවෙන්, මා ලත් අත්දැකීම් ඔබටත් (BAK1296)00:54:34
2172020/03/11MDM4345 ප්‍රථම වරට මා තුලින් විදර්ශනාවේ ප්‍රථිඵල අත්දුටුවෙමි, බුදු පියාණෙනි. ඔබටත් ආදර්ශයක්(BAK1295)00:42:35
2182020/03/10MDM4344 සේක - තුන, හතර සහ පස් වන යෝනිසෝ මනසිකාර අවබෝධ වූ (ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා) (BAK1294)03:43:09
2192020/03/09MDM4343 නි ම ප්‍රවිෂ්ඨ - විදර්ශනා නිමිත්තට භාවනාව කොටුකරදෙන, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය (NMD25)01:32:19
2202020/03/09MDM4342 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS50)01:37:25
2212020/03/09MDM4341 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS49)02:08:29
2222020/03/09MDM4340 නි ප්‍රවිෂ්ඨ - කමටහන නම්වූ සමථ නිමිත්ත මත ඊට වෙරදැරීම වන විදර්ශනා නිමිත්තට අනුගතවීමට (NMA25)01:01:22
2232020/03/08MDM4337 නිවන සොයනා සියලු පිංවතුන්ට ආදර්ශයෙන් පාඩමක් (BAK1291)00:31:18
2242020/03/07MDM4336 සේක - වීර්‍ය, ප්‍රීති, පස්සද්දි සම්බොජ්ජංග අත්දැක, බොජ්ජංග වැඩෙන ආකාරය අවබෝධ වුනි (BAK1290)01:14:48
2252020/03/06MDM4335 සේක - ධම්මානුපස්සනාවේ අනුපස්සනා තුල චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ වුනි. බුදු පියාණෙනි ! (BAK1289)01:16:55
2262020/03/06MDM4334 සේක - සති සම්පජන්‍ය තිවෘ වීමෙන්, අනාගාමි මග විවර වන ආකාරය අත්දුටු, සකෘදාගාමි මග (BAK1288)00:37:51
2272020/03/04MDM4333 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1287)00:45:33
2282020/03/04MDM4332 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1286)00:38:20
2292020/03/04MDM4331 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1285)00:48:32
2302020/03/01MDM4330 සේක - සකෘදාගාමි, අනාගාමි සහ අරහත් ඵළ එක් විදර්ශනාවක් තුල අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1284)00:46:43
2312020/02/29MDM4329 විදර්ශනා භාවනා යෝගීන්ගේ ගැටලුකාරී අත්දැකීම් වලින් මිදීමට උපදෙස් (BAK1283)00:21:46
2322020/02/29MDM4327 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1281)00:55:30
2332020/02/29MDM4328 සේක - පංච උපාදානස්කන්ධත්, ඒ තුලත් පංච උපාදානස්කන්ධත් අත්දුටුවෙමි (BAK1282)01:10:19
2342020/02/28MDM4326 කමටහන් සාකච්චා (BAK1280)03:05:12
2352020/02/27MDM4323 සේක - මේ මෝහොත අත්දුටුවෙමි. මේ මෝහොත යනු අනිත්‍යයයි. අනාගාමී මග (BAK1277)01:20:58
2362020/02/25MDM4322 විදර්ශනා අත්දැකීම, ධර්මාවබෝධයට පත් නොවීමෙන් නැවතත් මගහැරුනු සෝවාන් ඵළය (BAK1273)00:56:03
2372020/02/25MDM4321 සේක - නිරන්තරව කමටහනට වෙරදැරීමෙන් මනෝ විඤ්ඤාණය අනසකට නතුකර ගතිමි (BAK1278)01:00:39
2382020/02/25MDM4320 කමටහන් සාකච්චා (BAK1276)00:47:32
2392020/02/23MDM4319 සතර අපායෙන් ගැලවුනු, විදර්ශනා අත්දැකීමෙන් සෝවාන් මග තීවෘ ලෙස තහවුරු විය (BAK1275)01:07:48
2402020/02/23MDM4318 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1274)01:44:44
2412020/02/21MDM4316 කමටහන් සාකච්චා (BAK1272)02:02:09
2422020/02/20MDM4315 පංචඉන්ද්‍රියන් අත්දුටුවෙමි, සේක මූලික මට්ටමේ සහ ඉන් ඉහල පිංවතුන් සඳහා ආදර්ශයක් (BAK1271)00:57:06
2432020/02/20MDM4314 කමටහන් සාකච්චා (BAK1270)01:13:01
2442020/02/19MDM4313 සේක - හටගනුයේ කෙලෙස්ම බවත්, එම කෙලේසයේම නිරෝධයත් අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1269)00:58:23
2452020/02/19MDM4312 සේක - අනාගාමි මාර්ගය තුල, අනුසය කෙලෙස් අත්දුටුවෙමි (BAK1268)00:56:36
2462020/02/18MDM4311 සේක - අරහත් මගෙහි සහ අනාගාමි ඵළය ආසන්නයේ සිටිනා සේක උතුමන්ට යෝග්‍ය අත්දැකීම් (BAK1267)02:09:51
2472020/02/18MDM4310 අනාගාමි මග සහ ඉන් ඉහල සේක උත්තමයින්ට උචිතම අත්දැකීම් සාකච්චාවක් (BAK1267)01:47:09
2482020/02/16MDM4309 සේක - මුලටම අනුගතවීම තුල අනිත්‍යය සිව්ම්ව අත්දැකීමට (BAK1265)00:50:00
2492020/02/15MDM4308 සේක - සතියෙන් සමාධියට සමවැදීම තුලින් විදර්ශනාව අත්දැකීමට (BAK1264)00:44:00
2502020/02/15MDM4307 සේක -' විදර්ශනාව යනු මේ මොහොතට කොටුවී වෙනස් වීම අත්දැකීමයි ' - අනාගාමී මග (BAK1263)00:52:40
2512020/02/15MDM4306 සේක - ශූන්‍යතාවයේ සිට අරූපී රූප ගොරෝසු වෙමින් විකාශය වීම අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1262)01:06:28
2522020/02/14MDM4305 ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැකීමෙන් විවර කරගත් සෝවාන් මාර්ගය (BAK1261)00:59:25
2532020/02/14MDM4303 සේක - නේව සංඥා, ණා සංඥා සියුම් පඨිගරාග, කාමරාග ලෙස අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1259)00:43:20
2542020/02/13MDM4304 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1260)00:47:49
2552020/02/12MDM4301 සේක - පංච උපාදානස්කන්ධ තුලින්, පංච උපාදානස්කන්ධ හටගැනීම අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1257)01:11:23
2562020/02/12MDM4302 සේක -සතිය විදර්ශනා නිමිත්ත ලෙස හඳුනාගත්, සතියෙන් සමාධියට සමවැදීමේ අත්දැකීම් (BAK1258)00:44:10
2572020/02/10MDM4300 ක්ෂ්‍ය ඤාණය බවටවූ හේතු අවබෝධ නොවීමෙන්, ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව අත්නොවිඳි සෝවාන් ඵළය (BAK1256)00:51:53
2582020/02/10MDM4291 - විදර්ශනා අත්දැකීම් ලදමුත්, ධර්මාවබෝධයට පත් නොවීමෙන් පමා කල සෝවාන් ඵළය (BAK1251)00:32:00
2592020/02/10MDM4299 සේක - කමටහනට අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් අනිත්‍ය අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1255)00:19:22
2602020/02/09MDM4298 කමටහන් සාකච්චා (BAK1253)02:43:36
2612020/02/09MDM4297 කමටහන් සාකච්චා (BAK1252)02:20:18
2622020/02/08MDM4296 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD24)01:22:46
2632020/02/08MDM4295 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS48)01:31:18
2642020/02/08MDM4294 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS47)02:15:47
2652020/02/08MDM4293 නිවන් මගට ප්‍රවි - ධර්ම ශ්‍රවනයේදී මුලටම අනුගතවීමට වෙරදැරීම තුලින් ධර්මය අත්දැකීමට (NMA24)01:04:18
2662020/02/07MDM4290 - මෙම අත්දැකීම් සහ ධර්මාවබෝධයන් තුල සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා නොවුනිද ! (BAK2450)01:02:43
2672020/02/07MDM4292 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1251)01:09:09
2682020/02/07MDM4288 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1248)01:37:44
2692020/02/06MDM4287 සේක - සකෘදාගාමී මග අත්දුටු නිසා, සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ බව තහවුරු විය (BAK1247)00:32:58
2702020/02/05MDM4280 සේක - රූප සංඥාවේ උදය ව්‍ය (හටගැනීම, නිරෝධය ) අත්දුටු සකෘදාගාමි මග (BAK1240)00:26:31
2712020/02/04MDM4285 සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වුනි. නිවන අපේක්ෂිත පිංවතුන්ට කදිම පණිවුඩයක් දුන් යෝගියා00:46:19
2722020/02/04MDM4277 සේක - සළායතන අතර හුවමාරුව අත්දුටු, ගොරෝසු කාම, පඨිග රාග සහිත සකෘදාගාමී මග (BAK1237)00:48:56
2732020/02/04MDM4286 කමටහන් සාකච්චා (BAK1246)01:28:45
2742020/02/03MDM4282 සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරගත හැකි විදර්ශනා අත්දැකීමෙන් පණිවුඩයක් (BAK1242)00:51:59
2752020/02/03MDM4281 සේක - අනාගාමී ඵළය සහ අරහත් මාර්ගය පෙන්වූ මුත්, එයට අනුගත නොකලාවූ කෙලේසය (BAK1241)02:12:18
2762020/02/02MDM4276 සෝවාන් මග තීවෘ කරවූ අත්දැකීම් තුලින් යෝගීන් හට පණිවුඩයක් (BAK1236)00:44:54
2772020/01/31MDM4274 කමටහනටම අනුගතවී ලෝකය අත්දකින්නේ කෙසේද ! (ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා) (BAK1234)03:40:24
2782020/01/30MDM4272 සේක - සළායතන හට ගැනීමෙන්, විචාරය ගොඩනැගෙන ආකාරය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1232)00:42:11
2792020/01/29MDM4273 නිරන්තර විදර්ශනාවෙන් ධර්මයට අනුගත වීම, තමාගේම අධි කුසලයක් බව තේරුම් නොගත් අකුසලය (BAK1233)00:43:31
2802020/01/28MDM4270 සේක - කෙටිවන්නේ දැනගැනීම නොව තෘෂ්ණාවයි !, අනාගාමී මගේ කෙලවර අත්දුටු (BAK1230)00:50:52
2812020/01/28MDM4271 ධර්මාවබෝධයට ප්‍රමාණවත් විදර්ශනාවන් සිදුවූ සෝවාන් මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK1231)01:03:19
2822020/01/27MDM4269 සේක - නිදි නොමරා නින්ද තුල, විදර්ශනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයට යොමුවූ අත්දැකීමෙන් පාඩමක් (BAK1229)00:48:26
2832020/01/27MDM4268 ත්‍රිලක්ෂණය, තුන් සංයෝජන, අත්දැකීමෙන් සෝවාන් මගේ කෙලවර තමාතුලින් අත්දුටු භික්ෂුව (BAK1228)01:21:15
2842020/01/26MDM4267 සෘතමය ඤාණ නොමැති යෝගීන්ව, පූර්ව විනිශ්චන්ට පත් කරවීම වලක්වා ගැනීමට උපදෙස් (BAK1227)00:52:02
2852020/01/23MDM4266 සේක - මනායතනයටම අනුගතවීමෙන්, බ්‍රහ්ම ලෝක උත්පත්තිය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1226)00:49:07
2862020/01/23MDM4265 ධර්මාවබෝධයට ප්‍රමානවත් සෘතමය ඤාණ නොමැතිවීමෙන් අහිමිවූ සෝවාන් ඵළය (BAK1225)01:42:05
2872020/01/20MDM4263 සේක - මුලටම අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන්, සංසාර බිය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1223)00:50:12
2882020/01/18MDM4262 සේක - කමටහනට යාමට වෙර දැරීමම අසතියයි. අනේ මෙහෙමත් ධර්මයක් ! (BAK1222)00:55:51
2892020/01/18MDM4261 අවමානය නිසා සෝවාන් ඵළය පමාකල, විදර්ශනා අත්දැකීම් සහ ඒ මත ධර්මාවබෝධයන් (BAK1221)00:48:59
2902020/01/16MDM4260 ධර්මාවබෝධය සඳහා කමටහනේ මුලටම යාමට වෙර දැරිය යුතුය - ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා (BAK1220)03:53:17
2912020/01/16MDM4259 විදර්ශනාව වඩාත් තිවෘවූ අත්දැකීම් තුලිනුත්, ධර්මාවබෝධය පමා වන්නේ ඇයි ! (BAK1219)02:53:27
2922020/01/15MDM4258 සෝවාන් මග තුල විදර්ශනාවෙන්, ගැඹුරු ධර්මතා අවබෝධ වූ, යෝගීන් (BAK1218)03:40:56
2932020/01/15MDM4257අරමුණ නිවන නම්, විදර්ශනාවට අනුගත විය යුත්තේ කෙසේද ! (BAK1217)01:24:51
2942020/01/14MDM4256 සේක - ධාතු මනසිකාරය තිවෘ වීම තුල ධර්ම ශ්‍රවණය, යථා භූත ලෙස අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1216)00:59:55
2952020/01/14MDM4255 සිදුවූ විදර්ශනාවේ ඵළ, බලව විදර්ශනාවට හසු නොවීමෙන් ධර්මාවබෝධය මගහැරුනු අත්දැකීම් (BAK1215)03:00:05
2962020/01/14MDM4248 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම - කමටහන් සාකච්චා (NMS46)01:21:07
2972020/01/13MDM4254 සේක - අනාගාමී මග - '1, 2, . . . 8, 9' '9, 8, . . 2, 1' '1, 2, . .7, 8' '8, 7 . .1' (BAK1214)02:37:50
2982020/01/13MDM4253 භාවනා අත්දැකීම විදර්ශනා නොවීමෙන්, වැරදි අන්තයක ධර්මය සෙවීමේ අනිටු විපාක (BAK1213)02:00:03
2992020/01/13MDM4244.B ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා - ධ්‍යාන, සළායතන, යෝනිසෝ මනසිකාරය (part 2) (BAK1208)01:40:30
3002020/01/12MDM4252 කමටහන් සාකච්චා (BAK1212)03:01:58
3012020/01/12MDM4251 සේක - 1, 2, . . . 8, 9 - 9, 8, . . 2, 1 - 1, 2, . . 7, 8 - 8, 7 . . 1 සකෘදාගාමී මග (BAK1211)01:41:21
3022020/01/12MDM4247 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම - කමටහන් සාකච්චා (NMS45)02:10:41
3032020/01/11MDM4249 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල කලයුත්තේ ඇයි ! (NMD23)01:35:23
3042020/01/11MDM4250 සේක - විදර්ශනා නොවූ දැනගැනීමෙන් , සළායතන හට ගැනීම අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1210)00:47:13
3052020/01/11MDM4244.A ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා - ධ්‍යාන, සළායතන, යෝනිසෝ මනසිකාරය (part 1) (BAK1208)01:54:41
3062020/01/10MDM4246 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - විදර්ශනාව තුල ධර්ම ශ්‍රවනයෙන්, බණ ඇසීමේදී සෝවාන් ඵලයට (NMA23)01:04:22
3072020/01/09MDM4243 විදර්ශනා අත්දැකීමට කොටුවීම තුල ධර්ම ශ්‍රවනය සිදුවූ බවට සාක්ෂි (BAK1207)02:23:36
3082020/01/08MDM4233.A සේක - කමටහන නම්වූ පාරුවත්, එයටම අනුගතවීමට වෙරදැරූ හබලත් අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1194)00:39:37
3092020/01/07MDM4233.C සේක - ' කමටහන යනු ධර්මාවබෝධයයි ' (BAK1207)00:54:17
3102020/01/06MDM4233.B සේක - සළායතන ස්වාධීනව හට ගන්නා ආකාරය අත්දැකීමෙන් අනිත්‍ය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1199)01:06:43
3112020/01/05MDM4242 සේක -''ශුතේ ශුත මතින්' විදර්ශනාවෙන් තොරව ධර්ම ශ්‍රවනයක් නොවේ - අනාගාමී මගේදී දුටිමි(BAK1206)01:08:54
3122020/01/04MDM4240 සේක - දෛනික ජීවිතයේදී, ගොරෝසු කාම, පඨිග රාග සියුම් වීම අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1204)00:45:30
3132020/01/04MDM4239 කමටහන් සාකච්චා (BAK1202)02:06:54
3142020/01/04MDM4238 කමටහන් සාකච්චා (BAK1201)02:21:46
3152020/01/03MDM4235 සේක - සියලු ආර්‍ය පර්යේෂනයන් හිදී, මූලික උපදේසයටම අනුගතවිය යුතුය (BAK1194)00:53:54
3162020/01/03MDM4234 කමටහන් සාකච්චා (BAK1194)01:55:08
3172020/01/03MDM4233 සේක - ' අවිද්‍යා පච්චයා සංස්කාර ' අවිද්‍යාවේ හටගැනීම අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1193)02:33:18
3182020/01/01MDM4232 අත්දුටුවාවූ ධර්මතාවය, අවමානය නිසා අවබෝධ නොවීමෙන් පමාවූ සෝවාන් මග (BAK1192)01:19:31
3192019/12/31MDM4231 සියලු විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තයන්ට පාදක වූයේ, බුද්ධ දර්ශනයේ මූලිකාංග බව පිලි නොගන්නේද !00:12:32
3202019/12/30MDM4221 විදර්ශනාවට අනුගත වේනම්, සිංදු අසමින් ධර්මය අත්දැකිය හැක (BAK1182)00:34:29
3212019/12/29MDM4229 සේක - 'මේ මොහොත යනු වෙනස්වීමක්ම පමනි' අනාගාමී මග නැවතත් තහවුරු විය (BAK1190)01:29:41
3222019/12/28MDM4226 සේක - ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවීමෙන්, සකෘදාගාමී ඵළය පමාකල කෙලෙස් අත්දුටු (BAK1187)01:03:07
3232019/12/28MDM4210 කමටහනටම අනුගතවීමට වෙරදැරීමෙන්, ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපදාව හරහා සෝවාන් මගට (BAK1171)00:39:37
3242019/12/27MDM4223 සේක - දැනීම, දැනගැනීමක් බවට පත්වීමට එන්නාවූ දැනගැනීමෙන් විදර්ශනා විය යුත්තේ ඇයි (BAK1184)01:08:33
3252019/12/27MDM4222 විදර්ශනාව පිලිබඳ අනවබෝධය වෙනුවෙන් ලද උපදේසයෙන් සැමට පාඩමක් (BAK1183)02:17:08
3262019/12/27MDM4212 කමටහන් සාකච්චාව අතරතුර, විශ්ව ධර්මතාවය අත්දුටු සෝවාන් මගට පිවිසීමෙන් පාඩමක් (BAK1173)00:30:09
3272019/12/26MDM4219 භාවනාවේදී විදර්ශනාවූ මුත්, පසු විපරමේදී කමටහනට අනුගත නොවීමෙන් පමාවූ සෝවාන් මග (BAK1180)01:24:14
3282019/12/26MDM4218 අර්ථයක් දිය හැකි සංඥාවක් සැකසීම විචාරයයි. එම සංඥාව මත අර්ථයන් ගැනීම විතක්කයයි (BAK1179)00:32:59
3292019/12/26MDM4217 මම, මගේ, මගේ ආත්මය හෙවත් තණ්හා, මාන, දිට්ඨි අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1178)00:31:35
3302019/12/25MDM4213 විදර්ශනාවේ ඵල නෙලා ගනිමින්, සෝවාන් මාර්ගයට අනුගතවූ අත්දැකීම් තුලින් පාඩම් (BAK1174)02:45:03
3312019/12/25MDM4209 ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැකීමෙන්, ' භව පච්චයා ජාති ' හරහා තුං සංයෝජන පෙන්වූ සෝවාන් මග (BAK1170)00:40:40
3322019/12/25MDM4211 විදර්ශනාවට වෙර දරන්නාවූ යෝගී අත්දැකීම් (BAK1172)03:47:21
3332019/12/25MDM4200 කමටහනටම අනුගතවීමෙන් දුක්ඛ නිරෝධය අත්දැකීමට චන්දය වර්ධනය වුනි (BAK1161)00:42:34
3342019/12/24MDM4208 කමටහන් සාකච්චා (BAK1169)01:08:28
3352019/12/24MDM4207 සේක - සම්පජ්න්‍යය කාමරාගයයි. සතිය පඨිගරාගයයි. අනාගාමී ඵළය ආසන්නයටම (BAK1168)00:49:42
3362019/12/24MDM4199 බුදු පියාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්, සමථ විදර්ශනා මග තුලින් සෝවාන් මගට (BAK1160)01:13:20
3372019/12/24MDM4206 කමටහන් සාකච්චා (BAK1167)02:29:02
3382019/12/23MDM4202 සේක - සළායතන හටගන්නා ආකාරය, ධර්ම ශ්‍රවණයේදී අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1163)00:55:26
3392019/12/23MDM4201 සේක - ධර්ම ශ්‍රවණයේදී, කමටහනටම අනුගත නොවුනහොත් 'නාම - රූප පච්චයා සළායතන ' (BAK1162)00:36:17
3402019/12/23MDM4205 සමථ, විදර්ශනා මාර්ගයට අනුගතවීමෙන් දුක පිරිසිඳ අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1165)00:39:10
3412019/12/22MDM4198 දුක්ඛ සමුදය හරහා සීලබ්බත පරාමාස තුලින් දුකේ උපත අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1159)00:47:11
3422019/12/21MDM4195 කමටහන් සාකච්චා (BAK1156)01:27:30
3432019/12/19MDM4194 සේක - ධර්ම ශ්‍රවණය යෝනිසෝවෙන් අත්දැකීමෙන්, අනාගාමී ඵළය ආසන්නයටම (BAK1155)01:21:40
3442019/12/18MDM4193 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1153)02:57:31
3452019/12/16MDM4192 සෝවාන් මග වඩාත් තීවෘ කල දුක්ඛ නිරෝධ ගාමී පඨිපදාව (සමථ, විදර්ශනා) (BAK1149)00:32:15
3462019/12/15MDM4190 සේක - කමටහන, ධාතු මනසිකාරය තෙක් උසස් වීමේ අවබෝධයෙන් අනාගාමී මග තුල (BAK1151)00:44:27
3472019/12/14MDM4189 සේක - මූලික උපදේශය ශාස්තෘන්වහන්සේ කර නොගැනීමෙන් පමාවූ සකෘදාගාමී ඵලය (BAK1150)00:46:06
3482019/12/11MDM4184 නිවන් ම. ප්‍ර. - කමටහනටම අනුගතවී ධර්මය අත්දැකීමෙන් සෝවාන් මගට (NMA22)01:02:07
3492019/12/11MDM4187 නිවන් ම. ප්‍ර. - යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවනයට සහ විදර්ශනා භාවනාවට (NMD22)01:29:23
3502019/12/07MDM4182 සේක - විඤ්ඤාථායතනය තුල ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු සකෘදාගාමී ඵළයට පත්වීම වැලැක්වූ සමථය (BAK1148)01:06:52
3512019/12/05MDM4181 සේක - සති සම්පජන්‍යයෙන් අප්‍රමාදීව කමටහනට අනුගතවී, අරූපාවචර ධ්‍යාන ගතවූ අනාගාමි මග (BAK1147)01:17:23
3522019/11/30MDM4180 සේක - සියුම් කාම, පඨිග රාග අත්දැකීමෙන් පසු විදර්ශනාව නතරවී, අනාගාමි ඵළය පමා කිරීම (BAK1146)01:26:28
3532019/11/29MDM4179 සේක - කායානුපස්සනාවෙන්, කය අත්දැක කාමාවචර නොවැටී සිටීමට හැකිවූ සකෘදාගාමි මග (BAK1145)00:43:11
3542019/11/27MDM4178 සේක - තුන, හතර සහ පස්වන යෝනිසෝ මනසිකාර අවබෝධවෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවූ අනාගාමී මග (BAK1144)01:03:41
3552019/11/27MDM4177 සේක - ධාතු මනසිකාරය තුල අනිත්‍ය අත්දැකීමෙන්, අනාගාමි මග තවදුරටත් තහවුරු විය (BAK1143)00:59:52
3562019/11/22MDM4175 අත්දැකීම පසෙකලා ධර්මාවබෝධයට පත්වීමට වෙර දැරීමේ අදීනවය තුලින් පමාකල සෝවාන් මග (BAK1141)00:51:41
3572019/11/22MDM4174 සේක - ධාතු මනසිකාරය සහ රූපාකාර අතර මාරුව සියුම් කාම, පඨිග ලෙස අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1140)00:55:39
3582019/11/22MDM4173 අනිත්තානුපස්සනාව හරහා සෝවාන් මාර්ගයට බැසගත් බව අත්දුටුවෙමි (BAK1139)00:37:37
3592019/11/19MDM4170 සේක - සකෘදාගාමී මග තුල බලව විදර්ශනාව ශක්තිමත්වීමෙන්, මරණ මංචකයේ බිය පහවිය (BAK1136)00:51:45
3602019/11/19MDM4169 සේක - බලව විදර්ශනාව අකර්මණ්‍යවූ, ඒක චිත්තක්ෂණයෙන් අහිමි කල අනාගාමී ඵළය (BAK1135)00:27:04
3612019/11/13MDM4167 සේක - කමටහනම විදර්ශනා වීමෙන්, ධ්‍යාන තුල සියුම් කාම, පඨිග රාග අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1133)00:55:44
3622019/11/13MDM4164 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - සමථ විදර්ශනාව අත්දැක, සෝවාන් මගට පත්කල විතක්ක, විචාර (NMS41)00:37:12
3632019/11/12MDM4166 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - සතර ඉර්දිපාද වැඩෙනසේ, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයට (NMD21)01:35:22
3642019/11/12MDM4163 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කමටහනටම අනුගතවී ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් විදර්ශනා අත්දැකීමට (NMA21)01:04:35
3652019/11/09MDM4158 සේක - විදර්ශනා සමාධිය තුල රූපාවචර, අරූපාවචර අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1128)00:42:51
3662019/11/07MDM4155 අත්දැකීම යථා ලෙස ග්‍රාහණය කර ගැනීමෙන්, යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා සති සම්පජන්‍යයට (BAK1125)04:13:35
3672019/11/05MDM4152 සේක - ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග ධ්‍යාන තුල සංසිඳෙන ආකාරය අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1124)00:44:54
3682019/11/03MDM4150 විචාරයෙන්, විතක්කයෙන් වචනයේ (රූපයේ ) හටගැනීම අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1122)00:37:26
3692019/11/02MDM4148 සේක - ' මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා, මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා ' අවබෝධවූ අනාගාමි මග (BAK1120)00:53:49
3702019/10/31MDM4144 සේක - ධ්‍යාන අත්දැකීම් සඳහා වූ ධර්මතාවය ස්මතුවූ, සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1116)00:33:42
3712019/10/30MDM4143 සේක - අනාගාමී මාර්ගය තුල ධර්මාවබෝධයට වෙර දරන්නාවූ යෝගී අත්දැකීම් 3 ක් (BAK1115)03:13:03
3722019/10/30MDM4138.B සේක - සංඥාවේ හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දැක, විතක්ක විචාර අවබෝධවූ සකෘදාගාමී මග (BAK1108)00:44:31
3732019/10/28MDM4138.C සේක - රූපාවචර හරහා අරූපාවචර ධ්‍යාන අත්දැකීමෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය තහවුරු විය (BAK1109)00:30:39
3742019/10/28MDM4141 කමටහන් සාකච්චා (BAK1112)00:32:47
3752019/10/26MDM4138 සේක - සකෘදාගාමී මගේ කාමරාග පඨිගරාග ගොරෝසු ලෙසත්, එහි සියුම් වීමත් (අත්දැකීම් 3 ක්) (BAK1106)01:56:26
3762019/10/22MDM4135 අත්දුටු විතක්ක විචාර මත අවබෝධයට පත්නොවීමෙන් මගහැරුණු සෝවාන් ඵළය (BAK1103)00:58:12
3772019/10/21MDM4134 සේක - අනාගාමි මාර්ගය තුල, අත්දැකීම් හරහාම අවබෝධයට ලඟාවීමට වෙරදැරීම් කිහිපයක් (BAK1102)04:16:23
3782019/10/21MDM4133 නින්දේදී සහ මරණයේදී ස්මතු නොවූ 'කෙලෙස් ' ස්මතුවීමෙන් සත්ව පුද්ගල සංඥාව අවදිවේ (BAK1101)00:23:05
3792019/10/20MDM4132 සේක - අනාගාමි ඵළය පමාකල කෙලෙස් ස්මතුවූ සති සම්පජන්‍යයට හසු නොවූ විදර්ශනාව (BAK1100)01:17:21
3802019/10/20MDM4131 සේක-විදර්ශනාවටම අනුගතවී, යථා භූත ලෙස දැකීමෙන්, අවිද්‍යාවෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය විය (BAK1099)00:40:52
3812019/10/20MDM4129 සේක - විදර්ශනා නිමිත්තටම කොටුවී සංසිඳීම අත්දුටුවෙමි. ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවුයෙමි (BAK1097)01:03:41
3822019/10/19MDM4130 සේක - සැලසුම් සහගත නොවූ විදර්ශනාවෙන්, ගොරෝසු කාමරාග පඨිගරාග අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1098)02:30:27
3832019/10/19MDM4128 සේක - සකෘදාගාමී මාර්ගයේදී, ගොරෝසු කාමරාග පඨිගරාග සියුම් වන ආකාරය අත්දුටුවෙමි (BAK1096)00:48:51
3842019/10/19MDM4127 සේක - කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳී, දුක ප්‍රත්‍යක්ෂ්‍යෙන් පෙන්වූ මුත් හඳුනා නොගැනීම (BAK1095)00:54:19
3852019/10/19MDM4129 සේක - විදර්ශනා නිමිත්තටම කොටුවී සංසිඳීම අත්දුටුවෙමි. ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවුයෙමි (BAK1097)01:04:03
3862019/10/18MDM4126 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1094)03:39:17
3872019/10/18MDM4125 කමටහන් සාකච්චා (BAK1093)00:40:05
3882019/10/18MDM4122 සර්කානි සූත්‍රයට පදනම්වූ සෝවාන් මාර්ගය තමා තුලින් අත්දැකිය හැකි ශාක්ෂි (BAK1090)00:11:08
3892019/10/16MDM4121 සෝවාන් ඵළය සහ සකෘදාගාමී ඵළය අතර වෙනස යෝගීයාටම අත්දැකිය හැකිද !!! (BAK1089)00:16:46
3902019/10/15MDM4120 සේක - සකෘදාගාමී ඵළයට හිමි උපත සනාථ කල, අනාගාමී මාර්ගයේදී ඉන් ඉදිරියට යාම අත්දුටු (BAK1088)01:35:52
3912019/10/15MDM4119 සේක - විදර්ශනා අත්දැකීම් යථා භූත ලෙස අවබෝධ නොකර ගැනීමෙන්, අනාගාමී ඵළය පමාවීම (BAK1087)01:33:33
3922019/10/15MDM4118 කමටහන් සාකච්චා (BAK1086)00:42:50
3932019/10/13MDM4117 සේක - විශ්ව ධර්මතාවය යථා භූත ලෙස දුටු සකෘදාගාමී ඵළ අත්දැකීමෙන් ලෝකයාටම පාඩමක් (BAK1085)02:05:01
3942019/10/13MDM4116 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවී - 'කමටහන' විදර්ශනා නිමිත්ත කර ගැනීමෙන් විතක්ක විචාර අත්දකිමු (NMD20)01:34:35
3952019/10/13MDM4115 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS40)01:44:18
3962019/10/13MDM4114 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීම - විදර්ශනා අත්දැකීම් ලද මුත්, අනවබෝධය තුලින්, නිවන වලක්වා ගත් (NMS39)02:04:55
3972019/10/13MDM4113 නිවන් මගට - 'ධර්ම ශ්‍රවණයත්, භාවනාවත් කාර්‍යයක් බව තහවුරු කරවන' සංඥාවෙන් මිදීමට (NMA20)01:02:15
3982019/10/12MDM4111 සේක - සෝවාන් ඵළ සමාපත්තියෙන් ලද පන්නරයත්, සකෘදාගාමී මාර්ගයත් අත්දුටු (BAK1084)00:42:52
3992019/10/11MDM4110 සේක - තුං සංයෝජන ප්‍රහාණයෙන්, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයෙන් සෝවාන් ඵළයට (BAK1083)01:07:35
4002019/10/11MDM4109 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1082)01:35:05
4012019/10/11MDM4108 කමටහන් සාකච්චා (BAK1081)01:46:57
4022019/10/11MDM4100 අත්දුටු විතක්ක විචාර, ධර්මයට ගැලපීමට උත්සාහ කිරීමේ අනිටු විපාක අත්විඳි භික්ෂුව (BAK1073)00:58:02
4032019/10/09MDM4104 විතක්ක විචාර වලට අනුගතවී, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දැකීමෙන්, සෝවාන් මාර්ගයට (BAK1077)00:44:38
4042019/10/09MDM4107 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පස් අධියර, ඒවායේ කාර්‍යභාරය සහ ඉන් උපදවන්නාවූ ඤාණ (BAK1080)03:07:11
4052019/10/09MDM4106 සෝවාන් මගේදී, අනිත්තානුපස්සනාව, අනිත්‍යය, තුං සංයෝජන අත්දැකීම් (BAK1079)00:34:01
4062019/10/08MDM4105 සේක - ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සෝවාන් ඵළය භුක්ති විඳීමට, සෝවාන් ඵළ සමාපත්තියට සමවදීන්න (BAK1078)00:35:32
4072019/10/08MDM4103 කමටහන් සාකච්චා (BAK1076)02:48:25
4082019/10/08MDM4101 තමා වෙත පැමිණි ධර්මය, අවබෝධ නොවීමෙන් සෝවාන් ඵළය අහිමිවූ අත්දැකීම් කිහිපයක් (BAK1074)02:08:35
4092019/10/06MDM4099 කමටහන් සාකච්චා (BAK1072)00:59:18
4102019/10/06MDM4098 සේක - ප්‍රඥාන්ද්‍රිය සහ ශ්‍රද්ධාන්ද්‍රිය අතර ගට්ටනයෙන් සැඟවූ සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1071)00:54:54
4112019/10/05MDM4097 සේක - ධර්ම මනසිකාරයට ආවැඩීමෙන් ප්‍රමාද කරගත් සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1070)01:06:43
4122019/10/05MDM4096 කමටහන් සාකච්චා (BAK1069)01:21:06
4132019/10/05MDM4095 කමටහන් සාකච්චා (BAK1068)01:42:34
4142019/10/04MDM4094 සේක - සෝවාන් ඵළයට අදාලව පහලවූ ක්ෂ්‍ය ඤාණය හඳුනා නොගැනීම අකුසලයක්ද (BAK1067)01:05:14
4152019/10/04MDM4093 කමටහන් සාකච්චා (BAK1066)02:25:32
4162019/10/04MDM4092 සේක - ඇතුලත කථාවේ (Inner Chat ) නිරෝධය තුලට කොටුවී, කමටහනේ සංසිඳීම අත්දුටුවෙමි (BAK1065)00:40:47
4172019/10/03MDM4091 කමටහන් සාකච්චා (BAK1063)03:07:29
4182019/10/01MDM4090 සේක - අනාගාමි මාර්ගය තුල සහ ඵළය තුල දෝලනය වන අත්දැකීම් 2 ක් (BAK1061)01:29:12
4192019/10/01MDM4088 සේක - අනාගාමි ඵළයට ආසන්න වෙමින් සිටින බව අත්දුටුවෙමි (BAK1059)00:50:44
4202019/09/29MDM4086 සේක - නොනින්දේ අනාගාමි මාර්ගය තුල කමටහනට සතිමත්ව නිදියන යෝගාවචරිය (BAK1058)01:03:12
4212019/09/29MDM4085 සේක - නිරෝධය අත්දැකීමෙන් ලද, ධර්මාවබෝධය හඳුනා නොගැනීමෙන් මගහැරුනු අනාගාමි ඵළය (BAK1057)01:08:16
4222019/09/29MDM4084 කමටහන් සාකච්චා01:55:44
4232019/09/29MDM4083 අනුශාසනාව - ධර්ම මාර්ගයට බැසගැනීමට01:02:21
4242019/09/28MDM4082 විතක්ක විචාර තුල භාවනාවත් ධර්ම ශ්‍රවණයත් සිදුවූමුත්, අවමානයෙන් අන්දමන්දවීම (BAK1056)01:03:03
4252019/09/28MDM4081 සතීන්ද්‍රිය පසෙකලා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ඉස්මතුවීමෙන්, ආර්‍ය මාර්ගයේ අන්දමන්ද කිරීම (BAK1055)01:14:37
4262019/09/27MDM4080 දුක්ඛ සමුදය සහ දුක්ඛ සත්‍යයන්, සීලබ්බත පරාමාස, සක්කාය දිට්ඨිය අත්දුටු මුත් ? ? ? (BAK1054)00:38:51
4272019/09/27MDM4079 තෘෂ්ණාවෙන් විචාරයට පත්වී, විතක්කයෙන් දුකට පත්වීම පිරිසිඳ අත්දුටු මුත්, (BAK1053)02:04:01
4282019/09/25MDM4078 කමටහන් සාකච්චා (BAK1052)01:14:44
4292019/09/25MDM4077 සේක - සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග සහිත රූපාවචරත්, ඒවා සංසිඳුනාවූ අරූපාවචරත් අත්දුටු (BAK1051)01:22:04
4302019/09/25MDM4076 සෝවාන් මාර්ගයට පිවිසීමට කදිම අත්දැකීමක් වූ, විතක්ක විචාර (BAK1050)01:08:46
4312019/09/24MDM4075 සේක - ත්‍රිලක්ෂණය, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දැක, තුං සංයෝජන ප්‍රහාණයෙන් සෝවාන් ඵළයට (BAK1049)01:19:47
4322019/09/24MDM4074 කමටහන් සාකච්චා (BAK1048)03:40:42
4332019/09/23MDM4069 ධර්ම ශ්‍රවණයේදී සිදුවන යථා ස්වභාවය අත්දුටු භික්ෂුවගෙන් සියලු යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK1043)00:49:19
4342019/09/22MDM4073 විතක්ක, විචාර ඉස්මතු කර ධර්මාවබෝධයට විවර කල අත්දැකීමට පයින් ගැසූ අකුසලය (BAK1047)00:43:25
4352019/09/22MDM4072 කමටහන් සාකච්චා (BAK1046)02:17:53
4362019/09/22MDM4068 සැමට පාඩමක් - අඛණ්ඩ වීර්‍ය යථාර්තයක් කරගත හැකි මග පෙන්වූ, ' මම බණ අහන්න ඕනා ' (BAK1042)00:36:05
4372019/09/22MDM4071 කමටහන් සාකච්චා (BAK1045)01:28:03
4382019/09/21MDM4070 සේක - පංච උපාදානස්කන්ධය සහ අවිද්‍යාවෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණයවීම අත්දුටුවෙමි (BAK1044)01:09:36
4392019/09/20MDM4065 සේක - අනාගාමී මාර්ගයේ කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු ' මම බණ අහන්න ඕනා ' (BAK1039)00:56:43
4402019/09/20MDM4067 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1041)00:42:24
4412019/09/20MDM4066 කමටහන් සාකච්චා (BAK1040)01:03:55
4422019/09/19MDM4064 සේක - කමටහන හරහා සතිමත්වී, සම්පජන්‍යයට පත්වීමෙන්, උපාදාන නිරෝධය අත්දුටු (BAK1038)00:44:49
4432019/09/19MDM4063 කමටහන් සාකච්චා (BAK1037)03:40:30
4442019/09/18MDM4062 සේක - ධර්මශ්‍රවණයේදී සහ භාවනාවේ පසු විපරමේදී අයෝනිසෝ වීමෙන්, සකෘදාගාමී මග පමාවීම (BAK1036)01:54:26
4452019/09/18MDM4061 සේක - 'මම බණ අහන්න ඕනා' උපදේසය තුලින් 'ඇතුලත කථාව' නිරවුල්ව අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1035)00:41:37
4462019/09/18MDM4060 කමටහන් සාකච්චා (BAK1034)01:46:45
4472019/09/17MDM4058 කමටහන් සාකච්චා (BAK1032)00:43:20
4482019/09/16MDM4057 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1031)03:48:17
4492019/09/15MDM4056 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවෙන් භාවනාව ආරම්භ කිරීමට (DPD04)01:40:02
4502019/09/15MDM4055 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK07)01:45:40
4512019/09/15MDM4054 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - උපදේශය සොයාගැනීම සඳහා උපදේශයටම අනුගත වන්න (DPA04)01:04:28
4522019/09/14MDM4053 කමටහන් සාකච්චා (BAK1030)01:16:21
4532019/09/14MDM4052 වෙස් මුහුනින් පැමිණි ධර්මතාවය, උපදේසය යොදා විදර්ශනාවට ලක් නොකිරීමේ අනිටු ඵල (BAK1029)00:42:20
4542019/09/13MDM4051 කමටහන් සාකච්චා (BAK1028)01:07:45
4552019/09/13MDM4050 සේක - අනාගාමි මග තහවුරු කල ' මම බණ අහන්න ඕනා, මම භාවනා කරන්න ඕනා ' (BAK1028)01:14:58
4562019/09/13MDM4049 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - 'මම බණ අහන්න ඕන' හරහා ධර්ම මාර්ගයට අනුගත වීමට (NMD19)01:34:42
4572019/09/13MDM4048 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS38)01:07:13
4582019/09/13MDM4047 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS37)01:48:02
4592019/09/13MDM4046 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්මය අත්දැකිය හැක්කක් මිස කල්පනා කල හැක්කක් නොවේ (NMA19)01:05:10
4602019/09/11MDM4044 කමටහන් සාකච්චා (BAK1026)01:20:12
4612019/09/10MDM4043 රූපය සහ එය හටගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය අත්දුටු භික්ෂුවගෙන් සෝවාන් මගට පාඩමක් (BAK1025)01:19:19
4622019/09/09MDM4042 කමටහන් සාකච්චා (BAK1024)01:37:21
4632019/09/08MDM4041 කමටහන් සාකච්චා (BAK1023)01:45:02
4642019/09/07MDM4040 විදර්ශනාවෙන්, තුං සංයෝජන අත්දැකීමට කුසල් ඇත්තාවූ සියලු යෝගීන්හට (BAK1022)01:00:56
4652019/09/07MDM4039 කමටහන් සාකච්චා (BAK1021)02:02:28
4662019/09/05MDM4038 කමටහන් සාකච්චා (BAK1020)01:05:27
4672019/09/05MDM4037 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1019)03:22:21
4682019/09/05MDM4036 කමටහන් සාකච්චා (BAK1018)01:10:39
4692019/09/03MDM4035 කමටහන් සාකච්චාව තුල 'මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා' අත්දුටු භික්ෂුවගෙන් පාඩමක් (BAK1017)00:56:26
4702019/09/03MDM4034 සියලු පිංවතුන්ට - 'දැනගැනීමක් බවටවූ දැනගැනීමක්' ප්‍රථමයෙන් අත්දුටු සේක යෝගියා (BAK1016)01:16:26
4712019/09/03MDM4033 අත්දැකීම ඉස්මතුවී අත්දුටුමුත්, එයට සාධුකාර නොදීමට හේතුවූ අවිද්‍යාව (BAK1015)01:06:53
4722019/09/02MDM4032 කමටහන් සාකච්චා (BAK1014)01:29:18
4732019/09/01MDM4031 සසරින් අත්මිදිය හැකි බව හඳුනාගත්, සෝවාන් මාර්ගය විවරවූ බව අත්දුටු භික්ෂුව (BAK1013)00:59:15
4742019/08/30MDM4030 සෝවාන් මග තුල රූපාවචරත්, ඉන් ඉවත්වීමෙන් කාමාවචරත් අත්දුටු (BAK1012)00:31:59
4752019/08/29MDM4029 සේක - අත්දැකීමටම සාධුකාර නොදීමෙන්, අනාගාමී ඵළය පමාකරගත් කමටහන් 3 ක් (BAK1011)04:13:04
4762019/08/28MDM4028 සසරින් එතෙර වීමට මෙම අත්දැකීමෙන් ආරම්බයක් ගනිමි (BAK1010)00:43:49
4772019/08/27MDM4027 භාවනාවක් ආරම්බ කිරීමට මෙතෙක් නොහැකිවූ සියලු පිංවතුන්ගේ කුසලය පිණිසයි (BAK1009)00:33:52
4782019/08/26MDM4026 මෛත්‍රී භාවනාවෙන් නිවන සොයන 'අන්ධ භක්තික' ලෝවැසි සියලු පිංවතුන්ට පාඩමක් (SUA636)00:58:36
4792019/08/25MDM4025 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මිච්චා ආජීවා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමී (DPD03)01:39:56
4802019/08/25MDM4024 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK06)01:10:09
4812019/08/25MDM4023 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK05)01:05:44
4822019/08/25MDM4022 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - තණ්හාවෙන් තණ්හාව ඉවත්කිරීමට(DPA03) (DPA03)01:02:03
4832019/08/24MDM4021 තමාගේ අත්දැකීම දෙවන මට්ටමටලා අවබෝධයන් ඉදිරියට ගත් භික්ෂුවගේ අකුසලය (BAK1009)00:41:20
4842019/08/24MDM4020 කමටහන් සාකච්චා (BAK1008)02:04:49
4852019/08/23MDM4019 කමටහන් සාකච්චා (BAK1007)01:23:56
4862019/08/21MDM4018 කමටහන් සාකච්චා (BAK1006)01:51:38
4872019/08/19MDM4016 විදර්ශනාවේ ඵළයවූ අත්දැකීමෙන් බැහැරවී, ධර්ම මනසිකාරයට ආවැඩීමේ ආදීනව (BAK1004)00:42:53
4882019/08/19MDM4015 ධර්මාවබෝධයට හේතු ප්‍රත්‍යවන, අත්දැකීම සති සම්පජන්‍යයට කොටුකර ගැනීමට (BAK1003)00:54:12
4892019/08/18MDM4014 කමටහන් සාකච්චා (BAK1002)02:34:06
4902019/08/18MDM4013 කමටහන් සාකච්චා (BAK1001)00:12:28
4912019/08/17MDM4012 කමටහන් සාකච්චා (BAK1000)01:27:32
4922019/08/16MDM4011 සේක - 'Blue print' එකක් වූ විදර්ශනා සමාධි අත්දැකීම් 2 කින් මුළු ලෝකයටම පාඩමක් (BAK999)01:36:13
4932019/08/15MDM4003.A සේක - බොජ්ජංග හරහා අවබෝධයන්ට පත්වන බව අත්දුටු මුත්, ඇතුලත කථාව අත්නොදුටු (BAK993)01:38:45
4942019/08/15MDM4010 අත්දුටු අනිත්‍යය, සම්පජන්‍යයට හසු නොවීමෙන් සෝවාන් ඵළය පමා කරගත් භික්ෂුව (BAK998)00:55:59
4952019/08/15MDM4009 කමටහන් සාකච්චා (BAK997)01:43:31
4962019/08/15MDM4003.B සේක - අත්දුටු චිත්ත සංස්කාර, සළායතන ලෙස පටලැවීමෙන් ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවූ (BAK994)01:52:29
4972019/08/14MDM4008 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කායානුපස්සනාවේ දිග කෙටි අත්දැක සංසිදීමට (NMD18)01:23:39
4982019/08/14MDM4007 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS36)01:13:55
4992019/08/14MDM4006 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS35)02:19:40
5002019/08/14MDM4005 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කමටහනේ ගුනාංග වලට කොටුවී පළමු දැනගැනීමට කොටුවීමට (NMA18)01:07:29
5012019/08/13MDM4004 විදර්ශනාවට හසුවූ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් 'කයෙහි කයක් ' අත්දැකීමෙන් ලෝකයටම ආදර්ශ්‍යයක් (BAK996)00:27:46
5022019/08/13MDM4003.C සේක - අනාගාමී මාර්ගය වඩාත් තහවුරු කල තමා තුලින් අත්දුටු 'ධර්ම ශ්‍රවණය' (BAK995)00:46:53
5032019/08/13MDM3991.A සේක - කාය සංස්කාරයෙන් නතර කල හැකි බව අත්දැකීමෙන්, අනාගාමි ඵළය අභිමුඛයට (BAK986)02:01:41
5042019/08/13MDM4003 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK992)03:25:07
5052019/08/12MDM4002 කමටහන් සාකච්චා (BAK991)03:55:06
5062019/08/12MDM4001 කමටහන් සාකච්චා (BAK990)01:40:04
5072019/08/11MDM4000 'මම බණ අහන්න ඕනේ' කමටහනෙන් පිහිටක් ලද අත්දැකීමෙන් පාඩමක් (BAK989)00:32:47
5082019/08/11MDM3998 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සතියෙන් භාවනාව ආරම්භ කරමු (DPD02)01:36:41
5092019/08/11MDM3997 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK04)01:07:02
5102019/08/11MDM3996 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK03)01:07:02
5112019/08/11MDM3995 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මගේ කමටහන - මම බණ අහන්න ඕන මම භාවනා කරන්න ඕන (DPA02)01:04:27
5122019/08/10MDM3994 සේක - ආර්‍ය මාර්ගය කණපිට පෙරලීමට වෙරදැරූ ධර්ම මනසිකාර බොරුවලේ වැටුනු (BAK988)01:33:48
5132019/08/09MDM3991.B සේක - හිමිකම් පෑම තුලින්, සංඥාව හටගෙන මමයා උපදින අයුරු අත්දැකීමෙන් සංසිඳීමට (BAK984)01:22:47
5142019/08/09MDM3991.C සේක - අනාගාමි ඵළ දොරටුව අභියස සිට තුන්වැන්නා තුලින්, ශූන්‍යතාවය අත්දකිමින් (BAK985)01:05:41
5152019/08/09MDM3993 සතිය පරදවා පෙරට පැමිණි සම්පජන්‍යයෙන්, දුක අත්දැක්කාවූ භික්ෂුවගෙන් ආදර්ශයක් (BAK987)00:58:33
5162019/08/09MDM3990 විදර්ශනා අත්දැකීම් තුලින් ධර්මාවබෝධයන්ට පත්වූමුත්, විචිකිච්චාව ඉස්මතුවූ (BAK981)01:01:32
5172019/08/08MDM3992 ප්‍රථම සංඥාවම අල්ලා, එයටම කොටුවීම පිණිස භික්ෂුවට දුන් උපදේශයෙන්, පාඩමක් (BAK983)01:26:26
5182019/08/08MDM3991 සේක - අනාගාමි මාර්ගය තුල අත්දැකීම් 3 ක් (BAK982)04:06:30
5192019/08/07MDM3988 කමටහන් සාකච්චාව තුලදීත් මනෝ විකාරයට පත්වන බවට කදිම අත්දැකීමක් (BAK980)00:52:56
5202019/08/07MDM3989 සේක - සමථය සංසිඳුවීමට ඇති 'ආසයි බයයි' නිසා අනාගාමී ඵළය පමා කල අත්දැකීම් (BAK979)00:57:07
5212019/08/07MDM3987 කමටහන් සාකච්චා (BAK978)03:46:57
5222019/08/04MDM3986 අනිත්තානුපස්සනාවෙන්, විතක්ක විචාර අත්දැකීමෙන්, සෝවාන් මගට අත්දුටු (BAK977)01:27:02
5232019/08/04MDM3985 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - නීවරණ සහ ඒවායේ ප්‍රහාණයවීම විදර්ශනාවෙන් අත්දැකීමට (SPD27)01:35:42
5242019/08/04MDM3984 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK39)01:29:58
5252019/08/04MDM3983 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK38)01:36:23
5262019/08/04MDM3982 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනේ ගුනාංග තුලින් කමටහන ඉවත් කර සෝවාන් ඵළයට (SPA27)01:02:07
5272019/08/03MDM3981 විදර්ශනාව ආරම්බ කලයුතු භාවනා අත්දැකීම කොටුකර ගැනීමට යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK976)02:14:50
5282019/08/03MDM3975.D සේක - අනාගාමී මාර්ගයේදීත්, අවිද්‍යාව විසින් මනසිකාර සඟවන අත්දැකීමෙන් ඔබටත් පාඩමක් (BAK970)01:02:15
5292019/08/03MDM3975.C සේක - අනාගාමි දොරටුවට තට්ටුකල තුන්වැන්නාගේ අත්දැකීම හෙවත් අරූපාවචර ගතවූ මොහොත (BAK969)01:20:45
5302019/08/02MDM3975.B සේක - සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග අත්දැකීමෙන් විවරවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK968)01:24:34
5312019/08/01MDM3975.A සේක - කාමරාග, පඨිගරාග සංසිඳුනමුත්, ක්ෂය ඤාණය පහලනොවීමෙන් පමාකල අනාගාමි ඵළය (BAK967)01:17:23
5322019/08/01MDM3979 සෝවාන් මග විවර කරගැනීමේ දොරටුවට තට්ටුකරන්නාවූ යෝගි අත්දැකීම් 4 ක් (BAK974)01:47:38
5332019/08/01MDM3977 සේක - කමටහනට තෘෂ්ණාව යෙදීමෙන්, රූපයේ ආස්වාදට තිබූ තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණයවූ අනාගාමි මාර්ගය (BAK972)00:44:29
5342019/08/01MDM3980 අනිත්තානුපස්සනාවෙන් සෝවාන් මග විවෘතවී වචනයේ සංසිඳීමෙන් රූපාවචර ගතවූ (BAK975)00:50:01
5352019/07/31MDM3978 කමටහන් සාකච්චා (BAK973)01:19:36
5362019/07/31MDM3976 කමටහන් සාකච්චා (BAK971)02:27:37
5372019/07/30MDM3975 සේක - අනාගාමි මාර්ගයට පිවිසීමත්, ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීමත් අතරතුර අත්දැකීම් 4 ක් (BAK966)04:33:36
5382019/07/30MDM3974 කමටහන් සාකච්චා (BAK965)01:37:56
5392019/07/28MDM3973 කමටහන් සාකච්චා (BAK935)00:43:36
5402019/07/28MDM3972 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (DPD01)01:29:26
5412019/07/28MDM3971 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK02)01:06:17
5422019/07/28MDM3970 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK01)01:02:25
5432019/07/28MDM3969 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මම බණ අහන්න ඕන මම භාවනා කරන්න ඕන (DPA01)01:06:15
5442019/07/27MDM3968 සේක - විචිකිච්චාව, සීලබ්බත පරාමාස, සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණවී සෝවාන් ඵළයට (BAK963)01:14:11
5452019/07/27MDM3967 කමටහන් සාකච්චා (BAK962)02:23:27
5462019/07/27MDM3966 විදර්ශනා උපක්ලේෂ තුලින් කමටහන පටලැවීමේ බොරුවලේ වැටුනු යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK961)01:18:47
5472019/07/26MDM3965 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK960)01:53:47
5482019/07/26MDM3964 සේක - භාවනාවේදීත්, ධර්ම ශ්‍රවණයේදීත්, දෛනික කාර්‍යයන්හිදීත් කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳුනු (BAK959)02:10:45
5492019/07/25MDM3963 සේක - අනාගාමි ඵළය පමා කල 'අදුක්ඛම සුඛය' 'අදුක්ඛම සුඛය ලෙස අත්නොදැකීම' (BAK958)02:03:16
5502019/07/25MDM3962 සේක - සියුම් කාමරාගය, ගොරෝසු ලෙස පෙන්වූ බොරුවලේ වැටීමෙන් සකෘදාගාමි ඵළයේ පමාව (BAK957)01:26:39
5512019/07/22MDM3961 නිරෝධය අත්දුටුමුත්, එයට හේතු ප්‍රත්‍යවූ කමටහන අත්නොදුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK956)01:00:22
5522019/07/22MDM3959 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුතු ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් තොරව විදර්ශනාව ආරම්බවේද (BAK954)02:06:20
5532019/07/21MDM3960 අභ්‍යන්තර බාහිර ඝට්ඨණය මේතරම් තිවෘර වීම මෙම භික්ෂුවගේ කුසලයක්ද අකුසලයක්ද ! (BAK955)01:15:54
5542019/07/19MDM3957 ධ්‍යාන ගතවී සෝවාන් මාර්ගය අත්දුටු මුත්, ඕකප්පණ ශ්‍රද්ධාවට නොපැමිණි භික්ෂුව (BAK953)00:40:40
5552019/07/19MDM3956 ආර්‍ය මාර්ගයට ඇතුලත්වී, සහනයක් ලැබිය හැකිබව අත්දුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK952)01:05:50
5562019/07/18MDM3955 සේක - තණ්හා, මාන, දිට්ඨි, හෙවත් මමයා හෙවත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ හටගැනීම අත්දුටු (BAK951)01:33:25
5572019/07/17MDM3954 කමටහන් සාකච්චා (BAK950)01:37:27
5582019/07/16MDM3953 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කායානුපස්සනාවෙන් දිග කෙටි අත්දැකීමෙන් යථාභූත ඤාණ දර්ශණයට (NMD17)01:37:51
5592019/07/16MDM3952 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS34)01:22:36
5602019/07/16MDM3951 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS33)01:30:16
5612019/07/16MDM3950 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - "වෙනස් නොවනුයේ 'වෙනස් වීමම' බව විදර්ශනාවෙන් අත්දැකීමට (NMA17)01:06:17
5622019/07/15MDM3947.A සේක - සීලබ්බත පරාමාසයේ හටගැනීම, එහි සංසිඳීම මෙන්ම සංසිඳවිය හැක්කක් බව අත්දුටු (BAK945)01:04:54
5632019/07/14MDM3947.B සේක - මනසිකාරය උපාදාන කරවීමෙන් මමයා ඉස්මතුවී සළායතන නිර්මාණය කරවීම අත්දුටු (BAK949)00:55:47
5642019/07/14MDM3947.C සේක - 6 වන ධ්‍යානය තුල සියුම් කාම-පඨිග රාගත්, 7 වන ධ්‍යනයේදී එහි සංසිඳීමත් (BAK948)00:53:44
5652019/07/13MDM3949 විදර්ශනාවේදී මෙන්ම දෛනික ජීවිතයේදීත් සෝවාන් මාර්ගය තුල ධ්‍යාන ගතවූ (BAK947)00:47:25
5662019/07/13MDM3948 කමටහන් සාකච්චා (BAK946)02:14:56
5672019/07/13MDM3947 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK945)02:41:56
5682019/07/12MDM3946 කයෙහි පැවිද්ද, ආධ්‍යාත්මික පැවිද්දක් කල හැකි බව ඒහි පක්ෂිකව අත්දුටු භික්ෂුව (BAK944)00:57:56
5692019/07/12MDM3945 විදර්ශනාවේදී සෝවාන් මාර්ගයට අනුගතවීම, දෛනික කාර්‍යන්හිදීත් අත්දැකීමට (BAK943)00:53:50
5702019/07/12MDM3944 කමටහන් සාකච්චා (BAK942)02:51:56
5712019/07/09MDM3943 විදර්ශනාවේදීත්, දෛනික කාර්‍යන්හිදීත් විචිකිච්චාව, ප්‍රහාණය වුවහොත් සෝවාන් මාර්ගයට (BAK941)00:40:01
5722019/07/09MDM3942 කමටහන් සාකච්චා (BAK940)03:33:56
5732019/07/08MDM3934.A සේක - නිත්‍ය, සුඛ, ආත්ම නිර්මාණය කරවන ධර්මතාවයෙන් පාඩම් පෙන්වූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK935)01:45:27
5742019/07/07MDM3941 සෝවාන් මාර්ගය තුල ධ්‍යානගතවීමෙන් රූපාවචරත් ඉන් මිදීමෙන් කාමාවචරත් අත්දුටු (BAK939)00:37:12
5752019/07/07MDM3940 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනට අනුගතවීම හරහා අනිත්‍යය අත්දැකීමට (SPD26)01:22:12
5762019/07/07MDM3939 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK37)01:59:11
5772019/07/07MDM3938 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK36)01:46:12
5782019/07/07MDM3937 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට -තෘශ්නාවෙන් තෘශ්නාව ඉවත් කිරීම හෙවත් කමටහනෙන් කමටහන ඉවත්කිරීම(SPA26)01:06:01
5792019/07/06MDM3936 තණ්හාවෙන් තණ්හාව නැතිකල හැකි බවට කදිම අත්දැකීමක් (BAK938)00:33:56
5802019/07/06MDM3935 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK937)01:54:08
5812019/07/05MDM3934.B සේක - අදුක්කම සුඛය අත්දැකීමට ප්‍රත්‍යවූ, අනිත්තානුපස්සනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම (BAK936)01:00:43
5822019/07/05MDM3934 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK934)02:38:41
5832019/07/03MDM3932 කමටහන් සාකච්චා (BAK932)01:30:16
5842019/07/02MDM3930.B ධර්මතාවය පිළිබඳවූ දිට්ඨි නිසා විචිකිච්චාවෙන් අවබෝධයන් ප්‍රතික්ෂේප කල භික්ෂුව (BAK932)00:40:36
5852019/07/01MDM3931 සෝවාන් මාර්ගයේදී අනිත්තානුපස්සනාව සිදුවූමුත්, ඒහිපක්ෂික ගුණය අවබෝධ නොවූ (BAK931)01:05:12
5862019/07/01MDM3930 කමටහන් සාකච්චා (BAK930)03:04:52
5872019/06/30MDM3925 සේක - සකෘදාගාමී මාර්ගයේදීත්, භාහිර අභ්‍යන්තර ඝට්ඨ්නය හරහා නිත්‍ය සංඥා මවා පෙන්වීම (BAK925)01:15:40
5882019/06/30MDM3929 භාවනාවේදී මෙන්ම පසු විපරමේදීද, අනිත්‍යානුපස්සනාව අත්දුටු සෝවාන් මාර්ගය (BAK929)01:02:59
5892019/06/30MDM3927 කමටහන් සාකච්චා (BAK927)02:58:42
5902019/06/30MDM3926 සේක - විදර්ශනා සංධිස්ථාන 3 ක් ඉස්මතුකර, අනාගාමී මාර්ගය නිරවුල් කලාවූ, තුන් සංස්කරන (BAK926)01:39:31
5912019/06/29MDM3928 සෝවාන් මාර්ගයට පිවිසිමුත්, අත්දැකීමටම කොටු නොවීමෙන්, ඉන්ද්‍රිය අසංවරයට (BAK928)00:57:01
5922019/06/28MDM3921 සේක - භාවනාවේදී මෙන්ම ධර්ම ශ්‍රවණයේදීද, නිත්‍ය සංඥාව මවන උපාදානයෙන් මිදීමට (BAK921)02:05:41
5932019/06/28MDM3923 සේක - මනසිකාරයෙන් ඉවත්කරවීමට ඉස්මතුවූ කුසලතාවය සඟවා නිත්‍ය කයක් මවා පෙන්වීම (BAK923)00:43:04
5942019/06/28MDM3922 සේක - නීවරණ, සංයෝජන සහ විදර්ශනා උපක්ලේෂ තුනම හරහා කය උපාදානවූ නිත්‍ය සංඥාව (BAK922)01:57:11
5952019/06/27MDM3920 සේක - අනාගාමී මාර්ගයේදීත්, කමටහනට අනුගත වීම ප්‍රමාද කල 'ධර්ම මනසිකාරය' අත්දුටු (BAK920)03:59:32
5962019/06/26MDM3919 සේක - අනාගාමී මාර්ගය නිරවුල් කරවූ, කමටහන අත්නොදැකීමෙන් නිත්‍ය සංඥාවට වැටීම (BAK919)01:31:40
5972019/06/21MDM3913 සේක - සියලු යෝගීන්ට (සේක අතුලු ) භාවනාව සහ කල්පනාව පිලිබඳ කදිම පාඩමක් (BAK918)01:30:47
5982019/06/19MDM3911 සේක - කමටහන උපාදාන කිරීමෙන්, අත්දැකීම ධර්මාවබෝධයට පත් නොකල, නිත්‍ය සංඥාව (BAK916)01:17:47
5992019/06/18MDM3912 විචිකිච්චාව අත්දැක, සීලබ්බත පරාමාස ක්ෂ්‍යවීමෙන්, රූපාවචර (ධ්‍යාන ) ගතවීම (BAK917)00:55:41
6002019/06/18MDM3910 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK915)03:42:01
6012019/06/16MDM3909 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ප්‍රථම දැනගැනීමේදීම කමටහනට අනුගත නොවී භාවනාවක් ආරම්බ වේවිද (NMD16)01:35:31
6022019/06/16MDM3908 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS32)01:44:55
6032019/06/16MDM3907 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කමටහන් සාකච්චා (NMS31)02:09:22
6042019/06/16MDM3906 නි ප්‍ර - කමටහනට අනුගතවී අධර්මය අත්දැකීමෙන්, විචිකිච්චාව සහ සීලබ්බත පරාමාස ප්‍රහාණයට (NMA16)01:03:57
6052019/06/14MDM3905 සේක - සළායතන හට ගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය (නාම - රූප පච්චයා සළායතන ) අත්දුටු (BAK914)01:26:25
6062019/06/12MDM3904 සේක - ධර්මාවබෝධය ප්‍රමාද කරවන උපාදානය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගය (BAK913)01:53:03
6072019/06/11MDM3903 සේක - අනාගාමි ඵළය අත්දැකීම උපාදානයවූ ස්ථානය ලෙස අවබෝධවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK912)01:45:42
6082019/06/10MDM3902 සේක - ධර්ම මනසිකාරයෙන් යෝගීයාව අන්දමන්ද කරන ආකාරයට කදිම අත්දැකීමක් (BAK911)02:03:31
6092019/06/10MDM3408 සමාධි - සමාධි යෝගාවචර සාකච්චාමය ධර්ම දේශනා (SMD32)02:24:46
6102019/06/10MDM3412 සමාධි - නිරෝධානුපස්සනාව (SMD33)02:06:10
6112019/06/10MDM3410 සමාධි - සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතා (SMA49)01:19:43
6122019/06/10MDM3405 සමාධි - අනිත්තානුපස්සනාවෙන් අත්දැකිය යුතු අවකාශයේ නිරෝධය තුල කාලයේ නිරෝධය (SMA47)01:11:58
6132019/06/09MDM3899 සේක - සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවීම ප්‍රමාදකල, කමටහනෙන් බැහැර වූ මොහොත (BAK909)01:14:11
6142019/06/09MDM3901 සේක - නිත්‍ය, සුඛ, ආත්ම හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දැක, නන්දිරාගය ප්‍රහාණයෙන් නිස්සරණයට (BAK909)01:19:55
6152019/06/09MDM3900 ගිහි ගෙය දිව්‍ය විමාණයක් කර ගැනීමට කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන්, මුදිතාවෙන් අමතන්න (SUA635)01:30:31
6162019/06/08MDM3898 කමටහන් සාකච්චා (BAK908)00:53:31
6172019/06/08MDM3897 සෝවාන් මාර්ගය තුල, අනිත්‍ය අත්දැකීමෙන් චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට (BAK907)00:55:31
6182019/06/07MDM3896 සේක - යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්මශ්‍රවණයට අනුගතවී සකෘදාගාමී මාර්ගයට (BAK906)00:53:01
6192019/06/07MDM3895 විතක්ක විචාර තුල ධර්ම ශ්‍රවණය සිදුවීම සහ ඉන් පිටතට යාමෙන් කාමාවචර වැටීම (BAK905)01:25:52
6202019/06/04MDM3893 උපදෙසටම අනුගතවීමෙන්, කමටහනට ලඟා කරවූ ධර්මතාවය අත්දුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK903)01:05:17
6212019/06/03MDM3894 ධර්මතාවය සඟවා අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්, අවිද්‍යාව ඉස්මතුකරවූ 'විචිකිච්චාව' (BAK904)00:58:45
6222019/06/03MDM3892 කමටහන් සාකච්චා (BAK902)02:52:07
6232019/06/02MDM3891 සෝවාන් මගට - සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍යයෙන් සිටීමට වෙර දැරීමෙන්, සතර ඉර්දිපාද වැඩීම (SPD25)01:31:47
6242019/06/02MDM3888 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනට අනුගතවූයේ නම්, දැන ගැනීමේ අර්ථයකට යා නොහැක (SPA25)01:01:15
6252019/06/01MDM3884 'චේතනාහං භික්කවේ කම්මං වදාමි' සංස්කරනය කරන ලද කමටහන (BAK898)00:36:22
6262019/06/01MDM3887 'කමටහනයි' කියමින් ස්වභාවයන්ගේ ආස්වාදය අත්විඳි මුත් හඳුනා නොගත් කටහඬ (BAK901)00:51:02
6272019/05/31MDM3886 විදර්ශනාවේ ආරම්බයට අනුගත නොවීමෙන්, අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ගට්ඨණයට (BAK900)01:54:03
6282019/05/31MDM3885 සේක - කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා අත්දැකීම් (BAK899)02:08:07
6292019/05/30MDM3883 කමටහනට අනුගතවීමට වෙරදැරීමෙන්, සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය වැඩෙන ආකාරය (BAK897)00:50:48
6302019/05/30MDM3882 සේක - දෙවන විමෝක්ෂය ලෙස 'අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය' අවබෝධවූ සේක අත්දැකීම් (BAK896)00:34:28
6312019/05/30MDM3881 සේක - කමටහනෙන් නිත්‍ය සංඥාව ප්‍රහාණය කරවූ, ධර්මතාවය අත්දැකීමෙන් සකෘදාගාමි ඵළයට (BAK895)01:02:53
6322019/05/29MDM3880 යෝගියාව වල්මත් කරවන චේතනා ගොන්න අත්දකිමින්, එයටම තල්ලු කල කෙලෙස් (BAK894)00:46:21
6332019/05/29MDM3877.B ඕනෑම මොහොතක ධර්මාවබෝධයට පත්විය හැකි බවට කදිම ශාක්ෂියක් (BAK892)00:27:51
6342019/05/28MDM3878.B සේක - පග්ගහිත සහ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍යයෙන්, සියුම් කාමරාග , පඨිගරාග සංසිඳීම (BAK893)01:06:32
6352019/05/28MDM3879 රූපය සහ රූප සංඥාව නිරවුල්ව ආරම්බක භාවනා මට්ටමේදී අත්දුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK894)00:55:44
6362019/05/28MDM3878.A සේක - සප්ත බොජ්ජංග අවබෝධයට මාර්ගය හඳුනා ගතහැකිව තිබූ, බොජ්ජංග අත්දැකීම් (BAK892)01:31:09
6372019/05/27MDM3877 සෝවාන් මාර්ගය හඳුනා ගත් බව පැතිකඩ කිහිපයකින් අත්දුටුවෙමි (BAK890)01:27:58
6382019/05/27MDM3876 කාමාවචර සහ රූපාවචර නිරවුල්ව අත්දුටු හෙයින් සෝවාන් මාර්ගය බව අවබෝධ විය (BAK889)00:51:01
6392019/05/26MDM3875 සාකච්චාමය අනුග්ගහිතය නොමැතිවීමෙන්, අත්දැකීම් සහ ධර්මය රේල් පිලි දෙක සේ (BAK888)01:01:08
6402019/05/26MDM3873.A භාවනාවේදී 'ධර්මතාවය' අත්දැකීමෙන් විචිකිච්චාව ප්‍රහාණය වන බවට ශාක්ෂි (BAK886)00:04:45
6412019/05/26MDM3874 කමටහන් සාකච්චා (BAK887)04:36:37
6422019/05/26MDM3873 Skype - මේ මොහොතේ මගේ කමටහන 1 වන ධ්‍යානයයි (BAK885)01:05:46
6432019/05/23MDM3872 සේක - සකෘදාගාමී මාර්ගය තුල, ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවායේ සංසිඳීම අත්දුටු (BAK884)00:56:32
6442019/05/23MDM3871 සේක - භාවනාවේ ආරම්බය සඟවා, අනාගාමි ඵළය ප්‍රමාද කල, ආශ්‍රවයන් අත්දුටු මොහොත (BAK883)01:18:29
6452019/05/22MDM3870.A සේක - අවිජ්ජාසයෙන්, අනාගාමි මාර්ගයේදීත්, සීලබ්බත පරාමාස තුලින් උපාදානයට පත්වීම (BAK882)00:19:59
6462019/05/21MDM3870 සේක - කමටහනේ ගුනාංග අත්දැකීමෙන් අනාගාමි මාර්ගය තහවුරුවූ කටහඬ (BAK881)01:27:52
6472019/05/20MDM3869 චිත්ත වේදනා කඳුලුවලින් මට කිසියම් සැණසීමක් ලබාදුන්, ' මම දැන් මෙතන ' (SUA634)00:54:06
6482019/05/20MDM3866 විදර්ශනාවට හේතු ප්‍රත්‍යයවූ කමටහන අත්නොදැකීමෙන්, සීලබ්බත පරාමාස වෙතට (BAK878)01:04:02
6492019/05/20MDM3868 භාවනාවේ මූලාරම්බයට බැස නොගෙන සංසාරයෙන් ගැලවිය නොහැක (BAK880)01:37:21
6502019/05/19MDM3858 විදර්ශනාව ජීවමාණව තමා තුලින් අත්දුටු භික්ෂුවකගේ ජීවමාණ කටහඬ (BAK870)01:46:30
6512019/05/19MDM3867 කමටහන තමා තුලින්ම ශුද්ධ කර ගැනීමට, උදාහරණ සහිතව උපදෙස් (BAK879)01:41:17
6522019/05/19MDM3865 කාමාවචර වැටෙන සහ නොවැටෙන අත්දැකීම් අවබෝධ වීමෙන්, සංසාර බිය දැකීමට (BAK877)00:42:08
6532019/05/18MDM3864 සේක - කාය සංස්කාර නිරෝධ වීම කමටහනෙන් සිදු කරන බවටවූ අත්දැකීම් (BAK876)01:01:12
6542019/05/18MDM3860 සේක - කමටහනට අනුගතවී, අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK872)01:13:51
6552019/05/18MDM3863 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK875)01:43:57
6562019/05/18MDM3862 සේක - සමථයෙන් මුදවා, විදර්ශනාව තුලින් මාර්ගයට යොමු කරවූ කමටහනේ උදව්ව (BAK874)01:05:57
6572019/05/18MDM3859 සේක - සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග අත්දකිමින් අනාගාමී මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK871)01:46:56
6582019/05/18MDM3861 කමටහන් සාකච්චාව (BAK873)01:40:32
6592019/05/18MDM3857 සේක - පැතිකඩ රාශියකින් ධර්මාවබෝධයට පත්වීමෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය බව අවබෝධ විය (BAK869)01:38:29
6602019/05/12MDM3856.A විතක්ක සහ වචන (භාවනාව සහ කල්පනාව ) අතර වෙනස කමටහනෙන් හඳුනාගනිමු (SUA633)00:08:44
6612019/05/12MDM3856 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ට - විතක්ක සහ වචන අතර වෙනස හඳුනාගෙන, කාමාවචරයෙන් මිදී ධ්‍යානවලට (SPD24)01:17:22
6622019/05/12MDM3855 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK33)01:34:51
6632019/05/12MDM3854 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK32)01:22:51
6642019/05/12MDM3853 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනේ ගුනංග වලට අනුගතවී, දැනගැනීම් සහ කමටහන වෙන්කර ගනිමු (SPA24)00:58:17
6652019/05/10MDM3851.A සේක - අනාගාමි මාර්ගයේදීත්, මාරයා විසින් ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාව පරීක්ෂාවට ලක්කල ආකාරය (BAK867)01:20:41
6662019/05/10MDM3851.B සේක - විතක්ක විචාර හරහා, නිවන අහිමි කරන මොහොත අත්දුටු, ධ්‍යාන තුල ධ්‍යානගතවීම (BAK866)01:14:35
6672019/05/09MDM3852 සේක - මගේ කමටහන මා තුලම සාකච්චා කර ශුද්ධ කරගත් 4 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය (BAK868)00:16:32
6682019/05/09MDM3851.C සේක - 3, 4 සහ 5 වන යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්, මුල වටා කමටහන භ්‍රමණය වීම (BAK865)00:56:21
6692019/05/09MDM3851 සේක - අනාගාමි මාර්ගය තුල සේක උත්තම යෝගී අත්දැකීම් තුනක් (BAK864)03:19:01
6702019/05/07MDM3850 සේක - ධාතු මනසිකාරයට තනියම සිට ගත නොහැකි බව අත්දුටුවෙමි (BAK863)01:04:31
6712019/05/05MDM3752.A සේක - කමටහනට අනුගත කරවීම තුල, ආර්‍ය මාර්ගයේ ආරක්ෂාව තහවුරුවූ අත්දැකීම් (BAK781)01:48:37
6722019/05/05MDM3753.A සේක - විතක්ක විචාර තුලින් විදර්ශනාව කෙරෙන ආකාරයට, මුලට යාම වේගවත්වූ කටහඬ (BAK783)00:51:59
6732019/05/05MDM3849.A සේක - සංඥා වේද්‍යිත ඵළ සමාපත්තිය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK861)00:38:17
6742019/05/04MDM3847.A සේක - යථා භූත ලෙස සංස්කාර හටගැනීමේ අනුපිලිවෙල අත්දුටු මොහොත (BAK862)00:43:01
6752019/05/04MDM3849 සේක - පඨිගරාග සඳහා කාමරාග හේතු ප්‍රත්‍යවූ අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK860)01:47:02
6762019/05/03MDM3848 සේක - භාවනාවේදී මෙන්ම එදිනෙදා කාර්‍යන්හීදීත්, ගොරෝසු කාමරාග පඨිගරාග අත්දුටු (BAK858)01:35:11
6772019/05/03MDM3847 සේක - අනාගාමී මාර්ගය තුල නිවන ඇතුල්වීමේ සහ නිවනින් පිටතට ඒමේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK857)01:34:28
6782019/05/03MDM3843.B සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය හරහා, සෝවාන් මාර්ගයෙන් බැහැර නොවන අත්දැකීම් (BAK853)00:44:00
6792019/05/03MDM3842.A භාවනාවෙන් උපයාගත් කාමාවචර නොවැටෙන අත්දැකීම් තුල සෝවාන් මාර්ගය (BAK849)00:29:36
6802019/05/03MDM3846 උපදේසයටම අනුගතවීමෙන්, ධර්මාවබෝධයට දොරටු විවෘතවූ ශාක්ෂි (BAK856)00:28:10
6812019/05/03MDM3774.B සේක - චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK858)00:39:54
6822019/05/02MDM3774.A සේක - චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK801)01:03:08
6832019/05/02MDM3844 කමටහන යෝගියා විසින්ම සාකච්චා කිරීමෙන් කඩිනම් ධර්මාවබෝධයට (BAK854)00:38:01
6842019/05/02MDM3845 සෝවාන් මාර්ගය තහවුරුවූ මොහොතේ, කාමාවචර නොඋපදින බව අවබෝධ විය (BAK855)01:19:00
6852019/05/01MDM3843 සකෘදාගාමී මාර්ගයේදී, ධාතු මනසිකාරයේ, කාය සංස්කාර තුලින් ගොරෝසු කාමරාග (BAK851)01:25:45
6862019/05/01MDM3842.B සේක - සෝවාන් ඵළය තුල ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවයේ සියුම්වීම අත්දැකීම් (BAK850)00:40:07
6872019/04/30MDM3842 සෝවාන් මාර්ගය සහ සෝවාන් ඵළය යෝගීන් දෙදෙනෙකුගේ අත්දැකීම් තුලින් (BAK848)01:07:41
6882019/04/30MDM3841 ධාතු මනසිකාරය අත්දැකීමට, සෘතමය ඤාණ ප්‍රමාණවත් නොවූ මොහොත (BAK847)00:38:18
6892019/04/30MDM3840 සේක - අනාගාමී මාර්ගය තුල සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවායේ සංසිඳීම් අත්දැකීම් 3 ක් (BAK846)02:44:30
6902019/04/19MDM3839 සෘතමය ඤාණ ඌනතාවය නිසා, ධර්මාවබෝධයට නොපැමිනි විදර්ශනා අත්දැකීම් (BAK845)00:27:33
6912019/04/14MDM3838.A සේක - නානත්ථ සංඥා හරහා සුපැහැදිලි ධර්මාවබෝධයෙන්, කාමාවචර නොවැටෙන බව (BAK843)01:18:50
6922019/04/14MDM3838.B සේක - අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින්, සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සහ අනාගාමී මාර්ගයේ (BAK844)01:46:41
6932019/04/13MDM3838 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK842)02:54:22
6942019/04/10MDM3837.A සේක - මුලට යාමේ ප්‍රමාදය තුල ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK840)00:55:17
6952019/04/10MDM3837.B සේක - අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන්, රාග, ද්වේශ, මෝහ වලින් තොරව විමුක්ති ගත වුනි (BAK841)00:56:58
6962019/04/10MDM3837 සේක - ධාතු මනසිකාරය නිරවුල්ව හඳුනා නොගත් සහ හඳුනාගත් සේක අත්දැකීම් (BAK839)01:45:36
6972019/04/08MDM3835 Skype - සංසාර බිය අත්දැකීමට හැකිවනසේ, ධ්‍යාන ගතවීමෙන් අනිත්‍යය අත්දුටුවෙමි (BAK837)01:11:16
6982019/04/06MDM3833 සේක - නානාත්ථාකාරයෙන්, (සප්ත බොජ්ජංග, සංස්කාර, ධාතු මනසිකාරය, ධ්‍යාන) (BAK836)01:05:37
6992019/04/04MDM3832.A සේක - සප්ත බොජ්ජංග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK833)01:25:49
7002019/04/03MDM3832.B සේක - අනාගාමී මාර්ගයේදී, විදර්ශනා උපක්ලේශ හඳුනාගත් නොගත් අත්දැකීම් (BAK834)00:57:22
7012019/04/03MDM3832C සේක - තුන්වන ධ්‍යානය ගොචර භූමිය ලෙසගෙන කාය සංස්කාර සංසිඳුවන සේක කටහඬ (BAK835)01:00:41
7022019/04/03MDM3832 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK832)03:00:12
7032019/04/01MDM3831 කාය, චිත්ත සංස්කාර සහ විතක්ක, විචර සහ ධ්‍යාන හරහා ධර්මාවබෝධයට (BAK831)00:27:48
7042019/03/31MDM3830 සෝවාන් මගට ප්‍රවි. - විදර්ශනා පූර්වාංගම සමථයෙන්, ඉර්දි පාද සහ ධ්‍යාන වැඩෙන ආකාරය (SPD23)01:23:02
7052019/03/31MDM3829 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK31)01:58:26
7062019/03/31MDM3828 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK30)01:27:07
7072019/03/31MDM3827 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මුලට යාම හරහා නිරෝධය අත්දැක තුන් සංයෝජන ප්‍රහානයට (SPA23)01:07:37
7082019/03/30MDM3826 සේක - ධර්මයේ සාන්දිට්ඨික, අකාලික, ඒහි පක්ෂික, ඕපණයික ගුණ අත්දුටු මොහොත (BAK830)00:50:17
7092019/03/30MDM3825 සේක - කාය සංස්කාර අත්දැකීම තුල තුන් සංයෝජන සුනුවිසුනුවූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK829)01:12:02
7102019/03/28MDM3824 ධර්ම ශ්‍රවණ චන්දයෙන් බැහැරවීම තුලින්, පදපරම අකුසලය ඉස්මතුවූ මොහොත (SUA632)01:07:47
7112019/03/27MDM3822 සිතුවිලි පසුපස හඹායාමේ ආදීනවය අත්දැක, ඉන් මිදී නිවන සොයා කමටහනට අනුගතවීමට (BAK827)00:49:27
7122019/03/27MDM3823 සේක - කාය සංස්කාරයේ නිරෝධය අත්දැකීමෙන්, පග්ගහිත වීර්‍ය අත්දුටුවෙමි (BAK828)01:11:12
7132019/03/27MDM3821 සේක - අනාගාමී මාර්ගය තුල, සප්ත බොජ්ජංග හරහා ආර්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ග අත්දුටු (BAK826)01:17:11
7142019/03/24MDM3819 සේක - නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයේ ඒකාග්‍රථාවය තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාවට (BAK824)00:53:20
7152019/03/24MDM3820 ධර්ම සාකච්චා (BAK825)02:10:41
7162019/03/23MDM3818 සෑම දැනගැනීමක්ම කමටහනෙන් ඉවත් කරන්න පළමු දැනගැනීම කමටහනක් කරගන්න (BAK823)02:37:36
7172019/03/22MDM3817 ධර්ම ශ්‍රවණය තමාගෙන් වලක්වන අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මිදෙන්නේ කෙසේද (SUA631)00:19:56
7182019/03/22MDM3813.A සේක - විශ්ව ගතවීම තුලින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම් වීම අත්දුටුවෙමි (BAK821)00:41:01
7192019/03/20MDM3815 සේක - අත්දැකීම පසෙක තබා ධර්මය විග්‍රහ කිරීමට යාමේ ආදීනව (BAK820)01:29:20
7202019/03/20MDM3814 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - සුතමය භාවනාමය සහ චින්තාමය ඥාන වඩවා ගැනීමට (NMD15)01:32:56
7212019/03/20MDM3813 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS30)00:48:41
7222019/03/20MDM3812 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS29)01:35:32
7232019/03/20MDM3811 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - භාවනාවේදී ධර්මයටම අනුගත විය යුත්තේ ඇයි(NMA15)01:01:52
7242019/03/17MDM3809 ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය තුල, ගෝර කතරේ නිමාව අත්දැකිය හැකිබවටවූ කසකාරයා (BAK818)00:26:10
7252019/03/17MDM3807 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධ්‍යාන අංග අත්දැකීමෙන් පංච නීවරණ ප්‍රහාණය වන ආකාරය (SPD22)01:24:56
7262019/03/17MDM3806 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK29)01:43:27
7272019/03/17MDM3805 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සංයෝජන තුන භාවනාවෙදි අත්දකින ආකාරය (SPK28)01:37:22
7282019/03/17MDM3804 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - උපදෙස් වලට අනු ගත විය යුත්තේ ඇයි (SPA22)01:06:37
7292019/03/16MDM3803 නිවන අරමුණු කරගත් චින්තාමය දානය තුලින් සෝවාන් මගට 03 (SSD004)01:15:42
7302019/03/15MDM3801 Skype - ධර්මතාවය තමා තුලින් අත්දැකීමට වෙර දැරූ යෝගී කටහඬ (BAK815)01:22:22
7312019/03/15MDM3800 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK814)01:50:47
7322019/03/15MDM3794.A සේක - ලෝකෝත්තර මාර්ගයේදී, සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK808)01:05:46
7332019/03/14MDM3799 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK813)00:47:27
7342019/03/14MDM3798 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK812)00:59:01
7352019/03/13MDM3794.B සේක - මුලට යාම වේගවත් වීමෙන්, මුලු විශ්වයටම එකම ධර්මතාවයක් බව අවබෝධ විය (BAK809)00:51:13
7362019/03/13MDM3794.C සේක - කාය සංස්කාර වලට කොටු කරගත් හෙයින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම්වීම අත්දුටු (BAK810)00:42:02
7372019/03/13MDM3797 සේක - චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවීමෙන්, කාමාවචර බවයෙන් නිදහස්වූ සේක අත්දැකීම් (BAK811)00:54:52
7382019/03/13MDM3796 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK807)01:31:17
7392019/03/13MDM3795 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK806)00:31:46
7402019/03/13MDM3794 Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK805)02:26:26
7412019/03/12MDM3793 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK804)01:11:08
7422019/03/12MDM3792 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK803)01:23:32
7432019/03/12MDM3790 අනේ මේහෙම අන්ධකාරයක් ! කවදා නිවනක් ලැබේද ! (SUA630)01:00:22
7442019/03/12MDM3791 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK802)01:35:12
7452019/03/11MDM3789 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK800)01:47:11
7462019/03/09MDM3782 ධර්මයටම අනුගතවීමෙන්, සංඥාවකින් තොරව වචී සංස්කාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK797)00:44:59
7472019/03/09MDM3787 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK07)01:30:37
7482019/03/09MDM3784 කාය සංස්කාර මට්ටමින් දැනගැනීම් අත්හැරුණාවූ සේක අත්දැකීම් (BAK798)00:49:46
7492019/03/08MDM3780 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK04)01:52:42
7502019/03/08MDM3779 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK796)01:07:11
7512019/03/08MDM3778 ශ්‍රද්ධා - ධර්මයට අනුගතවීමට වෙර දැරූ සහ වෙර නොදැරූ යෝගීන් හඳුනා ගන්න (SRK03)01:32:30
7522019/03/08MDM3769.B Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794)00:43:55
7532019/03/08MDM3777 ශ්‍රද්ධා - ධර්මයට අනුගතවීමේ ආකල්පමය වෙනස තුලින් යෝගාවචරයකු වීමට (SRA02)01:02:05
7542019/03/07MDM3776 ශ්‍රද්ධා - මුලට යාම සිදුවන්නේ කෙසේද (SRD02)02:02:56
7552019/03/07MDM3775 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK02)00:40:07
7562019/03/07MDM3774 සේක - චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK795)01:39:32
7572019/03/07MDM3773 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK01)01:28:56
7582019/03/07MDM3772 ශ්‍රද්ධා - භාවනාවේදී එකම දෙයක් දෙවරක් දකීනම් ධර්මයට අනුගතවීමක් නැත (SRA01)00:54:27
7592019/03/06MDM3769.A Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794)01:50:20
7602019/03/05MDM3768 කමටහන් සාකච්චාව (BAK793)02:57:07
7612019/03/04MDM3767 කමටහන් සාකච්චාව (BAK792)00:50:15
7622019/03/03MDM3766.Z කමටහනට අනුගතවීමෙන් විදර්ශනාව සිදුවන්නේ කෙසේද (SPD21)01:07:11
7632019/03/03MDM3765 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK27)02:02:07
7642019/03/03MDM3764 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK26)01:36:16
7652019/03/03MDM3763 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනේ නිරන්තර වෙනස්වීම සහ කෙටිවීම අත්දැකීමට (SPA21)01:03:27
7662019/03/02MDM3762 නිවන අරමුණු කරගත් චින්තාමය දානය තුලින් සෝවාන් මගට 2 (SSD003)01:54:51
7672019/03/01MDM3760 සේක - ඥාණවත්ථු සූත්‍රයේ ධර්මතා තුලින්, ජීවමානව සවිතක්ක සවිචාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK792)01:16:09
7682019/03/01MDM3761 සේක - චිත්ත සංස්කාර කෙටිවීම අත්දැකීමෙන්, කමටහනේ දියවීම අවබෝධවූ සේක කටහඬ (BAK791)01:00:10
7692019/03/01MDM3759 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK790)01:10:19
7702019/02/28MDM3758 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK789)00:42:07
7712019/02/28MDM3757 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK788)00:39:30
7722019/02/28MDM3756 සේක - බුදු පියාණෙනි ! මෙහෙමත් වේගයක් ඔබ වහන්සේත් අත්දුටුවේද ! (BAK787)01:43:17
7732019/02/28MDM3755 සේක - කාමාවචර නොවැටී, දෛනික ජීවිතය ගතවන ආකාරය මුලටම යාමෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK786)01:21:28
7742019/02/27MDM3753.B සේක - තෘෂ්ණා රාශියකින් එක් තෘෂ්ණාවක් තෝරා ගන්නා ආකාරය අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK784)00:41:14
7752019/02/27MDM3754 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK785)02:05:01
7762019/02/27MDM3752.B Skype - අනිත්‍ය අත්දැකීමට චන්දය පහලවීමෙන්, දැනගැනීම් විදර්ශනාවට ලක්කරමු (BAK779)00:45:22
7772019/02/27MDM3751.A සේක - දැනීම අර්ථකතනය වන සේ නමක් දැනගැනීමම, කෙලේසයක් බව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK777)01:19:28
7782019/02/27MDM3753 සේක - දෛනික ජීවන රටාව සහ භාවනාව අතර වෙනසක් නොමැති බව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK780)01:28:37
7792019/02/27MDM3752 Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK779)02:28:47
7802019/02/26MDM3751.B සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීර්‍යය තිබුනි නම්, 'දැනීම' දැනගැනීමෙන්ම විදර්ශනාව සිදුවේ (BAK778)00:50:34
7812019/02/26MDM3751 සේක - එකම අත්දැකීම දෙයාකාරයකින් සාකච්චාවට යොමුවූ යෝගී කටහඬ (BAK776)02:03:51
7822019/02/26MDM3750 විදර්ශනාවට අනුගතවීමට නොහැකිවූ, මෝහ චරිත යෝගියෙකුට ලැබුනු උපදෙස් (BAK775)00:55:03
7832019/02/25MDM3749 කමටහන ඉස්මතුවන තෙක්, මෙනෙහි වන සියලු දැනගැනීම් තුලින් මුලට යාමට (BAK774)00:37:17
7842019/02/25MDM3748 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK773)02:13:21
7852019/02/25MDM3745 අධිශීල - සති සම්පජන්‍යයෙන්, කමටහනේ නිරන්තර වෙනස්වීම අත්දැක ධර්මාවබෝධයට (ASA50)01:16:09
7862019/02/23MDM3741 අධිශීල - සති සම්පජන්‍යයෙන්, කමටහනේ නිරන්තර වෙනස්වීම අත්දැක විතක්ක විචාර අවබෝධයට (ASA49)01:13:21
7872019/02/22MDM3738 Skype විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK732)01:39:41
7882019/02/22MDM3736 අධිශිල - කමටහන නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වන ආකාරය අත්දැකින්නා, ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගාවචරයෙකි (ASA48)01:14:21
7892019/02/21MDM3735 අධිශිල - අධිශිල පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP13)02:14:31
7902019/02/21MDM3734 ධර්ම සාකච්චාව - පංච උපාදානස්කන්ධය (SUA629)02:56:52
7912019/02/20MDM3733 සම්පජන්‍යය නොමැති සතියෙන්, විතක්ක විචාර අවබෝධ නොවන බවට ශාක්ෂි (BAK771)01:09:16
7922019/02/19MDM3732 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - මිත්‍යා දිට්ඨියෙන් සම්මා දිට්ඨියට (NMD14)01:35:47
7932019/02/19MDM3731 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS28)01:29:16
7942019/02/19MDM3730 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS27)01:31:47
7952019/02/19MDM3729 නිවන් මගට ප්‍ර - අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන්, කමටහන නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වන ආකාරය අත්දැකීමට (NMA14)01:00:37
7962019/02/18MDM3728 නිවන අරමුණු කරගත් චින්තාමය දානය තුලින් සෝවාන් මගට (SSD002)01:35:11
7972019/02/18MDM3718.B අනාගාමී මාර්ගයේ කෙලවර පෙන්නුම් කරවන, සියුම් පඨිගරාග අත්දැකීම් (BAK767)01:06:28
7982019/02/18MDM3727 Skype - ධ්‍යාන තුල දෛනික ජීවිතය ගත කරන සේක මට්ටමට ආසන්නවූ අත්දැකීම් (BAK770)00:58:31
7992019/02/18MDM3726 විතක්ක විචාර අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (BAK769)02:09:52
8002019/02/17MDM3725 කමටහන කෙට්විම අත්දැකිමෙන් පසු කමටහනට වඩා වැඩි දැනගැනිමකට නොයැම ධර්මතාවයක් බව (BAK768)00:43:51
8012019/02/17MDM3724 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධාතු මනසිකාරය (SPD20)01:36:57
8022019/02/17MDM3723 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK25)01:34:27
8032019/02/17MDM3722 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK24)01:36:32
8042019/02/17MDM3721 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහන නිරන්තරයෙන් වෙනස්වෙන බව අත්දැකිමට (SPA20)01:02:16
8052019/02/16MDM3719 මගෙන් සිදුවන ප්‍රාණගාත අකුසලයෙන් මිදී, ප්‍රථම ශික්ෂා පදය අද සිට ආරක්ෂාකරමි (999)01:44:56
8062019/02/16MDM3718.A කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් වන ආකාරය, අවකාශය තුල චිත්ත සංස්කාර තුලින් අත්දුටුවෙමි (BAK766)01:20:49
8072019/02/16MDM3718 Skype - සේක උත්තම රූපාවචර, අරූපාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (BAK765)02:22:17
8082019/02/15MDM3720.A Skype - සතර අපායෙන් නිදහස්වූ බව අවබෝධ විය බුදු පියාණෙනි ! සේක අත්දැකීම් (BAK764)00:47:38
8092019/02/15MDM3720 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK763)02:18:21
8102019/02/15MDM3716 සමාධි - අප්‍රමාදීව විදර්ශනාවට අනුගතවී නිවන අත්විඳීමට, උපදේශයටම අනුගත වන්න (SMA54)01:09:01
8112019/02/14MDM3714 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK757)00:49:37
8122019/02/13MDM3713 විදර්ශනාව, බලව විදර්ශනාව හරහා අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු පස්සනා අත්දැකීම් (BAK762)00:44:07
8132019/02/13MDM3712 උද්‍ය ව්‍යය සතියට හසුවීමෙන්, විතක්ක විචාර අත්දුටුමුත්, හඳුනා නොගත් මොහොත (BAK761)01:18:17
8142019/02/11MDM3711 Skype - විදර්ශනා අත්දැකීම් සතියට හසුවූමුත්, සම්පජන්‍යයට හසු නොවූ යෝගී කටහඬ (BAK760)01:55:58
8152019/02/11MDM3710 විදර්ශනාවටම අනුගතවීමෙන්, ධ්‍යාන ගතවීම් සිදුවූමුත් අත්නොදුටු යෝගී කටහඬ (BAK759)01:06:18
8162019/02/10MDM3709 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK758)03:22:31
8172019/02/10MDM3708 ලෝකය යනු, විතක්කයක් විචාරයක් බව ධ්‍යාන තුල මාරුවීමෙන්, අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගය (BAK757)00:46:50
8182019/02/09MDM3707 Skype - මෝහය රහිතව සහ සහිතව, වේදනානුපස්සනාව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK756)01:08:12
8192019/02/09MDM3703 ශීල - විදර්ශනාවටම අනුගතවී, සතිමත්වීම තුල ධ්‍යාන ගතවීමෙන් ආර්‍ය න්‍යාය අත්දැකීම (SHA80)00:59:01
8202019/02/08MDM3701 ශීල - විදර්ශනාව සහ එහි ඵළය වන සතිය (SHD63)02:12:44
8212019/02/08MDM3699 Skype - රූපයේ ආශ්වාදයට බැසගැනීමෙන්, විදර්ශනාවට අනුගතවීම ප්‍රමාදවූ යෝගී කටහඬ (BAK755)01:43:01
8222019/02/08MDM3702 පස් පව් නොඅඩුව කරන බෞද්ධයෙකුගේ කටහඬ සහ ඉන් ගැලවීමට උපදෙස් (SUA628)00:34:55
8232019/02/08MDM3697 ශීල - සතිමත්වූ යෝගියා කමටහනටම අනුගතවීමට වෙර දැරීම තුල ආර්‍ය න්‍යාය අත්දැකීම (SHA79)01:12:32
8242019/02/07MDM3419.A කමටහනට අනුගතවී, සංයෝජන 3 ප්‍රහාණය වූ මොහොත අත්දැකීමෙන් නිවනට (BAK621)01:08:48
8252019/02/06MDM3361.A නාම-රූප මේ මොහොතේම හටගෙන නිරෝධවීම යථා භූත ඤාණයෙන් අත්දුටිමි (BAK592)01:04:07
8262019/02/06MDM3695 ' මගේ ශීලය ' කමටහනට අනුගතවී, ධර්මයේ ආශ්චර්‍යය අත්විඳි භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK754)00:39:32
8272019/02/06MDM3694 අරූප ධ්‍යාන තුල, නාම - රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දුටු සේක උත්තමයින් (BAK753)01:59:27
8282019/02/05MDM3693 Skype - විදර්ශනාව සිදුවූමුත්, අත්දැකීම් අන්තර්ග්‍රහනය නොවූ අකුසලය (BAK752)02:05:17
8292019/02/05MDM3655.A Skype - අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින් අවකාශය කාලයෙන් වෙන්වූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK733)01:18:53
8302019/02/04MDM3692 අනින්ද්‍රිය පඨිබද්ධ විඤ්ඤාණය තුල කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් ලෙස සංසිඳීම (BAK751)00:41:27
8312019/02/04MDM3691 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK750)02:06:12
8322019/02/03MDM3690 සෝ ම. ප්‍ර - (ධ්‍යාන) මගේ ශීලය කමටහනක් ලෙස සංසිඳවීම හරහා ධ්‍යාන ගතවන ආකාරය අත්දකිමු (SPD19)01:29:22
8332019/02/03MDM3689 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK23)01:44:27
8342019/02/03MDM3688 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK22)01:30:01
8352019/02/03MDM3687 සෝවාන් මගට ප්‍රවි. - මගේ ශීලය විදර්ශනාවට ලක්වීමෙන් සති සම්පජන්‍යය වැඩෙන ආකාරය (SPA19)00:58:37
8362019/02/02MDM 3686 Skype - උපදේසයට අනුගතවීමෙන්, විදර්ශනාව ශක්තිමත්වීමේ ප්‍රථිපල අත්දැකීම් (BAK748)00:57:28
8372019/02/02MDM3683 Skype - මේ මොහොතේ උපත ශුද්ධාවාසයක බව අත්දැකීමෙන් සහතික විය බුදු පියාණෙනි (BAK747)01:02:42
8382019/02/02MDM3682 සති - සම්පජන්‍යෙන් සිටි බවට ශාක්ෂි කමටහනේදී තහවුරු විය යුත්තේ කෙසේද (SHA78)01:09:59
8392019/02/01MDM3680.A පංච උපාදානස්කන්ධ සහ පංචස්කන්ධ අනාගාමී මාර්ගයේදී නැවත නැවතත් අත්දකිමින් (BAK746)00:36:35
8402019/02/01MDM3680 Skype - ආර්‍ය මාර්ගය තුල නිවන අත්දකිමින් ධර්මයට අනුගතවූ යෝගීන් (BAK745)02:23:26
8412019/02/01MDM3678 ශීල - කමටහන කෙටිවීම තුල සතිමත්වූ මොහොතේ කයෙයි කයක් අත්දැකීමට 2 (SHA77)01:13:11
8422019/01/31MDM3677 ශීල - ආස්වාදය, ආදිනවය සහ නිස්සරණය (SHD62)02:01:55
8432019/01/31MDM3674 Skype - අනාගාමී මාර්ගය තුල, පංච උපාදානස්කන්ධය සහ පංචස්කන්ධ අත්දුටු මොහොත (BAK744)00:56:37
8442019/01/31MDM3673 ශීල - කමටහන කෙටිවීම තුල සතිමත්වූ මොහොතේ කයෙයි කයක් අත්දැකීමට (SHA76)01:05:36
8452019/01/30MDM3536 Skype - අනාගාමි ඵළය එක් වරක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වූ මුත්, තහවුරු නොවූ අත්දැකීම් (BAK685)01:21:27
8462019/01/30MDM3544 අරූපාවචර ධ්‍යාන තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාව හරහා විමුක්ති ගතවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK690)01:16:10
8472019/01/30MDM3545 කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු මට්ටමට හටගෙන සියුම් වීම අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK689)00:55:04
8482019/01/30MDM3533 සකෘදාගාමී මාර්ගයේ, පංච උපාදානස්කන්ධ තුල පංච උපාදානස්කන්ධ අත්දුටු ධර්ම ශ්‍රවණය (BAK679)00:44:09
8492019/01/29MDM3671 වචනය සංසිඳුනු බව අත්දුටුමුත්, එහි හේතු ප්‍රත්‍යය කමටහන තුලින් අවබෝධ නොවුයේ ඇයි ! (BAK743)00:41:48
8502019/01/29MDM3670 අන්ත දෙකම භයාණක බව අත්දුටු බැවින් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට වැටුනෙමි ! බුදු පියාණෙනි (BAK742)00:47:51
8512019/01/29MDM3669 බ්‍රහ්ම ලෝක තුල අනිත්‍යය දෙයාකාරයකට අත්දුටුවේ අනාගාමී මාර්ගයේදීද, ඵළයේදීද (BAK741)02:05:15
8522019/01/28MDM3668 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා00:59:36
8532019/01/28MDM3531 රහත් වන තෙක් නිරතුරුව කමටහන් ශුද්ධ කලයුතු බව අවබෝධවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK680)01:09:15
8542019/01/28MDM3666 Skype - ලෝකය යනු චිත්තක්ෂණයක් වත් නොපවතින දැනගැනීමක් පමණකි ! බුදු පියාණෙනි (BAK740)01:55:50
8552019/01/27MDM3352.A සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සතර අපායෙන් නිදහස් වූ සාක්ෂි (BAK738)01:06:51
8562019/01/27MDM3664.A සේක උත්තමයින් නිත්‍ය සංඥාව අත්දුටු මොහොතේ, සංසාර බිය දැකීමෙන් අප්‍රමාදීවීම (BAK737)00:06:33
8572019/01/27MDM3665 Skype - මුලට යාම තුල සතිමත්වීමෙන්, බවය ගොඩනැගෙන කාර්‍යාවලිය අත්හැරුන අත්දැකීම් (BAK736)01:12:32
8582019/01/27MDM3664 Skype - අනාගාමි ඵළය තුල නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයට වඩා ආකාසංඥායතනය සියුම් බව (BAK735)01:00:02
8592019/01/27MDM3661 අධිශීල - සතර ඉර්දිපාද තුලින් වැඩෙනාවූ සමාධිය හරහා සතිමත් වීමට අඛණ්ඩව මුලටම යන්න (ASA47)01:13:56
8602019/01/26MDM3660 සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීමෙන් පසු, අවකාශයේ රූප තුලින් අනිත්‍යය අත්දුටු මොහොත (BAK734)00:46:28
8612019/01/26MDM3656 අධිශීල - යෝගියා බුද්ධ උපදේසයට අනුගතවූ මොහොතේ තමා තුල වැඩෙන ' සතිය ' 2 (ASA46)01:13:22
8622019/01/25MDM3654.A නාම පුවරු (සෝවාන් ) නොමැතිව, ආර්‍ය මාර්ගය තුල ජීවිතය ගත කරන අත්දැකීම් (BAK765)00:43:42
8632019/01/25MDM3655 Skype - අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින් අවකාශය කාලයෙන් වෙන්වූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK733)01:47:26
8642019/01/25MDM3653 අධිශීල - අධිශිල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (ASD34)02:07:57
8652019/01/25MDM3654 Skype - ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමානව මේ මොහොතේ විදර්ශනාවෙන් අත්දකින යෝගීන් (BAK732)02:21:26
8662019/01/25MDM3650 අධිශීල - යෝගියා බුද්ධ උපදේසයට අනුගතවූ මොහොතේ තමා තුල වැඩෙන ' සතිය ' (ASA45)01:07:43
8672019/01/23MDM3648 චුති - උපත විදර්ශනාවෙන් අත්දැක, ගෝර කතරින් එතෙර වන මොහොත අත්විඳීමට (BAK731)00:14:55
8682019/01/23MDM3647 අරහත් මාර්ගයේදී මුලක්, අගක් නැති අනිත්‍යය තුල සංසාර බිය අත්දුටුවෙමි ! බුදු පියාණෙනි (BAK729)00:42:17
8692019/01/22MDM3646 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK729)01:37:02
8702019/01/22MDM3645 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK728)01:49:56
8712019/01/22MDM3644 Skype - උපදෙස් වලට අනුගත නොවීමෙන්, විදර්ශනාවෙන් බැහැරවීමේ විපාක අත්දුටු (BAK727)00:46:08
8722019/01/21MDM3643 බුදු පියාණෙනි, මම තවමත් අනාගාමී මාර්ගයේද ! නැතිනම් අරහත් මාර්ගයට පිවිසිලාද ! (BAK726)01:50:48
8732019/01/20MDM3642 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - නිවන අරමුණුවූ යෝගීන් අනුගත විය යුතු ශීලය (NMD13)01:32:16
8742019/01/20MDM3641 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS26)01:40:17
8752019/01/20MDM3640 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS25)01:32:51
8762019/01/20MDM3639 නි. ම. ප්‍ර. - රූපය, රූප සංඥාව සංසිඳීමෙන් ධාතු මනසිකාරයට අනුගතවී අනිත්‍යය අත්දැකීමට (NMA13)00:59:56
8772019/01/19MDM3638 Skype - නැවත මෙලොව උත්පත්තියක් නොමැති බව නැවතත් තහවුරුවූ මොහොත සජීවීලෙස අත්දැකීමට (BAK725)01:24:27
8782019/01/19MDM3635 සමාධි - සමාධි යෝගියෙක් විදර්ශනා භාවනාව අත්දැකීම සහ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීම 2 (SMA53)01:14:47
8792019/01/18MDM3632 සමාධි - වචනයේ අර්ථය අතහැරී, නිත්‍යය සංඥාව සංසිඳීම, විතක්ක විචාර තුලින් අත්දකින්න (SMD36)02:16:17
8802019/01/18MDM3634 සමාධි - විචාරය විසින් විතක්කය සංස්කරනය කරවන ආකාරය අත්දුටු යෝගී ශාක්ෂි (BAK724)00:57:20
8812019/01/18MDM3633 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK723)01:07:17
8822019/01/18MDM3629 සමාධි - සමාධි යෝගියෙක් විදර්ශනා භාවනාව අත්දැකීම සහ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීම (SMA52)01:10:26
8832019/01/17MDM3599.A - Skype - මෙන්න නීවරණ - ' භාවනාවක් කරන්න ඕනෙ ' අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK719)00:39:41
8842019/01/16MDM3627 Skype - සකෘදාගාමිනි මාර්ගය තුල, අරූපාවචර ධ්‍යාන හරහා සප්ත බොජ්ජංග අත්දැකීම් (BAK721)01:42:56
8852019/01/16MDM3471.A Skype - සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවීමෙන්, අනාගාමි මාර්ගයට අනුගතවීමට (BAK720)00:58:03
8862019/01/16MDM3472.A ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය විවෘත විය (BAK722)00:55:14
8872019/01/15MDM3567.A අනාගාමී මාර්ගය තුල අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු, සහ පඨිනිස්සග්ගානු පස්සනාවන් (BAK718)01:08:02
8882019/01/15MDM3626 මුලට යාම ප්‍රමාද නිසා, විදර්ශනා නොවීමෙන් ගොඩනැගෙන මම, මගේ, මගේ ආත්මය (BAK717)01:45:22
8892019/01/14MDM3625 Skype - ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමාන මෝහෝතේ අත්දැකීම සජීවී ලෙස (BAK716)01:30:37
8902019/01/14MDM3624 දාන, ශීල, භාවනාවෙන්, නිවන් දොරටුව විවෘත නොවූ සියලු ලෝ වාසීන්ට (SUA627)01:01:07
8912019/01/14MDM3623 Skype - අනාගාමි මාර්ගය තුලින් අරහත් මාර්ගයට පිවිසීමට ඔබටත් කුසල් නොමැතිද ! (BAK715)01:40:31
8922019/01/13MDM3620 ශීල - ප්‍රථම මෙනෙහි වීමෙන් මුලට යාමට අනුගතවීමෙන් කායානුපස්සනාවේ සංසිඳීමට 3 (SHA75)01:14:52
8932019/01/12MDM3616 ශීල - ශීලයෝගාවචර අනුශාසනා (SHA74)01:18:22
8942019/01/11MDM3615 Skype - අනාගාමි ඵළය ප්‍රථම වරට ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවුනි, බුදු පියාණෙනි (BAK714)01:38:01
8952019/01/11MDM3613 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK713)01:00:10
8962019/01/11MDM3611 ශීල - ප්‍රථම මෙනෙහි වීමෙන් මුලට යාමට අනුගතවීමෙන් කායානුපස්සනාවේ සංසිඳීමට (SHA73)01:14:31
8972019/01/10MDM3610 ශීල - ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP22)01:39:45
8982019/01/10MDM3609 භාවනාව වෙනුවට සිංදුවක් මෙනෙහි කර අනාගාමි මාර්ගයේදීත් අන්දමන්ද කරවීම (BAK712)00:40:58
8992019/01/10MDM3608 පංච බල වැඩෙන විට යෝගීන් අන්දමන්ද කරවන භාවනා අත්දැකීම් දෙකක් (BAK711)01:00:46
9002019/01/10MDM3607 Skype - ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර මාර්ග තුල එක සමාන අත්දැකීම දෙමුහුනුවරකින් (BAK710)01:14:41
9012019/01/09MDM3606 Skype - සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල ශූන්‍යත චේතෝ විමෝක්ෂය තහවුරු විය බුදු පියාණෙනි ! (BAK709)01:00:41
9022019/01/08MDM3605 ඇයි මම පැවිදි වුනේ !, ඇයි මම යෝගියෙක් වුනේ !, මේ උපදෙස් ඔබටත් (SUA626)01:57:12
9032019/01/06MDM3603 සෝවාන් මගට - සෑම දැනගැනීමකදීම විදර්ශනාවට අනුගතවී මුලට යාමට හේතු ප්‍රත්‍යය සකස් කරමු (SPD18)01:33:17
9042019/01/06MDM3602 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK21)01:39:20
9052019/01/06MDM3601 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK20)01:36:21
9062019/01/06MDM3600 සෝ. ම. ප්‍රවි. - කයෙහි කයක් අත්දුටු සහතිකය වන ධාතු මනසිකාරය තුල අනිත්‍යය අත්දැකීමට (SPA18)01:02:46
9072019/01/05MDM3599 Skype - ඉහල මාර්ගඵළ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වන විට, අත්දැකීම් උඩු යටිකුරුවී අවබෝධයන් සනාථවීම (BAK708)01:49:17
9082019/01/05MDM3598 ශිල පුහුණු යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (SHD58)01:46:26
9092019/01/05MDM3597 ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK122)02:15:56
9102019/01/05MDM3596 කමටහන උඩුයටිකුරු වූ ධර්ම නිරෝධයෙන්, භාවනාවට අනුගතවීමට (SHA69)01:18:55
9112019/01/04MDM3594 ශිල පුහුණු - කම්මස්ස කථා සම්මා දිට්ඨියෙන්, අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව හරහා සෝවාන් අංග වෙතට (SHD57)02:01:26
9122019/01/04MDM3595 සවිතක්ක, සවිචාර, පඨිනිස්සග්ගානුපස්සනාව අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK707)00:49:35
9132019/01/04MDM3592 Skype - කෙලෙස් සංසිඳුවමින් ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK706)01:27:08
9142019/01/04MDM3590 ශීල පුහුණු - කමටහන විදර්ශනා නිමිත්ත ලෙස ගෙන, කායානුපස්සනාව සංසිඳවීමට 2 (SHA68)01:00:47
9152019/01/03MDM3589 ශිල පුහුණු - අප්‍රමාදීව විදර්ශනාවට අනුගතවී මුලට යාමෙන් කමටහන කෙටිවීම (SHD56)02:07:57
9162019/01/03MDM3588 ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK119)00:42:47
9172019/01/03MDM3587 Skype - ලෝකෝත්තර මාර්ගයට අනුගතවීමට වෙරදරන්නාවු යෝගී අත්දැකීම් (BAK705)01:54:10
9182019/01/03MDM3586 ශිල පුහුණු - තෘෂ්ණාවෙන්, තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණයවූ විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK118)01:29:06
9192019/01/03MDM3585 ශීල පුහුණු - කමටහන විදර්ශනා නිමිත්ත ලෙස ගෙන, කායානුපස්සනාව සංසිඳවීමට (SHA67)01:02:26
9202019/01/02MDM3584 කමටහන් සාකච්චාව (BAK704)00:40:07
9212019/01/01MDM3583 යෝගාවචරයාගේ පන්ච ඉන්ද්‍රිය පන්ච බල බවට වර්ධනය වන සාක්ශි (BAK702)01:59:41
9222018/12/30MDM3582 අධිශිල - විතක්ක, අවිතක්ක අත්දැකීමට උපදෙස් (ASD33)01:38:51
9232018/12/30MDM3578 අධිශිල-කමටහන අනු කමටහනෙන්ද, අනු කමටහන කමටහනෙන්ද දිය කර වචනයේ සංසිඳීමට 0201:17:06
9242018/12/29MDM3577 අධිශිල - විතක්ක, විචාර (ධර්මතාවය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයද ඇතුලුව ) (ASD32)02:01:57
9252018/12/29MDM3580 සකෘදාගාමි ඵලය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ අත්දැකීම් (BAK701)02:04:27
9262018/12/29MDM3574 අධිශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (ASA43)01:16:16
9272018/12/28MDM3573 අධිශිල - අප්‍රමාදීව කමටහනට අනුගතවීමට (ASD31)02:05:22
9282018/12/28MDM3574 Skype - මුලට යාම ප්‍රමාදවීම තුල, භාවනා අත්දැකීම් හරහා අවබෝධයන්ට නොයාම (BAK701)00:50:31
9292018/12/28MDM3571 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK73)01:28:42
9302018/12/28MDM3570 අධිශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (ASA42)01:19:02
9312018/12/27MDM3569 අධිශිල පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP11)02:10:51
9322018/12/27MDM3568 Skype - අරූපාවචර හරහා භාවනාව ආරම්බ වීම තුලින් රූපාවචර වලින් පහලට නොබසින බව (BAK700)00:54:46
9332018/12/27MDM3567 Skype - ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර ආර්‍ය මාර්ගය වෙන්කර හඳුනාගත් සහ නොගත් අත්දැකීම් (BAK699)01:59:46
9342018/12/26MDM3566 අනිත්‍ය අත්දැක, දුක පිරිසිඳ අත්දුටුමුත්, අවබෝධ නොවූයේ ඇයි (BAK698)01:38:41
9352018/12/25MDM3564 කමටහන පිලිබඳ අපැහැදිලි බව නිසා මුලට යාම ප්‍රමාධයට (BAK696)00:41:02
9362018/12/25MDM3563 ධර්මාවබෝධය සඳහා ධර්ම ශ්‍රවනය සහ භාවනාව සම සමව සිදුවියයුතු බවට සාක්ශි (BAK695)01:02:51
9372018/12/25MDM3562 ක.සා.පාඩම්-භාවනාවට සූදානම් වීම හරහා සමතයෙන් මිදී විදර්ශනාවට (ජේෂ්ඨ)(BAK694)02:24:27
9382018/12/24MDM3561 සතිය විදර්ශනාවට ලක්වූ විට, අත්දැකීම් ස්වභාවය උඩුයටිකුරු වන බවට ශාක්ෂි (BAK693)00:58:33
9392018/12/23MDM3560 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK692)02:48:12
9402018/12/23MDM3559 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට - පංච නීවරන ප්‍රහානය කර සෝතාපන්න මාර්ගයේ ඉදිරියට(SPK19)01:32:41
9412018/12/23MDM3558 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK19)01:31:47
9422018/12/23MDM3557 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK18)01:37:12
9432018/12/23MDM3556 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - පළමු දැනගැනීමෙන්ම මුලට යාමෙන් කමටහන දියකර සතිමත් වීමට (SPA17)01:03:27
9442018/12/22MDM3555 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK691)04:04:47
9452018/12/22MDM3554 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - විදර්ශනාව හා සතිය (NMD12)01:25:50
9462018/12/22MDM3553 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS24)01:35:27
9472018/12/22MDM3552 නි. ම. ප්‍ර. - කමටහන කෙටිවීම හරහා කායනුපස්සනවේ කෙටි බව අත්දැක් යෝගාවචරයින් (NMS023)01:32:52
9482018/12/22MDM3551 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - මේ මොහොතේ කයෙහි කයක් අත්දැකිමට (NMA12)01:02:32
9492018/12/21MDM3550 අනාගාමී මාර්ගය තුල, ආනෙඤ්ඤ සමාධියෙන් විදර්ශනා උපේක්ෂාව හරහා නිවනට (BAK690)00:51:13
9502018/12/21MDM3549 ළදරු විදර්ශනාව අත්දුටු යෝගාවචර කටහඩ (BAK689)00:27:32
9512018/12/20MDM3541 Skype - ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු සහ සියුම් ලෙස අත්දුටු යෝගීන් (BAK688)02:05:17
9522018/12/20MDM3537 Skype - කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු මට්ටම සංසිඳුවන ආකාරය අත්දුටු බලව විදර්ශනාව (BAK687)00:46:08
9532018/12/18MDM3530 ධර්මශ්‍රවනයෙන් පමනක් නිවන සොයනා සියලු පිංවතුන්ට උපදෙස් (SUA626)00:36:17
9542018/12/18MDM3532 Skype - ' සතිය තුල සතිය ' සකෘදාගාමි මාර්ගය වඩාත් තහවුරුවූ ලෝකෝත්තර අත්දැකීම් (BAK682)00:44:23
9552018/12/17MDM3529 Skype - නිවන අපේක්ෂිත පිංවතුංට ඓතිහාසික මොහොතක් (BAK679)02:22:35
9562018/12/17MDM3516 සකෘදාගාමි මාර්ගයේ අලුත්ම විදර්ශනා අත්දැකීම් - ඇස් පියා ගත්තා, ඇස් ඇරුනා (BAK677)01:06:42
9572018/12/16MDM3528 ශිල - කායානුපස්සනාව හරහා අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවෙන් ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාවට (SHK58)02:01:56
9582018/12/16MDM3526 ශීල -කායානුපස්සනාවේ ඵළය වන වේදනානුපස්සනාවට අනුගතවීමට උපදෙස් 2 (SHA69)01:19:06
9592018/12/15MDM3525 ශිල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (SHD56)02:06:51
9602018/12/15MDM3523 Skype - සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වෙමින් පවතින මොහොතේ අත්දැකීම් (BAK677)01:45:07
9612018/12/15MDM3521 ශීල - කායානුපස්සනාවේ ඵළය වන වේදනානුපස්සනාවට අනුගතවීමට උපදෙස් (SHA68)01:15:22
9622018/12/14MDM3520 ශිල - විදර්ශනාවෙන් ධ්‍යාන අංග වැඩීම තුලින්, පංච නීවරන සංසිඳීම (SHD56)02:12:48
9632018/12/14MDM3517 ශීල - වේදනානුපස්සනාවට අනුගතවීමට වෙර දැරීම සඳහා උපදෙස් (SHA67)01:12:41
9642018/12/13MDM3516 ශීල - ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP20)01:49:27
9652018/12/13MDM3515 Skype - නිවන අපේක්ෂිත සියලු පිංවතුන්ට මෙම යෝගියාගෙන් පාඩමක් (BAK676)01:26:31
9662018/12/12MDM3514 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK675)03:04:56
9672018/12/11MDM3510 කම. සාක. පාඩම් - අනු අරමුණු වලින් මිදී භාවනාවේ මූලික අරමුණ වන 'නිවන' ට ඒකාග්‍ර වීමට (BAK671)01:25:20
9682018/12/11MDM3513 කම. සාක. පාඩම් - අත්දැකීම අවබෝධයක් බවට පත්කර ගැනීමට (BAK674)03:25:12
9692018/12/10MDM3509 නිරන්තර සාකච්චාවක් සිදු නොවීමෙන් විදර්ශනාව මගහැරී සමතයට (BAK670)00:32:17
9702018/12/10MDM3512 Skype - සකෘදාගාමි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවු මොහොත සනාථකල 'ධර්මශ්‍රවණය' (BAK673)00:50:20
9712018/12/10MDM3511 Skype - අනාගාමි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවූ, මොහොත තහවුරු කල 'සතියෙන් සමාධියට සමවැදීම' (BAK672)01:59:51
9722018/12/09MDM3508 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට -කමටහනටම අනුගත වීම තුලින් තමාට තමා කල්‍යාණ මිත්‍රයා වීම(SPD16)01:30:26
9732018/12/09MDM3507 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK17)01:30:42
9742018/12/09MDM3506 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK16)01:32:55
9752018/12/09MDM3505 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහන සංසිඳුවමින් ධ්‍යාන හරහා විමුක්තියට(SPA16)01:03:02
9762018/12/08MDM3504 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK669)03:36:26
9772018/12/08MDM3503 Skype - ගොරෝසු මට්ටමේ කාම රාග පඨිඝ රාග සංසිඳුවමින් ආර්‍යමාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK668)02:02:17
9782018/12/08MDM3502 ශිල - සතර සම්‍යක්ප්‍රධාන වීර්යය (SHD55)02:00:46
9792018/12/08MDM3501 ශිල - කල්පනාවෙන් බැහැරවීම තුලින් කායානුපස්සනාවට අනුගත වූ යෝගාවචර අත්දැකීම්(SHK117)02:00:32
9802018/12/08MDM3500 ශීල - භාවනාව තුල සහ පසු කල්පනාවෙන් බැහැරව කායානුපස්සනාවට බැසගැනීමට උපදෙස් (SHA66)01:18:00
9812018/12/07MDM3497 ශිල - වචනයේ නිරෝධය හරහා විතක්ක විචාර අත්දැකීමට (SHD54)02:01:07
9822018/12/07MDM3496 ශිල - ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK116)01:05:42
9832018/12/07MDM3495 Skype අරහත් මාර්ගය තුල සියුම් මට්ටමේ කාමරාග, පඨිගරාග අත්දකිමින් අනාගාමි මාර්ගයට (BAK667)01:20:16
9842018/12/07MDM3494 ශීල - ප්‍රථම මෙනෙහි වීමටම අනුගතවී, යෝගීන් ලත් අත්දැකීම් (SHK115)01:27:43
9852018/12/07MDM3493 ශිල පුහුණු - ප්‍රථම දැනගැනීමෙන්ම කමටහනට අනුගතවීමට උපදෙස් 2 (SHA65)01:05:06
9862018/12/06MDM3492 ශිල පුහුණු - ශීල මට්ටමේදී යෝගාවචරයකු තුල තිබිය යුතු සතිය (SHD53)01:58:47
9872018/12/06MDM3491 Skype - අනිත්‍ය අත්දකිමින් සතර සතිපට්ඨාණය තුල සෝවාන් මාර්ගයේ අත්දැකීම් (SHK114)02:29:30
9882018/12/06MDM3490 ශිල පුහුණු - ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK113)01:27:27
9892018/12/06MDM3489 ශීල - ශීල පුහුණු යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA63)01:06:32
9902018/12/05MDM3488 ශීල - දෛනික ජීවිතය තුල ධර්මයට අනුගතවී සතිමත්ව සිටිනා යෝගී අත්දැකීම් (SHP19)01:42:41
9912018/12/05MDM3486 සෝවාන් මාර්ගය තුලම දෛනික ජීවිතය ගත කෙරෙන බවට සහතිකවූ අත්දැකීම් (BAK664)01:12:10
9922018/12/04MDM3485 විදර්ශනාව, සතිය (කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම්) (BAK663)02:17:11
9932018/12/04MDM3484 විදර්ශනාව හරහා ධර්ම මනසිකාරයෙන් මිදෙන තෙක් අනිත්‍ය අත්දැක ලෝකෝත්තර මාර්ගයට නොවැටේ (BAK662)01:32:10
9942018/12/03MDM3482 විදර්ශනාවෙන් ආරම්බවු, සතිය තුල ධ්‍යාන හරහා අනිත්‍ය අත්දුටු මොහොත (BAK660)00:27:12
9952018/12/03MDM3481 සක්මන්, පර්යංක භාවනාවෙන් තොරව විදර්ශනා සමාධිය තුලින් සතිමත්වූ අත්දැකීම් (BAK659)01:16:41
9962018/12/02MDM3479 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - විදර්ශනා සමාධිය (SPD15)01:09:31
9972018/12/02MDM3478 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මගේ සීලයට අනුගත වීම හරහා සතිය අත් විඳි යෝගී කටහඬ (SPK15)02:34:27
9982018/12/02MDM3477 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සතර ඉර්දිපාධ හරහා සමාධිය අත්දැකීමට (SPA15)01:05:31
9992018/12/01MDM3476 භාවනාවේ අරමුණ පිලිබඳ අනවබෝධයෙන් අත්මිදීමට (කම. සාක. පාඩම් (BAK657)03:02:36
10002018/11/30MDM3474 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK656)03:11:41
More pages:1 2 3 4 5 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 4243)

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.