මාතලේ ධම්මකුසල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/08Subarathi සුභාරතී මාතලේ ධම්මකුසල හිමි ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රංජන් සහ සාගර කාරියවසම් මහත්මාවරු 2020050800:51:46
22018/06/03Ven Mathale Dhammakusala Anunayaka Thero | 2018-05-31 | ධර්ම දේශනා පින්කම් මාලාව00:53:47
32013/12/3117. Ujupatipanna Gunaya - 5.45pm17 May13 - Ven Mathale Dhammakusala Thero00:45:16
42013/06/1270. Ven Mathale Dhammakusala Thero 09a Jun1000:49:27

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.