පැරකුම්පුර විසාරද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12017/09/16වස් ධර්ම දේශනා 10 - Ven Parakumpura Visharadha Thero (2017-09- 16)00:52:21
22016/09/03වස් ධර්ම දේශනා 05 පූජ්‍ය පැරකුම්පුර විසාරද ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:57
32016/08/20වස් ධර්ම දේශනා 05 - පූජ්‍ය පැරකුම්පුර විසාරද ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.