ගාල්ලේ ඤාණෝභාස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/30අනුමෝදනා ධර්ම දේශනාව00:50:40
22018/09/13ආනාපානසති භාවනාවේ ප්‍රායෝගික ගැටළු - පූජ්‍ය ගාල්ලේ ඤාණෝභාස ස්වාමීන් වහන්සේ01:41:11
32017/08/13විභංග සූත්‍රය - හේතු ඵල විවරණ00:51:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.