තලල්ලේ සිරි ධම්මානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/10Budu bana බුදු බණ 2 ක් අපවත්වී වදාල තලල්ලේ සිරි ධම්මානන්ද මහා නාහිමි මඩිහේ සුගතසිරි නාහිමි 2020051001:59:29
22019/04/15සිත නිවන බුදු බණ - 85 Ven. Ven.Thalalle Siri Dhammananda Maha Nayaka Thero 2019.04.15 - 05.0000:43:04
32018/09/14සිත නිවන බුදු බණ - 50 Ven.Thalalle Siri Dhammananda Maha Nayaka Thero, 2018.09.14 - 05.0000:42:03
42018/08/15නැකත් කෙළිය - අති පූජ්‍ය තලල්ලේ සිරි ධම්මානන්ද මහ නා හිමි00:55:57
52018/05/03සිත නිවන බුදු බණ - 27 Ven.Thalalle Siri Dhammananda Maha Nayaka Thero - 2018.05.03 - 05.0000:46:05
62018/03/27සිත නිවන බුදු බණ -12 Thalalle Siri Dhammananda Mahanayaka Thero - 2018.03.27- 05.0000:47:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.