Bhikkhu Waharaka Abhayarathanalankara

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12019/10/23තින්නං සංඝති පස්සෝ යන්න විපාක වන්නේ කෙස්ද?00:09:01
22019/10/22ආරක්ෂාව සහ ජයග්‍රහණ සඳහා ප්‍රභල ගථා රත්නයක්00:01:01
32019/10/22රූප වේදනා යනාදිය අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා චක්‍රයට සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?00:48:01
42019/10/21එළඹ සිටි සිහිය00:02:41
52019/10/21මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව විග්‍රහ කරන්න00:30:01
62019/10/20මහ පිරිත - තුන් සූත්‍රය00:30:46
72019/10/20පුණ්‍යානුමෝදනාව, ඥාති මිත්ත ඥාති ප්‍රේත සහ සතර වරිගය00:06:57
82019/10/20පංචස්කන්ධය පටිච්චසමුප්පන්නව විග්‍රහ කරන්න.00:25:01
92019/10/19භීතිකා (phobias) වලට ප්‍රතිකර්මයක්00:06:24
102019/10/19මෙත්තේන චිත්තේන විහාරාමි යනුවෙන් සමාදන් වන්නේ ඇයි?01:12:01
112019/10/18විඤ්ඤාණයට ආහාර නොදීම මගින් විඤ්ඤාණය නිරෝධ වන්නේ කෙසේද?00:04:58
122019/10/18පශ්චිම අත්බැව් සෝවාන් පුද්ගලයා යනු කවුද?00:20:01
132019/10/17රූපයේ සුඛයත් සොමනස්සයත් අතර වෙනස00:16:16
142019/10/17පංචස්කන්ධය උපමාවෙන් සරලව විග්‍රහ කිරීම01:32:01
152019/10/16ඉන්ද්‍රිය භාවනා විග්‍රහයක්00:31:49
162019/10/16පටිභාන කාව්‍යමය බෝධි පුජාව 03 / සංයුක්ත තැටි 93-0702:22:01
172019/10/15රතන සූත්‍රයේ ගාථා කීපයක විග්‍රයහයන්00:08:17
182019/10/15දුර්ලභ වූ පටිභාන කාව්‍යමය පූජාව 02 / සංයුක්ත තැටි 93-0502:17:01
192019/10/15සංඥාව හැඳිනීම ලෙසත් විඥ්ඥානය දැනගැනීම ලෙසත් කියන්නේ ඇයි?00:10:01
202019/10/14ඝණ්ටාරයක් ජීවම් කිරීම සුදුසුද?00:01:19
212019/10/14අටවිසි බුද්ධ බෝධි සෙත් ශාන්තිය / සංයුක්ත තැටි 93-0301:25:01
222019/10/14දස සංඥා විග්‍රහය ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ඇසුරෙන් / සංයුක්ත තැටි 93-0400:08:01
232019/10/13පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් - නැන්දා ලේලි අවුල00:16:48
242019/10/13රතන සූත්‍ර සජ්ජායනය සහ ඥාති දානයේ වටිනාකම00:20:05
252019/10/13දුර්ලභ වූ පටිභාන කාව්‍යමය පූජාව 01 / සංයුක්ත තැටි 93-0102:26:01
262019/10/13සියල්ල අනිච්චයි අනිච්චයි කියනවා කුමක් නිසා අනිච්ච වේද?00:39:01
272019/10/12දම්සක්පැවතුම් සුත්‍රය සහ බුද්ධ සාසනයේ අනුපූර්ව පටිපදාව00:28:17
282019/10/11කර්ම විපාක වලින් මානසිකත්වය වෙනස් කල හැකිද?00:43:52
292019/10/10ආර්ය උපවාද කමා කිරීම00:09:49
302019/10/09අනුලෝම පටිලෝම පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහයක්00:38:44
312019/10/08චුති, පටිසන්දි, ගන්දබ්බ සහ අසංඥ තලය00:32:09
322019/10/07අනුපූර්ව මග වැඩීම00:27:23
332019/10/07Waharaka Arbayarathnalankara Thero දුක හටගන්නා අයුරු00:31:13
342019/10/07පඥා සීල සමාධී00:26:32
352019/10/06කම්මං විභජති00:06:13
362019/10/05මනුස්ස ආයුෂ, යෝගීන් සහ භෞතික නියම00:16:11
372019/10/04සමතය, ධ්‍යාන, සමාධි සහ කසින00:16:16
382019/10/03අනත්ථ ලක්ඛණ සුත්‍රය දේශනා කළේ ඇයි?00:03:36
392019/10/02අනිච්ච අර්ථය (හඩ පටයේ විටින්විට ඝෝෂාකාරී ශබ්ද පැන නැගේ, කරුණාවෙන් මේ බව සලකා ශ්‍රවණය කරන්න)01:07:39
402019/10/01පද පරම නොවි දැකිය යුත්ත හා ප්‍රහාණය කළ යුත්ත00:10:56
412019/09/30සෝතාපන්නවූ අයකු නිරායාසයෙන්ම ඊළඟ මාර්ග ඵල ලබයිද?00:03:41
422019/09/29ධ්‍යාන ඵල සමාපත්තිය00:14:01
432019/09/28ආලෝකෝ උදපාදි00:07:46
442019/09/28නිවසක බුදු පහන තබන ස්ථානය පිළිබඳව00:05:39
452019/09/27මග වැඩීම, ධ්‍යාන, චුති පටිසන්දි00:35:53
462019/09/27සතර සතිපට්ඨානය ප්‍රගුණ කිරීමට නිදහස් පරිසරයක් අවශ්‍ය ද?00:18:06
472019/09/26දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද ලබා ගත හැකි දේවානුස්සතිය00:22:44
482019/09/25චිත්ත වීති සහ භවාංග සිත00:34:49
492019/09/25පින් අනුමෝදනා කිරීමේ දී ඥාතීත්වය සඳහන් කළයුතු ආකාරය00:08:48
502019/09/24අරිහතුන්වහන්සේ, අටලෝ දහම සහ පංච සීලය00:04:29
512019/09/24එකලාව සිටීම යනු කුමක්ද?00:10:38
522019/09/23මොහොතින් මොහොත වෙනස් වීම00:50:22
532019/09/23කේන්දරය පිලිබදව විග්‍රහයක්00:19:30
542019/09/22නිවන් මගට කමටහන්01:23:17
552019/09/22බුදු දහම රැකගන්නේ කෙසේද?00:28:58
562019/09/21එතං සන්තං එතං පනීතං ගාථාව කර්මස්ථානයක් වශයෙන් යොදා ගැනීම01:29:41
572019/09/20සිහි නැතිව මරණයට පත්වීම00:17:38
582019/09/19සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම01:09:34
592019/09/18රුප, අරූප ධ්‍යාන අංග සහ දැනෙන ආකාරය පිළිබඳ නුවණින් විමසමු.01:15:53
602019/09/18අව්‍යාකෘත විපාක පටිච්චසමුප්පාදය00:21:24
612019/09/17සිත පිහිටියේ කොහේද?00:09:11
622019/09/16සමාධි ධ්‍යාන මාර්ගඵල පිළිබඳව දීර්ග විග්‍රහයක්01:17:07
632019/09/15රහතන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය00:14:33
642019/09/14සංකාර විඤ්ඤාණ00:31:47
652019/09/14සෝවාන් අයෙකු අපාගත නොවීමට හේතු00:20:07
662019/09/14අති උත්තම පුද පෙළහර00:12:53
672019/09/13මනෝ, වචී, කාය කර්ම00:10:47
682019/09/13සිය දිවි නසාගන්න අයට දෙන පිං ලබාගත හැකිද?00:15:36
692019/09/12නිරෝධයට සමවැදීම00:01:37
702019/09/12පිරිමි ආත්මයක් ලබා ගැනීමට කුමක් කළ යුතුද?00:10:50
712019/09/11දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය00:55:29
722019/09/11උදයංගම අත්තංගම ආස්වාද ආදීනව නිස්සරන නිදසුන් සහිතව00:41:05
732019/09/10සබ්බ සංකාර, කර්ම, නාමගෝත්‍ර00:10:08
742019/09/10වෙනත් අගමිකයෙකුට පුජවන්ට සහභාගිවී ප්‍රර්ථනා ඉටුකරගත හැකිද?00:08:54
752019/09/09කුසලමූල විඤ්ඤාණ, ප්‍රඥාව, නාම රූප00:29:11
762019/09/09පැවිදි උතුමන්ට ගරුකරන්නේ කෙසේද?00:17:12
772019/09/08දුක හා දුක්ඛ සත්‍ය00:10:57
782019/09/08ඇස අනිච්ච දුක්ක අනත්ථ සේ බැලීම00:21:44
792019/09/08සැම දෙන වෙතට තෙරුවණ් සමවත වේවා !!!00:22:34
802019/09/07පටිසන්ධිය, අනුශය ඇතුළු අභිධර්ම විග්‍රහයක්01:05:51
812019/09/07පටිච්ච සමුප්පාදය සහ ප්‍රත්‍යුප්පාදය00:07:11
822019/09/06අවිද්‍යා පච්චයා සංකාරා01:25:53
832019/09/06උදයංගම අත්තංගම නිස්සරණ බලන්නේ කුමන කරුණු වලද00:06:26
842019/09/05සංකාර සහ ධම්ම අරුත00:49:52
852019/09/05සිතේ වික්ෂිප්තභාවය නැති කිරීමට කලයුතු දෙය00:04:21
862019/09/04සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 9- කායානුපස්සනාවට අයිති අනාපානසතිය විග්‍රහය (4-5)00:22:24
872019/09/04සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 8- කායානුපස්සනාවට අයිති අනාපානසතිය විග්‍රහය (3-5)00:20:34
882019/09/04චේතනා, කර්ම සහ අහිසංකාර00:12:34
892019/09/04කර්ම සහ ඒවායේ විපාක00:40:17
902019/09/03ඉන්ද්‍රීය නානත්වය සහ බොජ්ජංග වැඩෙන අයුරු00:03:42
912019/09/03දිට්ට ධම්ම වේදනීය කර්ම සහ ජවන් සිත් අතර සබඳතාවය00:15:28
922019/09/02හැකිලුණු සිත සහ බොජ්ජංග හත00:11:54
932019/09/02ධර්මය වැඩිය යුතු ආකාරය00:06:08
942019/09/01ධම්ම විජය සහ උපේක්ශා සම්බොජ්ජංග00:11:32
952019/09/01භාවනාවේදී සිත හැකිළුනුවිට කුමක් කළ යුතුද?00:05:25
962019/08/31සප්ත බොජ්ජංග වඩන අයුරු00:11:10
972019/08/31ආත්මවාදය සහ අනාත්මවාදය00:32:08
982019/08/30පංචකාම ආස්වාද00:47:46
992019/08/30සබ්බ පාපස්ස අකරණං00:03:41
1002019/08/30අත්හැරිම නොඇල්ම මිදිම නිවනයි00:04:54
1012019/08/30සෝවාන් ඵළයට පත්වෙන අවස්ථාවේදී පහළවෙන ඥාණයක් පිලිබඳව00:25:30
1022019/08/2908 ඉතිපි සෝ විග්‍රහය 200:02:42
1032019/08/29බුදුගුණ භාවනාවෙන් ආබාධ පැමිණෙයිද?00:02:01
1042019/08/29සියලු සත්වයන්ට පිං අනුමෝදන් කිරීමෙන් අවැඩක් සිදුවේද?00:10:23
1052019/08/28ඇතිවන, නැතිවන හැටි විග්‍රහය00:15:58
1062019/08/28මරණාසන්න මොහොතේ ඇසිය යුතු පිරිත00:06:40
1072019/08/28ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාණ යනු කුමක්ද?00:27:01
1082019/08/27ධ්‍යාන ලබා ගැනිමට බාධා00:02:31
1092019/08/27පිං කිරීමේදී ප්‍රාර්ථනා කිරීම අවශ්‍යම ද?00:11:58
1102019/08/26කර්මස්ථානයක් වැඩීමේදී රාග සිත් ගොඩ නැගේ නම්00:14:50
1112019/08/26කින්කරිස්සන්ති තාරකා යන්නෙහි නිවැරදි තේරුම00:09:20
1122019/08/25භාවනාවේදී මුහුනපාන සිදුවිම්00:06:45
1132019/08/25කඨින චීවරය පූජා කලවිට සතර අපායෙන් ගැලවේ ද?00:11:14
1142019/08/24භාවනාවේදී කය නොදැනී යාම00:07:21
1152019/08/24ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අදෘශ්‍යමානද?00:04:01
1162019/08/23අර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන්නන්ට බාධක ඇතිවීම00:31:32
1172019/08/23අප්‍රිය අරමුණුවල පටිච්ච සමුප්පාදයේ ජරා,මරණ,දුක් ඇති වන්නේ කෙසේද?00:47:41
1182019/08/22භාවනාවේදී බාධක ජය ගැනිම00:24:44
1192019/08/22අපට ලැබෙන අරමුණු සියල්ල විපාකයක් වශයෙන් ලැබේද?00:58:45
1202019/08/21භාවනාව පිළිබද වැඩිදුර විග්‍රහයක්00:13:06
1212019/08/21නවගුණ වැලින් දිවැස් ලබන ක්‍රමය - වහරක ලොකු හාමුදුරුවෝ00:13:19
1222019/08/21අමනුස්ස සම්බන්ධකම් වලට මූලික හේතු00:18:46
1232019/08/20භාවනාවේදී ස්නායු පද්ධතිය හැඩ ගැසිම00:06:56
1242019/08/20උභතෝභාග ආර්යවතුන් වහන්සේ යනු00:02:30
1252019/08/19භාවනා ප්‍රශ්න00:11:56
1262019/08/19දෙමාපියන්ට සැලකිය යුතු අයුරු00:14:54
1272019/08/18එදිනෙදා සිදුවන සෑම සිදුවිමකම අනිච්ච මෙනෙහි කල යුතුද?00:03:49
1282019/08/18සෙනසුරු අපලයට කුමක් කළ යුතුද?00:09:14
1292019/08/17පහන් පුජාවෙන් නිවන් දකිමු00:08:18
1302019/08/17දුක්දොම්නස් දුරුකීමට විදර්ශනාව00:07:56
1312019/08/17එදා සහ අද පිරිත් වෙනස් ද00:02:20
1322019/08/17භදුන් කූරෙන් නිවන් දකිමු00:08:05
1332019/08/17මහත් ඵල මහානිසංශ දානයක් පිළිගැන්වීම -mahathpala mahanisansa vana danayak piligenvima00:09:32
1342019/08/17සත් වසරක්, සත්මසක්, සත් දිනක් මව්කුස තුළ සිටියේ කවුරුන්ද?00:02:58
1352019/08/16මල් පුජාව00:47:40
1362019/08/16ඉන්ද්‍රීය නානත්වය සහ ආර්ය ධ්‍යාන ලබා කලුරිය කිරිම00:05:31
1372019/08/16පස්ස, සම්පස්ස, සම්පස්සජා වේදනා විග්‍රහය.00:04:37
1382019/08/15ඉයර්ෆෝන් (earphone) භාවිතයෙන් කර්මස්ථාන වැඩීම00:05:22
1392019/08/15පහන් සංවේගය යනු කුමක්ද?00:06:08
1402019/08/14සමාපත්ති සමාධි00:02:56
1412019/08/14නිවසට නාගයන් පැමිණෙන්නේ ඇයි00:06:42
1422019/08/13තෙරුවන් සමවත, ආනන්තරික සමාධිය, ආර්ය ධ්‍යාන00:04:27
1432019/08/13කැඩුණු බුදුපිළිම වලට කුමක් කළ යුතුද?00:03:09
1442019/08/12සමාධිය වඩා ගැනිමට00:05:16
1452019/08/12ජනවසභ සූත්‍රයේ එන උප්පත්ති ප්‍රමාණය මුද්‍රණ දෝෂයක්ද?00:12:30
1462019/08/11සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 7 - කායානුපස්සනාවට අයිති අනාපානසතිය විග්‍රහය00:18:58
1472019/08/11අසහනය දුරුකරන සමාධිය00:17:28
1482019/08/11බුදුවරුන් අනුව ආයු කාලය වෙනස් වේද?00:09:59
1492019/08/10සෝතාපන්න වූවෙකු ප්‍රථමධ්‍යානයට පැමිණි බව දැනගන්නේ කෙසේද?00:54:34
1502019/08/10දුකේ විපාක වලින් මිදීමට කුමක් කළ යුතුද?00:05:33
1512019/08/09සැමවිටම ධ්‍යානය නො එන්නේ ඇයි?00:02:00
1522019/08/09බහිරව පූජාව තැබිය යුතුමද?00:16:52
1532019/08/08ධ්‍යානය මාර්ග ඵලයේ කොටසක්ද?00:09:02
1542019/08/08බද්දේකරත්න යනු කුමක්ද?00:04:32
1552019/08/07ධ්‍යානය පිරිහීම00:01:42
1562019/08/07අනිච්ච,දුක්ඛ,අනත්ත වැටහුණු පසු සෝතාපන්න අංග හතර පූර්ණ වී සෝතාපන්න විය හැකිද?00:23:32
1572019/08/06අරිහත්වයතෙක් මග වැඩිම00:03:57
1582019/08/06අචල ශ්‍රද්ධාව ඇති සියල්ලෝම සෝවාන් අයද?00:15:52
1592019/08/0506 දුසිල්වත් පැවිද්දේ ආදීනව00:09:09
1602019/08/05සමථ හා විදර්ශනා වැඩීම00:07:50
1612019/08/05ජාතියක් ඇතිවන්නේ කෙසේද?01:22:05
1622019/08/04ලෝභ, ද්වේශ, මෝහ නිරෝධ මග00:05:22
1632019/08/04සුන්දර බලාපොරොත්තු වල යථාර්තය00:03:29
1642019/08/03දුක පන්චස්කන්ධය ද පන්ච උපාදානස්කන්ධය ද වහරක අභයරතනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ00:17:30
1652019/08/03යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං | මොහොතින් ඔක්කොම ඉවරයිද?00:11:48
1662019/08/03අසාරත්වය විදහා දක්වන කමටහන්00:06:25
1672019/08/03වේදනාව සහ සිතුවිල්ල යනු එකක්මද?00:07:00
1682019/08/02දුක්ඛප්පත්තාච නිද්දුක්ඛා ගාථාව00:13:05
1692019/08/02දහම් පිළිනොගන්නා අය00:03:31
1702019/08/02ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරුන්ට තිබිය යුතු පාලනය00:05:24
1712019/08/01ඒතං සන්තං ඒතං පණීතං ගාථාවෙහි තේරුම00:05:31
1722019/08/01ආනා පානා සති භාවනාව නිවැරදිව වඩන්නේ කෙසේද?00:30:24
1732019/07/31දුසිල් භික්ෂූන් අපවත්වූ දේශනය00:10:26
1742019/07/31ඉන්ද්‍රීය භාවනා පිළිබදව00:17:39
1752019/07/31අනිච්ච සහ අනිත්‍ය00:13:15
1762019/07/30මරණානුස්සතිය00:08:37
1772019/07/29මරණානුස්සතිය වැඩිම00:07:56
1782019/07/29සම්මා ආජීවය නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම00:05:07
1792019/07/28පිළිකුල් භාවනාව සහ කර්මස්ථාන පිළිබදව00:05:52
1802019/07/28Arya Dahan wadamu - නිවැරැදිව ආර්ය ධ්‍යාන වලට සම වැදීම00:16:57
1812019/07/28සවිතක්ඛ සවිචාර යනු ආර්ය මෛත්‍රීයද?00:04:34
1822019/07/27ආනාපාන සතිය වඩන අයුරු00:29:25
1832019/07/27මුදල් ණයට ගෙන දන් දීම සුදුසුද?00:12:08
1842019/07/26බිත්තර තැම්බීමෙන් පව් සිදුවන්නේ කෙසේද?00:23:19
1852019/07/26ආනපානයේ දැක්වෙන පහකළ යුත්ත00:04:23
1862019/07/26නිවන් මග ඇත්තේ කොතනද?00:24:45
1872019/07/25කබලිංකාර ආහාර යනු මුඛයෙන් ගන්නා ආහාරද?00:10:20
1882019/07/25යක්ෂ ආරූඩයට හේතු මොනවාද?00:08:28
1892019/07/25ඔබත් මාන්නක්කාරයෙක්ද00:02:01
1902019/07/24දහම් ආවර්ජණා කිරීම සහ සතර සතිපට්ඨානය වඩන අයුරු00:24:37
1912019/07/24රහතන් වහන්සේට ආශ්වාදය දැනෙනවාද?00:03:29
1922019/07/23පටිනිස්සග්ගානුපස්සී යන්නෙහි අදහස, පින සහ පින් අනුමෝදම් වීම00:03:48
1932019/07/23කඨින සිවුර ගම වටේ රැගෙන යන්නේ ඇයි ? | කාලීන දේශනා00:08:28
1942019/07/23බෞද්ධයකු වීමට කුමක් කල යුතුද?00:27:53
1952019/07/22ප්‍රඥාව මුල්කරගෙන විඤ්ඤාණයට ආහාර නොදීමෙන් සතර සතිපට්ඨානය වැඩෙන අයුරු00:12:50
1962019/07/22ධාතූන් වහන්සේලා හැමතැනම වැඩ ඉන්නවාද? | සංරක්‍ෂිත දේශනා00:08:58
1972019/07/22පින තවකෙකුට බලෙන් ලබා ගත හැකිද?00:16:24
1982019/07/21සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 5 - රාග දේවේශ මෝහ විග්‍රහය00:18:44
1992019/07/21අති දුර්ලභ වූ පනලිය පටිභාන කාව්‍යමය පූජාව02:29:06
2002019/07/21බුදුන්ගේ ආනාපාන සතිය00:04:51
2012019/07/21ආස්වාදය ඇත්තේ කොහේද?00:18:07
2022019/07/20සතර සතිපට්ඨනය ප්‍රගුණ කිරිමට නිදහස් පරිසරයක් අවශ්‍යමද?00:17:32
2032019/07/20කලණ දම් ගෙනෙන වහරක TV සදහම් හඩ00:29:05
2042019/07/20ඇත්හැරීම කලකිරීමට හේතු වේද?00:04:01
2052019/07/19සතර සතිපට්ඨානය ගිහියන්ට00:47:41
2062019/07/19සිතෙහි ඇති වන කෙලෙස් ධර්මයෝ නුවණින් විමසමු.00:13:34
2072019/07/19බුදු දහමේ අවසාන පණිවිඩය අත්හැරීමද?00:42:45
2082019/07/18සතිපට්ඨානය ඉතිරි කොටස00:08:51
2092019/07/18පිරිත් සිංහලෙන් සජ්ජායනා කිරීමෙන් පිරිතක ඇති නියම ගුණය ලැබේද ?00:24:51
2102019/07/17සිහින දැකීම සහ සතිපට්ඨානය ගැන00:08:11
2112019/07/16ආර්ය විනයේ මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා භවනා01:09:41
2122019/07/16ආර්යත්වයට පත්වන්නේ කෙසේද?01:09:31
2132019/07/16කෙනෙක් මහන වූ විට සතර වරිගයක් නිවන් දකිනවාද?00:09:28
2142019/07/15ආර්ය මෛත්‍රිය00:15:55
2152019/07/15බෞද්ධයන් නැකත් බැලීම සුදුසුද?00:19:26
2162019/07/14භාවනාවට පූර්ව කෘත්‍ය00:31:55
2172019/07/14අවිද්‍යාවේ මහත00:10:53
2182019/07/13කර්මස්ථානයක් ලබා ගැනිමට00:10:19
2192019/07/13පෙළෙන දේ පෙලෙන හැටි තේරැම් ගන්න , ඡන්දරාගයෙන් නිදහස් වුනා වු සිත තමන් අත්දකින ආකාරය ...00:26:18
2202019/07/13අනාගමික අයට කමය තිබිය හැකිද?00:08:26
2212019/07/12ආර්ය මර්ගය වැඩීමේදී උපකල්පනය කිරිම කෙතරම් නිවැරදි ද?00:05:50
2222019/07/12තපෝ ගුණය විග්‍රහය00:01:35
2232019/07/12පිරිමියෙකු ලෙස මියගියවිට පිරිමියෙකු ලෙසම උපදීද?00:09:27
2242019/07/12ඇත නැත සංකල්පය00:14:52
2252019/07/11රහතන්වහන්සේට ප්‍රිය මදුර ස්වභාවය දැනෙනවාද?00:02:47
2262019/07/11සිහින යනු මොනවාද?00:06:02
2272019/07/10අනුපූර්ව ශික්ෂාව වඩන අයුරු ලිහිල් බසින්00:03:05
2282019/07/10නිවන් මග ඇත්තේ කොතැනද?00:33:48
2292019/07/09නිවන් මග මල්ඵල අවශ්‍යනම් සාත්තුව කළයුතු අයුරු00:07:49
2302019/07/09සවිතක්ඛ යනු ආර්ය00:04:18
2312019/07/08මෝහය දුරු කරන මග00:07:36
2322019/07/08භාවනා කර්මස්ථාන පිළිබඳ දැනගත යුතු කරුණු.00:06:16
2332019/07/08ආවාස කුටි පූජාවේ ඇති වැදගත්කම00:37:18
2342019/07/07අන්තරා පරිනිබ්බායී සහ පශ්චිම භවික00:12:03
2352019/07/07බෞද්ධ වූ දරුවෙකු දැනගතයුතු දේවල්00:22:57
2362019/07/06අරිහත්වය තෙක් මග වැඩීම00:34:52
2372019/07/06මරණයක් සිදුවන්නේ කෙසේද?00:25:09
2382019/07/05අරිහත්වය තෙක් වඩන මග00:22:41
2392019/07/05උදයව්‍ය විග්‍රහය හා ආහාර නිරෝධය01:16:25
2402019/07/05බුදු පහන දැල්විය යුතු දීශාව කුමක්ද?00:10:38
2412019/07/04ගිහි වතේ සිට නිවන් මග00:12:12
2422019/07/04මිනිසුන් අතර රෝග වෙදිවීමට හේතුව00:28:31
2432019/07/03වචන මතක නොසිටීම00:02:44
2442019/07/0205 ඉතිපි සෝ විග්‍රහය - ගතිගුණ හා ගතිහඬ00:29:31
2452019/06/29කළණ මිතු සෙවන Episode 0100:54:24
2462019/06/29නිතරම කේන්ති යන්නේ ඇයි.00:02:45
2472019/06/28කාම මිත්‍යාචාර අදහස් හා ආහාර නිරෝධය00:14:10
2482019/06/28හීනෙන් භය වෙන්නේ ඇයි00:04:07
2492019/06/27අපාය තියෙන්නෙත් මනුස්ස ලෝකෙමද?01:03:46
2502019/06/26සුරතල් සතුන් ඇතිකිරීම පාපයක්ද?00:09:27
2512019/06/2504. බෝ සමිඳුන්ගෙන් ආශීර්වාද ශක්තිය ලබාගන්නේ කෙසේද00:01:58
2522019/06/25මෙම භවයේදීම නිවන් දැකිය හැකිද?00:10:16
2532019/06/2403 පෙළෙන කය අනිච්චයි00:02:14
2542019/06/24කාන්තාවන්ට ඇතිවන අමනුෂ්‍ය බාධා වලට පිලියම්00:06:47
2552019/06/24වසංගත වලට හේතුව කුමක්ද?00:18:46
2562019/06/23අත්හැරීම සහ අත්ඇරීම00:15:13
2572019/06/22නිවසට බහිරව දෝෂ ඇතිවීමට හේතුව කුමක්ද?00:05:28
2582019/06/21පරිවජ්ජණයෙන් පහකළ යුතු ආශ්‍රව00:08:23
2592019/06/21පිළිකුල පාපයක්ද?00:17:13
2602019/06/20සියදිවි නසගත්තොත් මරණයෙන් පසු කුමක් සිදුවේද?00:12:36
2612019/06/19පිළිම විනාශ කිරීම පවුද?00:30:17
2622019/06/18ඔබේ නිවසෙත් මිතුරු වෙසින් සතුරන් සිටීද?00:10:32
2632019/06/17උතුම් වූ බුද්ධ වචනය00:12:39
2642019/06/17නියම සතුරා කවුද?00:23:31
2652019/06/16බූතයන්ට යථාර්තය පැරදවිය හැකිද?00:06:56
2662019/06/15ආදායාම හරියට බෙදන්නේ කොහොමද?00:08:18
2672019/06/14අසමතුලිත තාවය00:05:57
2682019/06/14නිවැරදි ආකාරයට ණයෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද?00:22:42
2692019/06/13නිවන යනු කුමක්ද?01:22:51
2702019/06/12සීල සමාදානය සහ මෙත්වැඩීම.00:54:27
2712019/06/11කාම රාගය00:58:01
2722019/06/11අන්තරාභයක් තියනවා කියන්නේ ඇත්තද?00:51:03
2732019/06/09සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 3 - අනිච්ච විග්‍රහය පටිච්චසමුප්පාදය ඇසුරෙන්00:18:53
2742019/06/09සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 2 - අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත සහ ලෝක විග්‍රහය00:18:45
2752019/06/09සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 1 - ලෝකය විග්‍රහය00:19:07
2762019/06/09පුද්ගලයෙකු මරණින් පසු කොපමණ කලක් අන්තර්භාවය තුල සිටිනවද?00:57:22
2772019/06/08වර්ණ යනු කුමක්ද?00:03:08
2782019/06/07විඤ්ඤාණ, ප්‍රඥාව, සහ මන ධර්ම පිළිබදව00:25:47
2792019/06/07ආර්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වර්ග දෙකක් තිබෙනවද?00:30:05
2802019/06/06හතර කේන්ද්‍රය පාලුවීම බෞද්ධ ඇසින්00:15:03
2812019/06/05සියල්ල කර්මයෙහි විපාක නම්.....00:44:57
2822019/06/04බ්‍රහ්ම දේව ආදීන්ගේ පිහිට ආරක්ෂාව පවා සැලසෙන සත් බුද්ධ වන්දනාවේ ආනිසංස00:07:03
2832019/06/04එකම භාවනාවක් හැම දෙනාටම ගැලපෙනවද?00:29:32
2842019/06/01ලංකාවේ දියසෙන් කුමාරයා පහල වෙනවාද ?00:02:33
2852019/05/31ඇස හටගැනීමට හේතුව නිරෝධ කරන මාර්ගය විග්ග්‍රහය00:54:09
2862019/05/30එල්ලකර මෙත්වැඩීම00:09:45
2872019/05/27සමාධි, ධ්‍යාන, සමාපත්ති සහ මාර්ග ඵල අතර වෙනස00:12:02
2882019/05/26බුදු රජාණන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය හා අන් කයක් බැලියයුතු ආකාරය00:35:40
2892019/05/25Dharmayai Mamai - Waharaka Abayarathanalankara Thero00:01:46
2902019/05/24අනත්ත ලක්ෂණ සූත්‍රය පැහැදිලි කිරීම00:21:35
2912019/05/18සැම දෙන දැනගත යුතු ධර්මය01:04:36
2922019/05/17නිවන් මඟ මුල සිට පර ප්‍රත්‍යය රහිත වීම තෙක් කෙරෙනා ඉතා වැදගත් ධර්ම දේශනයක්02:56:04
2932019/05/16පද හරඔ වලින් ප්‍රවේසම් වන්න00:04:05
2942019/05/11සබ්බ පාපස්ස අකරණං00:10:47
2952019/05/10රාගය, ලෝභය, තණ්හාව00:10:00
2962019/05/09මාන, රාග, ද්වේශ, මොහ, දුරු කරන හැටි?00:34:43
2972019/05/07අපි කරන භාවනාව වැරදිද ?00:08:56
2982019/05/0713 කුසල මූල පටිච්ච සමුප්පාදය00:19:38
2992019/05/05අප්‍රිය ජාති දුක නම් ප්‍රිය ජාති සැපද ?00:06:38
3002019/05/04දෙවියන්ට ත්‍රස්තවාදය නවත්වන්න බැරිද?00:15:10
3012019/05/0312 දුක්ඛස්කන්ධ සමුදයෝ හෝති00:50:36
3022019/05/03අත්හැරිම වෙත්වා මිදීම වෙත්වා යනුවෙන් නැවත නැවත මෙනෙහි කිරිම වතක්ද?00:16:25
3032019/05/03ලෝකයේ මුල්ම ආහාර මොනවාද?00:15:25
3042019/05/02උපාසක අම්මාගේ සීමාව00:06:42
3052019/05/01ආගම මුවාවෙන් පව්කම් කල හැකිද ?00:30:12
3062019/04/29පිරිසක් එකවර මරණයට පත්වීම00:02:51
3072019/04/26ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධයෙන් පසු නිර්වාණය පසක් කරගන්නේ කෙසේද?00:13:20
3082019/04/26මැඳුම්පිළිවෙත | Ven.Waharaka Abhayarathanalankara thero00:10:52
3092019/04/23Napunsaka Swabhawaya00:44:05
3102019/04/23මානසික රෝග වලට පවා හේතු වන මහා බඩවැලේ ක්‍රියාකාරිත්වය00:14:54
3112019/04/23ඇස් හිස් මස් ලේ දන් දීම00:14:09
3122019/04/20ආදේශක මගින් නිවන් දැකිය හැකිද?00:26:39
3132019/04/20සාසන පරිහානිය සිදු වන ආකාරය සහ කළ යුතු දේ00:05:23
3142019/04/2011 ජාති පච්චයා ජරා මරණ ....00:21:35
3152019/04/19සුතමය ඥානය සහ කම්ටහන්00:38:32
3162019/04/19කෙනෙක් එල්ල කර විශේෂයෙන් බලා දහම් දෙසන්නේ ඇයි00:03:43
3172019/04/19පුංචි ළමා සිත ප්‍රභාෂ්වරද ?00:10:02
3182019/04/17ත්‍රිපිටකයට විරුද්ධ එකක් කොතැනවත් කියලා නෑ00:01:02
3192019/04/1610 භව පච්චයා ජාති00:22:01
3202019/04/15දුක පන්චස්කන්ධය ද ? පන්ච උපාදානස්කන්ධය ද? | වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:17:30
3212019/04/14කෙනෙකු මැරුණ ගමන් තව තැනක උපදිනවාද නැත්නම් විඥාණය පවතින්නේ කෙසේද - කෙටි විස්තරයක්00:06:45
3222019/04/14කිරි ඉතිරවීමේ ධර්මානුකූල අර්ථය00:06:34
3232019/04/13සිංහල අවුරුද්දේ ධර්මානුකූල අර්ථය00:06:42
3242019/04/13කිරි ඉතිරවීමේ අදහස00:06:26
3252019/04/13පෙර වැරදි සිත වික්ෂිප්ත කරයි නම් කළ යුතු දේ00:02:34
3262019/04/12ඇලීම්, ගැටීම් සහ මුලාවීම්00:24:10
3272019/04/1009 උපාදාන පච්චයා භවෝ00:21:13
3282019/04/09විදර්ශනාවට ඇති බාධා සහ භාවනාව පිළිබඳව01:57:55
3292019/04/0808 තන්හා පච්චයා උපාදානං00:21:10
3302019/04/07ගිහි වතක සිට නිවන් දකින්න තිබෙන හරි මග කුමක්ද ? 03 කොටස.00:27:18
3312019/04/07දානයක් පූජා කිරීමේදී අධිෂ්ඨාන කළ යුතු ආකාරය00:11:24
3322019/04/07මානසික විකෘති ඇති දරුවෙක් වෙනුවෙන් කළ හැකි දේ00:06:21
3332019/04/07සිහිනෙන් බිය වීමට හේතු00:04:01
3342019/04/0707 වේදනා පච්චයා තන්හා00:20:59
3352019/04/06තමන්ට ගැලපෙන කර්මස්තානයක් තෝරාගන්නේ කොහොමද00:10:10
3362019/04/06නිවන් දකින ක්‍රම තුනක් සුඥත අප්පණිහිත අනිමිත්ත00:04:58
3372019/04/05ගිහි අයට රහත් විය හැකිද ?00:08:30
3382019/04/05තරගකාරී ලොව රැකියා00:13:36
3392019/04/0506 ඵස්ස පච්චයා වේදනා00:22:52
3402019/04/03සේසත් පූජාකිරීමේ අර්ථය00:15:45
3412019/04/0305 සළායතන පච්චයා ඵස්සෝ00:22:40
3422019/04/03දිට්ට සුත මුත විඤ්ඤාත00:08:08
3432019/04/02දියසෙන් කුමරා00:02:17
3442019/04/02පංච නීවරණ ප්‍රහානය කර ගන්නා ආකාරය00:45:37
3452019/04/01ශ්‍රී පාද වන්දනා කිරීමේ වැදගත්කම කුමක්ද?00:11:22
3462019/03/31ඉවත්කල යුත්තේ කුමක්ද?00:46:14
3472019/03/3004 නාමරූප පච්චයා සළායතනං00:23:19
3482019/03/30තාවකාලිකව පැවිදිවීම සුදුසුද?00:10:56
3492019/03/29ධර්මයට, විනයට බහා බැලීම00:10:30
3502019/03/29හේතු ඵල දැකීම | පළමු කොටස00:07:48
3512019/03/29ලෝකය හටගන්නා හේතු00:09:15
3522019/03/29අවසාන අවවාදය00:00:28
3532019/03/29හේතු ඵල දැකීම | දෙවන කොටස01:05:35
3542019/03/2903 විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමරූපං00:23:02
3552019/03/28ධර්මය යටපත් වීම සහ පාරමිතා පූර්ණය නොවීම00:45:11
3562019/03/27සංකාර පච්චයා විඤ්ඤානං00:22:36
3572019/03/27භාවනාවට පෙර මෝරා ගතයුතු ධර්මාවබෝධය00:12:01
3582019/03/26මාර්ග ඵල ලාභියා අපායෙන් ගැලවෙන හැටි00:02:54
3592019/03/26විපාක සෑදෙන්නේ කර්මයක් කිරීමේදී සෑදෙන කර්මජ චිත්තජ රූප වලින්මද00:07:41
3602019/03/25පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම දේශනා මාලාව අංක 01 අවිද්‍යා පච්චයා සංකාරා00:21:32
3612019/03/25නිවැරදි ආර්‍ය තුෂ්නීම්භූත භාවය යනු කුමක්ද?00:13:55
3622019/03/24හෙළයේ අති උත්තම මහා පෙරහැර මංගල්‍යය 201900:01:50
3632019/03/24අපාය පිලිබඳව පොතේ තිබුණට පිලිගත යුතුද?00:13:36
3642019/03/24බලහත්කාරයෙන් සිත පාලනය කල යුතුද?00:08:07
3652019/03/22සක්කායදිට්ටි, විචිකිච්චා, සීලබ්බතපරාමාස දෙවෙනි කොටස00:47:52
3662019/03/22දස සංයෝජන සහ සෝවාන් පුද්ගලයා00:39:55
3672019/03/22අස්මිමානය සහ සක්කායදිට්ටිය00:27:57
3682019/03/22සක්කායදිට්ටි, විචිකිච්චා, සීලබ්බතපරාමාස00:46:58
3692019/03/22පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය00:05:47
3702019/03/22විචිකිච්චාව විග්‍රහය00:15:33
3712019/03/22කුක්කුච්චය විග්‍රහය00:02:11
3722019/03/22කාමච්චන්ද සහ චන්දරාගයෙහි වෙනස00:04:21
3732019/03/22සක්කායදිට්ටිය00:52:03
3742019/03/22කාමච්චන්දය, කාමරාග හා ව්‍යාපාද00:16:20
3752019/03/22කාම රාග, රූප රාග, අරූප රාග00:13:07
3762019/03/22කාමය හා කාම රාගය00:08:05
3772019/03/21අදත්තාදානය00:05:05
3782019/03/19හෙළ බසින් අනිච්ච තෝරා ගැනීම01:50:24
3792019/03/18දුර සිට බණ ඇසීම මාර්ගඵල ලැබීමට බාධාවක්ද00:05:26
3802019/03/17දානය00:10:22
3812019/03/17බුද්ධ ධර්මය අසන්නට නොලැබෙන පිටරටවල ඉපදීමට හේතුව කුමක්ද00:03:23
3822019/03/16අමනුස්ස කරදර වලින් බේරීමට පෙනපිඩුව අසාරයි කර්මස්ථානය වැඩිම00:10:48
3832019/03/16මානසික රෝග සහ ඒවාට කළ යුතු පිළියම්00:02:43
3842019/03/15සම්පත්වල ඇලී ගැලීමෙන් වැලකී ත්‍රිලක්ෂණය වැඩීමට නම්,සරල විග්‍රහයක්00:12:21
3852019/03/15දූතාංග සමාදානය යනු00:27:23
3862019/03/15අකුසල් සිතිවිලි ඉවත්කර සැහැල්ලු දිවියකට00:07:09
3872019/03/15සමනය කළයුත්ත, දමනය කළයුත්ත00:11:31
3882019/03/15විකාල බෝජනා, උච්චා සයන, මහා සයන00:17:37
3892019/03/15ශික්ෂා සමාදානය00:12:04
3902019/03/15පැවිදිවිම ආර්ය මාර්ගයට අනිවාර්යද? පැවිදිවී යුතුකම් ඉටුකිරිම00:12:14
3912019/03/15වත සිලයට කෙතරම් උපනිශ්‍රද00:15:07
3922019/03/15උපසම්පදාව සහ කොටියක් සංවර සීලය00:13:46
3932019/03/14අලංකතෝ චේපි සමං චරෙය්‍ය ගාථාවේ වටිනාකම00:01:09
3942019/03/14අලංකතෝ චේපි සමං චරෙය්‍ය ගාථාවේ තේරුම00:11:53
3952019/03/14ධර්මයට විනයට බහා බැලීම යනු00:09:01
3962019/03/13බුද්ධ වචනය ගීතයෙන් ගායනය සුදුසුද?00:06:51
3972019/03/12ප්‍රථම ආරක්‍ෂාව බුද්ධ ආරක්‍ෂාව00:07:24
3982019/03/11ඇත්ත නොදැනීම හෙවත් අවිද්‍යාව සරලව විග්‍රහයක්00:20:32
3992019/03/11වාස්තු දෝෂ බලපාන ආකාරය00:09:05
4002019/03/11මහා බලසම්පන්න ජලනන්දන පිරිත00:05:09
4012019/03/10සියල්ල අතහරින නිවනට මොකටද ආරක්‍ෂාවක් ?00:14:43
4022019/03/10Amisa Pooja & Parthipatti Pooja(ආමිස පුජා හා ප්‍රතිපත්ති පුජා)Waharaka Abayarathanalankara thero.00:08:19
4032019/03/09මරණයෙන් සත්දිනක් යනතුරු පිං දීම නුසුදුසුද?00:16:05
4042019/03/08ලෝකයේ කිසිත් නැති බව යනු කුමක්ද?00:02:16
4052019/03/08සැප තුල දුක දකින ආකාරය00:08:37
4062019/03/08ආස්වාද පසුපස හබායාම00:01:12
4072019/03/08දුක් හටගන්නා අයුරු00:30:53
4082019/03/08උපේක්ශා වේදනාවේ අවිද්‍යා අනුෂය යෙදෙන ආකාරය00:01:40
4092019/03/08වේදනා ආකාර විග්‍රහය00:12:44
4102019/03/08අතහරිනවද අතහැරෙනවද00:07:08
4112019/03/08සම්පස්සය සැපෙහි දුක00:40:44
4122019/03/08උපේක්ශා වේදනාව සහ අවිද්‍යා අනුෂය00:04:29
4132019/03/07ගිහි වතේ සිට නිවන් දකින්න තිබෙන හරි මග කුමක්ද? 02 කොටස00:20:34
4142019/03/06ගිහි වතක සිට නිවන් දකින්න තිබෙන හරි මග කුමක්ද ?00:49:16
4152019/03/06අංගීරස නිරුක්තිය සහ විග්‍රහය00:04:54
4162019/03/05ගෙදර බත් ටික බෙදුනේ මෙන්න මේ පිලිවෙලටද?00:04:00
4172019/03/04ගෙනාපු පින් පව් පාවිච්චි කරන ක්‍රම හතරක්00:05:05
4182019/03/04විප්ලව කරන මානසිකත්වය00:01:30
4192019/03/03බුද්ධ ආශිර්වාදය ලැබීමට භාවිතා කළ යුතු ගාථා00:02:25
4202019/03/01තුන් දොර කිළිටිවීම ජරා මරණයට හේතුවේද?00:35:49
4212019/03/01රූප, වේදනා, සඤ්ඤා, සංස්කාර, විඤ්ඤාණ පටිච්චසමුප්පන්නව00:23:27
4222019/03/01පටිච්චසමුප්පාද විග්ග්‍රහය00:07:38
4232019/03/01පංචස්කන්ධය කෙටි විග්‍රහයක්00:04:53
4242019/03/01පෙනපිඩුව අසාරයි කර්මස්ථානය විග්‍රහ00:07:32
4252019/03/01සංකාර, චේතනා, සංචේතනා00:03:58
4262019/03/01විඤ්ඤාණයේ ස්වභාවය00:01:36
4272019/03/01උදයව්‍ය ඥාන විග්ග්‍රහය00:27:07
4282019/03/01විඤ්ඤාණය සහ සඤ්ඤාව විග්‍රහ00:07:50
4292019/03/01අවිද්‍යාවේ පටන් බාහිර නාම රූප හටගැනිම00:27:11
4302019/03/01බණ අසා සෝවාන් වීම00:04:26
4312019/02/28අතක්කාවචරයි - සීහ නාද යනු මොනවාද00:05:43
4322019/02/27යේ ධම්මා හේතුප්පභවා ගාථාවේ තේරුම00:01:14
4332019/02/26මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය නොපිළින්න මිත්‍යාදෘශ්ඨික පිරිස එයින් මුදවාගත් හැකිද?00:03:38
4342019/02/26මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙන දානයක් පිළිගැන්වීම00:09:38
4352019/02/26කර්ම - විපාක00:07:47
4362019/02/26ගරු වහරක හිමිපාණන් බුද්ධ දේශය ගැන හෙළිකල අප්‍රකට තොරතුරු...00:06:35
4372019/02/22ලෝභ හා රාග00:12:14
4382019/02/22මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව යනු00:28:17
4392019/02/22අත හැරීම, නොඇල්ම, මිදීම සහ සැපේ දුක01:06:25
4402019/02/22සීල, සමාධි, ප්‍රඥා තුලින් ආර්ය මාර්ගය00:08:39
4412019/02/22පටිසම්භිදා ඥාන යනු00:11:19
4422019/02/22මිදෙත්වා යනු00:03:59
4432019/02/22එකොලොස් ගින්න විග්‍රහය00:40:00
4442019/02/22සෝක පරිදේව, දුක්ඛ දෝමනස්ස නිරුක්ති00:03:34
4452019/02/22සංසාර දාහය ලිහිල් බසින්00:02:54
4462019/02/22ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම00:07:49
4472019/02/21ත්‍රිහේතුක උප්පත්තිය සහ එය ලබන අයුරු00:12:33
4482019/02/21හෙළ භාෂාව සහ සංස්කෘත00:00:58
4492019/02/21වැඩිපුර පින් ලැබෙන විදිහට දන් දෙන්නේ කොහොමද?00:09:12
4502019/02/21අසුභ භාවනාව00:05:54
4512019/02/19ඇස්වහ කටවහ දෝස...මෙය සත්‍යයක්ද?00:16:49
4522019/02/15තිපරිවට්ටය00:11:12
4532019/02/15ත්‍රිලක්ෂණ, චතුරාර්ය සත්‍ය00:12:00
4542019/02/15විභව තණ්හාව00:06:28
4552019/02/15චතුරාර්ය සත්‍ය00:15:03
4562019/02/15දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය විග්‍රහය00:13:09
4572019/02/15දුක්ඛ සත්‍ය යතාර්ථය00:22:33
4582019/02/08විපල්ලාස00:35:37
4592019/02/08දහසක්න්‍යයින් ප්‍රතිමන්ඩිත යන්නේ අරුත00:06:16
4602019/02/08සෝතාපන්න ඵලය00:09:59
4612019/02/08සෝතාපන්න ඵල ලැබුවත් කාම සම්බොගයන්ට නැබුරුව00:13:51
4622019/02/08ආත්ම සහ අනාත්ම අන්ත දෙක00:49:31
4632019/02/08සෝතාපන්න මාර්ග අනුගාමික00:28:35
4642019/02/08ත්‍රිහේතුක පටිසන්දිය සත්‍යාවබෝධයට බලපාන අයුරු00:57:10
4652019/02/08අනුලෝමක් ශාන්තිය සහ සම්යක්ත නියාමය00:03:20
4662019/02/08සෝවාන්වීමේදි ධ්‍යාන සමාධි ලැබේද?00:07:34
4672019/02/08නිවන්මග යායුතු මාර්ගය00:50:00
4682019/02/08අර්යත්වයට පත්වීම01:08:45
4692019/02/04සියල්ලන්ට පින් දුන්නොත් අවශ්‍යය කෙනාට පින් අඩු වෙනවාද00:27:04
4702019/02/04අප්‍රමාණ සම්පත් ලැබීමට කළ යුතු දේ00:02:48
4712019/02/04පුණ්‍ය ඉර්දි ලබා දෙන සාරානීය වත00:02:39
4722019/02/03පන්සලේ දුටු ආශ්චර්යය - බත් හැලියේ පුණ්‍ය ඉර්දිය00:05:26
4732019/02/03ගුප්ත ලෝකය ගැන ඇත්ත කියන හෙළ බොදු පියුම00:01:38
4742019/02/01නිවසේ නිවැරදි බුද්ධ පූජා00:07:18
4752019/02/01ශාසනය රැකගන්නේ කෙසේද?00:06:36
4762019/02/01පෝථිල හාමුදුරුවෝ00:22:15
4772019/02/01පස්චිමභවික පුද්ගලයා යනු?00:29:53
4782019/02/01සෝතාපන්න වීමට භාවනා කලයුතුමද? උපදෙස්01:12:43
4792019/02/01ලෝක ස්වභාවය එදිනෙදා දිවියට00:26:32
4802019/02/01ගිහි ජීවිතයේ සිට නිවන් දැකිය හැකිද?00:10:31
4812019/02/01නගරබද දිවිය සහ නිවන් මග00:08:55
4822019/02/01පිළිකුල් කිරීම00:34:43
4832019/02/01ශ්‍රද්ධාව සහ සර්දාව නිරවුල්ව00:11:26
4842019/02/01බුද්ධ පාරමිතාව00:11:40
4852019/02/01ගිහිවතේ සිට නිවන් මග00:12:13
4862019/01/29බුදුන් දවස ලිඛිත භාෂාවක් තිබුනාද?00:11:48
4872019/01/28හතරවෙනි ධ්‍යානයේ උපෙක්‍ෂාවේ රැදී සිට ලෝකය දෙස බැලුවහොත්...00:01:53
4882019/01/25දරුවන්ට අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණයන්ට බුදුගුණ බලය00:22:44
4892019/01/25අනාදියේ සිට රැස්කළ කර්ම ගබඩාවේ වගතුග00:09:40
4902019/01/25මැජික් සංදර්ශන පිළිබදව00:07:01
4912019/01/25ගිහි ජීවිතයේ මුහුණපාන ගැටළු00:13:08
4922019/01/25පාළුව, සියදිවි නසාගැනීමට සිතීම00:07:23
4932019/01/25පරිණාමවාදය00:04:56
4942019/01/25නින්දේදී විඥානය00:12:43
4952019/01/25දරුවන්ගේ පවුලේ යුතුකම් ඉටුකිරීම අකුසලයක්ද?00:01:33
4962019/01/25චුතිවන අවස්ථාවේ උපාදානය අනුව භවය00:05:31
4972019/01/25නිවසට වින දොස්00:10:50
4982019/01/25නවවිද ආගාද වස්තු00:16:22
4992019/01/25කරුණා ශාසනය සහ ප්‍රඥා ශාසනය00:13:14
5002019/01/25කර්ම නිමිති, ගති නිමිති, පරලොව පිරිස්00:04:26
5012019/01/25සත්ව හිංසා සිදුවීම00:19:36
5022019/01/25ජෝතිෂ්‍ය හා බුදු දහම00:24:07
5032019/01/25බුදුන් වහන්සේ තෙවරක් ලංකාවට වැඩියේද?00:06:19
5042019/01/25ගරු වහරක හිමිපාණන් බුද්ධ දේශය ගැන හෙළිකල තොරතුරු - අංක 0400:13:58
5052019/01/24ගරු වහරක හිමිපාණන් බුද්ධ දේශය ගැන හෙළිකල තොරතුරු - අංක 0300:15:47
5062019/01/24ගරු වහරක හිමිපාණන් බුද්ධ දේශය ගැන හෙළිකල තොරතුරු - අංක 0200:15:12
5072019/01/24ගරු වහරක හිමිපාණන් බුද්ධ දේශය ගැන හෙළිකල තොරතුරු - අංක 0100:01:57
5082019/01/23වහරක හාමුදුරුවන්ගේ සමාධිය හා හෙළිකිරීම්-0200:16:22
5092019/01/23වහරක හාමුදුරුවන්ගේ සමාධිය හා හෙළිකිරීම්-(01)00:02:25
5102019/01/23වහරක හාමුදුරුවෝ සමාධියෙන් දුටුව බුද්ධ ගෝෂ ගේ කතාව00:02:26
5112019/01/22වහරක හිමි ආනාපාන සතිය වඩන හැටි වහරක හිමිගේ හඬින්ම අසා ගන්න00:04:53
5122019/01/19කේන්දර පිළිබදව00:18:56
5132019/01/19බුදුන් උපන්නේ හෙළදිව ලෙස තමන් කිසිවිට කියා නැති බව වහරක හාමුදුරුවන් කි සේක සේක.00:03:54
5142019/01/18නිදන ඉරියව් තවදුරටත්00:02:40
5152019/01/18ගතියට අනුකූල පටිසංධි චිත්තය00:22:58
5162019/01/18මැරෙන මොහොත එකිනෙකට වෙනස්වීම, චුතිය00:16:50
5172019/01/18නිදන ඉරියව්00:04:50
5182019/01/18පිරිත් දේශනාවකදී පිළිපැදිය යුතු වත් පිළිවෙත්00:18:16
5192019/01/18නිවාස මිලට ගැනීමෙන් පසු00:01:11
5202019/01/18පිරිසක් එකට විපතකට පත්වීම00:02:51
5212019/01/18සත්බුද්ධ නමස්කාරයේ වැදගත්කම00:07:06
5222019/01/18උපාය දන්නෝ අපායේ නොවැටෙති00:17:25
5232019/01/14අනිච්ච වැඩුවත් සෝතාපන්න මාර්ගයවත් නොදැක මිය ගියොත් - වහරක අභයරතනාලංකාර මහ තෙරුන් වහන්සේ00:29:24
5242019/01/14ජරා මරණ නියතද අනිච්චද - වහරක අභයරතනාලංකාර මහ තෙරුන් වහන්සේ - Digitally Mastered00:10:12
5252019/01/14දහම් අවබෝධ නොවෙන අය කල යුතු දේ - වහරක අභයරතනාලංකාර මහ තෙරුන් වහන්සේ (Digitally Mastered)00:08:29
5262019/01/14බුදු හාමුදුරුවො එපා කියපු සංස්කෘත ගැන කියන වහරක අභයරතනාලංකාර මහ තෙරුන් වහන්සේ (Digitally Mastered)00:07:54
5272019/01/11සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච යන ගාථාවේ අරුත00:07:35
5282019/01/11අභිවාදන සීලිස්ස ගාථාව පැහැදිලි කිරීම00:18:09
5292019/01/11නිවැරදි සූත්‍ර සජ්ජායනාව00:13:26
5302019/01/11දරුවන් සුචරිතවත්ව හදාගැනීම00:05:57
5312019/01/11පවුල් අවුල් වලට හේතුව00:24:17
5322019/01/11පූජනීය ස්ථාන විනාශකිරීම් සහ ශාසනය රැකගැනීම00:28:28
5332019/01/11සිහින සහ සතිපට්ථානය00:08:11
5342019/01/11වාස්තු විද්‍යානුකූලව දෝශ සහිත නිවෙස්වල ජීවත්වීමේදී සිදුවන බලපෑම කුමක්ද?00:09:13
5352019/01/11ලෞකික සුඛ00:02:55
5362019/01/11නමොතේ බුද්ධ වීරත්තු ගාථාව පිළිබදව00:02:30
5372019/01/07ලොවේ නිසරු බව වටහා ගත් පසු විවාහ වීමට සිදුවී ඇත. මෙවන් අවස්ථාවකදී ඔබ මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද ?00:06:32
5382019/01/04සෙත් පිරිත් දේශනා - Seth Pirith07:02:51
5392019/01/04අමනුෂ්‍ය බලවේගයන් සම්බන්ධවීම00:17:09
5402019/01/04දෙවියෝ හා දේවතාවෝ00:02:10
5412019/01/04නිවසේ අමනුෂ්‍ය බන්ධනයක් ඇතිවිට00:05:59
5422019/01/04තුන් ලෝකය යනු00:19:48
5432019/01/04මියගිය අයගේ භෂ්මාවශේෂ තැන්පත් කීරීම00:08:00
5442019/01/04ධර්මයට විරුද්ධ නොවන ලෞකික යහපතට ක්‍රමවේද00:09:17
5452019/01/04මනුෂ්‍ය ගන්ධබ්බයා00:12:34
5462019/01/04අමනුෂ්‍ය උපද්‍රවයන්ට පිළියම්00:18:50
5472019/01/04මළවුන් ගෙන්වා කතාකිරීම00:15:52
5482019/01/04කොඩිවින හූනියම් දෝෂ00:26:20
5492019/01/04අමනුෂ්‍ය ලෝකයේ අත්දැකීම්00:45:01
5502019/01/04අන්අයට හානියක් නොවන අයුරින් දිවි නසා ගැනීම00:10:07
5512019/01/03අනන්ත ලක්ඛණ සුත්‍රය ඇසුරෙන් ප්‍රයෝගිකව තිලකුණු විග්‍රහයක්00:20:59
5522018/12/29මුස්ලිම් මිනිහෙකුට ණයවෙලා සිංහල මිනිහෙකුට සල්ලි දුන්නා වගේ00:02:34
5532018/12/28කාම ආසාවන් දුරු කිරිම00:27:07
5542018/12/28අබෞද්ධ රටවල ලෞකික දියුනුව00:11:25
5552018/12/28සෙම් අමාරු00:06:20
5562018/12/28ඇසේ සුද මතුවීමට බෙහෙතක්00:02:23
5572018/12/28සුවකළ නොහැකි ලෙඩෙකුට දියහැකි හොදම ඖෂධය00:09:20
5582018/12/28බුදුදහමෙන් සියළු ලෙඩට ප්‍රතිකර්ම පැතීම00:05:50
5592018/12/28දන්දීමට නොකැමැත්තෝ ණය නැති අයද?00:27:57
5602018/12/28ආයුක්ඛය උපච්චේදක මරණ00:22:44
5612018/12/28දහම් පිළිනොගන්නා අය00:03:32
5622018/12/28උප්පත්තියක් කර්මගෙවා දමන ස්ථානයක්ද00:11:34
5632018/12/28සසර ගනුදෙනු පියවිම00:12:02
5642018/12/28ගනුදෙනු පියවා ගැනීම00:10:41
5652018/12/28මෙලොව ණය ගනුදෙනු00:51:17
5662018/12/28මෙත් වැඩීම00:44:07
5672018/12/28මිනිස් උපත00:31:47
5682018/12/28මානසික විකෘතීන්00:06:36
5692018/12/28ආගම දඩමීමා කරගැනීම00:30:43
5702018/12/28සසර ගනුදෙනු වලින් නිදහස්වීම00:02:39
5712018/12/28පවුලේ අයගෙන් ඇතිවන කරදර බාධා00:26:18
5722018/12/28කර්ම විපාක00:07:39
5732018/12/28අපල උපද්‍රවයන්ට යම් පිළියම්00:09:13
5742018/12/28කර්ම විපාකයන්ට හේතු00:02:28
5752018/12/28ඊර්ෂ්‍යාව කුහකකම සහ මානයෙන් ඉදිමීම00:13:09
5762018/12/25ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ අනිච්ච සංඥාව සහ සියළු සංඛාරයන්හි අනිච්ච සංඥාව අතර වෙනස00:28:49
5772018/12/22බුදුදහම හා නාගයන් අතර සම්බන්දය00:14:13
5782018/12/21පින් අනුමෝදම් කිරීම00:03:33
5792018/12/21දානයකදී විශේෂ දේ පූජා කිරීම00:04:11
5802018/12/21බුද්ධ, දේව පූජා ගිහියන්ට කැපද?00:26:47
5812018/12/21ගරුත්වයෙන්ම දියයුතු දේ00:03:55
5822018/12/21මහත්ඵල මහානිසන්ස වන දානයක් පිළිගැන්වීම00:09:31
5832018/12/21බුදුන්වහන්සේට පූජාකළ ප්‍රධාන දානයන් දෙක00:08:38
5842018/12/21දානය පිළිබදව00:12:51
5852018/12/21බුද්ධ පූජෝපහාර නැවැත්වීම00:02:37
5862018/12/21පින් අනුමෝදම් කිරීම පිළිබදව00:07:55
5872018/12/21දේව පූජා පිළිබදව00:17:37
5882018/12/21තිරිසන් සතෙකුට පින් අනුමෝදන් කළහැකිද?00:03:33
5892018/12/21කප්රුක් පූජාව නිවනට උපනිශ්‍ර වන අයුරු00:09:22
5902018/12/21කඨින පින්කම් සහ අටමහ කුසල් විග්‍රහය00:09:41
5912018/12/15ඉතිපිසෝ ගාථාව සජ්ජායනා කිරීමේ ගැන00:13:42
5922018/12/116265-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-34 Kendaraa Sandu Dubala Veema00:03:20
5932018/12/116264-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-33 Heenen Deema00:01:00
5942018/12/116262-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-31 Hetu Ph Dahama Saha Uthsahaya Veerya00:10:40
5952018/12/116263-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-32 Rathanaothraye Ek Ek Gaathaa Guna00:00:20
5962018/12/116261-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-30 Wibhagaata Ashirwaadhakireema00:01:20
5972018/12/116260-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-29 Elamba I Sihiya00:03:00
5982018/12/116255-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-24 Indriyaawana Vigrahayak00:32:00
5992018/12/116259-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-28 Punyaandanaawa Gnaathi Mitha Gnaathi Pretha Sathara Varigaya00:07:00
6002018/12/116257-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-26 Vingnaaata Aahaara Nodeema00:05:00
6012018/12/116258-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-27 Bheethivalata Prathikarmayak00:06:40
6022018/12/116256-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-25 Roopayekhayath Somanassayath00:16:20
6032018/12/116250-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-19 Karma Vaka Walin Manasikathwaya Venas Kala Hakida00:44:00
6042018/12/116251-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-20 Damsakpthum Suthraya Anupoora Patipadaawa00:28:20
6052018/12/116254-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-23 Rathanathraye Nirukthi Keepayaka Vigraha00:08:20
6062018/12/116252-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-21 Rathanathra Sajjayanaya Saha Gnaathi Daanaye Watinaakama00:20:20
6072018/12/116253-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-22 Ghantaaak Jeewam Kireema00:01:20
6082018/12/116248-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-17 Anulomaha Patiloma Patichchasamuppada Thirisan Sankaara00:39:00
6092018/12/116247-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-16 Chuthi Isandhi Gandabba Saha Asangya Thalaya00:32:20
6102018/12/116241-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-10 Anichchrthaya01:07:40
6112018/12/116249-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-18 Aarya Uada Kamakireema00:10:00
6122018/12/116246-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-15 Anupoormaga Wedima00:27:40
6132018/12/116244-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-13 Manussayusha Yogeen Bhouthika Niyama00:16:20
6142018/12/116245-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-14 Kamman Hajathi00:06:20
6152018/12/116243-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-12 Samathadyaana Samaadhi Kasina00:16:20
6162018/12/116242-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-11 Anaththakshanaya00:03:40
6172018/12/116240-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-09 Budu Daa Pawathwagena Yaa Yuthu Hati00:11:00
6182018/12/116236-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-05 Maga Wema Dyaana Chuthi Patisandi00:36:00
6192018/12/116238-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-07 Dyaana La Samaapaththiya00:14:20
6202018/12/116234-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-03 Chiththeethi Saha Bhavaanga Sitha00:35:00
6212018/12/116239-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-08 Sothapa Vu Ayaku Niraayasayen Ithirya Kala Hakida00:04:00
6222018/12/116232-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-01 Mohothiohotha Venas Weema00:50:40
6232018/12/116237-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-06 Aaloko Paadi00:08:00
6242018/12/116235-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-04 Nawaka Isakata Aarya Maargaya00:08:00
6252018/12/116233-CD511-Sadaham-Sakachchaa-02-02 Arihathahanse Atalodahama Saha Pancha Seelaya00:04:40
6262018/12/11ආස්වාද පසුපස හබායාම00:33:37
6272018/12/106231-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-16 Niwan Mta Kamatahan01:23:20
6282018/12/106230-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-15 Ethan Shan Ethan Paneethan01:30:00
6292018/12/106228-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-13 Sath Thbodhi Pakshika Dharma01:09:40
6302018/12/106225-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-10 Samadi Ana Margapala01:17:20
6312018/12/106229-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-14 Sihi Nawa Maranayata Pathweema00:17:40
6322018/12/106227-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-12 Awyakru Wipaaka Atichcasamuppadaya00:21:40
6332018/12/106226-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-11 Sitha Pihitiye Koheda00:09:20
6342018/12/106220-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-05 Dukka Aa Sathya00:55:40
6352018/12/106223-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-08 Sankaarinyaana00:32:00
6362018/12/106224-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-09 Rahathaahansege Parinrwanaya00:15:00
6372018/12/106216-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-01 Patisana Anushaya Athulu Abhidharma Vigrahaya01:06:00
6382018/12/106222-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-07 Mano Wae Kaya Karma00:11:00
6392018/12/106218-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-03 Kusalama Vingyanaya Pragnaawa Naama Roopa00:29:20
6402018/12/106221-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-06 Nirodhaa Samawadeema00:01:40
6412018/12/106219-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-04 Sabbasara Karma Naamagothra00:10:20
6422018/12/106217-CD510-Sadaham-Sakachchaa-01-02 Esa Aniha Dukka Anaththa Se Belima00:22:00
6432018/12/106215-CD509-Karmastana-099 Punyaanumodanava00:02:20
6442018/12/106214-CD509-Karmastana-098 Kaayena Vaachaa Chthena00:01:40
6452018/12/106213-CD509-Karmastana-059 Sabba Buddhanubhana00:03:20
6462018/12/106212-CD509-Karmastana-058 Dukkappaththaachaddukka00:03:40
6472018/12/106211-CD509-Karmastana-057 Avidu Andura Bindva00:03:20
6482018/12/106210-CD509-Karmastana-056 Raaga Bandana Nira Vethva00:02:00
6492018/12/106209-CD509-Karmastana-055 Sothaapanna Palayniduk Vethva00:04:00
6502018/12/106208-CD509-Karmastana-054 Ethan Santhang Et Panithang00:04:20
6512018/12/106207-CD509-Karmastana-053 Sabbepime Piyehi Aapehi00:01:40
6522018/12/106206-CD509-Karmastana-052 Anichchaavatha Saaraa00:03:00
6532018/12/106205-CD509-Karmastana-051 Kedenadaaka Kaya Unave00:04:00
6542018/12/106204-CD509-Karmastana-050 Kedena De Kedetha00:03:20
6552018/12/106203-CD509-Karmastana-049 Me Kaya Marila 1100:02:20
6562018/12/106202-CD509-Karmastana-048 Mala Paravena Les00:04:00
6572018/12/106201-CD509-Karmastana-047 Kesaa Lomaa Nakaanthaa00:02:40
6582018/12/106200-CD509-Karmastana-046 Penapiduva Asaara00:02:40
6592018/12/106199-CD509-Karmastana-045 Ruupa Loka Anatha100:02:00
6602018/12/106198-CD509-Karmastana-044 Sathara Apaa Lokaathayi 100:02:20
6612018/12/106195-CD509-Karmastana-041 Asa Avilagaththey00:14:00
6622018/12/106197-CD509-Karmastana-043 Sathva Loka Anath 100:02:00
6632018/12/106194-CD509-Karmastana-040 Chaksusayo Anichci Dukkayi Anaththayi 100:16:40
6642018/12/106196-CD509-Karmastana-042 Kaama Loka Anatha100:02:00
6652018/12/106192-CD509-Karmastana-038 Matada Hamadenatahuchchavu Nindithavu00:08:40
6662018/12/106193-CD509-Karmastana-039 Me Aathmabhavaya Othin Mohotha 100:04:20
6672018/12/106191-CD509-Karmastana-037 Sabbe Sankaaraa Ahchaathi00:09:40
6682018/12/106190-CD509-Karmastana-036 Avijja Sankaara Ndha Vethva00:05:40
6692018/12/106189-CD509-Karmastana-035 Siyalu Vinadosin Ahas Vethva00:04:20
6702018/12/106188-CD509-Karmastana-034 Me Sasara Pevethmvanneda 100:10:20
6712018/12/106187-CD509-Karmastana-033 Puraththi Maaya Daya 100:01:40
6722018/12/106186-CD509-Karmastana-032 Peradiga Vasana Svayoda 100:04:00
6732018/12/106185-CD509-Karmastana-031 Mamada Siyalusatho Buddha Suriyaaalokayen00:03:00
6742018/12/106184-CD509-Karmastana-030 Munidu Pudana Magitha Aalokayi00:04:20
6752018/12/106164-CD509-Karmastana-007 2013 Karmasthana Thuvak 2h02:14:40
6762018/12/106183-CD509-Karmastana-029 Buddha Suriyaaaloen Aalokavethva00:02:20
6772018/12/106182-CD509-Karmastana-028 Avanka Vemi Piris Vemi00:01:40
6782018/12/106181-CD509-Karmastana-027 Avankai Pirisiduy00:01:40
6792018/12/106180-CD509-Karmastana-026 Munindo Hothi Namuddhang00:03:00
6802018/12/106179-CD509-Karmastana-025 Jayo Munindassa Sdhi Muule00:04:00
6812018/12/106178-CD509-Karmastana-024 Sabba Paapassa Aknang00:03:20
6822018/12/106177-CD509-Karmastana-023 Aarogya Paramaa Lha00:01:40
6832018/12/106176-CD509-Karmastana-022 Trividha Rathnaloen Aaloka Vethva00:03:00
6842018/12/106175-CD509-Karmastana-021 Samma Thisarana Snin Aaloka Vethva00:02:20
6852018/12/106174-CD509-Karmastana-020 Sabbe Saththa Avehonthu00:02:00
6862018/12/106173-CD509-Karmastana-019 Ahang Avero Homi00:02:00
6872018/12/106172-CD509-Karmastana-018 Naththime Saranannjang00:03:00
6882018/12/106171-CD509-Karmastana-017 Sambuddhe Attavisha00:03:20
6892018/12/106170-CD509-Karmastana-016 Kaayena Sanvaro Su00:01:40
6902018/12/106169-CD509-Karmastana-015 Vipassissa Namath Sath Buddha Namaskaraya 100:03:00
6912018/12/106168-CD509-Karmastana-014 Ye Braahmanaa Ved Sabba Dhamme00:02:20
6922018/12/106163-CD509-Karmastana-006 2013 Karmasthana Thuvak 1h00:59:00
6932018/12/106167-CD509-Karmastana-013 Buduguna Dahamgunanghaguna 100:03:00
6942018/12/106166-CD509-Karmastana-012 Namaskaraya00:01:00
6952018/12/106162-CD509-Karmastana-005 2013 Karmasthana Thuvak 1h00:59:40
6962018/12/106165-CD509-Karmastana-011 Sasara Saranaa Sata Sadaham00:01:20
6972018/12/106156-CD508-Karmasthana-1-26-Long Karmastana01:55:00
6982018/12/106161-CD509-Karmastana-004 2013 Karmasthana Thuvak 1h00:58:40
6992018/12/106160-CD509-Karmastana-003 2013 Karmasthana Thuvak 1h01:00:00
7002018/12/106159-CD509-Karmastana-002 2013 Karmasthana Thuvak 1h00:59:40
7012018/12/106154-CD508-Karmasthana-1-24-Long Karmastana01:21:40
7022018/12/106158-CD509-Karmastana-001 Patigatha Karanal Karmasthana Vadimata Pera00:27:00
7032018/12/106157-CD508-Karmasthana-1-27-00:30:40
7042018/12/106155-CD508-Karmasthana-1-25-00:42:20
7052018/12/106152-CD508-Karmasthana-1-22-Long Karmastana01:16:20
7062018/12/106153-CD508-Karmasthana-1-23-00:45:20
7072018/12/106151-CD508-Karmasthana-1-21-00:50:20
7082018/12/106150-CD508-Karmasthana-1-20-Long Karmastana01:07:20
7092018/12/106148-CD508-Karmasthana-1-18-Long Karmastana01:20:20
7102018/12/106149-CD508-Karmasthana-1-19-00:42:20
7112018/12/106146-CD508-Karmasthana-1-16-Long Karmastana01:08:20
7122018/12/106147-CD508-Karmasthana-1-17-00:53:00
7132018/12/106144-CD508-Karmasthana-1-14-Long Karmastana01:07:00
7142018/12/106140-CD508-Karmasthana-1-10-Long Karmastana01:54:40
7152018/12/106142-CD508-Karmasthana-1-12-Long Karmastana01:21:20
7162018/12/106145-CD508-Karmasthana-1-15-00:49:40
7172018/12/106143-CD508-Karmasthana-1-13-00:48:00
7182018/12/106141-CD508-Karmasthana-1-11-00:46:00
7192018/12/106138-CD508-Karmasthana-1-08-Long Karmastana01:03:40
7202018/12/106139-CD508-Karmasthana-1-09-00:52:20
7212018/12/106136-CD508-Karmasthana-1-06-Long Karmastana01:38:20
7222018/12/106137-CD508-Karmasthana-1-07-00:51:00
7232018/12/106134-CD508-Karmasthana-1-04-Long Karmastana01:07:00
7242018/12/106132-CD508-Karmasthana-1-02-Full Karmastana01:32:20
7252018/12/106129-CD507-Patibhana-Kaavyamaya-Bodi-Poojawa-04 Boodhi Poojawa 03 Mq02:20:20
7262018/12/106135-CD508-Karmasthana-1-05-00:49:40
7272018/12/106130-CD507-Patibhana-Kaavyamaya-Bodi-Poojawa-05 Seth Shaanthiya Mq01:23:40
7282018/12/106128-CD507-Patibhana-Kaavyamaya-Bodi-Poojawa-03 Boodhi Poojawa 02 Mq02:16:00
7292018/12/106133-CD508-Karmasthana-1-03-Aarya Meth Wadima Without Space00:25:20
7302018/12/106127-CD507-Patibhana-Kaavyamaya-Bodi-Poojawa-02 Boodhi Poojawa 01 Mq02:25:20
7312018/12/106131-CD508-Karmasthana-1-01-Aarya Meth Wadima With Space00:36:20
7322018/12/106124-CD506-Pirith-033-Aatanatiya Suththraya01:20:20
7332018/12/106126-CD507-Patibhana-Kaavyamaya-Bodi-Poojawa-01 Hadinveewa Mq00:06:20
7342018/12/106123-CD506-Pirith-032-Sachcha Wibanga Suththraya00:32:40
7352018/12/106125-CD506-Pirith-034-Pirith Aswasan Kirema-Punyanumodanawa00:03:20
7362018/12/096122-CD506-Pirith-031-Wasala Suththraya00:12:20
7372018/12/096118-CD506-Pirith-027-Mahasamaya Suththraya00:31:20
7382018/12/096121-CD506-Pirith-030-Parabawa Suththraya00:08:40
7392018/12/096120-CD506-Pirith-029-Kasibaradhwaja Suththraya00:12:00
7402018/12/096119-CD506-Pirith-028-Alawaka Suththraya00:10:00
7412018/12/096117-CD506-Pirith-027-Mahasamaya Suththraya00:18:00
7422018/12/096116-CD506-Pirith-026-Damma Chakkappawaththana Suththraya00:38:00
7432018/12/096115-CD506-Pirith-026-Damma Chakkappawaththana Suththraya00:28:40
7442018/12/096113-CD506-Pirith-024-Girimananda Suththraya00:24:40
7452018/12/096114-CD506-Pirith-025-Isigili Suththraya00:15:20
7462018/12/096112-CD506-Pirith-023-Maha Chunda Thera Bojjanga Piritha00:06:40
7472018/12/096111-CD506-Pirith-022-Maha Moggallana Thera Bojjanga Piritha00:08:00
7482018/12/096110-CD506-Pirith-021-Maha Kassapa Thera Bojjanga Piritha00:08:00
7492018/12/096108-CD506-Pirith-019-Dajagga Suththraya00:13:20
7502018/12/096109-CD506-Pirith-020-Namaskaraya00:00:20
7512018/12/096107-CD506-Pirith-018-Suruya Piritha00:04:40
7522018/12/096106-CD506-Pirith-017-Chanda Piritha00:04:20
7532018/12/096105-CD506-Pirith-016-Mora Piritha00:03:00
7542018/12/096104-CD506-Pirith-015-Miththanisansa Suththraya00:04:00
7552018/12/096103-CD506-Pirith-014-Meththanisansa Suththraya00:04:20
7562018/12/096102-CD506-Pirith-013-Khandha Piritha00:08:00
7572018/12/096100-CD506-Pirith-011-Rathana Suththraya00:13:00
7582018/12/096101-CD506-Pirith-012-Karaniyamaththa Suththraya00:05:20
7592018/12/096099-CD506-Pirith-010-Mahamangala Suththraya00:07:20
7602018/12/096098-CD506-Pirith-009-Dasadhamma Suththraya00:06:00
7612018/12/096097-CD506-Pirith-008-Prathyaweksha00:04:00
7622018/12/096096-CD506-Pirith-007-Dethis Akaraya00:01:20
7632018/12/096089-CD505-A-Uduwap Pohoya Patibhaana Samawath Kamatahana00:28:40
7642018/12/096095-CD506-Pirith-006-Samanera Prashnaya00:02:00
7652018/12/096094-CD506-Pirith-005-Dasa Shiksha Samadan Weema00:02:20
7662018/12/096093-CD506-Pirith-004-Saranagamanaya00:01:40
7672018/12/096092-CD506-Pirith-003-Dewatha Aaradhanaya00:02:20
7682018/12/096091-CD506-Pirith-002-Namaskaraya00:01:00
7692018/12/096088-CD505-A-Dagab Watathira Paawada Samaga Kapruk Pooja Patibhaana Samawath Kamatahana00:13:00
7702018/12/096090-CD506-Pirith-001-Intro00:02:00
7712018/12/096087-CD505-A-Samadhi-Athwal-Bhawana-006-Sesath Pooja Patibhaana Samawath Kamatahana00:51:40
7722018/12/096086-CD505-A-Samadhi-Athwal-Bhawana-005-Uduviyan Pooja Patibhaana Samawath Kamatahana00:46:00
7732018/12/096085-CD505-A-Samadhi-Athwal-Bhawana-004-Daja Pooja Patibhaana Samawath Kamatahana01:01:20
7742018/12/096084-CD505-A-Samadhi-Athwal-Bhawana-003-Pahan Pooj Patibhaana Samawath Kamatahana01:12:40
7752018/12/096080-CD504-Abidarmaya-080-Avidya Pachchaya Sankara01:26:00
7762018/12/096083-CD505-A-Samadhi-Athwal-Bhawana-002-Hadunkooru Pooja Patibhaana Samawath Kamatahana00:55:00
7772018/12/096082-CD505-A-Samadhi-Athwal-Bhawana-001-Mal Pooja Patibhaana Samawath Kamatahana00:54:00
7782018/12/096079-CD504-Abidarmaya-079-Sankaara Ha Dhamma Arutha00:50:00
7792018/12/096081-CD504-Abidarmaya-081-Avasana Avavadaya00:00:40
7802018/12/096073-CD504-Bojanga-073-Pancha Kama Aasvaada56 2400000:48:00
7812018/12/096078-CD504-Abidarmaya-078-Chethana Karma Abhisankara00:12:40
7822018/12/096076-CD504-Bojanga-076-Hekilunu Sitha Bojjanga 700:12:00
7832018/12/096077-CD504-Bojanga-077-Indriya Naanathvaya Ha Bojjanga Vedena Ayuru00:04:00
7842018/12/096075-CD504-Bojanga-075-Dhammavi Jaja Upeksha Sambojjanga00:11:40
7852018/12/096074-CD504-Bojanga-074-Saptha Bojjanga Vadana Auru00:11:20
7862018/12/096071-CD504-Gatalu-071-7 Athivana Nathivana Hati Vigrahaya00:16:00
7872018/12/096072-CD504-Gatalu-072-Buduguna Bhavanaven Aabaadha Pamineyid00:02:20
7882018/12/096069-CD504-Gatalu-069-Karmasthanayak Vadimedi Raaga Sith Godanagenam00:15:00
7892018/12/096066-CD504-Gatalu-066-Aryamaargaye Gamankarannanta Bhadaka00:31:40
7902018/12/096070-CD504-Gatalu-070-Dyana Labagenimata Bhadaa00:02:40
7912018/12/096065-CD504-Gatalu-065-Bhavanavedi Bhaadaka Jayagenima00:25:00
7922018/12/096068-CD504-Gatalu-068-Bhavanavedi Muhunapana Siduvim00:07:00
7932018/12/096067-CD504-Gatalu-067-Bhavanavedi Kaya Nodaniyaama00:07:20
7942018/12/096064-CD504-Gatalu-064-Bhavana Pilibanda Vedidura Vigraha00:13:20
7952018/12/096062-CD504-Gatalu-062-Bhavana Prashna00:12:00
7962018/12/096063-CD504-Gatalu-063-Bhavanavedi Snayu Paddathiya Hedagesima00:07:00
7972018/12/096061-CD504-Vidarshana-061-Adineda Siduvana Saama Siduvimakama Anichcha Menehikala Yuthuda00:04:00
7982018/12/096060-CD504-Vidarshana-060-Dukdomnas Ha Vidarshanava00:08:00
7992018/12/096059-CD504-Samadi-059-Aaryadyaana Laba Kaluriyakirima Indriya Naanathvaya00:05:40
8002018/12/096052-CD504-Dhyana-052-Sothapanna Uveku Prathamadyanayata Pamini Bava Danaganne Keseda00:54:40
8012018/12/096058-CD504-Samadi-058-Eyerphone Bhavithayen Karmasthana00:05:40
8022018/12/096057-CD504-Samadi-057-Samapaththi Samadi00:03:00
8032018/12/096054-CD504-Samadi-054-Asahanaya Durukerena Samadiya00:17:40
8042018/12/096056-CD504-Samadi-056-Theruvan Samavatha Aanantharika Samadi Dyana00:04:40
8052018/12/096055-CD504-Samadi-055-Samaadiya Vadaagenimata00:05:20
8062018/12/096053-CD504-Dhyana-053-Dyaana Maargapalaye Kotasakda00:09:20
8072018/12/096051-CD504-Dhyana-051-Semavitama Dyanaye Noinne Ai00:02:00
8082018/12/096050-CD504-Dhyana-050-Dyanaya Pirihema00:02:00
8092018/12/096049-CD504-Dhyana-049-Arihathvayathek Magavedima00:04:00
8102018/12/096048-CD504-Samata Virarshana-048-Samatha Vidarshana00:08:00
8112018/12/096047-CD504-Karmastana-047-Lobha Dvesha Moha Nirodha Maga00:05:40
8122018/12/096045-CD504-Karmastana-045-Dukkappaththacha Niddukka Gathaava00:13:20
8132018/12/096046-CD504-Karmastana-046-Asarathvaya Vidaha Dakvana Kamatahan00:06:40
8142018/12/096044-CD504-Karmastana-044-Aathan Santhan Aathan Panithan00:05:40
8152018/12/096043-CD504-Indriya Bawanawa-043-Indriya Bhavana Pilibanda00:17:40
8162018/12/096039-CD504-Anapanasatiya-039-Aanaapaana Sathiya Vadana Ayuru00:29:40
8172018/12/096042-CD504-Anusati-042-Karmasthana Pilibandava00:06:00
8182018/12/096041-CD504-Anusati-041-Marananussathiya Vedima00:08:00
8192018/12/096040-CD504-Anusati-040-Marananussathiya00:08:40
8202018/12/096037-CD504-Satipatanaya-037-Sathara Sathipattanaya wadeemata Nidahasak Awashyamada00:17:40
8212018/12/096038-CD504-Anapanasatiya-038-Aanapaanaya Pahakalayuththa00:04:40
8222018/12/096036-CD504-Satipatanaya-036-Pragnawen Vinyanayata Ahaara Nodimen Sathi Pattaanaya Wadeema00:13:00
8232018/12/086033-CD504-Satipatanaya-033-Sathara Sathipattanaya Gihiyanta00:48:00
8242018/12/086029-CD504-Ariya Mithriya-029-Aaryavinaye Meththa Karuna Muditha Upeksha Bhavana01:09:40
8252018/12/086035-CD504-Satipatanaya-035-Daham Aavarjanaa Kirima Saha Sathara Sathipattaanaya Vadana Ayuru00:24:40
8262018/12/086034-CD504-Satipatanaya-034-Sathipattanaya Ithiri Kotasa00:09:00
8272018/12/086032-CD504-Satipatanaya-032-Budunge Aanapana Sathiya00:05:00
8282018/12/086031-CD504-Satipatanaya-031-Patinissanupassi00:04:00
8292018/12/086027-CD504-Bawana-027-Bhavanavata Puurva Kruthyaya00:32:00
8302018/12/086030-CD504-Satipatanaya-030-Sihina Sathipattanaya00:08:20
8312018/12/086028-CD504-Ariya Mithriya-028-Aarya Maithriya00:16:00
8322018/12/076026-CD504-Bawana-026-Karmasthanayak Labagenimata00:10:20
8332018/12/076025-CD504-Arihat Maga-025-Samahara Karunu Pilibadawa Upakalpanaya Kirima Ketharam Niwaradida00:06:00
8342018/12/076019-CD504-Arihat Maga-019-Arihathvayathek Maga Vedeema00:35:00
8352018/12/076024-CD504-Arihat Maga-024-Rahathanvahanseta Priya Madura Svabhavaya Denenavada00:03:00
8362018/12/076013-CD504-Ahaara Nirodaya-013-Udayavya Vigrahaya Ahaara Nirodaya01:16:40
8372018/12/076023-CD504-Arihat Maga-023-Anupurva Sikshava Vadana Ayuru Lihil Basin00:03:20
8382018/12/076022-CD504-Arihat Maga-022-Nivan Maga Malpala Avashyanam Saaththuva Kalayuthu Ayuru00:08:00
8392018/12/076021-CD504-Arihat Maga-021-Mohaya Durukarana Maga00:07:40
8402018/12/076020-CD504-Arihat Maga-020-Antharaa Parinibbai Saha Paschima Bavika00:12:20
8412018/12/076018-CD504-Arihat Maga-018-Ariharhvaya Thek Vadana Maga00:23:00
8422018/12/076017-CD504-Arihat Maga-017-Gihi Vathe Sita Nivan Maga00:12:20
8432018/12/076015-CD504-Ahaara Nirodaya-015-Kabalinkaara Ahaara Yanu00:10:20
8442018/12/076012-CD504-Ahaara Nirodaya-012-Kaama Mithyachaara Adahas Aahaara Nirodaya00:14:20
8452018/12/076016-CD504-Arihat Maga-016-Vachana Mathaka Nositima00:03:00
8462018/12/076008-CD504-Indriya-008-Asa Hatagenimata Hethuva Niroda Karana Margaya Viggrahaya00:54:20
8472018/12/076014-CD504-Ahaara Nirodaya-014-Thapo Gunaya Vigrahaya00:01:40
8482018/12/076009-CD504-Indriya-009-Vinjaana Prakjaava Mana Dharma Pilibandava00:26:00
8492018/12/076011-CD504-Ahaara Nirodaya-011-Parivajjanayen Pahakalauthu Aassrava00:08:40
8502018/12/076010-CD504-Ahaara Nirodaya-010-Asamathulitha Thavaya00:06:00
8512018/12/076007-CD504-Indriya-007-Anaththa Lakshana Suuthra00:21:40
8522018/12/076003-CD504-Trilakshanaya Abowodayen Pasu-003-Suthamaya Chnanaya Saha Kamtahan00:38:40
8532018/12/076006-CD504-Trilakshanaya Abowodayen Pasu-006-Raagaya Lobhaya Thanhaava00:10:20
8542018/12/076005-CD504-Thilakunen Pasu-005-Athaharima Midima Wethva Lesa Menehikirima Vathakda00:16:40
8552018/12/076004-CD504-Thrilakshanaya Avabodhayen Pasu-004-Nirvanaya Pasak Karaganne Keseda00:13:20
8562018/12/076002-CD504-Trilakshanaya Abowodayen Pasu-002-Aleem Geteem Mulaaveem00:24:20
8572018/12/075999-CD503-Thilakuna-Denagamu-07-Anaththa Vigrahaya-200:40:20
8582018/12/076000-CD503-Thilakuna-Denagamu-08-Anaththa Vigrahaya-300:27:40
8592018/12/076001-CD504-Trilakshanaya Abowodayen Pasu-001-Thragakari Lova Rekiya00:13:40
8602018/12/075998-CD503-Thilakuna-Denagamu-06-Anaththa Vigrahaya-100:30:40
8612018/12/075997-CD503-Thilakuna-Denagamu-05-Dhukka Vigrahaya-200:30:40
8622018/12/075994-CD503-Thilakuna-Denagamu-02-Anichcha Vigrahaya-200:46:00
8632018/12/075996-CD503-Thilakuna-Denagamu-04-Dhukka Vigrahaya-100:35:40
8642018/12/075995-CD503-Thilakuna-Denagamu-03-Anichcha Vigrahaya-300:28:20
8652018/12/075991-CD502-Hetu Pala-069-Hethu Pala Dekima 201:05:40
8662018/12/075993-CD503-Thilakuna-Denagamu-01-Anichcha Vigrahaya-100:33:20
8672018/12/075982-CD502-Sanyojana-060-Sakkayadittiya00:52:00
8682018/12/075992-CD502-Hetu Pala-070-Avasana Avavadaya00:00:40
8692018/12/075990-CD502-Hetu Pala-068-Hethu Pala Dekima00:08:00
8702018/12/075989-CD502-Hetu Pala-067-Dharmayata Vinayata Bahaa Belima00:10:40
8712018/12/075988-CD502-Hetu Pala-066-Lokaya Hataganna Hethu600:09:20
8722018/12/075987-CD502-Sanyojana-065-Kaamachanda Saha Chanadaraga Yehi Wenasa00:04:40
8732018/12/075985-CD502-Sanyojana-063-Kanka Vichikichchava Viggraha00:15:40
8742018/12/075981-CD502-Sanyojana-059-Dasasanyojana Sovanpudgalaya00:40:00
8752018/12/075986-CD502-Sanyojana-064-Kukkuchchaya Vigraha00:02:20
8762018/12/075984-CD502-Sanyojana-062-Parathogoshaka Prathya00:06:00
8772018/12/075983-CD502-Sanyojana-061-Kaamachchandaya Kaamaraaga Vyaapaada00:16:20
8782018/12/075979-CD502-Sanyojana-057-Asmimaanaya Sakkayadittiya00:28:00
8792018/12/075978-CD502-Sanyojana-056-Sakkayaditti Vichikichcha Seelabbathaparamasa00:48:00
8802018/12/075977-CD502-Sanyojana-055-Sakkayaditti Vichikichcha Seelabbathaparamasa00:47:00
8812018/12/075980-CD502-Sanyojana-058-Kaama Ruupa Aruupa Loka00:13:20
8822018/12/075972-CD502-Seelaya-050-Upasampadava Kotiyaksanvaraseelaya00:14:00
8832018/12/075976-CD502-Sanyojana-054-Kaamaya Ha Kaama Raagaya00:08:20
8842018/12/075975-CD502-Seelaya-053-Pavidi Vima Aarya Maargayata Anivaryada Pavidivi Yuthukam Itukirima00:12:20
8852018/12/075973-CD502-Seelaya-051-Duthanga Samaadaanaya Yanu00:27:40
8862018/12/075974-CD502-Seelaya-052-Vatha Silayata Ketharam Upanisrada00:15:20
8872018/12/075965-CD502-Aswadaya-043-Sampassaya Sapehi Duka00:41:00
8882018/12/075968-CD502-Seelaya-046-Samanaya Kalauththa Damanaya Kalauththa00:11:40
8892018/12/075971-CD502-Seelaya-049-Vikaala Bojana Uchchasayana Mahasayana00:17:40
8902018/12/075963-CD502-Aswadaya-041-Sepa Thula Duka Dakina Aakaraya00:08:40
8912018/12/075966-CD502-Aswadaya-044-Duk Hataganna Ayuru00:31:00
8922018/12/075969-CD502-Seelaya-047-Siksha Samadanaya00:12:20
8932018/12/075970-CD502-Seelaya-048-Akusalsithivili Ivathkara Sehellu Diviyakata00:07:20
8942018/12/075961-CD502-Aswadaya-039-Vedana Aakaara Vigrahaya00:13:00
8952018/12/075967-CD502-Aswadaya-045-Upeksha Vedanave Avidya Anushaya Yedena Aakaraya00:02:00
8962018/12/075964-CD502-Aswadaya-042-Upeksha Vedanava Avidya Anushaya00:04:40
8972018/12/075962-CD502-Aswadaya-040-Aasvaada Pasupasa Hambaayaama00:01:20
8982018/12/075960-CD502-Aswadaya-038-Thaharinavada Athaherenavada00:07:20
8992018/12/07ලක්ෂ්මී, විෂ්නු වැනි දෙවි වරුන් බුද්ධ සාසනයට සම්බන්ධ අයද?00:18:29
9002018/12/075956-CD502-Patichasumupadaya-034-Avidyave Patan Baahira Namarupa Hataganima00:27:20
9012018/12/075957-CD502-Patichasumupadaya-035-Rupa Vedana Sancja Sankara Vincjana Patichcha Samuppannava00:23:40
9022018/12/075959-CD502-Patichasumupadaya-037-Patichcha Samuppaada Viggraha00:07:40
9032018/12/075955-CD502-Patichasumupadaya-033-Dayavya Viggrahaya00:27:20
9042018/12/075958-CD502-Patichasumupadaya-036-Sankaara Chethanaa Sanchethana00:04:00
9052018/12/075954-CD502-Patichasumupadaya-032-Hun Dora Kilitiveema Jara Maranayata Hethuweda00:36:00
9062018/12/075949-CD502-Nirukthi-027-Atha Hareema Noalma Mideema Saha Sape Duka01:06:40
9072018/12/075953-CD502-Panchaskandaya-031-Panchaskandaya Keti Vigrahayak00:05:00
9082018/12/075948-CD502-Nirukthi-026-Ekolos Ginna Vigrahaya00:40:20
9092018/12/075952-CD502-Panchaskandaya-030-Penapiduva Asaarayi Karmasthanaya Vigraha00:07:40
9102018/12/075951-CD502-Panchaskandaya-029-Vinchanaya Sanchava Vigraha00:08:00
9112018/12/075950-CD502-Panchaskandaya-028-Vinganaye Svabhavaya00:01:40
9122018/12/075947-CD502-Nirukthi-025-Sansara Daahaya Lihil Basin00:03:00
9132018/12/075942-CD502-Ariyaastangika Margaya-020-Madyama Prathipadava Yanu00:28:20
9142018/12/075945-CD502-Nirukthi-023-Loba Ha Raaga00:12:20
9152018/12/075946-CD502-Nirukthi-024-Soka Parideva Dukka Domanassa Nirukthi00:03:40
9162018/12/065944-CD502-Nirukthi-022-Midethva Yanu00:04:00
9172018/12/065943-CD502-Nirukthi-021-Patisambhida Chjaana Yanu00:11:20
9182018/12/065941-CD502-Ariyaastangika Margaya-019-Sila Samadi Prakna Thulin Aarya Margaya00:08:40
9192018/12/065940-CD502-Ariyaastangika Margaya-018-Aryashthaangika Maga Vedeema00:08:00
9202018/12/065932-CD502-Sowan Palaya-010-Trihethuka Patisandiya Sathyavabodhayata Balapana Ayuru00:57:20
9212018/12/065938-CD502-Catuariya Sathya-016-Dukka Aarya Sathya Vigrahaya00:13:20
9222018/12/065939-CD502-Catuariya Sathya-017-Vibhava Thanhava00:06:40
9232018/12/065937-CD502-Catuariya Sathya-015-Chathurarya Sathya00:15:20
9242018/12/065933-CD502-Sowan Palaya-011-Vipallasa00:35:40
9252018/12/065936-CD502-Catuariya Sathya-014-Thiparivattaya00:11:20
9262018/12/065934-CD502-Catuariya Sathya-012-Dukka Sathya Yatharthaya00:22:40
9272018/12/065935-CD502-Catuariya Sathya-013-Trilakshana Chathurarya Sathya00:12:00
9282018/12/065928-CD502-Sowan Palaya-006-Sothapanna Marga Anugamika00:28:40
9292018/12/065931-CD502-Sowan Palaya-009-Sovan Vimedi Dyana Samadi Labeda00:07:40
9302018/12/065930-CD502-Sowan Palaya-008-Anulomakshanthiya Samyakthaniyaamaya00:03:40
9312018/12/065929-CD502-Sowan Palaya-007-Dahasaknayin Prathimanditha Yanne Arutha00:06:20
9322018/12/06ධර්මාවබෝධය සහ ප්‍රඣාව ලැබීමත් සමග ඊර්ෂ්‍යාව,කුහකකම සහ මාන්නය දුරැවී යාමේ ක්‍රමවේදය00:13:13
9332018/12/065927-CD502-Sowan Palaya-005-Aryathvayta Pathveema01:09:00
9342018/12/065924-CD502-Sowan Palaya-002-Antha2 Aathma Anathma00:49:40
9352018/12/065923-CD502-Praweshaya-001 Nivanmaga Yayuthu Margaya00:50:20
9362018/12/065918-CD501-Niwan Maga-90-Sothapanna Vimata Bhavana Kalauthumada Upades01:13:00
9372018/12/065926-CD502-Sowan Palaya-004-Sothaapanna Palaya00:10:00
9382018/12/065925-CD502-Sowan Palaya-003-Sothapanna Palalebuvath Kaamasambogayanta Nemburuva00:14:00
9392018/12/065922-CD501-Niwan Maga-94-Paschima Bavika Sovan Pudgalaya Yanu00:30:00
9402018/12/065921-CD501-Niwan Maga-93-Lokaswabhavaya Edinedaa Diviyata00:26:40
9412018/12/065920-CD501-Niwan Maga-92-Gihi Jivithaye Sita Nivan Dekiya Hekida00:10:40
9422018/12/065919-CD501-Niwan Maga-91-Saasanaya Rakaganne Keseda00:06:40
9432018/12/065917-CD501-Niwan Maga-89-Buddha Paaramithava00:12:00
9442018/12/065913-CD501-Niwan Maga-85-Pilikulkirima00:35:00
9452018/12/065916-CD501-Niwan Maga-88-Nagarabada Diviy Ha Nivanmaga00:09:00
9462018/12/065915-CD501-Niwan Maga-87-Gihi Vathe Sita Nivan Maga00:12:20
9472018/12/065912-CD501-Niwan Maga-84-Potila Hamuduruvo00:22:20
9482018/12/065914-CD501-Niwan Maga-86-Nivase Niveradi Buddha Puuja00:07:20
9492018/12/065911-CD501-Niwan Maga-83-Sraddhava Sardhava00:11:40
9502018/12/065909-CD501-Jivita Gatalu-81-Karuna Sasanaya Praknga Sasanaya00:13:20
9512018/12/065910-CD501-Jivita Gatalu-82-Chuthivana Avasthave Upaadaanaya Anuva Bavaya00:05:40
9522018/12/065908-CD501-Jivita Gatalu-80-Navavida Aagaada Vasthu00:16:40
9532018/12/065907-CD501-Jivita Gatalu-79-Paaluva Siyadivinasagenimatasithima00:07:40
9542018/12/065906-CD501-Jivita Gatalu-78-Parinama Vadaya00:05:00
9552018/12/065904-CD501-Jivita Gatalu-76-Nindedi Vinchanaya00:13:00
9562018/12/065905-CD501-Jivita Gatalu-77-Majic Sandarshana Pilibanda00:07:20
9572018/12/065903-CD501-Jivita Gatalu-75-Gihijivithaye Muhunapana Getalu00:13:20
9582018/12/065901-CD501-Jivita Gatalu-73-Daruvanta Adyapana Jayagrahanayanta Buduguna Balaya00:23:00
9592018/12/065900-CD501-Jivita Gatalu-72-Sathva Hinsa Siduvima00:19:40
9602018/12/065902-CD501-Jivita Gatalu-74-Daruvange Pavle Yuthukam Itukirima Akusalayata Vateyida00:01:40
9612018/12/065898-CD501-Jivita Gatalu-70-Jothishya Ha Bududahama00:24:20
9622018/12/055899-CD501-Jivita Gatalu-71-Karmanimithi Gathinimithi Paralova Piris00:04:40
9632018/12/055897-CD501-Jivita Gatalu-69-Nivasata Vina Dos00:11:00
9642018/12/055895-CD501-Jivita Gatalu-67-Pirith Deshanavakadi Pilipediyayuthu Vathpiliveth00:18:20
9652018/12/055896-CD501-Jivita Gatalu-68-Anadiye Sita Reskala Karma Gabadave Vagathuga00:09:40
9662018/12/055893-CD501-Jivita Gatalu-65-Maranamohotha Akinekaata Venasveema Chutiya00:17:00
9672018/12/055894-CD501-Jivita Gatalu-66-Pirisak Akata Vipathakata Pathvanne00:03:00
9682018/12/055892-CD501-Jivita Gatalu-64-Sath Buddha Namaskaraye Vedagathkama00:07:20
9692018/12/055890-CD501-Jivita Gatalu-62-Upaaya Danno Apaye Novetethi 200:17:40
9702018/12/055889-CD501-Jivita Gatalu-61-Kendara Pilibanda00:19:00
9712018/12/055891-CD501-Jivita Gatalu-63-Nidaaganna Iriyaw00:02:40
9722018/12/055887-CD501-Jivita Gatalu-59-Gathiyata Anukulava Patisandi Chiththaya00:23:00
9732018/12/055888-CD501-Jivita Gatalu-60-Nidana Iriyaw00:05:00
9742018/12/055884-CD501-Jivita Gatalu-56-Paul Awulvalata Hethu00:24:20
9752018/12/055885-CD501-Jivita Gatalu-57-Niweradiva Suuthra Sajjayanaya00:13:40
9762018/12/055886-CD501-Jivita Gatalu-58-Nivaasa Milata Genimen Pasu00:01:20
9772018/12/055883-CD501-Jivita Gatalu-55-Abhivaadana Seelissa Gaathava00:18:20
9782018/12/055882-CD501-Jivita Gatalu-54-Vaasthu Vidya00:09:20
9792018/12/055878-CD501-Jivita Gatalu-50-Pujaniya Sthana Vinasha Kirim Saha Saasanaya Rekagenima00:28:40
9802018/12/055881-CD501-Jivita Gatalu-53-Lawkika Suka400:03:00
9812018/12/055880-CD501-Jivita Gatalu-52-Daruvan Sucharithavathva Hedagasagenima00:06:00
9822018/12/055879-CD501-Jivita Gatalu-51-Sihina Sathipattanaya00:08:20
9832018/12/055871-CD501-Nopenena Lokaya-43-Kodivina Huniyam Dosa00:26:20
9842018/12/055877-CD501-Jivita Gatalu-49-Namothe Buddha Vivrththu Gathava Pilibanda00:02:40
9852018/12/055876-CD501-Jivita Gatalu-48-Sambuddhe Attavisancha Gathave Arutha00:07:40
9862018/12/055875-CD501-Nopenena Lokaya-47-Anayata Haniyak Novanna Adahasin Siyadivi Haanikaraganima00:10:20
9872018/12/055874-CD501-Nopenena Lokaya-46-Dharmayata Virudda Novana Lawkika Yahapathata Kramaveda00:09:20
9882018/12/055872-CD501-Nopenena Lokaya-44-Amanushya Upadravayanta Piliyam00:19:00
9892018/12/055873-CD501-Nopenena Lokaya-45-Gedara Pemini Pasu Samagiyata Baadaa Amanushya Bandanayak Athibava00:06:00
9902018/12/055867-CD501-Nopenena Lokaya-39-Amanushya Lokaya Athdekeem00:45:00
9912018/12/055870-CD501-Nopenena Lokaya-42-Amanushya Balawegayan Sambanda Veem00:17:20
9922018/12/055869-CD501-Nopenena Lokaya-41-Manushya Gandabbaya00:12:40
9932018/12/055868-CD501-Nopenena Lokaya-40-Deviyo Ha Devathawo00:02:20
9942018/12/055865-CD501-Nopenena Lokaya-37-Malaun Genva Kathakirim00:16:00
9952018/12/055866-CD501-Nopenena Lokaya-38-Miyagiya Ayage Basmavasesha Thenpathkirima00:08:20
9962018/12/055864-CD501-Nopenena Lokaya-36-Thun Lokaya Yanu00:20:00
9972018/12/055861-CD501-Karma Vipaka-33-Ayukkaya Upachchedaka Marana00:22:40
9982018/12/055862-CD501-Karma Vipaka-34-Apala Upadravayanta Yam Piliyam00:09:20
9992018/12/055863-CD501-Karma Vipaka-35-Ase Suda Mathuvimata Behethak00:02:40
10002018/12/055860-CD501-Karma Vipaka-32-Ganudenu Saha Piyavagenima00:10:40
More pages:1 2 3 4 5 6 7 8 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 7374)

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.