Bhikkhu Namalgamuwe Vijayaseela

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12020/09/19දුටු දුටුවන්ගේ නෙත් සිත් නිවාලන බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදුගුණ00:07:07
22020/09/19සණරාමර ලෝකයට කරුණා සාගරයක් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදුගුණ00:08:05
32020/09/18කුසලාකුසල කර්ම මනාව දෙසූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:08:58
42020/09/17122 - කොටස - පඨවිය පඨවිය වශයෙන් හදුනා නොගැනීම නිසා මොනතරම් නම් අපි ඇලීම් ගැටීම් ඇති කර ගන්නවාද?00:10:12
52020/09/17Ven Namalgamuwe Wijaya Seela Thero - පූජ්‍යපාද නාමල්ගමුයේ විජ්‍යසීල හිමි-විශුද්ධි මාර්ගය 8 දේශනය00:56:38
62020/09/17දෙවැදෑරුම් කප්පයන් අත්හළ බුදුරජාණන් වහන්සේ - Budu Guna බුදු ගුණ00:08:59
72020/09/16සියළුම පැවිදි ගුණ දහම් වලින් සර්ව සම්පූර්ණ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - Budu Guna බුදු ගුණ00:08:08
82020/09/14කත කිච්ච හෙවත් සිව් මගින් කළ යුත්ත කරන ලද බුදුරජාණන් වහන්සේ - Budu Guna බුදුගුණ00:07:53
92020/09/13රන්වන් බුදු බදකින් මුළු ලොව බබුළුවමින් වැඩ සිටින බුදුරජාණන් වහන්සේ - Budu Guna බුදුගුණ00:08:32
102020/09/13121 - කොටස - එකම ⁣බඩුවක ඇති එකම පඨවි ස්භාවයට අපි නම් කොපමණ ගණනක් නම් යොදා ඇද්ද?00:09:28
112020/09/12තුන් ලෝ වැසියන්ගේ සැක සාංකාවන් දුරු කළා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ00:07:55
122020/09/12ලොව අවිදු අදුරු නැසූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - Budu Guna බුදු ගුණ00:08:14
132020/09/10උපමා උපමෙය්‍ය විෂයෙහි දක්ෂ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - Budu Guna බුදුගුණ00:08:14
142020/09/10සංසාර ඕඝය තරණය කොට අනාශ්‍රව වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - Budu Guna බුදුගුණ00:07:01
152020/09/09Namalgamuwe Wijayaseela Thero-නාමල්ගමුවේ විජයසීල හිමි-විශුද්ධි මාර්ගය - දේශනා (7)01:18:12
162020/09/09Namalgamuwe Wijayaseela Thero-නාමල්ගමුවේ විජයසීල හිමි-විශුද්ධි මාර්ගය - දේශනා (6)01:01:09
172020/09/09Namalgamuwe Wijayaseela Thero-නාමල්ගමුවේ විජයසීල හිමි-විශුද්ධි මාර්ගය - දේශනා (5)01:03:24
182020/09/09Namalgamuwe Wijayaseela Thero-නාමල්ගමුවේ විජයසීල හිමි-විශුද්ධි මාර්ගය - දේශනා (4)00:53:44
192020/09/09Namalgamuwe Wijayaseela Thero-නාමල්ගමුවේ විජයසීල හිමි-විශුද්ධි මාර්ගය - දේශනා (3)00:39:52
202020/09/09පහතට හෙළු නෙත් ඇතිව වඩනා බුදුරජාණන් වහන්සේ - Budu Guna බුදුගුණ00:05:13
212020/09/08Namalgamuwe Wijayaseela Thero-නාමල්ගමුවේ විජයසීල හිමි-විශුද්ධි මාර්ගය - Session (2)00:34:31
222020/09/08තෘෂ්ණා නැමැති ගෙය හැර දැමූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදුගුණ00:06:14
232020/09/07එහි සාගත වාදී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - BUDU GUNA බුදු ගුණ00:08:00
242020/09/05සත්වයන්ට හිත සුව කැමැතිව අවබෝධ කළ ධර්මය උගන්වා වදාළ සේක - BUDU GUNA බුදු ගුණ00:07:55
252020/09/05අනුත්තර සම්බෝධියට එකලාවම පැමිණි බුදුරජාණන් වහන්සේ00:07:46
262020/09/04දෙවැන්නෙකු නොමැති අතුල්‍යය වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ00:09:10
272020/09/02120 - කොටස - ධාතු ස්භාව අටම සත්වයෙක් පුද්ගලයන් නොවන ඒ ස්භාව හැර වෙන කිසිවක් එහි නොමැතිබව අවබෝධ වෙයි00:09:01
282020/09/02119 - කොටස - මේ සා විසිතුරු භෞතික ලෝකයක් කෙසේ නිර්මාණය වීද?00:10:59
292020/09/01ඩුබායි ලංකාරාමයේ බිනර පුන් පොහෝ දා පාන්දර කිරිපිඩු පූජාවේ දී වදාළ දේශනාව00:19:41
302020/08/31බිනර පුන් පොහෝය හා භික්ෂුණී සස්නෙහි ආරම්භය00:11:56
312020/08/30එකේ⁣කලෝමො නම් බුදුගුණ බලය. - BUDU GUNA බුදු ගුණ00:05:31
322020/08/28බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවිද්දෙහි පටන් පරිනිර්වාණය දක්වා ඒක භත්තික වූ සේක.00:05:13
332020/08/28ඒක පුග්ගලෝ ලෝකස්ස00:04:35
342020/08/27118 - කොටස - ජීවී අජීවී මුළු මහත් භෞතික ලෝකයම බෙද බෙදා විමසූ කළ රූප කලාප වර්ග 21 පමණක් මුන ගැසෙයි.00:10:27
352020/08/27117 - කොටස - රූප කලාපය සම්බන්ධව දැන සීටීමේ අවශ්‍යතාවය00:06:26
362020/08/27උස්සඞ්ඛපාදෝ බුදුගුණ - BUDU GUNA බුදුගුණ00:05:53
372020/08/26උසභූපමෝ නම් බුදුගුණය00:05:30
382020/08/258. ලොව්තුරා බුදු වූ දා මේ මිහිමඩල සෙලවුනා - BUDU GUNA බුදු ගුණ00:09:11
392020/08/25උද්ධූපමෝ හෙවත් සයුරක් වැනි බුදුරජාණන් වහන්සේ00:06:19
402020/08/24භාවනාවෙන් පුරුදු පුහුණු නොකරන ලද සිත හරියට ස්වකීය නිවහනක් නැති කෙනෙකු වැනිය.00:03:53
412020/08/24116 - කොටස - රූප කලාපයත් ⁣වෙනත් ධර්මයන් එකට පහල වීම නිසාම ඇතිවා සේ සිතට දැනෙයි.00:08:49
422020/08/24භාවනාව හා ජීවිත වින්දනය - 2017 09 03 දින තලවතුගොඩ ශ්‍රී ඥානාරාමයේ දී කළ දේශනාවක්.00:57:15
432020/08/24115 - කොටස - රූප කලාපයක පවතින නියම ස්භාවයෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕනද අපට නිවන් දකින්නට?00:07:43
442020/08/19114 - කොටස - ලොව කුඩාම වස්තුව හෙවත් රූප කලාපය පිළිබඳ මෙතෙක්කල් ඔබ සිතා සිටි ආකාරය හරිද වැරදිද?00:09:30
452020/08/19113 - කොටස - බාහිර වස්තුවක් සැකසී ඇති පුංචි අංශුවක් ගෙන එය සෑදී ඇති රූප කළාප අධ්‍යයනයට සූදානම් වෙමු.00:09:18
462020/08/18මාර්ගයෙහි තීරකයා ඔබමයි.00:07:45
472020/08/18බුදුගුණ අචින්තනීයයි - තලවතුගොඩ ශ්‍රී ඥානාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ දී00:52:47
482020/07/29උත්තාන මුඛො නම් වූ ගුණ කදින් යුතු බුදුරජාණන් වහන්සේ00:05:38
492020/07/28මතු ජීවිතය සදහා මේ ජීවිතයේ අපි කළ යුතු වැඩ කොසක් තියනවා00:07:10
502020/07/28ඔබට ඔබ පුරුදු කරන භාවනා මාර්ග පිළිබද සැබෑම විශ්වාසයක් තියනවාද?00:06:26
512020/07/28112 - කොටස - අවකාශ ධාතුව තුල රාශි වෙලා තියෙන පුංචි අංශුත් ලොකු හැඩතල වගේම මායාවක්ද00:09:26
522020/07/24අපි භාවනා අරමුණ හරියටම ඉලක්ක කළ යුතුයි.00:05:15
532020/07/24නුවණැත්තන්ට සසර හැටි තේරුම් ගන්න ලබපු එක ජීවිතයක් ප්‍රමාණයවත් වෙයි00:07:34
542020/07/17උත්තම දමථසමථ මනුයුත්තෝ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ00:05:01
552020/07/15භාවනා පුහුණුවෙදී ඔබ ඔබේ මනස පිළිබදව අවදාධානයෙන් හා විශ්වාසයෙන් සිටින්න.00:04:05
562020/07/15111 - කොටස - පරමාර්ථ ධර්මයන් ඉගෙන ගන්න පළමුව බුද්ධ ශ්‍රාවක භූමියෙහි පිහිටා සිටිය යුතුයි.00:06:57
572020/07/15උනණිහීසසීසෝ නම් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ00:06:42
582020/07/14උජ්ජෝතකරෝ නම් වූ බුදුගුණ බලය00:05:55
592020/07/13භාවනා පුහුණුවෙදී හුදෙක් සිත ගැන අවධානයෙන් සිටින්න.00:02:50
602020/07/13110 - පරමාර්ථය ඉගෙනීමේ දී ඇති වන ප්‍රධානම බාදකය.00:06:48
612020/07/12උජුභූතො නම් ලොව්තුරා බුදුගුණ බලය.00:06:35
622020/07/11හොද හා නරක මැද ඇති සැනසිළි මාවත00:04:28
632020/07/11109 - මූලාර්ථය හා විකෘත්‍යාර්ථය තේරුම් ගනිමු.00:07:46
642020/07/09උජු නම් බුදුගුණයෙන් යුතු බුදුරජාණන් වහන්සේ00:05:26
652020/07/08වෙනස් වන ආනාත්ම ලෝකයක අපේ සැනසිල්ල අපි හදාගමු00:06:07
662020/07/08108- පරමාර්ථ යන වචනයේ තේරුම00:05:12
672020/07/08සතුට අසතුට මේ කිසිවක් සැනසිලි සුවය නොවේ00:04:59
682020/07/08උච්ඡේදවාද නම් වූ ලොව්තුරා බුදුගුණය00:06:32
692020/07/07සිතට සැනසිල්ල ගෙන දෙන මෛත්‍රී සිත00:08:02
702020/07/07එකමුතු බවට පත් මැද මාවත00:04:06
712020/07/07107- පරමාර්ථය සොයා ගන්නා විට සිහියේ තිබිය යුතු විශ්ව නීති දෙක00:07:29
722020/07/07උග්ගතො නම් බුදුගුණය00:05:47
732020/07/06ඉසි සත්තමෝ නම් වූ ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ00:07:42
742020/07/03ඉසිනිසභො නම් වූ ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ00:06:30
752020/07/01ඉසි නම් ලොව්තුරා බුදු ගුණය00:06:39
762020/07/01106-එදිනදා මුනගැහෙන දේවල් තුලින් සිතට දැනෙන දේ හීනාර්ථයක්ද පරමාර්ථයක්ද යැයි දැනගනිමු.00:05:08
772020/07/01105-හීනාර්ථය හා පරමාර්ථය තේරුම් ගනිමු. තෙරුවන් සරණයි.00:07:23
782020/07/01104-පරමාර්ථය හා සම්මුතිය පිළිබද අපේ දැනීම් මට්ටම තව ටිකක් පුළුල් කර ගනිමු00:10:17
792020/07/01103-පසුගිය ප්‍රශ්න නවය පුරාවටම සාකච්ඡා කළ පරමාර්ථය හා සම්මුතිය පිළිබද අපි මෙතෙක් ලද අවබෝධය00:07:01
802020/07/01102-ඇත්තටම අපිට පෙණුනු දේ දැක්කද නැත්තම් අපිට බලන්න ඕන කරපු දේ දැක්කද00:07:32
812020/07/01101-මේ ලෝකය ඇත්තටම තිබ්බ දේ අපි නොබලා හැම වෙලේම අපි සිතින් හදාගත්ත දෙයක් ලෝකය තුල තියෙන්නෙ කියන තැනක00:07:49
822020/07/01100-බුදුරජාණන් වහන්සේම ගුරුවරයා කරගෙන උන්වහන්සේගේන්ම අහලා මේ ලෝකය ගැන දැන හැදිනගමු.00:10:04
832020/07/0199-හත් වෙනි ප්‍රශ්නය තුලින් විදර්ශනාවට උපාය මාර්ගයක් මතු කර ගෑනීම00:09:03
842020/07/0198-නොදන්නවා කියන පුංචි දරුවන්ගේ මානසි මට්ටමක සිට ලෝකය ආපහු සැරයක් හදුනගන්න උස්සාහ වෙමු.00:07:55
852020/07/0197-පුංචි දරුවන් ලෝකය හදුනා ගන්නේ අපි වාගේ වචානුසාරයෙන් නොවේ.00:09:11
862020/07/0196-ස්භාදහමේ නීතියකට අනුව බාහිරේ එක එක හැඩතල වලට ගොඩ ගැසුණු සතර මහා ධාතුවෙන්00:10:56
872020/07/0195-පළමු රූප නිමිත්තම ඒ සතර මහා ධාතුව තුල තියනවා වගේ පෙනිලා හැමදාම සම්මුතියෙන් පරමාර්ථය වැසිලාගියහැටි00:13:59
882020/07/0194-ඒත් අපිට හැම වෙලේම පැටලිලා පේන්නෙ කොලේ ඇපල් ගෙඩියක් තියනවා වගේ.7 වෙනි ප්‍රශ්නය00:13:29
892020/07/0193-මේ ඇපල් ගෙඩිය කියන සංකල්පය එක පාරම හිතට කොහින්ද ආවේ? 7 වෙනි ප්‍රශ්නයට ප්‍රවේශයක් ගනිමු.00:08:53
902020/06/2992-මේ ඇපල් ගෙඩිය තිබ්බ තැන දැක්ක නම් අපි බාහිරේ තියෙන සතරමහා ධාතුව ඇපල් ගෙඩියක් කියලා සසර හදන්නෑ00:18:14
912020/06/21ඉරිදා සීල භාවනා වැඩසටහන - මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි- Mirahawatte Pannasiri himi- තලවතුගොඩ ග්ඥාණාරාම02:51:34
922020/06/05දානයෙන් නිවනට කමටහනක්| නාමල්ගමුවේ විජේසීල හිමි| Namalgamuwe Wijesila himi01:02:49
932020/06/05බුද්ධ පූජාවෙන් මහානිසංශ ලබා ගන්නේ කෙසේද _ නාමල්ගමුවේ විජයසීල හිමි _ namalgamuwe wijayaseela thero00:26:02
942020/05/31ඉරිදා සීල භාවනා වැඩසටහන03:00:39
952020/05/24සීල භාවනා වැඩසටහන02:50:11
962020/05/18කෙළෙස් රජස් නැත්තා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:08:09
972020/05/17භාවනා සහ සීල වැඩසටහන03:02:20
982020/05/16අනන්ත අපරිමාණ කීර්ති ඝෝෂා ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:09:34
992020/05/16මානය දුරු කළා වූ බුදුරජානන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:09:40
1002020/05/14කෙලෙස් මළ නැත්තා වු බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:06:08
1012020/05/14කිසිවක් මමායනය නොකළා වූ ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:07:19
1022020/05/1391-කලින් පණවා ගැනීමක් නොකළේ නමුත් සද්ධර්මය නොදන්නා කෙනා ඇති දේ ඇති දේ සැටියට නොදකියි.00:10:07
1032020/05/12අමෘතය දෙන්නා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:07:05
1042020/05/1290-ඇත්තටම අපේ ඇහැ දකින්නේ මොකක්ද 4 වෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු00:12:49
1052020/05/1289-ඒ ඒ හැඩේට රාශි වුනු සතර මහා ධාතුව තත් වූ පරිදි දකින හැටි සරලව එදිනදා ජීවිතයේ පුරුදු කරමු00:08:43
1062020/05/1288-ජීවිතය අවුල් නොකර ගෙන විදර්ශනා වඩන හැටි ඉගෙන ගමු මේ තුන් වෙනි ප්‍රශ්නය තුලින්.00:09:43
1072020/05/1287-අපේ මසැසට පෙනෙන ආකාරයට ලෝකයත් සමග කටයුතු කරමින් නුවනැසට පෙනෙන ⁣ආකාරයට විදසුන් වැඩිය යුතුයි.00:08:14
1082020/05/1286-අපි මේ අධ්‍යයනය කරන්න යන දේ අපේ මස් ඇසට නොව නුවනැසට අසුවන දෙයක් බව දැන සිටිය යුතුයි.00:07:52
1092020/05/1285-තියන දේ නොපෙනී ඇත්තටම නැති දෙයක් නිතරම පේන්නෙ ඇයි කියන කාරණයත් එක්ක ඥානය මෙහෙයවා සාකච්ඡා කරමු00:09:44
1102020/05/1284-දෙවන ප්‍රශ්නය තුළින් අ⁣පේ දැනීම් මට්මක ඉදලා මේ ලෝකය සකස් වෙලා තියෙන්නෙ කොහොමද කියලා තේරුම් ගමු.00:10:38
1112020/05/1283-අභිධර්මයේ පළමු පාඩම එහෙන් පිටින්ම විදර්ශනා භාවනාවක් බව දැන සිටියාද?දෙවන ප්‍රශ්නය ප්‍රවේශයක් ගනිමු00:13:02
1122020/05/1282- අ⁣පේ දර්ශනය සම්මා වුනාම නිවන් මාර්ගය සිතෙ වැඩෙන හැටි දැනගමු.00:08:27
1132020/05/1281-දකින විදිය බලන විදිය වැරදුනාම නොහොත් අපේ දර්ශනය මිච්ඡා වුනාම අපිට වෙන දේ තේරුම් ගමු.00:10:00
1142020/05/1280-පළමු ප්‍රශ්නය තුලින් අපේ දර්ශනය වෙනස් කරගෙන මුළු ලෝකයම අපිට ඕන විදියට වෙනස් කරගන්න ඉගෙන ගමු.00:14:34
1152020/05/1279-සතර පරමාර්ථ ධර්මයන්ට බැසගෙන අධ්‍යයනය කරන්නට සිත් දියුනු කරගෙන ප්‍රශ්න විසදා ගැනීමට සූදානම් වෙමු.00:08:21
1162020/05/1278-බුදු පසේ බුදු මහරහතුන්ගෙ නික්ලේශී පැතුම් නොවරදවා අපේ සිත තුල මේ මහා කුසල් බලයෙන් පවත්වා ගත යුතු00:10:50
1172020/05/1277- ඒ මහා කුසල් සම්භාරය අපිත් සිත් පහදවා අනුමෝදන් වෙමු..මේ ගම්භීර සද්ධර්ම අවබෝධයට නුවණ සකස්කර ගනිමු.00:10:46
1182020/05/1276-මේ ගම්භීර සද්ධර්මය අවබෝධයට නුවණ සකස්කර ගන්න උපකාරී වන තුන් වන කාරණය දැන ගන්න පසුබිම හදාගමු.00:08:18
1192020/05/1275-අනන්ත කාරණා පහක් සම්පූර්ණ වෙන විදියට කුසල් කර්මයක් සිදු කොට මේ ධර්මය අවබෝධයට නුවණ සකස්කර ගනිමුද?00:09:53
1202020/05/1274-නික්ලේශී අනන්ත දායක පිරිසක් සමග අනන්ත ගුණ ඇති අනන්ත බුදුවරු උදෙසා අනන්තවූ පූජාවක් සිදුකරමු.00:09:32
1212020/05/1273-අනන්ත ගුණ ඇති අනන්ත බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා අනන්තවූ පූජාවක් කරමු...00:10:54
1222020/05/1272-අනන්ත ගුණ ඇති අනන්ත බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා පූජාවන් කිරිමට පුරුදු කරගනිමු.00:08:20
1232020/05/1271-උප්පත්තියෙන් ලැබුණු ප්‍රඥාව මතු කරලා ගන්න බුදු ගුණ අනන්තයි කියන හැගීම අවබෝධයෙන්ම පහළ කර ගනිමු.00:12:20
1242020/05/1270-මේ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට නම් අපට උප්පත්තියෙන් ලැබුණු සුන්දර ප්‍රඥාව බලවත් කුසලයකින් මතුකරලා ගන්න00:07:55
1252020/05/1269-ලෝකයේ සිදුවන සංසිද්ධි සමග නොගැටී හු⁣දෙක් එය එසේම සිදු වන්නට හැර උපේක්ෂාව තුල අවබෝධයට පැමිණීය යුතු00:09:36
1262020/05/1268-ඕනම දෙයක් විදදරා ගැනීමේ හැකියාව සහ සත්‍යවාදී බව තිබිය යුතුයි මේ පරම සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට00:07:26
1272020/05/1267- ප්‍රඥා චෛතසිකය බලවත් කර ගැනීමේ වැඩ වල නිරත විය යුතුයි මේ පරම ගම්භීර ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට00:06:24
1282020/05/1266- කම්මැලිකම අලසකම දුරු කොට චිත්ත චෛතසික වීර්යය පවත්වා ගැනීමේ දක්ෂතාව දියුණු විය යුතු00:07:28
1292020/05/1265-යමකින් යම් කාලයක් හෝ වෙන් වී සිටීමේ දක්ෂතාවක් තිබිය යුතුයි මේ පරම ගම්භීර ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට00:07:43
1302020/05/1264-සිතේ පහල වන ආවේගයන් ආශාවන් කය වචනයෙන් ක්‍රියාත්මක නොකර අල්ලා දරාගෙන සිටීමේ දක්ෂතාවක් තිබිය යුතුයි00:07:13
1312020/05/1263-මේ පරම ගම්භීර ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට අවබෝධයෙන් අතහැරීමේ දක්ෂතාවය අපි සතුව හදා ගත යුතුයි.00:12:55
1322020/05/1262-වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් ලද දැනුමට අනුව මුලින් දෙන ලද කමටහන් වැඩුවට කමක් නැද්ද?00:09:10
1332020/05/1261-සැබවින්ම එම ප්‍රශ්න දහය අ⁣පේ ජීවිතයේ අපට මුණ ගැහැන හැම දෙයක් සමගම ආදේශ කර ගත යුතුයි..00:07:18
1342020/05/1260-මේ පරම ගම්භීර පරමාර්ථ ධර්මය හොදින් තේරුම් ගැනීමට අපි අපේ ඥාන ශක්තිය සුදුසු පරිදි සකස් කර ගනිමු.00:08:21
1352020/05/1259-ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රශ්න තේරුම් ගැනීමට පහසු වනු සදහා ඒ පිළිබඳ කෙටියෙන් සළකා බලමු..00:12:03
1362020/05/1258-මුල් ප්‍රශ්න නවයට පිළිතුරු සෙවීමේදී ලද අවබෝධය මත මෙම 10 වෙනි ප්‍රශ්නය විසදා ගනිමු.00:07:36
1372020/05/1257-අවසාන වශයෙන් කොළේ ඔබට පෙනුණු දේ දැක්කද? නැත්නම් ඔබ බලපු දේ ඔබට පෙනුණද?00:03:32
1382020/05/1256-ඇත්තටම මේ කොළේ තිබ්බේ මොකක් ද? අපි ඇත්තටම තියනවා කියන තැනක ඉදන් දැක්කෙ මොකක් ද?00:02:03
1392020/05/1255 මගේ ඇස් දෙකට මේ තිත් ටික පෙනෙන මේ වෙලාවෙදි ඇපල් ගෙඩියක් මෙතෙන්ට එක පාරම ආවේ කොහොමද?00:02:25
1402020/05/1254- මට දැන් දැනෙන පෙනෙන හැඩතලයත් ඒ වගේම ඇපල් ගෙඩියක් කියන දැනීමත් මේ මොහොතෙහි කො⁣හෙද තියෙන්නෙ?00:03:03
1412020/05/1253-5 වන ප්‍රශ්නය -ජීවිතයේ කවදාවත් ඇපල් ගෙඩියක් දැකලා නැති කෙනෙක් ඒ තිත් ටික මොකක් කියලා හදුනා ගනියිද00:02:10
1422020/05/1252-4 වන ප්‍රශ්නය-ඔබේ ඇස් දෙක ඇත්තටම දකින්නේ තිත් ටිකද ඔබට පේනවා වගේ දැනෙන ඇපල් ගෙඩියක රූ සටහනක් ද?00:01:53
1432020/05/1251-3 වන ප්‍රශ්නය - ඔබ ඉදිරියේ තියෙන මේ කොලේ ඇත්තටම තියෙන්නෙ තිත් ගොඩක්ද? හැඩතලක්ද?00:01:16
1442020/05/1250 -2 වන ප්‍රශ්නය - ඔබ කොලේ මීට පෙර පෑන් තුඩෙන් ඇත්තටම ඇන්දේ මොනවද ඇපල් ගෙඩියක්ද නැත්නම් තිත්ද?00:01:35
1452020/05/1249-1 වන ප්‍රශ්නය - කොළේ දිහා බලන් ඉන්නකොට කොලේ මොකක් ඇදලා තියෙනවාද ඔබට පේන්නෙ?00:04:50
1462020/05/1248-අපි දැන් අපේ අභියෝගය භාර ගැනීමට පෙර අවශ්‍ය දේවල් ටික පිළිවෙළකට සූදානම් කර ගනිමුද?00:05:51
1472020/05/1247අපිට දැන් සම්මුතිය සිද බිද දමා පරමාර්ථය මතුකරණ වැඩ පිළිවෙල පටන් ගන්න කාලය හරි00:09:47
1482020/05/1246-අභිධර්මය නොදැන නිවන් දකින්න බැරිනම් එය ඉගෙන නොගෙන සතරපද ගාථාවක් අහලා නිවන් දැක්කෙ කොහොමද?.00:06:01
1492020/05/1245-අභිධර්මය බුදු හිමිගේ ඥානයට අහුවුනු දෙයක් නිසා එය සැරියුත් හිමියන් විස්තර වශයෙන් දේශනා කළේ කොහොමද?00:04:32
1502020/05/1244- ශ්‍රාවකයන් වන අපිට ඒ අභිධර්මය ප්‍රත්‍යක්ෂව අවබෝධ කර ගන්න පුලුවන්ද?00:06:09
1512020/05/1243-අභිධර්මය බුද්ධ දේශනාවක්ම බව හා එය අපි හැමෝටම පහසුවෙන් තෙරුම් ගෙන ඉගෙන ගත හැකි බව00:14:09
1522020/05/1242- ආර්ය්‍ය ඥාන මට්ටමේ දී අසුවන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාන මට්ටමේදී අසු වන ධර්ම කොට්ඨාසය00:10:24
1532020/05/1241 - රැතවත් පෘතජ්ජනයාගේ ඥාන මට්ටමේ දී අසුවන අපි ඉගෙන ගත යුතු ධර්ම කොට්ඨාසය00:07:31
1542020/05/1240 - සම්මුතිය හැදුනේ මෙහෙමයි. ඒත් ඒක ඇත්තමයි කියන තැනක ඇයි අපි රැවටුනේ .00:09:11
1552020/05/1239 - වචන හරඹයක් නිසා අපිට ඇත්තටම පෙනුණු දේ මගහැරියා නේද....00:11:13
1562020/05/1238 - අ⁣පේ මව්පියන් ගුරුවරුන් අ⁣පේ හිතේ ඇති කළ සංකල්පක් ඇත්තටම තියෙනවා කියන තැනක අපි රැවටුනා...00:08:22
1572020/05/1237 - අ⁣පේ පරම ගම්භීර ධර්ම ගවේෂණය තවත් ගැඹුරට මෙහෙයවීමෙන් තවත් වටිනා කමටහනක් පුරුදු කරමු...00:10:15
1582020/05/1236 - අපේ දැනීම් මට්ටමක සිට පුරුදු කරන විට ලැබූ අත්දැකීමක් තුලින් අ⁣පේ ගම්භීර ධර්ම ගවේෂණය තවත් ගැඹුරට00:10:20
1592020/05/1235 - ගැඹුරු ධර්ම විෂයෙහි නොමුලාව ඥානය ගමන් කරන්නටත් අපි පුරුදු පුහුණු කළ යුතු දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගමු.00:09:48
1602020/05/1234 - පරම ගම්භීර සද්ධර්මයේ දැනුම තුල අපි දන්නවා අපිට තේරෙනවා කියන තැනක මාරයා අපිව හිර කරනවා..00:10:38
1612020/05/1233 - සම්බුද්ධ වූ මුනිවරයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ වූ අපි තව දුරටත් මේ මායාකාරී ලෝකයේ රැවටෙමුද00:10:58
1622020/05/1232 - තව දුරටත් කමටහන තුල අ⁣පේ ඥානය පිරිසිදු කරගනිමු..00:09:56
1632020/05/1231 - අ⁣පේ දැනීම් මට්මකට අසුවන ඉතාම සරල තැනකින් විදර්ශනා කමටහනක් පොඩ්ඩක් පුරුදු කරමු..00:11:00
1642020/05/1230 - අපි අ⁣පේ දැනීම් මට්මකට අසුවන ඉතාම සරල තැනකින් විදර්ශනා කමටහනකට ප්‍රවේශය හදමු.00:07:54
1652020/05/1229 - ලේ ඇට මස් නහර එකට එකතු වෙලා හදපු මේ පුද්ගල ශරීරය නැමැති රූ සටහන මායාවක් බව දැන ගනිමු.00:09:35
1662020/05/1228 - අපි අ⁣පේ දැනීම් මට්මක ඉදගෙන මේ සම්මුතිය හා පරමාර්ථය පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න උස්සාහා කරමු.00:12:51
1672020/05/1227 - මේ උතුම් ධර්මයට ප්‍රවේශයක් විදියට මම කියන කෙනාව අපේ දැනීම් මට්ටමක ඉදලා බෙදලා බලමු.00:10:37
1682020/05/1226 - පහාන පරිඤ්ඤාව ( විපස්සනා අවස්ථාව).00:09:06
1692020/05/1225 - තීරණ පරිඤ්ඤාව ( විපස්සනා අවස්ථාව)00:07:52
1702020/05/1224 - නාමයන් රූපයන් ඇතිවීමේ හේතු එකින් එක අවබෝධ වීම හෙවත් පච්චය පරිග්ගහ ඥානය00:08:33
1712020/05/1223 - ඥාත පරිඤ්ඤාව ( දැන ගැනීමේ අවස්ථාව)00:10:49
1722020/05/1222 -යෝගාවචරයෙකු විසින්ම ආරම්භයේ පටන් අරිහත්වය දක්වා යන ගමනේදී අනිවාර්යයෙන් පසු කළ යුතු අවස්ථා00:11:44
1732020/05/1221 - පරම ගම්භීර සූක්ෂම පරමාර්ථයන් වචනානුසාරයෙන් පෙන්වා දීම අතිශයින් දුෂ්කර කටයුත්තකි..00:09:29
1742020/05/1220 - එකම මොහොතක සම්මුති ඇසත් ප්‍රඥා ඇසත් යොදා ලෝකය දකිමු.00:15:24
1752020/05/1219 - මායාවක් තුල ජීවත් වන ලෝකයක ඇත්ත දැන ගෙන ජීවත් වෙන්න..00:10:20
1762020/05/1218 - ඉන්ද්‍රිය දැනිමත් ප්‍රඥාවේ දැනීමත් පෙර පසු නොවී එකවර සිදුවන හැටි...00:10:26
1772020/05/1217 - සසර දුකෙන් නිදහස් වෙන විදියට රූපය දකින්නෙ කොහොමද. 2 කොටස00:12:07
1782020/05/1116 - සසර දුකෙන් නිදහස් වෙන විදියට රූපය දකින්නෙ කොහොමද 1 කොටස00:07:14
1792020/05/1115 - ඉන්ද්‍රිය දැනීම ඉක්මවා ගිය දර්ශනය තුලට00:09:11
1802020/05/1114 -සසර සරන අපි දුකෙන් නිදහස් වෙන්න කියලා හැම තිස්සෙම තෝරගත්තෙ දුකම උරුම වෙන ප්‍රතිපදාවක්.00:10:23
1812020/05/1113 - නිවන් දකින්නට ඇයි අපි සතර පරමාර්ථය අධ්‍යයනය කරමින් විදසුන් ඇසින් ලෝ තතු දත යුත්තේ00:13:29
1822020/05/1112 - අට්ඨකථා සහිත ථේරවාදී ත්‍රිපිටක ධර්මය සමග ස්වකීය දෘෂ්ටි වලින් තොරව මෙය ගලපා ගත යුතුමයි.00:09:28
1832020/05/1111 - ඇයි මේ අභිධර්මයෙන්ම නිවනට කමටහනක් ගැන කතා කරන්නෙ00:11:34
1842020/05/1110 - සතර පරමාර්ථයන් තුළින් අරිහත්වය කරා කමටහනක්00:05:36
1852020/05/119 - පිංවත් ඔබ හැම දෙනාම මේ විශිෂ්ට ධර්මය අධ්‍යයනය කල යුත්තේ කිනම් පිළිවෙළක් ඇතිවද00:10:04
1862020/05/118 - අපි ලොව විශිෂ්ට ධර්මය තුලින් තමා සොයා යමු. සියල්ල හමු වූ කල කිසිත් නැති බව අවබෝධ වන තුරුම00:08:02
1872020/05/117 - ආර්ය්‍ය පර්යේෂණය සදහා සූදානම් වෙමු.00:06:47
1882020/05/116 - විද්‍යාත්මක පර්යේෂණය හා අවිද්‍යාත්මක පර්යේෂණය00:08:18
1892020/05/115 - විශිෂ්ට ධර්මයට ප්‍රවේශයක් ගනිමු.00:09:08
1902020/05/114 - ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ටම ඉගෙනුම00:09:03
1912020/05/113 - නිවන් පිණිස පවතින දහම් දැනුම පිළිබඳ දැනුවත් වෙමු00:07:47
1922020/05/112 - ඔබ ඉගෙන ගත් දහම ඔබේ හිතේ පවතින්නේ මොන තත්වයකද යන්න මැන ගන්න ආකාරය00:10:17
1932020/05/111 - දහම් සාකච්ඡාවට ප්‍රවේශයක් (අභිධර්මයෙන් නිවනට)00:10:56
1942020/05/11පරම නිවුණු සිත් ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:10:15
1952020/05/09අනූපමෙය්‍ය ගුණ ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:12:54
1962020/05/02දුක් තැවුල් සෝ ගිනි නිවූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:13:01
1972020/04/1618 - ඉන්ද්‍රිය දැනිමත් ප්‍රඥාවේ දැනීමත් පෙර පසු නොවී එකවර සිදුවන හැටි...00:10:48
1982020/04/1613 - නිවන් දකින්නට ඇයි අපි සතර පරමාර්ථය අධ්‍යයනය කරමින් විදසුන් ඇසින් ලෝ තතු දත යුත්තේ..00:13:51
1992020/04/1612 - අට්ඨකථා සහිත ථේරවාදී ත්‍රිපිටක ධර්මය සමග ස්වකීය දෘෂ්ටි වලින් තොරව මෙය ගලපා ගත යුතුමයි.00:09:51
2002020/04/1611- ඇයි මේ අභිධර්මයෙන්ම නිවනට කමටහනක් ගැන කතා කරන්නේ...00:11:55
2012020/04/1610 - සතර පරමාර්ථයන් තුළින් අරිහත්වය කරා කමටහනක්.00:05:54
2022020/04/1609 - විශිෂ්ට ධර්මය අධ්‍යයනය කල යුත්තේ කිනම් පිළිවෙළක් ඇතිවද?00:10:26
2032020/04/1608 - අපි ලොව විශිෂ්ට ධර්මය තුලින් තමා සොයා යමු. සියල්ල හමු වූ කල කිසිත් නැති බව අවබෝධ වන තුරුම.....00:08:24
2042020/04/1607 - නාම සහ රූප කාය හදුන්වා දෙමින් නිවනට යොමු වුන අභිධර්මයට ප්‍රවේශයක්.....00:07:09
2052020/04/1606 - අපේ සිත පිළිබද විද්‍යාත්මක ගවේශනයක ඇරඹුම.00:08:40
2062020/04/1605 - ඔබ කුමන ගවේෂණයක යෙදෙන්න‌ෙක්ද?00:09:31
2072020/04/1604 - භණ්ඩාගාරික පරියප්තිය00:09:26
2082020/04/0903- නිස්සරණ පරියප්තියෙන් සද්ධර්මය ඉ‌ගෙන ගැනීීම.00:08:10
2092020/04/0902 - ඔබ ‌සද්ධර්මය ඉ‌ගෙන ගන්නේ නිස්සරණ පරියප්තියෙන්ද? අලගද්දෝපම පරියප්තියෙන්ද? කියා දැනගන්නේ ‌කෙසේද?00:10:41
2102020/04/0901 - පරියප්ති, ප්‍රතිපත්ති, ප්‍රතිවේධ සංඛ්‍යාත බුද්ධශාසනය දැනගමු....00:11:19
2112020/04/06සදහම් පණිවිඩය - 1 - ‌‌කොවිඩ්-19 වසන්ගතය අභිමුවේ ‌නොසැලී සිටින්නට....00:08:38
2122020/02/07නවම් පුන් පොහෝ දවස00:23:03
2132020/02/07අනුපාදාන වූ බුදු රජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:11:48
2142020/02/05ලෝ දන සිත සැක නිවා නිවනට පමුණුවන බුදු රජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:12:08
2152020/02/04තුන් ලොවට උතුම් පින් කෙතක් වූ බුදු රජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:10:25
2162020/02/03ජාතික නිදහස් දින උතුම් නිදහස හදුනා ගනිමු - budu guna බුදු ගුණ00:10:04
2172020/02/02අනුත්තර වූ ගුණ ඇති බුදු රජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:10:17
2182020/02/01ලෝ සත වෙත පතළ අනුකම්පා ළයැති බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:12:45
2192020/02/01මෙතෙක් ලොව බිහිවූ අනාගතයෙහි බිහි වීමට නියමිත අති භයානක විෂ වෛරසයන් ගැන විස්මිත හෙළිදරවුවක්00:29:32
2202020/02/01අකම්පිත වූ බුදු හදවතක් ඇති බුදු රජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:11:10
2212020/01/31කෙලෙස් බන්දනයෙන් නොබැදුණු බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:11:52
2222020/01/30සියලු ආශ්‍රව දුරු කොට අනාශ්‍රව වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:11:23
2232020/01/28විශ්මිත අනාවරණ ඤාණයෙන් යුතු බුදු රජාණන් වහන්සේ00:14:40
2242020/01/28කොරොනා වෛරයෙන් අරක්ෂා වෙන්න පුලුවන් බුදුන් වහන්සේ දේසනා කර වදාල ගථා 4ක්00:20:48
2252020/01/27ගුරු උපදේශ රහිතව සියල්ල අවබෝධ කොට වදාළ ලොව්තුරා බුදු රජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:11:46
2262020/01/26මේ තුන් ලොවේ කිසිවකුටත් මැඩ පවත්වන්නට නොහැකි බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:10:40
2272020/01/26දවස සාර්ථක කර ගන්නට කුසල් සිතින් දවස අරඹමු... budu guna බුදු ගුණ00:01:01
2282020/01/25කෙලෙසුන්ට නොනැමෙන සිතක් ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:09:50
2292020/01/25මවුකුසින් උපන්දා මේ මිහිමඩල සෙලවුණා - budu guna බුදු ගුණ00:13:57
2302020/01/23වර්ණනා කොට නිමවා ගත නොහැකි බුදු ගුණ ඇති බුදු රජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:09:37
2312020/01/22තුන් ලොව පතළ ගුණ වර්ෂා ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:11:55
2322020/01/22අනන්ත ඤාණ ඇති බුදු රජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:11:18
2332020/01/21මව්කුසට වැඩිය දා මේ මිහිමඩල සෙලවුණා - budu guna බුදු ගුණ00:08:03
2342020/01/21අනන්ත දර්ශන ඇති ලොව්තුරා බුදු රජාණන් වහන්සේ - budu guna බුදු ගුණ00:14:25
2352020/01/20අනන්ත බුදුගුණ දැරිය නොහැකිව මේ මිහිමඩළ පවා සෙළවුනා - budu guna බුදු ගුණ00:19:45
2362020/01/19මහා සමුද්‍රය සේ අද්භූතය, අසිරිමත්ය මේ බුදු ගුණ - බුදු ගුණ budu guna00:11:04
2372020/01/18කියා නිමවා ගත නොහැක මේ බුදු ගුණ - බුදු ගුණ budu guna00:15:15
2382020/01/17නිම් තෙරක් නොමැත මේ බුදු ගුණ සයුරේ - බුදු ගුණ budu guna00:14:53
2392020/01/16අනන්ත ලොව්තුරු බුදු ගුණ ගඟුලක ඇරඹුම - බුදු ගුණ budu guna00:13:38
2402019/08/07 Ven Namalgamuwe Wijaya Seela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:08:35
2412019/08/07 Ven Namalgamuwe Wijaya Seela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 2 - පරුෂ වචන 2/201:02:04
2422019/08/07 Ven Namalgamuwe Wijaya Seela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 1 - පරුෂ වචන 1/200:41:08
2432018/11/23Ven. Namalgamuwe Wijayaseela Thero - Dubai 2018 Nov 10 - Jebel Ali01:40:16
2442016/12/12විශුද්ධි මාර්ගය #29 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:04:20
2452016/11/29විශුද්ධි මාර්ගය #28 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:09:18
2462016/11/28විශුද්ධි මාර්ගය #27 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:13:32
2472016/11/17විශුද්ධි මාර්ගය #26 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:11:35
2482016/11/13විශුද්ධි මාර්ගය #25 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:12:35
2492016/10/11විශුද්ධි මාර්ගය #23 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:14:50
2502016/10/11විශුද්ධි මාර්ගය #24 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:19:31
2512016/09/19විශුද්ධි මාර්ගය #22 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:17:59
2522016/09/17විශුද්ධි මාර්ගය #21 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:46:04
2532016/09/12විශුද්ධි මාර්ගය #20 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:20:27
2542016/08/29විශුද්ධි මාර්ගය #19 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:06:15
2552016/08/22විශුද්ධි මාර්ගය #18 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:08:31
2562016/08/16විශුද්ධි මාර්ගය #17 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:14:02
2572016/08/12විශුද්ධි මාර්ගය #16 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:35:02
2582016/08/07විශුද්ධි මාර්ගය #15 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:57:34
2592016/07/16විශුද්ධි මාර්ගය #14 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:50:52
2602016/06/30අනන්ත බුදු ගුණ වරුණ # 04 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero - Dubai 201600:55:12
2612016/06/27විශුද්ධි මාර්ගය #13 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:46:34
2622016/06/26විශුද්ධි මාර්ගය #12 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:14:14
2632016/06/12විශුද්ධි මාර්ගය #11 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:55:57
2642016/06/05විශුද්ධි මාර්ගය #10 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:48:16
2652016/05/29පුර්ණ උපොසථ සීලයක්....... Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:21:35
2662016/05/17විශුද්ධි මාර්ගය #9 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:03:45
2672016/05/13විශුද්ධි මාර්ගය #8 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:56:38
2682016/05/11අෂ්ඨාංග උපෝසථ සීලය සමාදන් වීම - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:18:26
2692016/05/05අනන්ත බුදු ගුණ වරුණ # 03 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero - Dubai 201601:03:49
2702016/04/20අනන්ත බුදු ගුණ වරුණ # 02 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero - Dubai 201601:03:35
2712016/04/19අනන්ත බුදු ගුණ වරුණ # 01 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero - Dubai 201601:15:12
2722016/04/06විශුද්ධි මාර්ගය #7 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:18:12
2732016/03/27විශුද්ධි මාර්ගය #6 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:01:09
2742016/03/22බුද්ධ පුජාව මහත්ඵල මහානිසංස වීමට නම් Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:39:27
2752016/03/22විශුද්ධි මාර්ගය #5 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:03:24
2762016/03/15විශුද්ධි මාර්ගය #4 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:53:44
2772016/03/11විශුද්ධි මාර්ගය #3 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:39:52
2782016/03/09පරුෂා වචා සිල් පදය...2 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero01:02:04
2792016/02/28පරුෂා වචා සිල් පදය......Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:41:08
2802016/02/28මියගිය ඥාතීන්ට පිං දීම ගැන.... Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:08:35
2812016/02/28මියගිය ඥාතීන්ට දෙන පිං ඒ අය හැම විටම ගන්නවාද? Lankaramaya 016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:00:57
2822016/02/27විශුද්ධි මාර්ගය #2 - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:34:31
2832016/02/21බුද්ධ පුජාව මහත්ඵල මහානිසංස වීමට නම් Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Namalgamuwe Wijaya Seela Thero00:38:48
2842015/10/06Special Dhamma Discussion-Ven.Namalgamuwe Wijaya Seela Thero | විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව01:14:00

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.