Bhikkhu Kiribathgoda Gnanananda

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12020/02/19ස්වර්ණමාලි මහා සෑ වරුණ 9 - සීමා ලකුණු කිරීම00:11:17
22020/02/18බහු ධාතුක සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:40:05
32020/02/18කේසී සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:02:30
42020/02/18සොඳුරු ගී ඇල්බමයක් දොරට වැඩි වගයි....00:12:31
52020/02/18වෙසතුරු දා නොකියවූ දෑස කුමටද?00:11:30
62020/02/17සියළු බර වලින් නිදහස් වීමට - භාර සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:59:57
72020/02/17මහා මාලුංක්‍ය සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:09:13
82020/02/17ස්වර්ණමාලි මහා සෑ වරුණ 8 - මුල් ගල තැබීම00:11:36
92020/02/16එකම පිහිට සම්මා දිට්ඨියයි - කුක්කුරවතිය සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:04:19
102020/02/16බට පතුරු මිටියේ උපමාව - නලකලාප සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:13:11
112020/02/16ස්වර්ණමාලි මහා සෑ වරුණ 7 - දෙවියන්ගෙන් මට උදව් ලැබෙන්ටයි...00:09:58
122020/02/15යොවුන් දහම් සක්මන 2020 | ධර්ම සාකච්ඡාව | පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ | Yowun Daham Sakmana 202000:56:18
132020/02/152017-04-02 - නිබ්‌බෙධික සූත්‍රය 1 - අලුත් දහම් වැඩසටහන 21 - am - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:45:49
142020/02/152017-04-02 - නිබ්‌බෙධික සූත්‍රය 2 - අලුත් දහම් වැඩසටහන 21 - am - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:08:21
152020/02/15බුද්ධානුස්සති වන්දනාව00:09:53
162020/02/15යොවුන් දහම් සක්මන 2020 | පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනය | Yowun Daham Sakmana 202000:44:21
172020/02/15ස්වර්ණමාලි මහා සෑ වරුණ 6 - බබළවයි බුදු සසුන කුමරුන් රහත් යුගයට උරදෙමින්...00:13:05
182020/02/14ආගම් ගැන දෙසුම- තිත්ථායතන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:11:56
192020/02/14අනතුරින් මිදීමට ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියට එන්න- කච්චානගොත්ත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:11:00
202020/02/14ස්වර්ණමාලි මහා සෑ වරුණ 5 - සසුන රකින්නට දරුවෙකුයි පතන්නේ00:08:52
212020/02/13අසත්පුරුෂයන්ගෙන් අනාගත සඟ පරපුර රැකගනිමු...00:08:30
222020/02/13ස්වර්ණමාලි මහා සෑ වරුණ - ශ්‍රී ලංකාවට බුද්ධ ශාසනය ලැබෙනවා00:04:51
232020/02/12ස්කන්ධ භාවනාව |පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනයකි.01:15:14
242020/02/122020-02-08 - අස්‌සද්‌ධ සූත්‍රය - am - නවම් පොහොය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:50
252020/02/12ධාතු ස්වභාවය... කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:04:00
262020/02/12මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:29:46
272020/02/12ආත්ම භාව 7කට සසර කෙටිකර ගැනීමට කැමති අයට - ඤාණවත්ථු සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:11:51
282020/02/12තමන්වම හුවා දක්වන පුහු ආටෝපයෙන් මිදෙමු..(කෙටි ධර්ම දේශනා)00:04:27
292020/02/12සත්පුරුෂයාගේ සහ අසත්පුරුෂයාගේ වෙනස...00:07:33
302020/02/12ලෝක සත්වයන් සැසඳී යන ධාතු ස්වභාවය02:08:18
312020/02/12ස්වර්ණමාලි මහා සෑ වරුණ - ධර්ම සංගායනය00:01:39
322020/02/11Anubudu Maha Mihindu Himi Waruna (කවි) | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:23:25
332020/02/11ධර්ම කතාවට නුසුදුසු පුද්ගලයින් පස් දෙනා- දුක් කථා සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:04:55
342020/02/11දන්තභූමි සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:09:39
352020/02/11බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පංච නේත්‍රය01:43:48
362020/02/11රට සුරකිනු පිණිස වූ සංඝ රත්නයේ භූමිකාව - පුනරාවලෝකනය දෙවන වැඩසටහන01:42:02
372020/02/11නිසි තැන - නිසි විසඳුමට මඟ පෙන්වූයේ ඇයි ? - පුනරාවලෝකනය විශේෂ කතිකාව01:38:06
382020/02/11හරි දේ හඳුනා ගන්න.. නුවණ වඩන්න...(කෙටි ධර්ම දේශනා)00:06:32
392020/02/11සුමඟට ගත යුතු අනන්‍යතාවය.00:03:25
402020/02/11අරුම පුදුම ධාතු ස්වභාවය...00:04:00
412020/02/11ස්වර්ණමාලි මහා සෑ වරුණ - ධාතු නා ලොවට ලැබුණා00:05:48
422020/02/10ඔබත් රටේ විනාශයට උදව් කරන ඡන්ද දායකයෙක් ද?00:10:54
432020/02/10චන්න ජයසුමන වැඩිම මනාපයෙන් දිනවමු! - කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හිමි00:01:46
442020/02/10ස්වර්ණමාලි මහා සෑ වරුණ - දඹදිව බුදු සසුන බබළනවා00:04:06
452020/02/10බුද්ධානුස්සති භාවනාව Buddhanussathi Bhawanawa00:09:55
462020/02/09කොතැනක හරි අර්බුදයක් හටගන්නේ නම් එයට මුල්වන්නේ බාලයෙක්මයි..02:08:18
472020/02/09ලෝකය දෙස හැරී බැලූ ආකාරය - ලෝකාවාලා්කන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:28:26
482020/02/08අප්පමාණ හා මහග්ගත චේතෝ විමුක්තිය- අනුරුද්ධ සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:24:57
492020/02/08විශේෂ උපත් 6 ක් | ඡළාභිජාති සූත්‍රය | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:56:01
502020/02/07ධර්ම කතාවට නුසුදුසු පුද්ගලයින් පස් දෙනා- දුක් කථා සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:15:10
512020/02/07පරිහානියෙන් මිදෙන්නට ජීවිතයට ගුණ දහම් පුරවාගන්න..00:07:46
522020/02/06මස් මාංශ කෑමේ ඇත්ත- ජීවක සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:49:33
532020/02/05අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:29:59
542020/02/05සෝතාපත්ති අංග Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero02:16:54
552020/02/05විසාලා මහනුවර තුන් බිය දුරුකළ මහානුභාව සම්පන්න රතන සූත්‍රය01:17:25
562020/02/04සෝවාන් විය යුත්තේ ඇයි? ආදිත්ත පරියාය සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:46:47
572020/02/04බෝධිය යනු සතර මාර්ග ඵල නුවණයි Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:09:12
582020/02/03සසරේ අනතුර සක්කාය දිට්ඨියයි Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:31:46
592020/02/03මහා වච්චගොත්ත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:24:15
602020/02/02චුල්ල සච්චක සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:23:35
612020/02/02අසිබන්දක පුත්‍ර ගාමිණී සූත්‍රය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:38:05
622020/02/02අසභ්‍ය දර්ශන නැරඹීමේ විපාක | Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero| #Damsara00:05:42
632020/02/02ඔබේ සිතේ සැබෑ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න00:08:23
642020/02/02prethayekge banak Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:49:35
652020/02/02Anitya - 300:00:24
662020/02/02Anitya - 200:00:45
672020/02/02Anitya - 100:05:33
682020/02/01කොරා්නා වෛරසයෙන් අපි ආරක්ෂා විය යුත්තේ කෙසේද?2020 02 01පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:07:19
692020/01/31මල්ලිකා සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:57:44
702020/01/31කොරෝනා වෛරසයට රහතුන් වැඩ සිටි යුගයෙන් විසඳුම්00:07:19
712020/01/31Kiribathgoda Gnanananda Thero Bana00:03:38
722020/01/31 Namo Buddhaya Theme (8D Audio) Use Headphone 00:19:31
732020/01/30ගෝපාලක සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:20:59
742020/01/30මහා ආනුභාව සම්පන්න රතන සූත්‍රය01:17:25
752020/01/30පෙම්වතුන්ගේ බඹසර සීලය ගැන අපූරු කතාවක්00:03:38
762020/01/30පෙම්වතුන්ගේ බඹසර සීලය ගැන අපූරු කතාවක් | Yowun Daham Sakmana00:03:38
772020/01/30ආර්යෝපවාදයේ භයානක ප්‍රතිවිපාක00:09:04
782020/01/29මේ විනාශයෙන් අප දරුවන් බේරා ගනිමු00:21:10
792020/01/29ආර්යෝපවාදයේ භයානක ප්‍රතිවිපාක00:09:04
802020/01/29නෙත් පසෙකින් වැඩ සිටියෝ අප මුනිදාණෝ | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:44:31
812020/01/28ආසිවිසෝපම සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:43:00
822020/01/26රතන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:17:24
832020/01/26චතුරාර්ය සත්‍යය විස්තර වශයෙන් - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:51
842020/01/25ලෝමසකංගිය භද්දේකරත්ත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:19:59
852020/01/25නලු නිලි ගායක ගායිකාවෝ මීලග පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න එපා-පුජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ00:17:36
862020/01/24සත්තත්ථාන සූත්‍රය Ven. KIribathgoda Gnanananda Thero01:07:28
872020/01/24(14) වනවච්ඡ රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථාව | Verses of Arahants (with English Subtitles)00:02:07
882020/01/23උදුම්බරික සීහනාද සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:23:04
892020/01/23Sathbudu Wandanawa - සත්බුදු වන්දනාව00:53:38
902020/01/22කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ජනාධිපතිගෙන් හා හා අගමැතිගෙන් කරන ඉල්ලීම00:02:43
912020/01/22උපාදාන පරිතස්සනා සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:05:54
922020/01/22න තුම්හ සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:09:21
932020/01/22කල්ප ගාණක් පල දුන් කර්මය පින් දීමෙන් අවසන් වූ හැටි00:08:08
942020/01/22පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ජනාධිපති තුමා වෙත යවන විශේෂ ලිපිය....00:00:55
952020/01/22අතිපූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් කරන ලද විශේෂ ඉල්ලීම00:02:50
962020/01/21චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:17:08
972020/01/21සක්කාර ගරුකාර සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:26:06
982020/01/21ප්‍රේතයෙකුගේ බණක් - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:49:35
992020/01/20පටිපන්න සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:53
1002020/01/20මහා කම්ම විභංග සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:04:25
1012020/01/20අම්මට බැන්නොත් මොකද වෙන්නෙ ven kiribathgoda chanananda tero00:20:32
1022020/01/19චතුරාර්‍ය සත්‍ය -ධර්මය - kiribathgoda gunananda thero 2020/01/2001:22:13
1032020/01/19චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:29:57
1042020/01/19චුල්ල මාලුංක්‍ය පුත්ත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:59
1052020/01/19මහා ධම්ම සමාදාන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:16:48
1062020/01/18මඛාදේව සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:13:34
1072020/01/17දෙස් විදෙස් ඔබට උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම සදහා00:56:10
1082020/01/17දුකේ හටගැනීමත්, නැතිවීමත් මේ මොහොතෙ ම අත්දකින්න (භද්‍රක සූත්‍රය)01:08:56
1092020/01/16පඨම නාථකරන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:13:38
1102020/01/16අපණ්ණක සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:19:52
1112020/01/15Kiribathgoda Gnanananda \කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හිමිගේ හෙළිදරව්ව /Ranjan Ramanayaka00:19:14
1122020/01/15සම්බෝධි පක්ඛීය සූත්‍රය Ven. Kirobathgoda Gnanananda Thero01:20:48
1132020/01/15රන්ජන්ගේ හඬපට තවදුරටත් පැතිරයාම පාලනයට පියවර ගන්න - පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:01:37
1142020/01/152020 සිත පහදගන්න බණ අසමු.සුමධුර ධර්ම දේශණාව01:32:01
1152020/01/15මාධ්‍ය සදාචාරය නසා අන්තිමට බනින්නෙ මහා සංඝ රත්නයට00:01:53
1162020/01/15මේ හඬ පට මිනිසුන්ව කුණු රස විඳින්න පොළඹවනවා00:02:29
1172020/01/15මේ පුද්ගලයව වීරයෙක් කරන්න එපා. වගකිවයුතු ආයතන දුර බලන්න.00:02:43
1182020/01/15අවස්සුත පරියාය සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:43:48
1192020/01/15මේ විනාශයෙන් අපේ දරු පරපුර බේරාගනිමු (මාධ්‍යයෙන් ඉල්ලීමක්)00:20:51
1202020/01/14මේ විනාශයෙන් අපේ දරු පරපුර බේරා ගනිමු.00:21:10
1212020/01/14විකාල භෝජනය අනුමත කිරීම නිසා ලැබුණු අනුශාසනාව (කීටාගිරි සූත්‍රය)01:18:10
1222020/01/14Maharahath Uthuman Wandana Karamu ("මහරහතුන් වන්දනා කරන ගාථා") By Ven. Kiribatgoda Gnanananda Thero.00:13:35
1232020/01/14ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 1 Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:10:52
1242020/01/14ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 2 Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:05:28
1252020/01/14පරි වීමංසන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:11:12
1262020/01/13මිත්‍යාවේ පස්සෙම දුවන උප්පැන්නෙ බෞද්ධයෝ..00:03:54
1272020/01/12පහාරාද සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:19:04
1282020/01/12ඉණ සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:56
1292020/01/12ඡලාබි ජාති සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:56:00
1302020/01/122020-01-10 - උදෑසන ධර්ම දේශනාව - සූරියවැව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:54:43
1312020/01/12හඬපටවලින් හෙළිවුණු අමනයන්ගේ නිරුවත00:10:01
1322020/01/12Nibbana Chethiya Namadimu ("නිබ්බාන චේතිය නමදිමු!") By Kiribathgoda Gnanananda Thero.00:01:16
1332020/01/12Bodhi Chethiya Namadimu ("බෝධි චේතිය නමදිමු !") By Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero.00:01:46
1342020/01/12Lumbini Jatha Chethiya Namandimu (ලුම්බිණි ජාත චේතිය නමදිමු ) By Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:01:23
1352020/01/11දුතිය සම්පදා සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:09:59
1362020/01/11තයෝ ධම්ම සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:02:13
1372020/01/11සප්පාය පටිපදා සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:09
1382020/01/11නෙත් පසකින් වැඩ සිටියෝ අප මුනිඳාණෝ..01:43:48
1392020/01/11භූත ලෝකය ගැන විස්තර....00:02:27
1402020/01/11ක්‍රෝධ_කිරීමේ_ආදීනව_(කෝධන_සූත්‍රය)01:05:14
1412020/01/11මාර_යුද්ධය_බඳු_ආලවක_දමනය00:14:47
1422020/01/11බුදු රුවනට වඩා උතුම් කෙනෙක් මට නැතේ - පින් මතුවෙන වන්දනා00:09:12
1432020/01/10ඔබ බුද්ධිමත් නම්!!! පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනයකි01:00:47
1442020/01/10ක්‍රෝධ කිරීමේ ආදීනව (කෝධන සූත්‍රය)01:05:15
1452020/01/09මේ කරුණු තියෙනවා නම් ඔබත් සතර අපායෙන් මිදුණු කෙනෙක්00:08:19
1462020/01/08නිතර සිහිකල යුතු කරුණු පහ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:35:03
1472020/01/08මේ කරුණු තියෙනවා නම් ඔබත් සතර අපායෙන් මිදුණු කෙනෙක්00:08:19
1482020/01/08මාර යුද්ධය බඳු ආලවක දමනය00:14:48
1492020/01/08දහම් මග වසන විපත් තුන Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:53:30
1502020/01/08ආලවක සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:41:26
1512020/01/08විභංග සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:50:01
1522020/01/07මාර යුද්ධය බඳු ආලවක දමනය00:14:48
1532020/01/062020 ට ජනපතිඳුන් ඇතුළු සැමට තුනුරුවනේ ආශිර්වාදය00:31:38
1542020/01/05මෛත්‍රී භාවනාව (පාළි)00:05:57
1552020/01/04නිවනට කෙටි මග !!! පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනයකි01:19:27
1562020/01/04ඔබේ ජීවිතයට ධර්මයෙන් ලැබෙන ආලෝකය01:19:28
1572020/01/04ධර්මය_තිබෙන්නේ_ප්‍රඥාවන්තයන්_උදෙසා_යි00:05:55
1582020/01/04ප්‍රඥාව_මදි_නම්_අඩුගණනේ_ශ්‍රද්ධාවවත්_රැකගන්න00:06:21
1592020/01/04ඔබේ_ජීවිතය_ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට_පත්කරවන_කරුණු_-_අනුත්තරිය_සූත්‍රය01:09:52
1602020/01/03අසුභ භාවනාව - Ven Kiribathgoda Ganananda Thero00:10:02
1612020/01/02සත්ත සුරියුග්ගමන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:15
1622020/01/01ඔබේ ජීවිතය ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත්කරවන කරුණු - අනුත්තරිය සූත්‍රය01:09:53
1632019/12/31ප්‍රඥාව මදිනම් අඩුගානේ ශ්‍රද්ධාවවත් රැකගන්න Ven Kiribatgoda ganananda Thero00:06:26
1642019/12/31Pin Karanna Onamada /පින් කරන්න ඔනෙ නැද්ද ? Ven kiribatgoda ganananda Thero00:05:52
1652019/12/31දියුණු වෙන්න ආසයි නම් මේ දේට ආසා කරන්න එපා - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:09:15
1662019/12/30ධර්මය තිබෙන්නේ ප්‍රඥාවන්තයන් උදෙසා යි00:05:59
1672019/12/30දුර්ලබ මොහොත !!! පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වත්වන ලද ධර්ම දේශනයකි01:39:08
1682019/12/29උපාදාන පරිවත්ත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:15:56
1692019/12/29ප්‍රඥාව මදි නම් අඩුගණනේ ශ්‍රද්ධාවවත් රැකගන්න00:06:26
1702019/12/29අසිරිමත් ස්වර්ණමාලි මහා සෑ වන්දනාව | swarnamaali maha se wandanawa00:14:30
1712019/12/29සම්මසන සූත්‍රය 2 Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:55:06
1722019/12/29සම්මසන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:32:08
1732019/12/28අවිජ්ජා පහාන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:30:28
1742019/12/25අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය කරන්නේ කොහොමද? - අවිජ්ජා පහාන සූත්‍රය01:30:28
1752019/12/25දන් දෙන අය දැනගත යුතුම කරුණු - දක්ඛිණා විභංග සූත්‍රය00:56:34
1762019/12/25සංසප්පනීය පරියාය සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:49:11
1772019/12/24සම්මා සම්බුදු අප මුනිඳුන් හට බබළන බුදු සිරුරකි ඇත්තේ - පින් මතුවෙන වන්දනා00:07:55
1782019/12/22"තර්කය හා ප්‍රඥාව"පූජ්‍ය පාද කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි සුමධුර ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී විකාශනයකි.00:10:43
1792019/12/22දෙව් සිරි ලැබූ කන්ථක00:10:09
1802019/12/22පින - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:20
1812019/12/21දිව්‍ය ලෝකෙ යනවද? නිවන් දකිනවද?00:08:25
1822019/12/21සාදු සාදු මම නමඳිම් ඒ සම්බුදු සිරි සඳහම් - පින් මතුවෙන වන්දනා00:05:38
1832019/12/21තර්කය හා ප්‍රඥාව - පුජනිය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:47
1842019/12/20තර්කය සහ ප්‍රඥාව00:10:47
1852019/12/20බුදු සමිඳුගේ නෙතින් ගලා කරුණා දහර ඇවිල ගිය සිත් සතන් නිවී සැනසී ගියා - පින් මතුවෙන වන්දනා00:07:33
1862019/12/20දියුණු_වෙන්න_ආසයි_නම්_මේ_දේට_ආසා_කරන්න_එපා.mp400:09:12
1872019/12/19දියුණු වෙන්න ආසයි නම් මේ දේට ආසා කරන්න එපා!00:09:15
1882019/12/18සතිපට්ඨාන සූත්‍රය- Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:42:05
1892019/12/18මහා නිදාන සූත්‍රය- Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero03:07:29
1902019/12/1818 - Mithree Bhavanawa00:58:36
1912019/12/1817 - api ata sil samadan wemu00:43:06
1922019/12/1816 Paharada sutta00:51:56
1932019/12/1815 -Akkana Sutra00:56:01
1942019/12/1811 - Budusameduge Nethin00:04:16
1952019/12/1808.Mahapurisa laksana Kavi00:07:56
1962019/12/1807- tisaranaya00:51:46
1972019/12/1806. Sadaham Guna kavi00:05:41
1982019/12/1805 - Mihiri sri..00:59:16
1992019/12/1804 - Buduguna Bhavanawa00:30:06
2002019/12/1802 -Toraaganimu Niwaradi Margaya00:51:41
2012019/12/1803.Awasan owadana Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero00:04:24
2022019/12/1801 - Arunodaya Kiribathgoda Gnanananda Thero00:55:16
2032019/12/18චූල සරෝපම සූත්‍රය- Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:08:55
2042019/12/17මාගන්දිය සූත්‍රය- Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:28:30
2052019/12/17රට්ඨපාල සූත්‍රය- Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:10:30
2062019/12/17දේවතානුස්සති භාවනාව00:05:02
2072019/12/17සංඝානුස්සති භාවනාව00:27:13
2082019/12/17සීලානුස්සති භාවනාව00:04:00
2092019/12/17ධම්මානුස්සති භාවනාව00:27:26
2102019/12/17බුද්ධානුස්සති භාවනාව00:04:23
2112019/12/17අපි භාවනා කරමු00:11:20
2122019/12/17මූලික භාවනා ක්‍රම හදුනා ගනිමු00:11:55
2132019/12/17ධාතූන් වහන්සේලා වන්දනාව00:04:51
2142019/12/17දේවපද සූත්‍රය01:23:20
2152019/12/17Anapanasathiya400:12:47
2162019/12/17Anapanasathiya300:13:29
2172019/12/17Anapanasathiya200:11:44
2182019/12/17Anapanasathiya100:12:19
2192019/12/16මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:02:08
2202019/12/16අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ වන්දනා කරන ගාථාව00:01:59
2212019/12/16ආනන්ද මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:02:11
2222019/12/16ඡන්න රහත් මුනිඳුන්ගේ ගාථාව00:01:24
2232019/12/13මහමෙව්නාව අභිධර්මය ප්‍රතික්ෂේප කරනවද?00:06:03
2242019/12/13සභාගත සූත්‍රය Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:43:41
2252019/12/12සෝවාන් වෙන්නේ කෙසේද Ven.Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:28
2262019/12/12ස්වර්ණ ප්‍රාකාර පූජාවේ නිදාන කථාව | kiribathgoda gnanananda thero - bana00:26:56
2272019/12/12විෂම භාග චිත්‍රපටය පිළිබඳව අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ අදහස..00:08:15
2282019/12/11දහම දකින්නෝ ස්වල්පයහ Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero 360p01:15:28
2292019/12/11ආශ්‍රව ප්‍රහාණය කරන ක්‍රම 7 ක් - සබ්බාසව සූත්‍රය01:19:34
2302019/12/11බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය අද්භූත ධර්මතාවයන් - අච්ඡරියබ්භූත සූත්‍රය01:43:47
2312019/12/10කල්‍යාණ දේශණා00:07:48
2322019/12/09සජ්ඣායනා - දෙවන කොටස අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ06:14:05
2332019/12/09මුදිතාව ජීවිතයට පුරුදු කර ගනිමු - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:08:02
2342019/12/08සජ්ඣායනා - පලමු කොටස අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ03:42:07
2352019/12/08භව පැවැත්මේ සැබෑ ස්වභාවය - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:14:14
2362019/12/08පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:12
2372019/12/07Wannupatha Jathakaya Sinhala | Author - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero| Damsara| Damsara00:11:44
2382019/12/07ගෝඨයිම්බර යෝධයාට අවසානයේ සිදු වූයේ කුමක් ද ?00:13:37
2392019/12/06මියගිය ඤාතීන්ට පින් දීම - කල්ප ගාණක් පල දුන් කර්මය පින් දීමෙන් අවසන් වූ හැටි00:08:15
2402019/12/06පින් කරන්න ඕනෙ නැද්ද00:05:52
2412019/12/05පින් කරන්න ඕනෙ නැද්ද?00:05:52
2422019/12/05ලෝකයේ කවදාවත් සිදු‍ නොවන දේවල්00:07:06
2432019/12/04මහරහතුන් වන්දනා කරන ගාථා - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:13:31
2442019/12/04බටහිර විද්‍යාව සහ කේන්දර පිළිබඳ00:08:29
2452019/12/03බුදු නෙතින් දුටු හෙට දවසේ ලෝකය00:07:47
2462019/12/03ජීවිතයේ අත්දැකීම් - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:21
2472019/12/02දහම දකින්නෝ ස්වල්පයහ - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:15:28
2482019/12/02මිත්‍රද්‍රෝහි නොවන්න - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:25
2492019/12/01රට සුරකිනු පිණිස මහා සංඝරත්නයෙහි භූමිකාව2019 11 23පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි ධර්ම සාකච්ඡාව01:42:02
2502019/11/29(13) ඡන්න රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථාව | Verses of Arahants with English Subtitles00:01:24
2512019/11/29තරුණ දූපුතුන්ගෙන් කරන ආදරණීය ඉල්ලීම00:10:35
2522019/11/28මෙත් සිතක අසිරිය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:09:33
2532019/11/27පව් කළ තැනැන්තාට සැඟවෙන්නට තැනක් නැත00:09:51
2542019/11/26බුද්ධානුස්සති භාවනාව - Buddhanussathi Bhawanawa Sinhala00:30:08
2552019/11/26ධර්මාශෝක නිරිඳුන්ට හා දෙවනපෑතිස් නිරිඳුන්ට සිදු වූයේ කුමක් ද ?00:01:52
2562019/11/25ලංකාවෙ උපාසකවරුන්ගේ උතුම් ශ්‍රද්ධාව ගැන තායි සංඝ සභාවෙත් කතා කළා..00:01:56
2572019/11/25පෙළපාලි වල රස්තියාදු නොවී ගෞරවනීය ලෙස භික්ෂුන්වහන්සේට වැඩ සිටින්න පුළුවන්...00:01:05
2582019/11/25පපුවේ තෙතමනයක් නැති පාලකයෝ...00:02:30
2592019/11/25පින් මතුවෙන වන්දනා00:08:25
2602019/11/242019-11-23 - පුනරාවලොකනය-2 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:41:49
2612019/11/24බල අරගල බොරදියේ මාලු බාන අන්තවාදී බලවේගයන්..00:03:24
2622019/11/24බුදු සසුනේ චිරස්ථිතිය පිණිස භික්ෂුවකගේ කාර්යභාරය00:10:41
2632019/11/24කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමි ගෝඨාභයට දුන් කොන්දේසි 7 මෙන්න Ven kiribathgoda Ganana00:02:23
2642019/11/23රට සුරකිනු පිණිස වූ සංඝ රත්නයේ භූමිකාව | පුනරාවලෝකනය දෙවන වැඩසටහන01:42:02
2652019/11/23නිසි තැන නිසි විසඳුමට මඟ පෙන්නුවේ ඇයි?2019 11 23 පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි පුනරාවලෝකනය01:37:40
2662019/11/23අඳුරු ලොව එළිය කළ මගේ සිත පහන් කළ සැප සතුට උදා කළ මගේ බුදු සමිඳුනේ - පින් මතුවෙන වන්දනා00:07:25
2672019/11/22අට්ඨික සංඥා භාවනාව00:01:59
2682019/11/21සිංහල ජාතියයි බුද්ධ ශාසනයයි කියන්නේ විශාල කුඩයක් වගේ එකක්...00:01:10
2692019/11/20ඔබේ ජීවිතය 100%ක් සුන්දර කරන වටිනා උපදෙස් මාලාවක්02:24:56
2702019/11/19කිරිබත්ගොඩ හිමියන් කල සත්පුරුෂ ක්‍රියාව 360p00:02:39
2712019/11/19පක්ෂ දේශපාලන සිංහලයා මේ කොතනටද00:02:39
2722019/11/19රට දෙකඩ කරවීම හා අසත්පුරුෂ ලපටි මන්ත්‍රීවරිය00:02:31
2732019/11/19ජාතිය වෙනුවෙන් යුතුකම ඉටුකළ ඔබ සැමට අපමණ පින්...00:03:26
2742019/11/19"මට පක්ෂ පාට නෑ..." නිසි තැන - නිසි විසඳුමට මඟ පෙන්වූයේ ඇයි?00:08:05
2752019/11/18Dhamma Padaya ධම්ම පදය|පාලි - සිංහල |අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ03:55:12
2762019/11/182019-11-18 - පුනරාවලොකනය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:38:57
2772019/11/14කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමි ගෝඨාභයට දුන් කොන්දේසි 7 මෙන්න.. | Ven kiribathgoda Ganananda Thero00:02:23
2782019/11/11කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඉල්ලීම් 700:02:47
2792019/11/11මහාවංශය අවසාන භාගය එළිදැක්වීමේ පුණ්‍ය මංගල්‍යය - මහාවංශාභිමානී සම්පූර්ණ වැඩසටහන01:07:32
2802019/11/11මහාවංශය අවසාන භාගය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිඳුන් වෙත පුදන ලද වගයි..00:04:13
2812019/11/11මව්බිම සුරකින සත්‍යක්‍රියාව..00:03:17
2822019/11/111815 න් පසු නැවතත් රට පාවා දෙන MCC00:02:25
2832019/11/11ගෝඨාභය මැතිඳුන්ගෙන් කළ ඉල්ලීම් 700:02:23
2842019/11/112019-11-10 - මහාවන්ශාභිමානී - ධර්මානුශාසනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:23
2852019/11/11මහාවංශය අවසාන භාගය එළිදැක්වීමේ පුණ්‍ය මංගල්‍යය - මහාවංශාභිමානී00:48:09
2862019/11/10මහාවංශය අවසාන භාගය එළිදැක්වීමේ පුණ්‍ය මංගල්‍යය00:48:09
2872019/11/10පුජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද ස්වාමින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරියේ කල ඉල්ලීම් හත00:02:23
2882019/11/10ගෝඨාභය දිනවිය යුතු බව කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමි කියයි00:03:32
2892019/11/10ගෝඨාභයගෙන් කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමියන් ඉල්ලු ඉල්ලීම් හත00:02:43
2902019/11/10කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමි කොන්දේසි 7 දමයි ගෝඨාභය එකගවෙයි | Ven kiribathgoda Ganananda00:02:23
2912019/11/10කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමියන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් කල ඉල්ලීම් හත00:02:23
2922019/11/10ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙනුවෙන් කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හිමියන්00:02:23
2932019/11/10කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමි ගෝඨාභයට දුන් කොන්දේසි 7 මෙන්න | Ven kiribathgoda Ganananda00:02:23
2942019/11/10මම බුදු රජුන් සරණ යමි - මට කිසි විට භයක් නැත් ම ය...00:02:41
2952019/11/10අතිපූජ්‍ය අවසරයි.#කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් පරිවර්තනය කරන ලද මහාවංශය සිංහල00:02:23
2962019/11/10ගෝඨාභයගෙන් කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමියන් ඉල්ලු ඉල්ලීම් හත - Hiru News00:02:56
2972019/11/10සත් කරුණකින් ගොනු කළ ජාතියේ ආරක්ෂාවේ පොරොන්දුව ගෝඨාභයට..00:02:23
2982019/11/10පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා00:08:32
2992019/11/09ජය මංගල ගාථා - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:09:42
3002019/11/08රටටත් ජාතියටත් සෙත සලසන මහානුභාව සම්පන්න සත්‍ය ක්‍රියාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:12:04
3012019/11/07සිහිකොට උතුම් සරණ මම් බුද්ධරාජා නමාමි - පින් මතුවෙන වන්දනා00:07:47
3022019/11/06දඹදිව කුසිනාරා පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:15
3032019/11/05ඉතිහාසයට මෙතරම් වෛර කරන්නේ ඇයි? | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:02:33
3042019/11/05බරණැස ඉසිපතන මිගදාය පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:15
3052019/11/04ගණ පිහිටුවා පිරිත් දෙසීමේ මිත්‍යාව | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:02:01
3062019/11/04අතීතයේ බුදු සසුනට පැමිණි අනතුරු | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:05:25
3072019/11/04දඹදිව බුද්ධගයාවේ වජිරාසන පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:46
3082019/11/03දඹදිව කපිලවස්තුවේ ලුම්බිණි පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:23
3092019/11/032019-10-27-කඨින චීවර පූජා-ධර්මානුශාසනාව-පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:32
3102019/11/032019-10-26 - කඨින චීවර පූජා - ධර්මානුශාසනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:13
3112019/11/03පිරිත් නූලේ බලය00:05:17
3122019/11/03කඨින චිවරය සඟසතු කිරීම2019 11 02 පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි පොල්ගහවෙල මහමෙව්නා අසපුවේ සිට01:01:16
3132019/11/02පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ කඨින පින්කම 2019-10-2700:38:23
3142019/11/02වස් විසීම අනුදැන වදාළේ ඇයි?00:03:03
3152019/11/02Dhamma Sermon Preached By Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:59:27
3162019/11/02වස් විසීම සහ කඨිනය - පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:27:45
3172019/11/02නරසීහ ගාථා00:11:40
3182019/11/01පිරිතේ ආනුභාවය තිබෙන්නේ කුමක් මත ද? | පිරිත් අනුශාසනාව00:39:00
3192019/10/31අනුබුදු මහ මිහිඳු හිමි වරුණ (කවි) | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:23:16
3202019/10/28නමෝ බුද්ධාය සජීවී සදහම් කතිකාව 59 | Namo Buddhaya 59 | 2013-03-1401:25:24
3212019/10/27අපි ධර්මය අවබෝධ කළ යුත්තේ ඇයි?00:47:17
3222019/10/25ආනාපානසතියට ආරම්භක ප්‍රවේශයක්00:03:46
3232019/10/22සුමංගල රහත් මුනිඳුන්ගේ උදාන ගාථා00:01:36
3242019/10/18ධර්මයේ හැසිරීමේදී ප්‍රවේශම් විය යුතු තැනක්.. | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:03:07
3252019/10/17නමෝ බුද්ධාය සජීවී සදහම් කතිකාව | Namo Buddhaya 58 | 2013-03-0701:19:00
3262019/10/15නමෝ බුද්ධාය සජීවී සදහම් කතිකාව | Namo Buddhaya 57 | 2013-02-2801:17:15
3272019/10/13අනුබුදු මිහිඳු මාහිමි අරහන්තක වන්දනාව01:23:27
3282019/10/11Oba Asiya Yuthuama Kathawak(ඔබ ඇසිය යුතුම කතාවක්) - Kiribathgoda Gnanananda Thero (Apramaadhi Tv)00:07:01
3292019/10/10අනුබුදු මිහිඳු මාහිමි අරහන්ත පූජාව ‍| අනුබුදු මිහිඳු මාහිමි කෘතගුණ පූජා - 201901:23:27
3302019/10/07සැබෑ බිරිඳ කවුද - සත්තභරියා සූත්‍රය01:17:10
3312019/10/07කෘතගුණ පූජා l මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ l වන්දනා කරන ගාථාව.....00:02:15
3322019/10/05මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:02:15
3332019/10/05මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වන්දනා කිරීම00:32:02
3342019/10/03අනුබුදු මිහිඳු මාහිමි ධාතූන් වහන්සේ වන්දනාව 2019/10/02.00:11:19
3352019/10/03අනුබුදු මිහිඳු මාහිමි ධාතූන් වහන්සේ වන්දනාව 2019/10/0200:44:25
3362019/09/29උතුම් වූ චතුරාර්‍යය සත්‍ය අවබෝධ කල බෝධි මූලයේ ආනුභාවය..00:04:45
3372019/09/28"දැන් කොටසක් ඉන්නවා,අභිධර්මය විතරක් ඉගෙන ගන්නවා.අර සූත්‍ර දේශනා අතෑරලා.මේකයි,මේකයි(සූත්‍ර00:00:29
3382019/09/27දස මාර සේනාව විස්තර වශයෙන්....00:23:24
3392019/09/261985 සිට මේ දක්වාත් බලවත් ආර්‍ය උපවාද කරගන්නා සරසවි භික්ෂුව මුදවාගන්නේ කෙසේද?00:06:29
3402019/09/24සුමංගල රහත් මුනිඳුන්ගේ ගාථාව - මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා00:01:36
3412019/09/24සරණෙහි මනාකොට පිහිටන්න බුදුගුණ මැනැවින් හඳුනාගන්න Kiribathgoda Gnanananda Thero02:34:57
3422019/09/23ලෝක විනාශය සත්ත සුරියුග්ගමන සූත් රය Saththa Suriyuggamana Sutta End of The Earth01:18:34
3432019/09/19ලෝක විනාශය | සත්ත සුරියුග්ගමන සූත්‍රය | Saththa Suriyuggamana Sutta | End of The Earth01:18:34
3442019/09/18දුප්පත්කම නිසා අභිමානය නසාගත යුතු නැහැ ( පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ)00:18:07
3452019/09/18තරුණ දූපුතුන්ගෙන් කරන ආදරණීය ඉල්ලීම - අනගාරික ධර්මපාල ගුණානුස්මරණ පින්කම 2019-09-1400:10:35
3462019/09/17කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය සිංහල සජ්ජායනය00:03:55
3472019/09/17bhaddali suththa01:11:29
3482019/09/16භෝජ්ජංග අංග වඩන අකාරය හා නිවන් මගට යොමුවන අකාරය01:42:51
3492019/09/16Pause and read:It takes 2 seconds for one image.00:02:33
3502019/09/15karaniya meththa suthraya pilibada uthum dharma deshanaya01:16:16
3512019/09/15දෙමළ භාෂාවෙන් වන්දනා කවි00:09:30
3522019/09/11නින්ද නොගිය රජා00:07:36
3532019/09/11මහමෙව්නාවේ වෙනස00:04:50
3542019/09/11දේවදූත සූත්‍රය | Devadutha Sutta | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:06:28
3552019/09/09ගුරු ඔවදන්00:01:56
3562019/09/08බෝධීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවිතය කැප කළ මිනිසෙකුගේ අසිරිය00:04:46
3572019/09/07සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:02:01
3582019/09/07මහා මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:01:52
3592019/09/05සංඝානුස්සති භාවනාව | 05.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:27:13
3602019/09/05ධම්මානුස්සති භාවනාව | 05.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:27:37
3612019/09/05බුද්ධානුස්සති භාවනාව | 05.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:35:19
3622019/09/05මෛත්‍රී භාවනාව | 05.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:30:17
3632019/09/04මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:02:15
3642019/09/04යසෝජ මහ රහතන් වහන්සේ00:01:58
3652019/09/04භද්‍ර මහ රහතන් වහන්සේ00:03:09
3662019/09/04කුමාපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ00:01:05
3672019/09/04මෝඝරාජ මහ රහතන් වහන්සේ00:01:34
3682019/09/04සම්බුලකච්චාන මහ රහතන් වහන්සේ00:01:31
3692019/09/04සුබාහු මහ රහතන් වහන්සේ00:01:23
3702019/09/03සීවලී මහ රහතන් වහන්සේ00:01:15
3712019/09/03ආනාපානසතිය - 4 | 03.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:13:35
3722019/09/03ආනාපානසතිය - 3 | 03.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:14:16
3732019/09/03ආනාපානසතිය - 2 | 03.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:12:33
3742019/09/03ආනාපානසතිය - 1 | 03.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:13:07
3752019/09/03සතර සතිපට්ඨානය | 03.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:12:32
3762019/09/03හත්ථාරෝහකපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ00:01:08
3772019/09/03ගවම්පතී මහරහතන් වහන්සේ00:00:52
3782019/09/03උසභ මහරහතන් වහන්සේ00:01:09
3792019/09/03නිග්‍රෝධ මහරහතන් වහන්සේ00:01:05
3802019/09/02ඒ අමා නිවන් දුටු රහතන් වහන්සේලා00:03:55
3812019/09/02සම්මා සතිය යනු කුමක්ද?| 02.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:12:17
3822019/09/02මූලික භාවනා ක්‍රම මොනවද?| 02.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:12:45
3832019/09/02අපි භාවනා කරමු | 02.09.2019 | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:12:08
3842019/09/02වන්දේ වන්දේ භගවන්තං00:14:32
3852019/09/01සසරට යොමුවුණු කෙනෙක් විලස නොව නිවනට යන මඟ සුරැකේවා පින් මතුවෙන වන්දනා00:06:23
3862019/09/01ගෞතම මුණිඳු මගේ හිරු සඳු වන සේක. පින් මතුවෙන වන්දනා00:06:26
3872019/09/01ඡත්ත මාණවක ගාථා00:04:11
3882019/09/01ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ 155 ජන්ම දින සංවත්සරය2019 08 29 පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:07:19
3892019/08/31පරම පූජනීය මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:01:52
3902019/08/31පරම පූජනීය සාරිපුත්ථ මහ රහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:02:01
3912019/08/29ජාතියේ අභිමානය ගොඩනැගීමට එකතු වෙන්න | අනගාරික ධර්මපාල ජන්ම දින සංවත්සරය 201900:07:26
3922019/08/29සිරි දම්පල් අභිනන්දන | අනගාරික ධර්මපාල ශ්‍රීමතාණන්ගේ 155 වන ජන්ම දින් සංවත්සරය..00:07:26
3932019/08/21සත්‍ය වූ ‌ලොව ‌මෙයයි...00:30:21
3942019/08/11පින ගැන වරදවා දේශනා කලා.(මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ )00:01:25
3952019/08/08වන්දේ වන්දේ සම්මා සම්බුදු වන්දේ00:11:15
3962019/08/06ගුණයෙන් පිරිහුනු ජාතියට සත්පුරුෂ ඔවදන්....00:02:08
3972019/08/04Maithree meditation - මෛ‌ත්‍රී භාවනාව ~ kiribathgoda gnanananda thero00:31:50
3982019/08/03Pariwimansana පරිවීමංසන සූත්‍රය දෙවන කොටස පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ Shraddha TV02:07:02
3992019/08/03පරිවීමංසන සූත්‍රය පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ Shraddha TV01:49:03
4002019/08/03සම්මසන සූත්‍රය පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ Shraddha TV01:37:15
4012019/07/30මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ |ආර්‍ය උපවාද කතාව දමා ජනයා මුලා කරා..00:02:08
4022019/07/26(3)2001 වර්ෂය maitre bavanawa. Kiribathgoda gnanananda thero01:06:57
4032019/07/26(4)2001 වර්ෂය ධර්ම දේශනය සහ ආනාපානසති භාවනාව kiribathgoda gnanananda thero01:12:33
4042019/07/25මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ වැඩසටහන පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම00:46:44
4052019/07/24(2) 2001 වර්ශය ආනාපානසති භාවනාව Kiribathgoda Gnanananda Thero01:01:57
4062019/07/21අවධානය යොමුකරත්වා!!!!00:01:24
4072019/07/20සාධු අගුල්මල් තෙරිදු වදින්නේ !00:46:51
4082019/07/14බොජ්ඣංග භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:11:16
4092019/07/14බොජ්ඣංග භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:11:33
4102019/07/14ආයතන භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:10:48
4112019/07/14අපි භාවනා කරමු ආයතන භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:11:26
4122019/07/14අපි භාවනා කරමු, පංච උපාදානස්කන්ධය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:12:36
4132019/07/12සුගතියට_ඇති_බාදක_|_Sugathiyata_Athi_Badaka01:33:29
4142019/07/12වචනය_සංවර_කිරීම_(_සම්මා_වාචා_) |_Wachanaya_Sanwara_Kirima01:47:49
4152019/07/11➡️ජරා වර්ගය|ධම්ම පදය|mahamewnawa⬅️00:13:21
4162019/07/11➡️පාප වර්ගය|ධම්ම පදය|mahamewnawa⬅️00:17:11
4172019/07/11➡️අරහන්ත වර්ගය|ධම්ම පදය|mahamewnawa⬅️00:17:41
4182019/07/09පණ්ඩිත වර්ගය|ධම්ම පදය|Mahamewnawa00:17:35
4192019/07/08වජිරාසන මත වැඩහිඳ00:05:01
4202019/07/08වන්දේ වන්දේ වන්දේ වන්දේ - ඔබමය අප මුනි භගවා00:11:15
4212019/07/06අපි භාවනා කරමු පංච නීවරණ kiribathgoda gnanananda himi00:11:13
4222019/07/06අපි භාවනා කරමු පංච නීවරණ 2 kiribathgoda gnanananda himi00:11:33
4232019/07/06Chiththanupassana Bhavana kiribathgoda gnanananda himi කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:10:45
4242019/07/06වෙදනානුපස්සනා භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමිKiribathgoda gnanananda himi00:10:02
4252019/07/06Nawa sewathika bhawana kiribathgoda gnanananda himi sipyaya නව සෙවතික භාවනා 200:10:27
4262019/07/06කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි නව සෙවතික භාවනාව nawa sewathika bhawana sipyaya00:10:52
4272019/07/06Dhathu manasikara bhawana kiribathgoda gnanananda himi ධාතු මනසිකාර භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි00:10:47
4282019/07/06අසුභ භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි, asuba bhawana kiribathgoda gnanananda himi sipyaya00:10:08
4292019/07/06Iriyapatha bhawana ඉරියාපත භාවනාව කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි,00:10:24
4302019/07/06අපි භාවනා කරමු කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සිප්යාය00:10:56
4312019/07/06Sathara sathipattana සතර සතිපට්ඨානය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ sipyaya00:10:29
4322019/07/06රට පාලනයට කලින් මේ ටික දැනගන්න00:06:54
4332019/07/05මෛත්‍රී භාවනාව00:30:16
4342019/07/05➡️බාල වර්ගය|ධම්ම පදය|mahamewnawa⬅️00:21:10
4352019/07/042017-09-05 - සම්බුද්ධ සූත්‍රය - බිනර පොහොය 2017 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:18
4362019/07/042017-08-20 - පරිවීමංසන සූත්‍රය (පලමු කොටස) - ADW 25 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:48:31
4372019/07/042017-08-20 - පරිවීමංසන සූත්‍රය (දෙවන කොටස) - ADW 25 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:07:02
4382019/07/042017-11-12 - සයිප්‍රස් - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:20:55
4392019/07/042017-11-18 - රජරටට ශ්‍රද්ධා සමාරම්භක දේශනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:26:19
4402019/07/042019-06-16 - am - පොසොන් පොහොය 2019 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:49
4412019/07/042019-06-22 - ටොරන්ටෝ දේශනාව 1 - පින්වත් ලොකු ස්වාමින්වහන්සේ02:18:04
4422019/07/04අපි භාවනා කරමු කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ භාවනා වැඩසටහන00:10:14
4432019/07/04අපි භාවනා කරමු කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:38
4442019/07/04භාවනා කරමු kiribathgoda gnanananda thero00:10:06
4452019/06/30සම්බුදු චරිතාපදානය00:12:00
4462019/06/30සිත සනසන බුදුගුණ මහිමේ00:03:48
4472019/06/30ඉතිපිසෝ ගාථාව00:02:16
4482019/06/30පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ 2019 06 22 ටොරොන්ටෝ මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව Mahamevnawa Toronto02:18:33
4492019/06/27රැකේවා මේ සිහල දීපය උතුම් බෝ රජු අනුහසින්00:01:45
4502019/06/25Kesi sutta |කේසී සූත්‍රය00:48:43
4512019/06/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව -පාලි සජ්ජායනය01:00:10
4522019/06/23ධම්ම පදය|චිත්ත වර්ගය |mahamewnawa00:14:50
4532019/06/19අභිමානයට පයින් ගසා සිංහල ජාතියට පැවැත්මක් කොහි ද?01:19:06
4542019/06/19ජාතිවාදය, ජාතිවාත්සල්‍යය, ජාතිකාභිමානය නැති සිංහලයාට හරියයි ද?00:07:31
4552019/06/19අභිමානයට පයින් ගසා සිංහල ජාතියට පැවැත්මක් කොහි ද ?01:19:07
4562019/06/17රැකේවා මේ සිහල දීපය - උතුම් ‌බෝ රජු අනුහසින්...!00:01:48
4572019/06/162019-05-18 - වෙසක් පොහොය 2019 - රාත්‍රී ධර්ම සාකච්චාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:37:58
4582019/06/162019-05-18 - වෙසක් පොහොය 2019 - සවස ධර්ම සාකච්චාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:23:27
4592019/06/162019-05-18 - වෙසක් පොහොය 2019 - රතන සූත්‍ර සජ්ජායනය සහ සත්‍යක් ක්‍රියාව00:25:16
4602019/06/162019-05-18 - වෙසක් පොහොය 2019 - මෛත්‍රී වැඩිම සහ දහවල බුද්ධ පූජාව00:30:25
4612019/06/162019-05-18 - am - වෙසක් පොහොය 2019 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:35:49
4622019/06/15රැකේවා මේ සිහල දීපය - උතුම් දළඳා සමිඳු පිහිටෙන්...!00:01:45
4632019/06/15කෙස්,ලොම්,නිය,දත්,සම.........00:05:48
4642019/06/13ස්වාමීන් වහන්සේලාට පිරිකර පූජා කිරීමේ දී පින්වත් ඔබ මේ පිළිබඳවත් සිතන්න00:02:18
4652019/06/11ස්වාමීන් වහන්සේලාට වන්දනා කරන ගාථාව00:00:53
4662019/06/10නමෝ බුද්ධාය00:01:58
4672019/06/09Narasiha Gatha | නරසීහ ගාථා | Mahamevnawa00:11:40
4682019/06/03:::::::::: සිංහල දඩයම ::::::::::00:10:12
4692019/06/02මාතෘ භූමියටත් සිංහල ජාතියටත් ඇති එකම ආශිර්වාදය !01:57:22
4702019/06/02හින්දි භාෂාවෙන් වන්දනා කවි00:06:51
4712019/06/01අනුහස් පිරුණු සත් යක් රියාව Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:15:21
4722019/05/31සිත නිවන බුදු බණ00:49:20
4732019/05/31මහධන වෙළෙන්දාගේ කතාව00:52:58
4742019/05/31සෑසි තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු අපගේ ගෞතම බුදු රජුණේ....00:10:36
4752019/05/29සිංහල ජාතිය රැකගැනීමට නම් පුංචි පවුල රත්තරං සංකල්පයේ ශාපයෙන් මිදෙමු00:15:55
4762019/05/28රටටත්_ජාතියටත්_සෙත_සලසන_උතුම්_සත්‍යක්‍රියාව00:12:03
4772019/05/27Dharma Sakachchawa | ධර්ම සාකච්ඡාව | 2019/05/26 | Shraddha TV02:12:31
4782019/05/26පූජ්‍ය පාද කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි 2019 05 25 සදහම් ධර්ම කතිකාව ශද්ධා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබවිකාශනයකි01:23:47
4792019/05/26Dharma Sakachchawa | ධර්ම සාකච්ඡාව | 2019/05/25 | Shraddha TV01:23:47
4802019/05/25දුක් විඳ විඳ තවදුරටත් මේ සසරේ යන්න ඕනෙද? | 2019 වෙසක් පුන් පොහෝදා ධර්ම සාකච්ඡාව - 202:12:10
4812019/05/25සමාජය තුළ භය සහ වෛරය ඇතිවෙන්නේ ඇයි? | 2019 වෙසක් පුන් පොහෝදා ධර්ම සාකච්ඡාව - 101:23:25
4822019/05/25රටටත් ජාතියටත් සෙත සලසන උතුම් සත්‍යක්‍රියාව00:12:04
4832019/05/22පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 05 18සදහම් ධර්ම කතිකාව ශ්‍රද්ධ ටීවී02:12:10
4842019/05/21Mahamevnawa Bana | Vesak Poya Mahamevnawa | වෙසක් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනා!!01:31:20
4852019/05/21පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි2019 05 18සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා tv01:32:39
4862019/05/2102. වෙසක් පුන් පොහෝදා පවත්වන්නට යෙදුණ රාත්‍රී ධර්ම සාකච්ඡාව02:12:10
4872019/05/2101. වෙසක් පුන් පොහෝදා පවත්වන්නට යෙදුණ දහවල ධර්ම සාකච්ඡාව01:23:25
4882019/05/21කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය00:09:20
4892019/05/20පූජ්‍ය පාද කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි2019 05 19වෙසක් සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවීනාලිකාවේ විකාශනයකි01:31:20
4902019/05/20අත්තූපනායික ධර්ම පරියාය සහ ත්‍රිකෝටි පාරිශුද්ධිය | 2019-05-1801:31:20
4912019/05/20මහානුභාවසම්පන්න රතන සූත්‍රය00:24:46
4922019/05/20අනුහස් පිරුණු සත්‍යක්‍රියාව00:12:04
4932019/05/20වේළුද්වාරෙය්‍ය සූත්‍රය | වෙසක් ධර්ම දේශනය | ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 256301:31:20
4942019/05/19Namo Budhdhaya..! | නමෝ බුද්ධාය..! (1hr) | අතිපුජ්ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද පින්වත් ලොකු ස්වාමින්වහන්සේ01:01:27
4952019/05/19Ithipiso Bhagava.. | ඉතිපිසෝ භගවා..(1hr) | බුද්ධානුස්සතිය | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:01:12
4962019/05/19මංගල සූත්‍රය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:09:02
4972019/05/19සඝ ගුණ කවි - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:50
4982019/05/18Thripitakabhiwandana | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:01:26
4992019/05/17කාම සූත්‍රය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:08:38
5002019/05/17ජරා සූත්‍රය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:17
5012019/05/10මිනිසාට ඇති විපත් තුන | 2019-04-13 | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:53:46
5022019/05/09පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි2019 05 09මිනිසාට ඇති විපත්ති තුන ශ්‍රද්ධාටීවීනාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය01:53:37
5032019/05/09මිනිසෙකුට ඇති විපත්ති තුන01:53:46
5042019/05/05අභිමානයක් නැතිවූ ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක දුක්බර කථාව .....00:16:58
5052019/05/05ශ්‍රී අංගුලිමාල මහා සෑරජුන්ගේ විශේෂත්වය | 2019-05-0400:21:33
5062019/05/05පෙනෙන නොපෙනෙන මිසදිටු බලවේගවලින් බේරිමට සත්‍යක්‍රියාවෙන් පිහිට | 2019-05-0400:42:15
5072019/05/05සිංහලයා නොදත් සිංහලයාගේ ඉතිහාසය | 2019-05-0400:43:40
5082019/05/05මාතෘ භූමියට සිංහලජාතියට ඇතිආශිර්වාදය2019 05 04 පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්දහිමි වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:57:22
5092019/05/04මාතෘ භූමියටත් සිංහල ජාතියටත් ඇති එකම ආශිර්වාදය !01:57:22
5102019/05/04විජය සූත්‍රය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:06:31
5112019/05/04රාහුල සූත්‍රය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:09:05
5122019/04/26පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ විශේෂ දැනුම්දීම | 2019-04-2600:07:47
5132019/04/26පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ විශේෂ දැනුම්දීම | 2019-04-2600:07:47
5142019/04/26අවිජ්ජාපහාන සූත්‍රය01:28:50
5152019/04/26ගෝපාලක සූත්‍රය01:11:28
5162019/04/21ලක්ඛණ සූත්‍රය01:36:29
5172019/04/20නගරූපම සූත්‍රය01:29:05
5182019/04/20තිම්බරුක සූත්‍රය01:22:49
5192019/04/20මහා තණ්හාසංඛය සූත්‍රය00:47:47
5202019/04/20සත්ත සූරියුග්ගමන සූත්‍රය01:14:05
5212019/04/20මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව (සිංහල) 3 කොටස | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:57:33
5222019/04/20මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව (සිංහල) 2 කොටස | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:59:25
5232019/04/20මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව (සිංහල) 1 කොටස | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:00:10
5242019/04/20සප්පාය පටිපදා සූත්‍රය01:06:38
5252019/04/20ධම්ම දායාද සූත්‍රය01:17:46
5262019/04/20කාළකාරාම සූත්‍රය01:13:12
5272019/04/19චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය00:52:06
5282019/04/19වස්සකාර සූත්‍රය01:17:32
5292019/04/19සප්පුරිස සූත්‍රය01:19:36
5302019/04/19චූළ සච්චක සූත්‍රය01:20:29
5312019/04/19ගවේසී සූත්‍රය00:52:05
5322019/04/13ජනයා මිසදිටු ගැන්වූ සූර්‍ය මංගල්‍යය00:02:46
5332019/04/062019-02-19 - සභාගත සූත්‍රය - නවම් පොහොය-2019 - උදැසන ධර්ම දේශනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:06:03
5342019/03/31විභජ්ජවාද ධර්ම සම්භාෂණ00:12:37
5352019/03/24ධම්ම පදය සහස්ස වර්ගය00:22:23
5362019/03/24ධම්ම පදය සුඛ වර්ගය00:12:43
5372019/03/24ධම්ම පදය චිත්ත වර්ගය00:14:51
5382019/03/24ධම්ම පදය ජරා වර්ගය00:13:22
5392019/03/23ධම්ම පදය පාප වර්ගය00:17:11
5402019/03/23ධම්ම පදය දණ්ඩ වර්ගය00:20:15
5412019/03/22ධම්ම පදය බුද්ධ වර්ගය00:18:24
5422019/03/21ධම්ම පදය යමක වර්ගය00:26:38
5432019/03/21ධම්ම පදය අත්ථ වර්ගය00:12:06
5442019/03/21ධම්ම පදය බාල වර්ගය00:21:10
5452019/03/21ධම්ම පදය අප්පමාද වර්ගය00:15:37
5462019/03/21ධම්ම පදය අරහන්ත වර්ගය00:17:41
5472019/03/21ධම්ම පදය ලෝක වර්ගය00:13:49
5482019/03/21ධම්ම පදය |ඵුප්ප වර්ගය00:18:54
5492019/03/21කායගතා සතිය |kiribathgoda gnanananda thero00:06:29
5502019/03/21පූජ්‍යපාද කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමි ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් කිරීමේ වැදගත් කම පිළිබඳව දැක්වූ අදහස්..00:01:26
5512019/03/21ධම්ම පදය පණ්ඩිත වර්ගය00:17:34
5522019/03/17පූජ්‍යපාද කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමි00:01:26
5532019/03/16සාදු ! සාදු ! මම නමඳිම් ඒ සම්බුදු ශ්‍රාවකයින් !00:02:08
5542019/03/15පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි සහ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 03 11මඩවල භාවනා අසපුවේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශ01:09:11
5552019/03/11මඩවල උල්පත මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ පවත්වන්නට යෙදුන ධර්ම දේශනාව සහ පුණ්‍යානුමෝදනාව01:24:51
5562019/03/10දුකසේ රැස් කරන පිනෙන් සුවසේ විඳිනා පින්ඵල - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:06:40
5572019/03/09Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-03-0901:47:10
5582019/03/09සම්මා සම්බුදු වන්දේ00:07:37
5592019/03/09භුක්තානුමෝදනා ධර්ම දේශනය සහ පුණ්‍යානුමෝදනාව මාතලේ මඩවල උල්පත01:09:19
5602019/03/07දුක සේ රැස් කරන පිනෙන් සුවසේ විඳිනා පින්ඵල01:06:40
5612019/03/07ධජග්ග සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-03-0601:57:00
5622019/03/06Maitree bawanawa..00:30:17
5632019/03/02Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-03-0201:21:11
5642019/03/02Pujya Kiribathgoda Gnananda Thero 2019 02 27 Sabaga sutraya easuren Dharma Desanawa Shraddha TV01:43:44
5652019/02/28තිසරණයේ උරුමය රැකගනිමු | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:44:10
5662019/02/28දෙව් විමන් මැද ඇසෙන අසිරිමත් සම්බුදු ගුණ මහිම (සභාගත සූත්‍රය)01:44:10
5672019/02/24මහා කස්සප මහා ථේරාභිවන්දනා (කවි) - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:29:36
5682019/02/23ධම්ම පදයෙන්....00:04:57
5692019/02/23Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-2301:38:58
5702019/02/202019-02-10 - යොවුන් දහම් සක්මන 2019 - ධර්ම දේශනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:25
5712019/02/202019-02-10 - යොවුන් දහම් සක්මන 2019 - ධර්ම සාකච්ච්චාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:39
5722019/02/202017-02-10 - ගිලාන සූත්‍රය - නවම් පොහොය 2017 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:14
5732019/02/20ධම්ම පදයෙන්00:01:25
5742019/02/20ගිලාන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-1901:45:27
5752019/02/19නවම් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-1901:43:57
5762019/02/16Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-1602:06:56
5772019/02/15Buddhanussathi | බුද්ධානුස්සතිය වඩමු!00:30:31
5782019/02/15මහා කස්සප මුනි ගුණ වරුණ | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:28:45
5792019/02/15Yowun Daham Sakmana 2019-02-10 | Dhamma Discussion | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:31:59
5802019/02/15Yowun Daham Sakmana 2019-02-10 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:40:03
5812019/02/14යොවුන් දහම් සක්මන 2019 | තරුණ ජීවිත ආගාධයට ඇද දමන ස්මාට් වහල් බව00:40:03
5822019/02/13යොවුන් දහම් සක්මන 2019 - 1 කොටස Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-10_144p00:41:11
5832019/02/13Ven kiribathgoda Gnanananda Thero 2019 02 10 Yowun Daham Sakmana Sadaham Dharma Desanawa Shraddha TV01:00:57
5842019/02/11බේරීම|Survive ...............00:41:57
5852019/02/11දිනපතා ඔපදමමින් රැකගන්න Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-1101:35:35
5862019/02/10යොවුන් දහම් සක්මන 2019 - 1 කොටස Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-1000:41:11
5872019/02/10යොවුන් දහම් සක්මන 2019 - 2කොටස Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-1000:46:19
5882019/02/07Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-0601:53:49
5892019/02/05ස්කන්ධ භාවනාව01:15:14
5902019/02/05සැප විඳින්නට තමන් කැමති බව දකින්නේ්00:19:01
5912019/02/04සූර්‍ය මංගල්‍යය නම් වූ මිසදිටුවේ ඇරඹුම00:22:03
5922019/02/03Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-3001:21:45
5932019/02/02Namo Buddhaya | නමෝ බුද්ධාය!!08:00:17
5942019/02/02Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-0201:53:40
5952019/02/02Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-0101:53:51
5962019/02/02උඩඟු කොඩිය සහ බොළඳ කොඩිය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-02-0201:35:52
5972019/01/30Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-3001:21:45
5982019/01/29Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-2901:12:21
5992019/01/28Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-2801:40:59
6002019/01/27Narasiha Gatha - නරසීහ ගාථා - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero_144p00:11:38
6012019/01/25Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-2501:11:09
6022019/01/24මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-2301:16:13
6032019/01/23සම්ම්මසන සූත්‍රය නුවණින් විමසීම01:37:15
6042019/01/23Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-2301:47:11
6052019/01/22Q&Aවටිනා ධර්ම සාකච්ඡාවක්|පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:15:59
6062019/01/21කඳුල - සුක්ෂම ක්‍රිස්තියානි ආගම් ප්‍රචාරණය. kandula - disguised catholic propaganda00:08:40
6072019/01/21Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-2101:12:31
6082019/01/21මහා බ්‍රහ්මයාගේ ගාථා|අරිය පරියේසන සූත්‍රය00:13:47
6092019/01/20Dhamma Program in Dubai - 2019-01-1101:59:28
6102019/01/19වන්දේ....... අරහං භගවන්තං.....00:12:22
6112019/01/19Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-1801:46:36
6122019/01/19වෙන් වෙන් වශයෙන් ගෝචර විෂය අනුභව කරන ආයතන00:04:05
6132019/01/18ලටුකිකෝපම සූත්‍රය|latukikopama sutta,2019 01 18 am01:20:50
6142019/01/16Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-1601:16:15
6152019/01/16හේමවත සූත්‍රය|hemawatha sutta ,2019 01 1001:13:18
6162019/01/15මහමෙවුනා අසපුව හැදුවෙ ඇයි00:08:10
6172019/01/15සැබැ ආදරය දැකගන්න00:11:32
6182019/01/15Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-1501:25:24
6192019/01/14Ven.Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-1401:41:14
6202019/01/11කර්මයේ විපාක දීම සිතන්නට බෑ Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-1102:05:18
6212019/01/10හේමවත සූත්‍රය|පුරාණ ඊජිප්තු විෂයන්,එඩ්ගා කේසි,මෝහන නිද්‍රාවෙන් විශේෂ හැකිය පිළිබඳ විස්තරයක්00:17:00
6222019/01/102016-12-04 - ඨාන සූත්‍රය - අලුත් දහම් වැඩසටහන - ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:38:29
6232019/01/102017-12-03-ලොහිච්‌ච සූත්‍රය-උඳුවප් පොහොය-පින්වත් ලොකු ස්වාමින්වහන්සේ01:40:17
6242019/01/102017-12-17 - ADW 26 - am - රථවිනීත සූත්‍රය (පළමු කොටස) - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:48:19
6252019/01/102017-12-17 - ADW 26 - pm - රථවිනීත සූත්‍රය (දෙවන කොටස) - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:09:22
6262019/01/102017-12-31 - පුණ්‍යානුමෝදනා ධර්ම දේශනාව - පින්වත් ලොකු ස්වමීන් වහන්සේ01:36:55
6272019/01/102018-01-01 - බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේ ද - දුරුතු පොහොය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:06:04
6282019/01/102018-01-31 - අම්බලට්ඨිකරාහුලෝවාද සූත්‍රය - අධි දුරුතු පොහොය - පින්වත් ලොකු ස්වමීන් වහන්සේ01:39:01
6292019/01/102018-02-13 - යොවුන් දහම් සක්මන - ධර්ම දේශනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:13:22
6302019/01/102018-02-13 - යොවුන් දහම් සක්මන - ධර්ම සාකච්චාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:52
6312019/01/102018-02-13 - සුත්‍ර සජ්ජායනය - යොවුන් දහම් සක්මන - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:04
6322019/01/102018-04-21 - මුලා නොවීමට නම් - වෙසක් සතිය 2018 - කුණ්ඩසාලේ - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:42:10
6332019/01/102018-04-29 - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය - වෙසක් පොහොය 2018 - am - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:41:24
6342019/01/102018-04-29 - මුලාවෙන් මිදෙමු - වෙසක් පොහොය 2018 - pm - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:54
6352019/01/102018-05-26 - බෝධි වරුණ - සූරියවැව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:22
6362019/01/102018-06-27 - ඛේත්තූපම ප්‍රේත වස්තුව - පොසොන් පොහොය 2018 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:23
6372019/01/102018-07-27 - සරණෙහි මනාකොට පිහිටන්න - මහියංගණය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:34:57
6382019/01/102018-08-18 - රන්කොත් වෙහෙර අරහන්තක වන්දනාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ03:24:22
6392019/01/102018-02 - මිථ්‍යාවන්ට නොරැවටී ඔබේ උරුමය හදුනා ගන්න - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:32:15
6402019/01/102018-09-16 - මධුර සූත්‍රය - ඉතාලිය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:24:00
6412019/01/102018-09-16 - ධර්ම සාකච්චාව - ඉතාලිය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:23:36
6422019/01/102018-09-23 - ආරාම පූජාවේ ඉතිහාසය - නෙදර්ලන්තය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:11:06
6432019/01/102018-09-23 - ධර්ම සාකච්චාව - නෙදර්ලන්තය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:41:22
6442019/01/102018-10-13 - ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු මණ්ඩපය පූජා මංගල්‍යය - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:29:32
6452019/01/102018-10-15 - ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු මණ්ඩපය පූජා මංගල්‍යය 03 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:38:20
6462019/01/102018-10-14 - ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු මණ්ඩපය පූජා මංගල්‍යය 02 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:32:32
6472019/01/102018-10-16 - ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු මණ්ඩපය පූජා මංගල්‍යය 04 - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ02:43:17
6482019/01/08ඔබේ ජිවිතය වෙනස් කරයි සැබවින්ම මේය ඇසූවොත්00:10:19
6492019/01/05අපගේ ගෞතම මුනිදු උපන් දා පොළොවෙන් මතුවුනු බෝ රජුනේ|kiribathgoda gnanananda thero00:15:10
6502019/01/05දෙව්ලොවදී මගඵල ලැබිය නොහැකිද? | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:27:21
6512019/01/03ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු වන්දනාව සහ ධර්ම දේශනාව (2018-10-13)02:34:17
6522019/01/03බුද්ධගයාවේ බුදුනුවණ අසපුවේ මහා සෑ රජුන් ගෞතම බුදු සසුනට පූජා කිරීම00:56:44
6532019/01/02බුද්ධගයාවේ බුදුනුවණ අසපුවේ කඨින චීවර පූජා පුණ්‍ය මහෝත්සවය01:35:17
6542019/01/01Dhajagga Suthraya | ධජග්ග සූත්‍රය | Dhajagga Sutta00:17:18
6552019/01/01Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-0101:33:47
6562019/01/01Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2019-01-0101:13:53
6572018/12/31ශ්‍රාවකයා සහ ශ්‍රාස්තෘන්වහන්සේ අතර වෙනස Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-3101:40:20
6582018/12/31ඉතිහාසය නොදත් නිසා අපට වූ විපත00:03:21
6592018/12/31අපට වූ දේ ලෝකයට කියමු00:04:23
6602018/12/31Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero - Shraddha TV 2018-12-3101:16:29
6612018/12/28කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-2801:11:56
6622018/12/28බුද්ධගයාවේ බුදුනුවණ අසපුවේ කඨින චීවර පුණ්‍ය මහෝත්සවය01:35:17
6632018/12/27බුද්ධගයා මහා සෑ රජුන් ගෞතම බුදු සසුනට පූජා කිරීම00:56:44
6642018/12/27Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-2602:02:47
6652018/12/25Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-2401:37:55
6662018/12/21Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-2001:48:45
6672018/12/20නතුම්හ සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018 -12- 2001:03:27
6682018/12/20පංච භය වේර සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1901:47:13
6692018/12/19සොරකම් කරනා භික්ෂූහු පාරාජිකා වූවෝ වෙති00:02:51
6702018/12/19ආළවක සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1901:40:13
6712018/12/17නොමේරූ ජීවිතයේ මාර්ගඵල අවබෝධය පිණිස මෝරා දීමට Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1701:07:23
6722018/12/17මහා ගෝවින්ද සූත්‍රයෙන් Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1702:54:43
6732018/12/15සත්තට්ඨාන සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1501:07:24
6742018/12/14ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 2 Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1401:04:17
6752018/12/14ගිරිමානන්ද සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1401:08:39
6762018/12/13Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1301:15:32
6772018/12/12හිතක් පහදවා ගැනීම Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1201:34:35
6782018/12/12අජිත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1201:07:48
6792018/12/11ආශ්‍රව එක්ක සසරේ යන ගමන Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1101:23:59
6802018/12/11අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව00:10:35
6812018/12/11ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-1001:25:46
6822018/12/08මහවන මැද ඇසෙන බෙර හඬ Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-0801:37:26
6832018/12/07Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-0701:47:05
6842018/12/06සෘතවත් ආර්ය්‍ය ශ්‍රාවකයා Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018 12 06 i01:14:13
6852018/12/06Ven. Kiribathgoda Gnananda thero 2018-12-0601:07:53
6862018/12/06Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero 2018-12-0501:42:09
6872018/12/05මහා පුරුෂ විතර්ක අට Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12- 0501:16:21
6882018/12/04නිම්මානරතියේ උපදින්නට කැමති කාන්තාවන්ටයි Ven.Kiribathgoda Gnananda Thero 2018 12 0401:18:25
6892018/12/04තමාටත් අනුන්ටත් හිත සුව ලැබෙන දේම කරන්න Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12- 0401:15:04
6902018/12/02තුඹස - වම්මික සූත්‍රය - පිංවත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:53:39
6912018/12/02නිවන්මග විස්තර වශයෙන් - පිංවත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා01:59:39
6922018/12/02මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ00:05:04
6932018/12/01Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-12-0101:38:45
6942018/11/30Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-2901:06:29
6952018/11/29මුළාවූ කෙනෙක් Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-2801:43:10
6962018/11/27තුඹස - වම්මික සූත්‍රය - Ven Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-2701:53:39
6972018/11/26ධම්ම පදය00:01:23
6982018/11/23නිර්මාංශ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර00:09:54
6992018/11/22ඉල් පුන් පොහෝ දින දේශනාව - ධජග්ග සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-2201:38:43
7002018/11/22Shraddha tv|උපාලි ගෘහපති තුමාග් බුදුගුණ වැණුම00:21:10
7012018/11/21දසබල සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-2101:18:49
7022018/11/20දස කතාව තුල සප්ත විසුද්ධිය වැඩෙන ආකාරය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero 2018-11- 2002:02:49
7032018/11/19ඇපල් කමින් පයින් යන්නෝ Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero 2018-11- 1901:31:59
7042018/11/13මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnananda Thero 2018-11-1301:16:14
7052018/11/10Uk sermon 1200:05:48
7062018/11/08දෙව්ලොවදී මගඵල ලැබිය නොහැකිද? අසන ලද ධර්මය දරා ගැනීම ගැන වදාළ දෙසුම01:27:21
7072018/11/03ආලවක දමනය Alawaka Sutta Kiribathgoda Gnanananda Thero01:41:56
7082018/10/28රන්කොත් වෙහෙරේ මහා අරහන්ත වන්දනාව (2) | Rankoth Vehera Arahantha Vandanava (2)03:55:21
7092018/10/27රහතුන්ගේ බණ (ඡන්න සූත්‍රය ඇසුරිනි) | Kiribathgoda Gnanananda Thero | 2018-08-2501:36:12
7102018/10/24Dhathu Manasikara Anapanasathi Bhawana - Traditional Explanation00:29:07
7112018/10/23Shraddha Tv kiribathgoda gnanananda thero|අට්ඨික සංඥාව00:01:59
7122018/10/23Sinhawalokanaya - 19 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018 - 10 -2002:16:13
7132018/10/23Sinhawalokanaya - 18 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018 - 10 - 0602:09:33
7142018/10/23Sinhawalokanaya - 17 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018 - 09 - 2902:31:05
7152018/10/21Sinhawalokanaya 19 | සිංහාවලෝකනය 1902:16:13
7162018/10/16Shraddha tv kiribathgoda gnanananda thero -දජග්ග පිරිත් ශාන්තිය00:17:18
7172018/10/14Shraddha TV kiribathgoda gnanananda thero -ජීවිතයේ ඇතිවෙන මද00:05:00
7182018/10/13Shraddha tv kiribathgoda gnanananda thero |මහා බ්‍රහ්මයාගේ ගාථා00:18:06
7192018/10/12මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරන ගාථාව00:02:15
7202018/10/11මහා නිදාන සූත්‍රයෙන්...00:08:44
7212018/10/07Sinhawalokanaya 18 | සිංහාවලෝකනය 1802:09:33
7222018/10/04Shraddha tv kiribathgoda gnanananda thero |අරහං බුදුගුණ මට සිහිවේවා00:11:00
7232018/10/02Sinhawalokanaya 17 | සිංහාවලෝකනය 1702:31:05
7242018/10/01Shraddha tv kiribathgoda gnanananda thero|වජිරාසන මත වැඩහිද00:04:58
7252018/09/30අතිපූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ යනු කවුද ? මදක් නැවතී බලන්න.00:07:12
7262018/09/29Sinhawalokanaya - 16 | වාදයට පිළිතුරක් | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-09-0100:23:52
7272018/09/29ශ්‍රී අරහන්ත මිහිඳු මණ්ඩපය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය00:01:59
7282018/09/27Shraddha Tv kiribathgoda gnanananda thero00:17:16
7292018/09/15වෛරයෙන් වෛරය නොසන්සිදේ...කාලි යක්ෂණියගේ කතාව...00:15:30
7302018/09/12Maithree bhawanawa gnananda himi. මෛත්‍රී භාවනාව ඥොණානන්ධ හිමි00:30:19
7312018/09/11දේවදත්ත තෙරුන්ගේ අවසන් කාලය...00:04:04
7322018/09/10Shraddha TV.කිරිබත්ගොඩ ඤානානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ-අත්හැරීම ගැන කියා දුන් අපූරු කතාවක්00:01:40
7332018/09/07Vidarshana Bawanawa (විදර්ශනා භාවනාව) Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:55:13
7342018/09/06Agganna Sutta by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:18:31
7352018/09/05Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:11:12
7362018/09/04රහතුන්ගේ බණ | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:36:12
7372018/09/02::::::::: වාදයට පිළිතුරක් ::::::::::00:23:52
7382018/09/01වාදයට පිළිතුරක් | Sinhawalokanaya 16 | සිංහාවලෝකනය 1600:23:52
7392018/08/31සූවිසි දහසක් මහරහතුන් වන්දනාව 02 | Rankoth vehera vandanava 0203:55:21
7402018/08/30Sinhawalokanaya - 15 | සිංහාවලෝකනය - 15 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-08-2502:13:31
7412018/08/28Kiribathgoda Gnanananda Thero -2018-08-2800:04:15
7422018/08/28අහෝ ...මේ ශාසනය අතුරුදහන් කරන අසත්පුරුෂ අධර්මවාදීන්00:11:12
7432018/08/27Sinhawalokanaya 15 | සිංහාවලෝකනය 1502:13:31
7442018/08/27මායාවෙන් නිවන් පෙන්වපු මිසදිටුවන්.....00:11:12
7452018/08/25මහ රහතුන් වැඩි මඟ නම් වු මුලාව00:05:20
7462018/08/16Poya Bana | Mahamewnawa Bana01:14:49
7472018/08/16වර්ථමානයේ රහත් යැයි පවසන බොහෝ අයගේ සැබෑ ස්වභාවය00:06:47
7482018/08/15Sinhawalokanaya - 14 | සිංහාවලෝකනය - 14 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-08-1102:13:41
7492018/08/13ලක්දෙරණේ වැඩසිටි මහරහත් මුනිවරු හරසරින් පුදදෙමු..00:05:44
7502018/08/13Sinhawalokanaya 14 | සිංහාවලෝකනය 1402:13:41
7512018/08/12සරණෙහි මනාකොට පිහිටන්න - බුදුගුණ මැනැවින් හඳුනාගන්න - Kiribathgoda Gnanananda Thero02:34:57
7522018/08/10සරණෙහි මනාකොට පිහිටන්න බුදුගුණ මැනවින් හඳුනා ගන්න...02:34:57
7532018/08/07Sinhawalokanaya - 13 | සිංහාවලෝකනය - 13 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-08-0402:12:26
7542018/08/05Sinhawalokanaya 13 | සිංහාවලෝකනය 1302:12:26
7552018/08/02පදපරම යනු !00:08:13
7562018/07/31Kiribathgoda Gnanananda himi01:19:46
7572018/07/29Sinhawalokanaya - 12 | සිංහාවලෝකනය - 12 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-07-2802:02:44
7582018/07/28Sinhawalokanaya 12 | සිංහාවලෝකනය 1202:02:44
7592018/07/28Sinhawalokanaya - 11 | සිංහාවලෝකනය - 11 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-07-2102:26:33
7602018/07/24අධිෂ්ඨානයකින් රහතන් වහන්සේලා පහල වෙයිද ???00:10:19
7612018/07/24සීවලී රහතන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා..00:01:25
7622018/07/22Sinhawalokanaya 11 | සිංහාවලෝකනය 1102:26:33
7632018/07/14:::::: විභජ්ජවාද සදහම් කතිකාවත ::::::00:12:37
7642018/07/14විභජ්ජවාද - පුජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:12:37
7652018/07/13පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහනසේ විසින් පවත්වනු ලබන නවතම ධර්ම සාකච්ඡා මාලාව 'සිංහාවලෝකනය'00:01:57
7662018/07/12අසිරිමත් දහම් මඟ බොරුවෙන් විජ්ජාවෙන් වසා ගන්න එපා..00:07:45
7672018/07/12වම්මික සූත්‍රය (තුඹසක් මුල්කරගෙන වදාල දෙසුම) - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:15:59
7682018/07/12සද්ධර්මය වනසන්නන් ගේ ඉරණම...00:20:21
7692018/07/11(11) මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | මෝඝරාජ රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:34
7702018/07/10The Danger Of Nirapekshathwaye Maga group by Walasmulle Abhaya00:13:59
7712018/07/09ගිහි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා වගකීම00:12:28
7722018/07/09(10) මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | සුබාහු රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:23
7732018/07/09Sinhawalokanaya - 09 | සිංහාවලෝකනය - 09 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-07-0702:31:00
7742018/07/09සිංහාවලෝකනය 09 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:31:00
7752018/07/08- නුවණ වැඩීමට පිළියමක් - Kiribathgoda Gnanananda Thero02:00:43
7762018/07/05Kiribathgoda gnanananda himi00:09:28
7772018/07/05ආර්ය උපවාද සාපයක් වැදිල වගේ...00:01:28
7782018/07/03රටට අවශ්‍ය නායකත්වය පිළිබඳව, සිංහල - බෞද්ධයාට අත්වී ඇති ඉරණම පිළිබඳව, කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් ව00:28:34
7792018/07/02මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අපට දුන් දායාදය සහ එය අපට අමතක වූ සැටි00:28:03
7802018/07/02Sinhawalokanaya - 08 | සිංහාවලෝකනය - 08 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-06-3002:19:02
7812018/07/02සිංහාවලෝකනය 08 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:19:02
7822018/07/01(09) මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | සම්බුලකච්චාන රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:31
7832018/07/01(08) මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | කාතියාන රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:03:50
7842018/07/01budu bana sinhala at Swarnamali Stupa01:15:44
7852018/06/30'සිංහාවලෝකනය00:03:16
7862018/06/29මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | උසභ රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:09
7872018/06/29ප්‍රේත ලෝකයේ ප්‍රේතයන්ගේ තොරතුරු | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:31:49
7882018/06/28දෙව් විමනක උපන් සොරා | ඛෙත්තූපම ප්‍රේත වස්තුව | Shraddha TV01:31:49
7892018/06/28රටට අවශ්‍ය නායකත්වය සහ ජාතියට අත්වී ඇති ඉරණම00:26:13
7902018/06/27මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | හත්ථාරෝහකපුත්ත රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:08
7912018/06/26මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | සීවලී රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:15
7922018/06/25Sinhawalokanaya - 07 | සිංහාවලෝකනය - 07 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-06-2302:15:53
7932018/06/25බඩයන සමාධියේ ඇත්ත නැත්ත?00:13:59
7942018/06/24සිංහාවලෝකනය 07 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:15:53
7952018/06/21"සමාධි භාවනා සූත්‍රය" - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:08:16
7962018/06/19ගොබිලන්ගේ ධර්මයෙන් සතර අපායට00:08:33
7972018/06/17Sinhawalokanaya - 06 | සිංහාවලෝකනය - 06 | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Shraddha TV | 2018-06-1602:10:19
7982018/06/17සිංහාවලෝකනය 06 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:10:19
7992018/06/14තමන් සත්පුර්ෂයෙක්ද අසත්පුර්ෂයෙක්ද මැන ගන්නේ කෙසේද? - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:03:59
8002018/06/12Sinhawalokanaya - 05 | සිංහාවලෝකනය - 05 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero02:16:09
8012018/06/11සිංහාවලෝකනය 05 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:16:09
8022018/06/08ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:09:24
8032018/06/07යාඥා කිරීමෙන් කෙනෙකුව මරණින් මතු ස්වර්ගයට යැවිය හැකිද | Asibandhaka Sutta01:46:30
8042018/06/07යාඥා කිරීමෙන් කෙනෙකුව මරණින් මතු ස්වර්ගයට යැවිය හැකිද? | Shraddha TV01:46:30
8052018/06/05අම්මට බැන්නොත් මොකද වෙන්නේ? - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:20:32
8062018/06/05සද්ධර්මය නාමයෙන් ඇසෙන අධර්මය - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:06:42
8072018/06/03Sinhawalokanaya - 04 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero02:21:48
8082018/06/03සිංහාවලෝකනය 04 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:21:48
8092018/06/0228 (02) | සෝවාන් වෙන්නේ කොහොමද | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:56
8102018/06/01සෝවාන් වෙන්නේ කොහොමද | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:56
8112018/05/3028 (01) | ආලවක දමනය | Alawaka Sutta | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:41:56
8122018/05/30ආලවක දමනය | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:41:56
8132018/05/28Sinhawalokanaya - 03 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero02:15:14
8142018/05/28සිංහාවලෝකනය 03 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:15:14
8152018/05/25බරණැස ඉසිපතන මිගදාය පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:15
8162018/05/21Sinhawalokanaya - 02 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:28:02
8172018/05/20සිංහාවලෝකනය 02 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත01:28:02
8182018/05/17Vande Vande | Hindi Poetry on Buddha | Buddhism00:13:06
8192018/05/15Sinhawalokanaya - 01 | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:24:32
8202018/05/14සිංහාවලෝකනය 01 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත01:24:32
8212018/05/06සැබෑ බුදු සසුන හඳුනාගන්න | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:44:44
8222018/05/05සැබෑ බුදු සසුන හඳුනාගන්න | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:44:43
8232018/05/05දැන දැන අමාරුවේ වැටෙන්න එපා...! | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:24:24
8242018/05/05සද්ධර්ම ප්‍රතිරූපකයන්හි අඳුරු සෙවණැලි | Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:42:44
8252018/05/03අසත්පුරුෂයාගේ ඉරණම සහ සත්පුරුෂයාගේ ඉරණම01:38:02
8262018/05/02අසත්පුරුෂයාගේ ඉරණම සහ සත්පුරුෂයාගේ ඉරණම | පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:38:02
8272018/04/30අසිරිමත් සර්වඥ ධාතූ පූජා මංගල්‍යය සහ පෙරහැර | සමාරම්භක දේශනය01:24:24
8282018/04/28බෝධීන් වහන්සේගේ අසිරිය00:15:42
8292018/04/27Maithri Bhawanawa - Loving Kindness Meditation00:30:19
8302018/04/26සද්ධර්ම ප්‍රතිරූපකයන්හි අඳුරු සෙවණැලි..00:07:17
8312018/04/25රාග ද්වේෂ මෝහ නොමැති ලොවේ එකම සරණ | Shraddha TV01:42:44
8322018/04/24දඹදිව කුසිනාරා පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:15
8332018/04/22මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | ගවම්පති රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:00:52
8342018/04/22මෙන්න සැබෑම රහතන් වහන්සේලා | කුමාපුත්ත රහත් මුනිඳුන් වදාළ ගාථා00:01:05
8352018/04/22දඹදිව බුද්ධගයාවේ වජිරාසන පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:46
8362018/04/21දඹදිව කපිලවස්තුවේ ලුම්බිණි පින්බිම වන්දනා කරමු00:01:23
8372018/04/17Sanghanussathi Bhavana Sinhala00:27:14
8382018/04/17Dhammanussathi Bhavana Sinhala00:27:39
8392018/04/16When and how did the Sinhala Hindu New Year begin? by Kiribathgoda Gnanananda Thero00:23:50
8402018/04/05සිදුහත් බෝසතුන් මනුලොව උපන් සැබෑ පින්බිම | Exact Birthplace of the Buddha00:04:57
8412018/04/03ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ අසිරිමත් කතාව02:02:13
8422018/04/02පිනැත්තෝ අසත්වා මේ බෝ සමිඳුන්ගේ අසිරිමත් කතා පුවතයි | Shraddha TV02:02:13
8432018/03/22මෙන්න සැබෑ රහතන් වහන්සේලා - සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ00:17:20
8442018/03/17මෙන්න සැබෑ රහතන් වහන්සේලා | නිග්‍රෝධ මහරහතන් වහන්සේ00:01:05
8452018/03/17ඒ අමා නිවන් දුටු රහතන් වහන්සේලා | Thera Gatha00:03:55
8462018/03/16Pali Loving Kindness Meditation with English Subtitles00:05:57
8472018/03/08සිපිරි ගෙයට දහම් කිරණ | Welikada Bandhanagara Program | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:55:15
8482018/03/03සිපිරි ගෙයට දහම් කිරණ - තාවතිංස යාත්‍රා01:55:15
8492018/03/01සිපිරි ගෙයට දහම් කිරණ Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero 2018-03-0101:52:12
8502018/02/2408 (02) | සෝවාන් වීමට නම් | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:55:07
8512018/02/2412 (02) | මිනිසුන් අතර ඇති විවිධත්වයට හේතුව කුමක්ද | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:00:13
8522018/02/2412 (01) | ජීවිතයේ සැබෑ තතු | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:37:45
8532018/02/2411 (02) | ආදරණීය වධකයා | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:59:57
8542018/02/2411 (01) | සිසිල් සඳකැන් අතර විවර වූ නිවන් දොර | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:49:38
8552018/02/23''බුදුරජුන් ලංකාවේ ඉපදුනා'' කියමින් ආර්ය උපවාද කරගත් අය ඉන් මිදීමට කළ යුතු දේ00:07:53
8562018/02/2309 (02) | කය ලෙඩ වුවද සිත ලෙඩ නොකරගන්නා හැටි | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:07:01
8572018/02/2309 (01) | පංච උපාදානස්කන්ධය | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:51:44
8582018/02/23මුලින්ම තමන්වම හඳුනාගන්න..00:03:59
8592018/02/23මැරුණු දහමට මළ බත් පිසූ කාතියානි..00:16:21
8602018/02/23දෙවියන් යැයි සිතා යකුන් ප්‍රේතයන් ඇදහීම..00:15:39
8612018/02/23අහෝ ! ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක ඉරණම..00:02:16
8622018/02/23මෙත් සිතින්, සත්‍යක්‍රියාවෙන් විෂ නාගයාගෙන් මිදුණු කන්‍යාව00:17:10
8632018/02/20මිථ්‍යාවන්ට නොරැවටී ඔබේ උරුමය හදුනා ගන්න | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:32:15
8642018/02/20නිවන් මග විස්තර වශයෙන් | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:59:39
8652018/02/20පරාභව සූත්‍රය - සූත්‍ර සජ්ඣායනාව | යොවුන් දහම් සක්මන 201800:44:54
8662018/02/19මිථ්‍යාවන්ට නොරැවටී ඔබේ උරුමය හදුනා ගන්න | Shraddha TV01:32:15
8672018/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව | යොවුන් දහම් සක්මන 201800:59:35
8682018/02/17යොවුන් දහම් සක්මන 2018 | Yowun Daham sakmana 201801:29:58
8692018/02/16අනුරැද්ධ මහරහතන් වහන්සේ - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:02:49
8702018/02/15ඔබත් ආර්ය උපවාදවලට හසුවූ කෙනෙක් ද? | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:22
8712018/02/14බුදුන් වහන්සේගේ ජන්ම භූම්ය ලංකාවද? - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero00:05:04
8722018/02/0827 (02) | නිවන් මග විස්තර වශයෙන් | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:00:04
8732018/02/0827 (01) | ඔබත් ආර්ය උපවාදවලට හසුවූ කෙනෙක් ද? | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:22
8742018/02/04අම්බලට්ඨික රාහුලෝවාද සූත්‍රය | Ambalatthika Rahulowada Sutta01:47:14
8752018/02/02අම්බලට්ඨික රාහුලෝවාද සූත්‍රය | කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:14
8762018/01/21120 - Bhaddali Sutta - භද්දාලි සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:11:29
8772018/01/06බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේ ද? | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:06:04
8782018/01/04සනාතන රැකවරණය නිවැරදිව හඳුනාගනිමු | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:33:32
8792018/01/04බුදුරජුන් උපන්නේ ලංකාවේ ද? | අති පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ02:06:04
8802018/01/03Buddhist Conference Hall00:04:54
8812018/01/032017 12 31 වන දින අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලැබූ ධර්ම දේශනාව01:33:32
8822017/12/28Cyprus - ලිමසෝල් හි පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය | 2017-11-11 | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:45:45
8832017/12/24Dhamma Discussion with Children | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Toronto01:16:04
8842017/12/23ධජග්ග පිරිතේ ආනුභාවය | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:40:20
8852017/12/2326 (02) | සප්ත විශුද්ධි | Saptha Vishuddhi | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:09:22
8862017/12/2326 (01) | මිථ්‍යා මගඵල සහ දස කථාව පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:19
8872017/12/22තමන්ගේ කුසල් දහම් අන් අයට කිව යුතුද? | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:40:46
8882017/12/22රථවිනීත සූත්‍රය (2 වන කොටස) | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:09:22
8892017/12/22රථවිනීත සූත්‍රය (1 වන කොටස) | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:19
8902017/12/2125 (02) | බිය තැතිගැනීම් ඇතිවූ විට කළයුතු දේ | Kiribathgoda Gnanananda Thero02:09:47
8912017/12/21ලෝහිච්ච සූත්‍රය | කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:46
8922017/12/21ධජග්ග සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:20
8932017/12/1925 (01) | කාලාම සූත්‍රයේ සැබෑ පණිවිඩය | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Kalama Sutta01:48:25
8942017/12/15Kiribathgoda Gnanananda Thero has donated a kidney00:02:56
8952017/12/1320 (01) | බුදු සසුනේ අනුපිළිවෙළ ප්‍රතිපදාව | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:21
8962017/12/1320 (02) - කර්මය පිළිබඳ අසිරිමත් විග්‍රහයක් - Kiribathgoda Gnanananda Thero01:50:05
8972017/12/08ජීවිතයට ඇති රැකවරණය | සයිප්‍රස් හි සිදුකළ ධර්ම දේශනයකි | 2017-11-1201:56:25
8982017/11/26ඔබත් මගඵල ලබනු කැමති ද? | Kiribathgoda Gnanananda Thero00:19:46
8992017/11/26ඔබත් මගඵල ලබනු කැමති ද? | අතිපූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ පණිවිඩයකි.00:19:46
9002017/11/24තුනුරුවනේ ගුණානුභාවයෙන් යහපත සලසා ගනිමු | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Rajaratata Shraddha01:15:23
9012017/11/24රජරටට ශ්‍රද්ධා සමාරම්භක උත්සවයේ ධර්ම දේශනය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:15:23
9022017/11/1321 (02) - අඳුර විනිවිද එළිය දකින්නට - Kiribathgoda Gnanananda Thero - Nibbedhika Sutta - part 202:13:02
9032017/11/1321 (01) - අඳුර විනිවිද එළිය දකින්නට - Kiribathgoda Gnanananda Thero - Nibbedhika Sutta - part 101:45:51
9042017/11/11මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ02:06:45
9052017/11/11අචේලකස්සප සූත්‍රය පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:14
9062017/11/08අපාය පිළිබඳව, පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:06:23
9072017/11/0619 (02) - චූළ සකුළුදායි සූත්‍රය - Kiribathgoda Gnanananda Thero01:46:11
9082017/11/0508 (01) | පටිච්ච සමුප්පාදය - 1 වන කොටස | Kiribathgoda Gnanananda Thero01:48:29
9092017/11/0519 (01) - ශ්‍රාවකයාගේ අභිමානය - Kiribathgoda Gnanananda Thero01:47:41
9102017/11/02මිසදිටුව අත්හැර හදවතින් ම තෙරුවන් සරණ යමු | Kiribathgoda Gnanananda Thero | Dakunu lakata Shraddha01:31:04
9112017/11/02දකුණුලකට ශ්‍රද්ධා සමාරම්භක උත්සවයේ ධර්ම දේශනය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:04
9122017/10/30මහාලී සූත්‍රය පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ02:10:15
9132017/10/2807 (02) - හේතුඵල දහම - 2 වන කොටස ~ Patichcha Samuppadaya01:45:19
9142017/10/2707 (01) - හේතුඵල දහම - 1 වන කොටස ~ Patichcha Samuppadaya01:46:47
9152017/10/2715 (01) - පතන්නා වූ සැපය වෙනුවට දුකම ලැබෙන්නේ ඇයි?01:42:20
9162017/10/24Aluth Daham Wedasatahana - 18 ~ Ariyasawaka Sutta (PM)01:41:30
9172017/10/24Aluth Daham Wedasatahana - 18 ~ Chethana Sutta (AM)01:46:46
9182017/10/23Aluth Daham Wedasatahana - 17 ~ Devlowe Rev Negu Buduguna Waruna (AM)01:29:07
9192017/10/23Aluth Daham Wedasatahana - 17 ~ Thana Sutta (AM)01:35:30
9202017/10/22Aluth Daham Wedasatahana - 14 ~ Maha Thanhasankhaya Sutta (2)02:09:41
9212017/10/22Aluth Daham Wedasatahana - 14 ~ Maha Thanhasankhaya Sutta (1)01:44:37
9222017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 16 ~ Maha Vedalla Sutta (PM)01:26:44
9232017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 16 ~ Maha Haththipadopama Sutta (AM)01:20:35
9242017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 15 ~ Vammika Sutta (PM)01:54:54
9252017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 13 ~ Dhananjani Sutta (PM)01:28:18
9262017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 13 ~ Maha Nidana Sutta (AM)01:48:25
9272017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 10 ~ Upadana Pariwatta Sutta (PM)01:55:44
9282017/10/17Aluth Daham Wedasatahana 10 ~ Beeja Sutta (AM)01:43:21
9292017/10/15Vidarshana Bhawanawa (විදර්ශනා භාවනාව) - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:55:13
9302017/09/28Mahali Sutta - මහාලී සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero02:10:15
9312017/09/28Gaddulabaddha Sutta - ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero01:36:27
9322017/09/28Pariveemansana Sutta - (part 2) පරිවීමංසන සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero02:07:02
9332017/09/28Pariveemansana Sutta - (part 1) පරිවීමංසන සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero01:49:03
9342017/09/27මහාලී සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ02:10:15
9352017/09/27ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:36:27
9362017/09/27Sammasana Sutta - (part 2) සම්මසන සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero01:55:33
9372017/09/27Sammasana Sutta - (part 1) සම්මසන සූත්‍රය ~ Kiribathgoda Gnanananda Thero01:37:15
9382017/09/27පරිවීමංසන සූත්‍රය දෙවන කොටස | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ02:07:02
9392017/09/27පරිවීමංසන සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:49:03
9402017/09/26සම්මසන සූත්‍රය දෙවන කොටස | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:55:32
9412017/09/26සම්මසන සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:37:15
9422017/09/24119 Maha Rahulowada Sutta - මහාරාහුලෝවාද සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:16:13
9432017/09/16Salla Sutta - සල්ල සූත්‍රය - සෝක හුල ගැන වදාළ දෙසුම00:16:52
9442017/09/16Jaya Sri Maha Bodhin Wahanse saha Bodhi Vandanawa01:09:06
9452017/09/12ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:09:07
9462017/09/09සැබෑ ශ්‍රාවකයාගේ ස්වභාවය - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero 2017-09-0501:47:19
9472017/09/08සම්බුද්ධ සූත්‍රය | 2017 බිනර පොහෝ දින ධර්ම දේශණය01:47:19
9482017/09/02අනියත ගති ඇති ලෝක සත්වයන් - Uyandana Dharma Deshanaya - 2017-08-1901:30:04
9492017/08/27118 - Chula Punnama Sutta - චූළපුණ්ණම සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:19:24
9502017/08/27117 - Lomasakangiya Bhaddekarththa Sutta - ලොමසකඞ්ගිය භද්දේකරත්ත සූත්‍රය - by Ven Gnanananda Thero01:24:36
9512017/08/12Jara Sutta - ජරා සූත්‍රය - ජරාවට පත්වීම ගැන වදාළ දෙසුම00:07:19
9522017/08/07Rathana Suthraya yanu kumakda? - රතන සූත්‍රය යනු කුමක්ද?01:17:47
9532017/07/31Adharmaya Balawath Wu Lokayen Nidahas Wemu - අධර්මය බලවත් වූ ලෝකයෙන් නිදහස් වෙමු01:55:26
9542017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 12 - Dhathu Nidhanaya00:17:43
9552017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 11 - Nalova Dhathu00:24:26
9562017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 10 - Dhatu Garbhaya00:30:03
9572017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 9 - Seema Lakunu Kirima00:11:17
9582017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 8 - Mulgala Thebuma00:11:36
9592017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 7 - Wasthu Labhaya00:09:58
9602017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 6 - Ranpatha00:13:05
9612017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 5 - Sasuna Rakina Daruwek00:08:52
9622017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 4 - Lankavata Budu Sasuna00:04:51
9632017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 3 - Dharma Sangayana00:01:39
9642017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 2 - Dhatu Nalovata Labuna00:05:48
9652017/07/30Swarnamali Maha Se Waruna - Part 1 - Dambadiva Budu Sasuna Babalanawa00:04:06
9662017/07/28Yasodara Kavi - යසෝදරා කවි - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:59:06
9672017/07/25Kiribathgoda Gnanananda Thero සක් දෙවිඳුගේ බුදුගුණ වර්ණනාව01:25:18
9682017/07/24Chaththa Manawaka Gatha - ඡත්ත මානවක ගාථා00:04:11
9692017/07/16116 Sariputta Sinhanada Sutta - සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:26:18
9702017/07/13Naraseeha Gatha - (නරසීහ ගාථා)-Yasodara Kavi - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero00:11:40
9712017/07/09දියතලාව ධර්මදේශනාව 2017 07 01 අතිපුජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද පින්වත් ලොකු ස්වාමීන්වහන්සේ02:06:03
9722017/07/087.5hrs Sutta Deshana Collection for Sick,Elderly -Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero07:30:28
9732017/07/03Maha Parinibbana Sutta - මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය02:06:45
9742017/07/03Ruwanweli Maha Seya - රුවන්වැලි මහා සෑය00:05:13
9752017/06/30මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය | 2017 වෙසක් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය02:06:45
9762017/06/29Naraseeha Gatha - (නරසීහ ගාථා)00:11:40
9772017/06/29Thirokuddha Sutta - Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:39:20
9782017/06/27තිරෝකුඩ්ඩ ප්‍රේත වස්තුව | 2017 පොසොන් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය01:39:20
9792017/06/21මහා වීරයාණෝ..._Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero01:15:28
9802017/06/20මහා වීරයාණෝ | වෙසක් මංගල්‍යය මහමෙව්නාව කුණ්ඩසාලේ | Shraddha TV01:15:28
9812017/06/20පෑව සෙනේ ලොව සිහින කුමාරිය ඔබ මිස වෙන නැති - යසෝදරා | Yasodara Kavi01:00:04
9822017/06/17සම්මා දිට්ටි සුත්‍රය Samma Ditti Sutta01:55:09
9832017/06/17මහා මංගල සුත්‍රය බණ Maha Mangala Sutta Yanu01:50:59
9842017/06/17මහා පරිනිබ්බාන සුත්‍රය Maha Parinibbana Sutta01:45:43
9852017/06/17මහනාම සුත්‍රය Mahanama Sutta01:05:32
9862017/06/17බුදුගුණ හදුනා ගනිමු Budu Guna Hadunaganimu01:33:17
9872017/06/17බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය Bala Panditha Sutta01:03:47
9882017/06/17දහම් ගුණ හදුනා ගනිමු Daham Guna Hadunaganimu01:30:28
9892017/06/17ආසිවිසෝපම සුත්‍රය Asivisopama Sutta01:46:04
9902017/06/17අභය රාජකුමාර සුත්‍රය Abaya Rajakumara Sutta00:38:55
9912017/06/17ගිහි සූත්‍රය අතිපූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්දස්වාමින්වහන්සේ 2017 05 23 UK03:36:32
9922017/06/04PART 1- VEN.KIRIBATHGODA GNANANANDA THERO'S VISIT TO THE UK - DAY 2 - 21.5.2017 ILFORD01:42:23
9932017/05/31වැරදි කාම සේවනයේ ආදීනව00:07:56
9942017/05/22Mahamevnawa UK - Live from Ilford03:53:44
9952017/05/20වෙසක් පොහෝ දින ලොව දිනු මුනිදාණෝ | 2017 වෙසක් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය01:46:11
9962017/05/14115 SehasenapatiSutta - සීහසෙනාපති සූත්‍රය - by Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero01:17:06
9972017/05/102017.05.10 WESAK DINA DHARMADESANAYA MAHAMEVNAWA POLGAHAWELA. (a.m.)03:14:25
9982017/05/04සත්පුරුෂ දහමේ හික්මවන සත්පුරුෂ ඇසුර පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:12:56
9992017/04/24යොවුන් දහම් සක්මන 2017 | ධර්ම සාකච්ඡාව01:26:39
10002017/04/23Achela Kassapa Sutta (අචේල කස්සප සූත්‍රය)01:47:14
More pages:1 2 3 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 2629)

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.