Bhikkhu Kukulpane Sudassi

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12019/04/04දායකත්ව ධර්මදේශණාව (අනුරාධපුර, ලෝලුගස්වැව) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:03:55
22019/03/16ශ්‍රාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:01:16
32019/03/14Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:03:33
42019/03/12Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 30, 2017 Controlling anger01:28:11
52019/03/12Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 29, 201701:20:38
62019/03/12Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 28, 201701:31:27
72019/03/08Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:35:42
82019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2018/10/21) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:15:12
92019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/02/25) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.00:59:27
102019/03/06පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ (2019/02/12 පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාමය)01:05:38
112019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/02/09) පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.00:53:56
122019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/01/30 පාමන්කඩ) පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:10:41
132019/03/05දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/01/19) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:11:36
142019/03/05දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/01/15) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:00:15
152019/03/05දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2018/12/24 ගල්කිස්ස ) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:03:37
162019/03/04Kukulpane Sudassi Thero 2019 02 2500:59:26
172019/03/01Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:39:15
182019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 09 01 Naama rupa nyanaya 03English01:49:48
192019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 08 18 Naama rupa nyanaya 02English02:00:16
202019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 10 20 Naama rupa nyanaya 09English01:55:58
212019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 09 15 Naama rupa nyanaya 05English01:51:40
222019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 08 04 Naama Rupa Nyanaya 01English01:38:10
232019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 10 13 Naama rupa nyanaya 08English01:47:42
242019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 11 03 Naama rupa nyanaya 10 Sinhala01:14:34
252019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 10 06 Naama rupa nyanaya 07English01:29:12
262019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 09 08 Naama rupa nyanaya 04English01:57:54
272019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 09 29 Naama rupa nyanaya 06English01:32:18
282019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 07 20 Patikkula Manasikara 0101:21:44
292019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 06 23 Bhangga Nyanaya 0201:23:38
302019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 06 08 Bhangga Nyanaya 0101:31:04
312019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 05 25 Udaya waya Nyanaya 0301:27:10
322019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2011 03 02 0901:38:10
332019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2011 02 23 0801:29:26
342019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2011 01 26 0701:53:22
352019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2011 01 05 0601:30:34
362019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2010 12 28 0501:44:50
372019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2010 12 15 0401:15:42
382019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2010 11 24 0300:59:08
392019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2010 11 17 0201:26:40
402019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2010 11 11 0101:39:38
412019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 08 03 Bhangga Nyanaya 0300:59:02
422019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 06 01 Udaya waya Nyanaya 0401:01:42
432019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 04 20 Udaya waya Nyanaya 0200:52:48
442019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 03 30 Udayawaya Nyanaya 0101:05:32
452019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 03 23 Sammasana Nyanaya 0301:00:56
462019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 03 16 Sammasana Nyanaya 0201:19:42
472019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 03 09 Sammasana Nyanaya 0101:10:16
482019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 08 10 Patikkula Manasikara 0301:16:10
492019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 07 27 Patikkula Manasikara 0201:13:28
502019/02/26Ven.Kukulpane Sudassi - 2012 12 0801:05:04
512019/02/26Ven.Kukulpane Sudassi - 2012 11 1701:00:58
522019/02/26Ven.Kukulpane Sudassi - 2012 10 2700:58:52
532019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 2500:56:56
542019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 1400:56:24
552019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 1301:00:44
562019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 0700:57:42
572019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 0200:56:14
582019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 09 2601:08:40
592019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 09 1801:00:06
602019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 09 0600:59:08
612019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 08 2801:05:52
622019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 08 1601:00:50
632019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 07 1700:58:36
642019/02/26Ven Kukulpane Sudassi - 2012 12 2300:58:44
652019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 12 3100:59:22
662019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 12 2501:01:34
672019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 06 29200:56:48
682019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 06 09200:58:08
692019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 04 1601:02:40
702019/02/26Ven Kukulpane Sudassi - 2012 12 0301:00:14
712019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 08 1401:00:26
722019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 08 0800:59:48
732019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 3000:58:02
742019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 2001:01:24
752019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 1600:55:34
762019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 1201:01:44
772019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 07 6 00am01:01:04
782019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 1100:51:40
792019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 2900:56:48
802019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 25 4 00pm01:02:00
812019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 2500:56:38
822019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 2301:00:04
832019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 23 10 30am01:02:04
842019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 1500:59:56
852019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 1201:00:32
862019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 0900:58:08
872019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 0700:56:52
882019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 05 2501:07:22
892019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 21 201:00:38
902019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 2100:59:36
912019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 1601:02:40
922019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 2001:00:10
932019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 0200:59:18
942019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 09 2001:04:06
952019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 09 0500:58:32
962019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 2001:01:24
972019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 0100:58:26
982019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 03 1401:01:54
992019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 03 0201:00:48
1002019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 02 0201:02:56
1012019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 01 1801:03:16
1022019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 12 1101:00:34
1032019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 09 30200:56:42
1042019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 03 2300:00:04
1052019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 02 1800:00:04
1062019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 02 0901:00:46
1072019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 09 2801:13:38
1082019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 1500:59:28
1092019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 1301:03:14
1102019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 0500:58:30
1112019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 09 1301:07:12
1122019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 09 2501:04:46
1132019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 1901:00:56
1142019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 0801:09:40
1152019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 0600:59:32
1162019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 2900:54:16
1172019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 1501:01:32
1182019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 2000:59:56
1192019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 0201:07:46
1202019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 1601:00:18
1212019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 0301:07:40
1222019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 2901:01:16
1232019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 2601:07:58
1242019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 02 1301:03:04
1252019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 0800:54:32
1262019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 05 1500:50:30
1272019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 04 2100:49:38
1282019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 01 0200:50:06
1292019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 08 0800:51:02
1302019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 06 19 (Swarnawaahini )00:57:56
1312019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 06 2700:56:12
1322019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 05 12 (SWRNAWAHINI)00:57:00
1332019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - SWRNAWAHINI 2008 05 1200:57:00
1342019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 04 29 (Swarnawaahini)00:57:08
1352019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 01 22 (Radio)00:54:16
1362019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 08 04 23 08am00:56:44
1372019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Paththi Dana 2008 06 0200:54:30
1382019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Parama Laabhaya 2008 09 3000:55:04
1392019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Musawa saha Mulawa 2008 11 0800:55:50
1402019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Dhammo Hawe Rakkathi 2008 06 1600:55:58
1412019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Dhamma Chintha Sathya wachana 2008 08 2700:14:58
1422019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 04 2300:56:44
1432019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 11 0800:55:50
1442019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Swarnawaahini 2008 04 2900:57:08
1452019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Swarnawaahini 2008 06 1900:57:56
1462019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Athma Ghathanaya 2008 05 1200:51:44
1472019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Akalpa Sampaththiya 2008 08 0800:51:02
1482019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 10 1600:54:02
1492019/02/19Kukulpane Sudassi Thero - Sanaramara Sewana 2019-02-1600:41:26
1502019/02/17ජීවිතය අවබෝධයට - Ven. Kukulpane Sudassi Thero01:17:31
1512019/01/27Kukulpane Sudassi Thero - Sanaramara Sewana 2019-01-2601:04:22
1522019/01/24Venerable Kukulpane Sudassi Thero Patichcha Samuppadaya 23.12.18 Homagama01:31:36
1532019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 10-11-1801:34:26
1542019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 08-11-1802:23:42
1552019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 06-11-18 (Part 3)01:05:05
1562019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 06-11-18 (Part 2)02:11:58
1572019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 06-11-18 (Part 1)01:25:59
1582019/01/08මනාව සිත පුහුණු කරමු01:14:53
1592018/12/21Ven Kukulpane Sudassi Thero-"ධර්ම සාකච්ඡාව"- "Dharma Discussion" - 16.11.2018 - Newcastle, Australia02:13:17
1602018/12/07Ven Kukulpane Sudassi Thero, Melbourne, 0911201801:29:45
1612018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero, Melbourne Dhamma sermon 10.11.1801:34:26
1622018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero, Melbourne Dhamma sermon 08.11.1802:23:42
1632018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero, Melbourne evening Dhamma sermon01:05:05
1642018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero , Melbourne Dhamma discussion02:11:58
1652018/12/06Ven Kukulpane Sudassi Thero-"සිත මනාව පුරුදු පුහුණු කර, ඒ ඇසුරින් ධර්මය ප්‍රගුණ කිරීම"-30.11.201801:41:05
1662018/11/24Ven Kukulpane Sudassi Thero-"සීලය, කුසල් වැඩීම සහ අකුසල් දුරු කිරීම"-16.11.2018 Newcastle,Australia,01:49:20
1672018/11/22Ven kukulpane Sudassi Thero 2018 11 22 Dhamma Dayada Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Derana Tv00:55:35
1682018/11/22"Dhamma Dayada" Ven. Kukulpane Sudassi Thero - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:53
1692018/11/20Ven Kukulpane Sudassi Thero in Melbourne01:25:59
1702018/09/22Ven.Kukulpane Sudassi Thero - 2018.09.22 - 20.00 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:04
1712018/09/12Pandith Ven. Kukulpane Sudassi hero - Wibhajjawaadha Katharagama Kiriwehera 2018 08 1100:28:02
1722018/08/22Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:46:45
1732018/08/03Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-07-22 | Kukulpane Sudassi Himi01:29:41
1742018/08/02වැරදීම් හා අත්දැකීම් නිවන් මගට කෙසේ උපකාරී වේද... Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:58:08
1752018/07/22Kukulpane Sudassi Thero -Pansil Maluwa 2018-07-2201:28:40
1762018/07/15Chethanahan Bhikkave kamman wadami - Dharma deshana - Kukulpane Sudassi Thero at Siyesa TV00:54:05
1772018/05/28Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:42:32
1782018/05/26KUKULPANE SUDASSI THERO | අනුරුද්ධ සූත්‍රය00:51:11
1792018/04/29Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:02:35
1802018/04/27Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:45:51
1812018/04/19Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:47:25
1822018/03/30Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:36:03
1832018/03/20සුවසේ ජීවත් වීමට ධර්මචාරී වන්න.01:01:33
1842018/02/20the best message for a friend මිතුරෙකුට දියහැකි හොඳම පණිවිඩය00:07:49
1852018/02/05Dayakathwa Darma Dashana Kaluaggala #2017 12 24 #peotv #95 #Kaluaggala01:07:14
1862018/02/05Dayakathwa Dharma Dheashanaa Homagama#2017 12 25 #Siyasa TV #Peo TV 9501:00:51
1872017/12/25පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:37:51
1882017/12/19127 Keles Nasana Maga01:07:41
1892017/12/1900 Web Launch00:32:21
1902017/12/19124 Maha Ariyawansa Deshanawa Part 301:57:16
1912017/12/19123 Maha Ariyawansa Deshanawa Part 202:05:47
1922017/12/19125 Sabbassrawa Sutta01:27:46
1932017/12/19126 Sabbasawa Sutta 201:28:28
1942017/12/19122 Maha Ariyawansa Deshanawa Part 101:09:27
1952017/12/19128 Niweradhiwa Kusal Dhaham Kirima00:55:09
1962017/12/19121 Irisiyawa00:29:09
1972017/12/19107 Chanawantha Bawa 201:04:00
1982017/12/19106 Chanawantha Bawa 100:59:25
1992017/12/19116 Dasa Sankchcha 800:27:20
2002017/12/19115 Dasa Sankchcha 700:27:57
2012017/12/19114 Dasa Sankchcha 600:27:25
2022017/12/19113 Dasa Sankchcha 500:27:53
2032017/12/19112 Dasa Sankchcha 400:27:51
2042017/12/19111 Dasa Sankchcha 300:26:50
2052017/12/19102 kukulpane sudassi thera01:13:15
2062017/12/19104 kukulpane sudassi thera01:11:19
2072017/12/19101 kukulpane sudassi thera01:06:06
2082017/12/19105 Samma Ditthiya01:15:57
2092017/12/19103 kukulpane sudassi thero00:57:05
2102017/12/19110 Dasa Sankchcha 200:28:34
2112017/12/19109 Dasa Sankchcha 100:28:09
2122017/12/19098 Dheshana01:12:37
2132017/12/19100 Weradi Ha Athdekim00:58:07
2142017/12/19079 Chandana Sutta00:50:33
2152017/12/18099 Waththa Sutta00:44:15
2162017/12/18097 UK Visit 301:24:12
2172017/12/18096 UK Visit 200:45:29
2182017/12/18095 UK Visit 100:53:50
2192017/12/18093 Pasuthevima00:55:51
2202017/12/18092 Guna Wardhanaya Karagenima00:57:28
2212017/12/18091 Dammo Hawe Rakkathi00:47:37
2222017/12/18090 Sathara Sangraha Wasthu00:55:42
2232017/12/18089 Sathara Irdhipada01:07:14
2242017/12/18088 Wanchaka Dharma01:14:31
2252017/12/18087 Kshana Sampaththiya01:05:01
2262017/12/18086 Deweshaya Duru Kirime Vatinakama UK00:52:13
2272017/12/18085 Dhahama Dekiyauthu Maga UK01:14:57
2282017/12/18084 Dhahama Dekima01:05:12
2292017/12/18083 Deweshaya Durukarana krama01:04:36
2302017/12/18082 Prathipadhawa Ha Dhahama Dekima01:06:46
2312017/12/18081 Theruwan Sarana Yaama00:59:01
2322017/12/18080 Chiththaanupassanawa01:07:54
2332017/12/18078 Upasaka Guna 800:28:58
2342017/12/18077 Upasaka Guna 700:28:30
2352017/12/18076 Upasaka Guna600:28:20
2362017/12/18075 Upasaka Guna500:28:14
2372017/12/18074 Upasaka Guna400:27:56
2382017/12/18073 Upasaka Guna300:27:46
2392017/12/18072 Upasaka Guna200:28:09
2402017/12/18071 Upasaka Guna100:28:04
2412017/12/18070 Patipadha Sathara01:17:47
2422017/12/18069 Ansathu Bawei Dhuka00:50:55
2432017/12/18068 Vimukthayathana Suththrya00:49:14
2442017/12/18067 Sowanvimata Sadhaka Saha Badhaka00:52:17
2452017/12/18066 Sathara Akara Prathipadhawa00:50:56
2462017/12/18065 Niweradhi Ambusemi Sambandhathawa00:50:14
2472017/12/18064 Anuththaro Prusha Dhamma00:43:58
2482017/12/18063 Thamata Thama Ahimivima00:51:15
2492017/12/18062 Akalayei Nomarennata Nam00:56:43
2502017/12/18061 Budhu Dhahamei Mulika Sidhantha00:58:30
2512017/12/18060 Anatha Novi Sanathavimata01:02:39
2522017/12/18059 Minisath Bawei Vatinakama00:58:30
2532017/12/18058 Ashta Loka Dharmaya Hamuwe Api00:47:12
2542017/12/18057 Sothapaththi Anga 0400:55:54
2552017/12/18056 Rogin Athara Nirogiwa jeewathvima00:50:12
2562017/12/18055 Pranagathya01:01:10
2572017/12/18054 Satipatthana Sutta Auckland01:34:49
2582017/12/18053 Dhamma Discussion Newzeland02:11:08
2592017/12/18052 Dhamma Discussion Australia01:47:04
2602017/12/18051 Dhammo Hawe Rakathi01:49:56
2612017/12/18050 Dharmaya Dekima01:51:51
2622017/12/18049 Sathipattana Desana 300:36:37
2632017/12/18048 Sathipattana Desana 200:52:31
2642017/12/18047 Sathipattana Desana 100:46:30
2652017/12/18046 Yamaka Wagga00:50:50
2662017/12/18045 Wayasata Peminima00:50:35
2672017/12/18044 Thama Waradha Dekima00:51:15
2682017/12/18043 Uppalawanna Sutta00:41:03
2692017/12/18042 Thama Bumikawa Hadunagenima00:48:53
2702017/12/18041 Suka Wagga00:51:41
2712017/12/18040 Soka Salla Harana Suttraya00:46:12
2722017/12/18039 Shokaya Durukirima00:45:55
2732017/12/18038 Sedaka Sutta00:50:55
2742017/12/18037 Saththa Jatila Sutta00:47:15
2752017/12/18036 Sangraha Wasthu01:01:36
2762017/12/18035 Sakkaya Dittiya00:52:58
2772017/12/18034 Punabbasu Sutta00:52:16
2782017/12/18033 Maannaya Nisa Pirihima00:46:59
2792017/12/18032 Atalo Dhahamata Muhunadima00:47:23
2802017/12/18031 Bilangika Sutta00:47:40
2812017/12/18030 Jambudeepa Peiyala Wagga00:47:56
2822017/12/18029 Nakula Peiththru00:48:10
2832017/12/18028 Akal Marana00:48:23
2842017/12/18027 Dhamma Padaya Bikku Wagga00:48:42
2852017/12/18026 Akalpa Sampaththiya00:48:39
2862017/12/18025 Pancha Niwarana Dharma00:49:13
2872017/12/18024 Pin Anumodan Kirime Piliwetha00:49:31
2882017/12/18023 Arannchaka Sutta00:50:14
2892017/12/18022 Damma Padaya Chitta Wagga00:49:51
2902017/12/18021 Ambu Semi Sambandhathawa00:50:27
2912017/12/18020 Mithya Drushtiya00:50:23
2922017/12/18019 Mayawa Ha Kapatikama00:50:48
2932017/12/18018 Dutheeya Patipada Sutta00:50:57
2942017/12/18017 Maranaya Chuthiya Prathisandiya00:50:35
2952017/12/18016 Bahuleekatha Sutta00:51:08
2962017/12/18015 Adyathmaya Diyunu karana Akaraya00:51:08
2972017/12/18014 Dharmathawayange Awabodhaya00:51:46
2982017/12/18013 Lona Pala Sutta00:52:40
2992017/12/18012 Deweshaya Duru Kirima00:52:36
3002017/12/18011 Nandathi Sutta00:52:42
3012017/12/18010 Akusala Samapaththi Sutta00:52:54
3022017/12/18009 Paduma Puppa Sutta00:53:31
3032017/12/18008 Pewethma Ha Newethma00:53:27
3042017/12/18007 Dhammanu Dhamma Paitipadhawa00:53:38
3052017/12/18006 Dhamma Padaya Aththa Wagga00:54:49
3062017/12/18005 Nandakowada Sutta00:54:57
3072017/12/18004 Apannaka Sutta00:54:58
3082017/12/17003 Maapiya Guna00:55:49
3092017/12/17002 Chankama Sutta00:56:02
3102017/12/17001 - මාගන්දිය සූත්‍රය00:57:22
3112017/11/26මනුසත් ධර්ම01:28:30
3122017/11/25ප්‍රඥාව01:08:13
3132017/11/23අත් හැරීම01:45:50
3142017/11/22රාහුලොවාද සූත්‍රය01:09:02
3152017/11/21නිවැරදි අත්හැරීම01:16:35
3162017/11/20පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:44:05
3172017/11/18තම සිත ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාව - සචිත්ත සූත්‍රය01:13:10
3182017/11/14ධර්මදේශනාව - සම්මා දිට්ඨිය01:15:57
3192017/10/18කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි - අරංගල දේශනා00:55:49
3202017/09/09Dhamma Sermon by Rev Kukulpane Sudassi thero (organized by Reshan)01:10:53
3212017/08/19Kukulpane Sudassi Thero (2017.08.16 pm7.00)00:47:03
3222017/08/14Dayakathwa Dharma Dheashanaa Malaawa #2017-06-18 #Siyasa TV #Peo TV 9500:59:45
3232017/08/14Dayakathwa Dharma Dheashanaa Malaawa #Siyasa TV #Peo TV 9501:54:01
3242017/08/14Dayakathwa Dharma Dheashanaa Malaawa #Siyasa TV #Peo TV 9501:07:41
3252017/08/11Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Sovan Maga01:50:23
3262017/07/26Ven. Kukulpane Sudassi Thero 300 A1 Introduction02:43:55
3272017/07/15Sadaham sawana - විමුක්තායතනය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:51
3282017/07/14Sadaham sawana - කුම්භ සූත්රය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:34
3292017/07/03Sadaham Sawana - සතර සංග්රහ වස්තු - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:38
3302017/07/03Sadaham Sawana - සත් ක්රියා - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:40
3312017/07/03Sadaham Sawana - ධර්ම ශ්ර වණය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:07
3322017/06/26Sadaham Sawana - මාගන්ධියා සුත්රය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:23
3332017/06/26Sadaham Sawana - ක්ෂණ සම්පත්තිය- පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:27:27
3342017/06/26Sadaham Sawana - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:18
3352017/06/18Kukulpane Sudassi Thero - Pansil Maluwa 2017-06-1801:19:39
3362017/06/15Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Sabbasawa Sutre 201:28:28
3372017/06/12Sadaham Sawana - දාන - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:34:35
3382017/06/09Sadaham Sawana - පත්තිදාන - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:29
3392017/06/08Satipatthana Sutta (The Foundations of Mindfulness) Ven. Kukulpane Sudassi Thero 2014 Auck02:20:47
3402017/06/08Sadaham Sawana - චිත්ත වේග පාලනය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:27
3412017/06/08Sadaham Sawana - අටලෝ දහම - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:14
3422017/06/08Sadaham Sawana - අපන්නක ප්ර්තිපදාව - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:55
3432017/06/02Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sabbasawa Sutra - 1 Calgary April 201701:27:46
3442017/05/23Sadaham sawana- නුවණ ලබන්නට - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:50
3452017/05/23Sadaham sawana- විමුක්තිය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:51
3462017/05/22Sadaham sawana - ඔබට ඔබ අහිමියි - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:00
3472017/05/15Dayakathwa dharmadeshana 2017.03.3100:55:51
3482017/05/02Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 28, 201701:31:27
3492017/05/02Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 29, 201701:20:38
3502017/05/02Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 30, 2017 - Controlling anger01:28:11
3512017/04/25Ven Kukulpane Sudassi Thero -බුදු ගුණ කථනයක් සහ තුණුරුවන් පූජාව - Budu Guna Saha Thunuruwan Pujawa00:10:06
3522017/04/25Ven Kukulpane Sudassi Thero-කුසල් කිරීමට, කළ කුසල් පිහිට වීම- Kusal Kirimata Kalin Kusal Pihita00:17:30
3532017/04/20Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) Part 400:19:40
3542017/04/19Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) Part 300:19:48
3552017/04/19Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) Part 200:19:47
3562017/04/19Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) on, April 18, 2017 in Surrey, BC. Canada Part 100:19:47
3572017/04/19Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara in Surrey, BC. Canada Part 600:09:06
3582017/04/19Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara in Surrey, BC. Canada Part 500:19:47
3592017/04/18Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara in Surrey, BC. Canada Part 400:19:47
3602017/04/18Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara Society in Surrey, Canada Part 300:19:47
3612017/04/18Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara Society in Surrey, BC. Canada Part 200:19:47
3622017/04/18Ven. Kukulpane Sudassi Thero at BVS in Surrey, Canada on April 17, 2017 Part 100:19:47
3632017/04/15Sadaham sawana - පංච සීලයෙන් සෝවාන් ඵලයට - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:51:26
3642017/04/15Sadaham sawana - තම දොස් තමා විසින් දැකිීම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:47:33
3652017/04/13sadaham sawana -ශික්ෂාව හා සංවරය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:51:51
3662017/04/13Sadaham sawana - සිටලු අකුසල් දුරුකිරිම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:47:23
3672017/04/12Sadaham sawana - සතර ප්‍රතිපදාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමන් වහන්සේ00:47:47
3682017/03/28Dayakathwa Darmadeshana - Kadawatha00:56:19
3692017/03/27Sadaham sawana - පරමාර්ථ ධර්ම හා ප්‍රතිපදාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:42
3702017/03/24Sadaham sawana -මුදිතා ගුණය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:10
3712017/03/23Sadaham sawana - මංගල කරුණු 38 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:15
3722017/03/14Sadaham sawana - පිං හා කුසල් හි වෙනස - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:58
3732017/03/14DHAYAKATHWA DHARMADEESHANAWA NUWARA01:04:37
3742017/03/14DHAYAKATHWA DHARMADEESHANA PANNIPITIYA00:58:02
3752017/03/13Sadaham sawana - කඨින චීවර පූජාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:45
3762017/03/04Sadaham sawana -චතුරාර්ය සත්‍යය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:11
3772017/03/04Sadaham sawana - උත්පාද තිථි භංග - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:40
3782017/02/28DHAYAKATHWA DARMADESHANA BEDDAGANA.01:02:21
3792017/02/28Ven. Kukulpane Sudassi Thero Kusal Sith Homagama 25 December 201600:55:09
3802017/02/22Sadaham sawana - තෘප්තිමත් බව හා අතෘප්තිමත් බව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
3812017/02/21Sadaham sawana - අන් සතු දේවල් - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:50
3822017/02/18Sadaham sawana - අනංගන සුත්‍රය - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:14
3832017/02/18Kukulpane Sudassi Himi /Siyasa Tv00:55:09
3842017/02/17Sadaham sawana - තමා ගැන පමණක් සිතීම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:48:50
3852017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/26 Ven. Kukulpane Sudassi Thero01:00:29
3862017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/05 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:24:58
3872017/01/159. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 01p May201600:47:46
3882017/01/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/12 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:59:56
3892017/01/05Maha Ariyawansa Deshanawa - Kukulpane Sudassi Thero Sydney 2016 Day 1 Session 401:57:16
3902017/01/04Maha Ariyawansa Deshanawa - Kukulpane Sudassi Thero Sydney 2016 Day 1 Session 2 & 302:05:47
3912017/01/03Maha Ariyawansa Deshanawa - Kukulpane Sudassi Thero Sydney 2016 Day 1 Session 101:09:27
3922016/12/29Ven Kukulpane Sudassi Himi -හටගන්නා සියල්ල නැතිවන සුළුය - Hataganna Siyalla Nathiwana Suluya01:05:51
3932016/12/29Ven Kukulpane Sudassi Thero - මරණයට නොබියව මුහුණ දීමට නම් - Maranayata Nobiyawa Muhuna Deemata Nam01:16:35
3942016/12/26Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 03 කොටස00:54:28
3952016/12/15Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 02 කොටස00:55:30
3962016/12/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/05 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:56:31
3972016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී ( 01 කොටස )00:53:10
3982016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (06 - කොටස )00:53:17
3992016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (05 - කොටස )00:53:18
4002016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (04 - කොටස )00:57:08
4012016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (03 - කොටස )00:56:24
4022016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම ( 01- කොටස )00:51:40
4032016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම ( 02 - කොටස )00:57:37
4042016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/14 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:53:44
4052016/12/01Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/14 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:53:44
4062016/11/30Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/28 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:55:34
4072016/11/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/21 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:57:39
4082016/11/06Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/19 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:59:21
4092016/11/01සබ්බ පාපස්ස අකරණං - Sabba papassa akaranan Ven.Kukulpane sudassi thero01:11:33
4102016/10/30Ven Kukulpane Sudassi Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa 30 10 201600:47:44
4112016/10/25Sadaham sawana - අභිධර්ම දේශණාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:41
4122016/10/04Sadaham sawana - රූප ස්කන්ධය ඇතුලු පංච උපාදානස්කන්ධය- පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි සවාමීන් වහන්සේ00:54:09
4132016/09/24Sadaham sawana - වේදනානුපස්සනාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:03
4142016/08/26"හද සනසන බුදු සිසිලස" - Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:28:33
4152016/08/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/08/22 Ven Kukulpane Sudassi Thero01:01:14
4162016/08/232016 - 08 - 22 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව00:48:11
4172016/08/14Sathara Sathipattanaya by Kukulpane Sudassi Swaninvahanse02:30:13
4182016/08/09NETH FM Dharma Dakshina - ආරම්භක ධාතු,නික්ඛම ධාතු,පරක්ඛම ධාතු - පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:55:14
4192016/07/23Ven. Kukulpane Sudassi Thero Sathara Irdipada Dharmayan Sydney 8 July 2016 Sachini Wijesena01:34:41
4202016/07/19Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක 05 - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:51:41
4212016/07/12Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක 4 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:55:53
4222016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/27 Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:23
4232016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/07/04 Ven Kukulpane Sudassi Thero01:01:25
4242016/07/06NETH FM Dharma Dakshina - ද්වේශය,තරහව දුරු කිරීම - පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:55:14
4252016/07/06NETH FM Dharma Dakshina - සිත පුහුණු කිරීම - පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:52:40
4262016/07/06Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක 3 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:19
4272016/06/29Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:53:56
4282016/06/29යෝ චේ වස්ස සතං ජීවේ - දේශකයාණන් වහන්සේ අතිපුජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ01:38:59
4292016/06/26Ehipassiko 2016.06.26 | Kukulpane Sudhassi Thero00:27:47
4302016/06/22Sadaham sawana -සම්මා සමාධිය- පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:52:08
4312016/06/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/20 Ven. Kukulpane Sudassi01:02:28
4322016/06/19Ehipassiko 2016.06.19 | Kukulpane Sudhassi Thero00:28:43
4332016/06/15Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/13 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:56:21
4342016/06/14Sadaham sawana -සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:49:54
4352016/06/12Ehipassiko 2016.06.12 | Kukulpane Sudhassi Thero00:29:06
4362016/06/05Ehipassiko 2016.06.05 | Kukulpane Sudhassi Thero00:28:44
4372016/06/05Rev. Kukulpane Sudassi Thero Lona Phala Suthraya - Eranjith Fernando 1/5/201601:02:30
4382016/06/05Dayakathwa darmadeshna by Erangith Pranandu01:02:30
4392016/05/31Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/30 Ven Kukulpane Sudassi Thero04:18:45
4402016/05/29Ehipassiko 2016.05.29 | Kukulpane Sudhassi Thero00:28:55
4412016/05/28Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා -2016.05.23 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:51:54
4422016/05/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/23 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:59:22
4432016/05/22Ehipassiko 2016.05.22 | Kukulpane Sudhassi Thero.00:29:01
4442016/05/17NETH FM Dharma Dakshina - ව්‍යාපාදය(තරහව)- පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:51:56
4452016/05/15Ehipassiko 2016.05.15 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:28:12
4462016/05/11Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/09 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:57:00
4472016/05/09Kukulpane Sudassi Thero - ජම්බුදීප පෙය්‍යාල වග්ගය00:47:56
4482016/05/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2015/12/07 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:07
4492016/05/08Kukulpane Sudassi Thero - නිවැරදි අඹුසැමි සම්බන්ධතාවය00:50:14
4502016/05/08Kukulpane Sudassi Thero - සුඛ වග්ගය00:51:40
4512016/05/08Kukulpane Sudassi Thero - අනුත්තර පුරිසදම්ම සාරථි ගුණය00:43:58
4522016/05/08Ehipassiko 2016.05.08 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:29:48
4532016/05/06Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/22 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:45:03
4542016/05/05Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 16.03.25 -පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:41
4552016/05/01Ehipassiko 2016.05.01 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero00:29:39
4562016/04/21කෙලෙස් වලින් සිත මුදවා | Meditation | bawana | Dhamma Discussion00:15:25
4572016/04/18Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/04/18 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:50:24
4582016/04/16Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/04/04 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:58:57
4592016/04/12සතර ඍදිපාද | Ven Kukulpane Sudassi Thero |Short video00:08:14
4602016/04/06Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:27
4612016/03/29Sadaham sawana - නිවනට මග - පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:56:22
4622016/03/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/21 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:54:05
4632016/03/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/07 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:56:19
4642016/03/02Sadaham sawana - දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්යය -පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:29
4652016/02/23Ven Kukulpane Sudassi Thero 2016 02 2200:53:26
4662016/02/17Sadaham sawana -Nivana wetha - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:59
4672016/02/17Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/15 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:56:50
4682016/02/09Sadaham sawana - තන්හා නිරෝධය - පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:16
4692016/02/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/01 Ven. Kukulpane Sudassi00:56:12
4702016/02/02Sadaham sawana-යථාව වැසී ඇත. විවෘත කර ගන්න - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:29
4712016/01/26Sadaham sawana -( නෙත්) - පංච උපාදානස්කන්ධය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින්වහන්සේ00:55:51
4722016/01/25Dharma Deshana- Kukulpane Sudhassi Himi 2016/01/0301:32:56
4732016/01/22Sadaham sawana - ඔබ මේ අත්දැකීම ලැබුවාද? - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:56:30
4742016/01/19ශෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:38
4752016/01/19Ven. Kukulpane Sudassi Thero-"ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව"-කෙනෙකු හිතන, කරණ දේවල් විමසා බැලීමේ වැදගත් කම01:22:30
4762016/01/18Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/01/18 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:58:24
4772016/01/07Kukulpane Sudassi Thero - ගුණවන්තභාවය නිවණට උපකාරී වන්නේ කෙසේද? - 2 කොටස01:04:00
4782016/01/05Sadaham sawana - නෙත් ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාම්න් වහන්සේ00:53:28
4792015/12/3159. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Deveni Patipada Sutta - 8am08 Jul201500:53:42
4802015/12/31Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - යමක වග්ගය00:50:50
4812015/12/315. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 08p Jan201500:47:57
4822015/12/31Kukulpane Sudassi Thero - බුදු දහමෙහි මූලික සිද්ධාන්ත00:58:30
4832015/12/30Kukulpane Sudassi Thero - අෂ්ඨ ලෝක ධර්මය00:47:11
4842015/12/30Kukulpane Sudassi Thero - පසුතැවීම00:55:51
4852015/12/29Kukulpane Sudassi Thero - වැරදි හා අත්දැකීම්00:58:07
4862015/12/29Kukulpane Sudassi Thero - දහම දැකිය යුතු මඟ01:14:57
4872015/12/29Kukulpane Sudassi Thero - තෙරුවන් සරණ යාම00:59:01
4882015/12/28Kukulpane Sudassi Thero - චන්දන සූත්‍රය00:50:33
4892015/12/28Kukulpane Sudassi Thero - සෝවාන් වීමට සාධක සහ බාධක00:52:17
4902015/12/28Kukulpane Sudassi Thero - විමුත්තායතන සූත්‍රය00:49:14
4912015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - අන්සතු බවෙහි දුක00:50:55
4922015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - සතර ආකාර ප්‍රතිපදාව00:50:56
4932015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - තමාට තමා අහිමිවීම00:51:15
4942015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - අකාලයේ නො මැරෙන්නට නම්............00:56:43
4952015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - රෝගීන් අතර නිරෝගී ව ජීවත්වීම00:50:12
4962015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - මිනිසත් බවේ වටිනාකම00:58:30
4972015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - අනාථ නොවී සනාථ වීමට01:02:39
4982015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - ප්‍රාණඝාතය01:01:10
4992015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - ධර්මය දැකීම01:51:51
5002015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - වයසට යාම00:50:35
5012015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - තම වරද දැකීම00:51:14
5022015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - උප්පලවන්නා සූත්‍රය00:41:03
5032015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - තමාගේ භූමිකාව හඳුනාගැනීම00:48:53
5042015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - සෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය00:46:12
5052015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - ශෝකය දුරුකිරීම00:45:55
5062015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - සේදක සූත්‍රය00:50:55
5072015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - සත්ත ජටිල සූත්‍රය00:47:15
5082015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - සංග්‍රහ වස්තු01:01:36
5092015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - සක්කාය දිට්ඨිය00:52:58
5102015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - පුනබ්බසු සූත්‍රය00:52:16
5112015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - මානය නිසා පිරිහීම00:46:59
5122015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - අට ලෝ දහමට මුහුණදීම00:47:23
5132015/12/24Kukulpane Sudassi Thero - බිලංගික සූත්‍රය00:47:40
5142015/12/24Kukulpane Sudassi Thero - නකුල සූත්‍රය00:48:10
5152015/12/24Kukulpane Sudassi Thero - අකල් මරණ00:48:23
5162015/12/23Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - භික්ඛූ වග්ගය00:48:42
5172015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - ආකල්ප සම්පත්තිය00:48:39
5182015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - පඤ්ච නීවරණ ධර්ම00:49:13
5192015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - පින් අනුමෝදන් කිරීමේ පිළිවෙත00:49:31
5202015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - අරඤ්ඤක සූත්‍රය00:50:14
5212015/12/21Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - චිත්ත වග්ගය00:49:51
5222015/12/21Sadaham sawana - නාම රුප ධර්ම-2015.12.21 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:58
5232015/12/21Kukulpane Sudassi Thero - අඹු සැමි සම්බන්ධතාවය00:50:27
5242015/12/21Kukulpane Sudassi Thero - මිත්‍යා දෘෂ්ටිය00:50:23
5252015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - මායාව හා කපටිකම00:50:48
5262015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - දුතිය පටිපදා සූත්‍රය00:50:57
5272015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - මරණය, චුතිය සහ ප්‍රතිසන්ධිය00:50:35
5282015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - බහුලීකත සූත්‍රය00:51:08
5292015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - ආධ්‍යාත්මය දියුණු කරන ආකාරය00:51:08
5302015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ධර්මතාවයන් ගේ අවබෝධය00:51:46
5312015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ලෝණ ඵල සූත්‍රය00:52:40
5322015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය දුරුකිරීම00:52:36
5332015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - නන්දති සූත්‍රය00:52:42
5342015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - අකුසල සමාපත්ති සූත්‍රය00:52:54
5352015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - පැවැත්ම සහ නැවැත්ම00:53:27
5362015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තිය00:53:38
5372015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - අත්ත වග්ගය00:54:49
5382015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - නන්දකෝවාද සූත්‍රය00:54:57
5392015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - අපණ්ණක සූත්‍රය00:54:58
5402015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - මා පිය ගුණ00:55:49
5412015/12/18Kukulpane Sudassi Thero - චංකම සූත්‍රය00:56:02
5422015/12/18Kukulpane Sudassi Thero - මාගන්දිය සූත්‍රය00:57:22
5432015/12/14Sadaham sawana - පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සමග සංස්කාර -පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:53
5442015/12/07sadaham sawana - අනුරුද්ධ සුත්‍රය - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:21
5452015/11/18Kukulpane Sudassi Thero - Paduma Puppha Sutta00:55:30
5462015/11/17sadaham sawana - නිවනට ඇති බාධකයන් ජය ගැනිම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:45
5472015/11/11sadaham sawana - නිවන් මග - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සිි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:55
5482015/11/06සතර සතිපට්ටානය පිළිබද ප්‍රශ්න හා උත්තර - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ00:39:59
5492015/11/02sadaham sawana - නිවරණ යටපත් කොට උතුම් සෝවාන් මාර්ගයට - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:58:33
5502015/10/31Kukulpane Sudassi Thero00:58:29
5512015/10/26sadaham sawana- ගිහි සහ පැවිදි - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:26
5522015/10/20Sadaham Sawana - පංච නිවරණ යටපත් කිරිම - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:52:44
5532015/10/09Kukulpane Sudassi Thero - "ගුණය වර්ධනය කර ගැනීම නිවණට කෙසේ උපකාරී වන්නේද?" - පළමු කොටස00:59:25
5542015/10/08මරණානුස්සති භාවනාව 2 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:20
5552015/09/26Ven Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201500:45:37
5562015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 131 Akalpa Sasadeema00:54:36
5572015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 123 Athma Wiswasaya00:48:03
5582015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 129 Maranaya Chuthiya ha Prathisandiya00:50:42
5592015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 135 Manasika suwaya00:43:48
5602015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 154 Pudgala Sansandanaya00:44:14
5612015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 125 Shokaya00:43:38
5622015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 314 B6 Dhammanu Passana01:27:11
5632015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi 137 Maannaya00:47:58
5642015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 136 Karma Wipaka00:51:21
5652015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 161 Karunawa00:40:08
5662015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 152 Wiwida Pudgala Suwarupa00:47:12
5672015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 241 Samagiya00:47:09
5682015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 237 Musawa saha Mulawa00:54:27
5692015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 234 Meththa00:55:38
5702015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 130 Sapaya00:51:44
5712015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 265 Avihinsaa Karunaa00:57:41
5722015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 157 Daham Aseema00:50:05
5732015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 315 B7 Dhammanu Passana01:19:35
5742015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 305 A6 Panna01:57:37
5752015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 302 A3 Kayanupassana100:42:08
5762015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 301 A2 Dahama Thulin Jeewithaya desa balima01:27:54
5772015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 259 Virya00:45:02
5782015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 126 Sabba Papaşa Akaranam00:47:24
5792015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 261 Sathpurusa Esura00:46:49
5802015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 142 Mayawa saha Kapatikama00:49:53
5812015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 307 A8 Dhammachari01:28:41
5822015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 162 Rakawaranaya00:51:56
5832015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 169 Sahallubawa00:47:21
5842015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 146 Kalayuthu De ha nokala yuthude00:49:27
5852015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 244 Arogya Paramalabha00:45:11
5862015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 170 Sitha Puhunukireema00:47:59
5872015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 300 A1 Introduction01:37:35
5882015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 163 Akusala Samapatthiya00:47:01
5892015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 303 A4 Kayanupassana200:36:50
5902015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 304 A5 Kayanupassana300:47:52
5912015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 309 B1 Cittanu passasna00:26:52
5922015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 308 A9 Vedananu passana00:51:28
5932015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 311 B3 Dhammanu Passana Neevarana01:15:42
5942015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 306 A7 Samma Vayama01:31:39
5952015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 312 B4 Vanchaka Dhamma 101:25:23
5962015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 313 B5 Vanchaka Dhamma 201:32:07
5972015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 310 B2 Dhammanu Dhamma Patipada01:51:42
5982015/09/01Kukulpane Sudassi Thero සතර සෘද්ධිපාද ධර්ම01:16:25
5992015/08/31Ven Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201501:20:04
6002015/08/29Ehipassiko 2015.08.29 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:38:22
6012015/08/24Ven Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201501:04:01
6022015/08/22Ehipassiko 2015.08.22 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:39:47
6032015/08/10Ven Kukulpane Sudassi Thero-UK Visit 201501:32:51
6042015/08/08Ehipassiko 2015.08.08 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:32:25
6052015/08/02Ehipassiko 2015.08.01 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:51:34
6062015/07/26Ehipassiko 2015.07.25 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:29:33
6072015/07/21දායකත්ව ධර්ම දේශනා 11 """සියැසින් දැක නුවනින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගන්න""" 2015 - 07 - 0101:04:23
6082015/07/20Ehipassiko 2015.07.18 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:28:37
6092015/07/13Ehipassiko 2015.07.11 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:30:57
6102015/07/06Ehipassiko 2015.07.04 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:29:05
6112015/06/28Vehicle offering to Rev Kukulpane Sudassee Thero 27.06.201500:30:48
6122015/06/14Ven Kukulpane Sudassi Thero 2015-05-01 Dharma deshana at Metiyagane swetha chandana Thapowanaya01:14:17
6132015/06/13Ven. Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201501:28:21
6142015/06/09Ven. Kukulpane Sudassi Thero-UK visit 201501:08:13
6152015/04/13Ven kukulpane sudassi thero - London Buddhist Vihara 11/4/2015 (Audio only)01:32:51
6162015/04/06භාවනාව හඳුන්වාදීම 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ01:51:45
6172015/04/01Ven. Kukulpane Sudassi Thero-"වඤ්චක ධර්ම සහ තමන්ගේ සිත මුලින්ම විමසා බැලීමේ වැදගත් කම"01:36:04
6182015/03/17Kalana Mithuru AsuraVen Kukulpane Sudassee Thero02:05:36
6192015/03/15Sadaham Sanwaadaya 2 (සදහම් සංවාදය - Ven. Kukulpane Sudassee Thero)01:42:36
6202015/03/15Sadaham Sanwaadaya 3 (සදහම් සංවාදය - Ven. Kukulpane Sudassee Thero)00:34:09
6212015/03/14Sadaham Sanwaadaya 1 (සදහම් සංවාදය - Ven. Kukulpane Sudassee Thero)00:17:03
6222015/03/10120. Nandathi Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:16
6232015/02/18සේල සෑ වන්දනාව 08 kukulpane sudassi thero00:45:36
6242015/01/17සබ්බ පාපස්ස අකරණං 2 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ01:52:08
6252015/01/0289. Anathapindikovada Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 23a Nov201400:52:12
6262015/01/0287. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10p Nov201400:47:12
6272015/01/02Ven Kukulpane Sudassi Thero - Theruwan Sarana Yaama01:00:34
6282015/01/0269. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 12p June2014 Poson Full Moon Poya Day00:52:02
6292015/01/0262. Sallekha Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 31a May201400:54:29
6302015/01/0243. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 25a Mar1400:45:10
6312015/01/014. Sathyakkriyava - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 08p Jan1400:49:45
6322015/01/0114. Kumbha Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 18p Jan1400:48:31
6332015/01/01Ven Kukulpane Sudassi Thero - Chiththaanupassanawa01:09:47
6342015/01/01Ven Kukulpane Sudassi Thero01:10:17
6352014/12/14Ven Kukulpane Sudassee Thero Dhamma Sermon 13 12 201401:03:26
6362014/12/13Ven Kukulpane Sudassi Thero - Atthruptiya00:47:33
6372014/12/12Ven Kukulpane Sudassi Thero - Chandana Sutta00:50:34
6382014/12/02Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sammadittiya01:07:15
6392014/12/01Ven Kukulpane Sudassi Thero01:11:35
6402014/11/18Ven Kukulpane Sudassi Thero01:05:17
6412014/11/17Ven Kukulpane Sudassi Thero01:12:37
6422014/11/15Ven Kukulpane Sudassi Thero -Dammo Hawe Rakkathi..01:05:40
6432014/11/15Ven Kukulpane Sudassi Thero01:07:53
6442014/10/12ශතාධික කඨින පිංකම 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:50
6452014/10/05ශතාදික කඨින පිංකම00:54:46
6462014/09/29පින් අනුමෝදනා කිරීම 1 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:55:06
6472014/09/16බුද්ධානුස්සති භාවනාව 2 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:03
6482014/09/03Ven. Kukulpane Sudassi Thero "සබ්බ පාපස්ස අකරණං" ධර්ම දේශනාව (Sabba Papassa Akaranan Dhamma Deshana)01:52:08
6492014/09/02Ven. Kukulpane Sudassi Thero -"සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය" (Samma Ditthi Suthraya) - 2 ධර්ම දේශනාව01:26:45
6502014/08/31උපාදානය 1 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:33
6512014/08/30Ven. Kukulpane Sudassi Thero - "භාවනා පුහුණුව" සහ "සීලය" ධර්ම දේශනාව(Meditation Practice)02:08:03
6522014/08/26Ven. Kukulpane Sudassi Thero - ආනාපානසති භාවනාව (Anapanasathi Meditation)01:04:25
6532014/08/24දායකත්ව ධර්ම දේශනා Siyasa TV 0301:00:55
6542014/08/24දායකත්ව ධර්ම දේශනා Siyasa TV 0201:01:43
6552014/08/18Ven. Kukulpane Sudassi Thero – “ධම්මානුපස්සනා භාවනාව 2” (Dhammanupassana Meditation 2)01:35:42
6562014/08/14Ven. Kukulpane Sudassi Thero–“ධම්මානුපස්සනා භාවනාව 1"(Dhammanupassana Meditation 1)01:37:53
6572014/08/11සීලානුස්සති භාවනාව 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ00:38:01
6582014/08/11Ven. Kukulpane Sudassi Thero-වේදනානුපස්සනා සහ චිත්තානුපස්සනා භාවනා (Meditation)01:23:38
6592014/08/08Ven. Kukulpane Sudassi Thero-"භාවනාව හඳුන්වාදීම"- 09.06.2011 (Introduction to Meditation)01:51:45
6602014/08/01ශතාධික කඨින පිංකම00:54:50
6612014/07/21මාපිය ගුණ 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ01:01:57
6622014/07/19Dhamma Sermon by Ven Kukulpane Sudassee thero00:56:04
6632014/06/02Kukulpane Sudassi Thero Lankarama Dhamma Sermon on 04 0302:06:39
6642014/05/16Kukulpane Sudassi Thero Dharma Deshana01:10:28
6652014/05/114. Ven Kukulpane Sudassi Thero (Sabbapaapassa Akaranan) 9pm23 Nov1200:54:06
6662014/04/30Venarable Kukulpane Sudassi Thero01:20:36
6672014/04/30Venarable Kukulpane Sudassi Thero01:22:48
6682014/04/25Ven Kukulpane Sudassi Thero 13 04 2014 Dhamma Discussion02:11:41
6692014/04/22Satipatthana Sutta (The Foundations of Mindfulness) - Ven. Kukulpane Sudassi Thero 2014 Auckland01:36:27
6702014/04/16Ven.Kukulpane Sudassi Thero 2014 - Auckland ~ ජිවිතයේ සැබෑ අරුත සොයා....................02:02:17
6712014/03/29Kukulpane Sudassi Thero - Skype discussion on 23 March 201401:34:39
6722014/03/27ශෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය | පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 0900:56:59
6732014/03/1633_Sathara Sathipattana Bavana Part2 Ven Kukulpane Sudassi Thero -01 09-03-1401:06:55
6742014/03/16Kukulpane Sudassee Thero - Athruptiya saha Thruptiya00:48:07
6752014/03/08Kukulpane Sudassee Thero - Attadattan Parattena01:33:56
6762014/03/012014 02 25 - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:59:50
6772014/02/04ඉන්ද්‍රිය භාවනාව 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:40
6782014/01/26Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Adyathmaya Diyunu karana Akaraya01:00:52
6792014/01/1945. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 4am10 Feb13 - Chandana Sutta SN00:50:10
6802014/01/1943. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10am06 Feb13 - Ayu Sutta SN00:51:34
6812014/01/1939. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 4am01 Feb1300:51:34
6822014/01/1936. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10am28 Jan1300:52:15
6832014/01/1912. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10pm12 Jan13 - Gihi Pevidi Sepa00:53:43
6842014/01/04267. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 9 & 10 - 21p Dec1300:47:33
6852014/01/04254. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 8 - 06p Dec1300:45:59
6862014/01/03238. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / Sanyuktha , Qalities of an Upasaka 7 - 10a Nov1300:53:42
6872014/01/03229. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN - Qualities Of An Upasaka 6 - 24aOct1300:54:43
6882014/01/03228. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 5 - 20a Oct1300:53:02
6892014/01/03201. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities Of A Upasaka 4 - 01p Sep1300:46:50
6902014/01/03191. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 3 - 21p Aug1300:51:18
6912014/01/03183. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities Of An Uasaka 2 - 13p Aug1300:44:50
6922014/01/03177. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Oualities Of An Upasaka 1 - 08p Aug1300:48:12
6932014/01/03156. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Ariyawansa Desanawa - 20a Jul1300:51:46
6942014/01/02139. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Vasijatopama Sutta / Sanyuktha Nikaya - 05a Jul1300:48:17
6952014/01/02128. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Saciththa Sutta / Anguththara Nikaya - 19a Jun1300:57:07
6962014/01/02110. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 30a May1300:53:26
6972014/01/0299. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mapunna Bhayee Sutta AN, Difference of Pina & Kusalaya - 21a May1300:52:19
6982014/01/0280. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sothapaththia Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 2 - 01a May1300:56:15
6992014/01/0281. Venkukulpane Sudassi Thero - Sothapaththi Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 3 - 04p May1300:46:42
7002014/01/0288. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sothapaththi Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 4 - 12a May1300:51:09
7012014/01/0268. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 13a Apr1300:55:39
7022014/01/0247. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 24a Mar1300:51:22
7032014/01/0250. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sothapaththi Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 1 - 27p Mar1300:46:13
7042013/12/308. Anuruddha Suta AN2.2 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm10 Aug13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:52:01
7052013/12/307. Anuruddha Sutta AN2.1 Maha Purusha Vithrka - Sat7pm03 Aug13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:21
7062013/12/306. Anuruddha Sutta AN1.5 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm27 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:58
7072013/12/305. Anuruddha Sutta AN1.4 Maha Purusha Vithrka - Sat7pm20 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:40
7082013/12/304. Anuruddha Sutta AN1.3 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm13 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:09
7092013/12/303. Anuruddha Sutta AN1.2 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm06 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:58:21
7102013/12/302. Anuruddha Sutta AN1.1 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm29 Jun13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:03
7112013/12/301. Anuruddha Sutta AN - Introduction Maha Purusha Vitharka - Sat7pm15 Jun13 Ven Kukulpane Sudassi00:58:24
7122013/12/305. Train The Mind - Fri9pm25 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:52:12
7132013/12/304. Take Away Hatred 6 - Fri9pm18 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:37
7142013/12/303. Take Away Hatred 5 - Fri9pm11 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:51:38
7152013/12/302. Take Away Hatred 4 - Fri9pm04 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:12
7162013/12/301. Take Away Hatred 2 - Fri9pm21 Dec12 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:56:23
7172013/12/309. (1st 10 minutes missing) Fri9pm15 Mar13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:48:20
7182013/12/308. Fri9pm01 Mar13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:58
7192013/12/307. Dhammo Hawe Rakkhathi 4 - Fri9pm22 Feb13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:55:25
7202013/12/306. Dhammo Hawe Rakkhathi 2 - Fri9pm08 Feb13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:59:24
7212013/12/3010. Sat7pm08 Jun13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:48:16
7222013/08/28Damma Padaya | Chitta Wagga | Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:42
7232013/08/10Nandakowada Sutta | Ven Kukulpane Sudassi Thero01:09:31
7242013/08/02Ven Kukulpane Sudassi thero - Upeksha Paramitha (FULL)00:59:43
7252013/08/02Ven Kukulpane Sudassi thero - Mithya Drushtiya01:00:48
7262013/06/12152. Ven Kukulpane Sudassi Thero 12p Dec1000:46:35
7272013/06/12137. Ven Kukulpane Sudassi Thero 29p Nov1000:47:27
7282013/06/12117. Ven Kukulpane Sudassi Thero 20p Oct1000:46:21
7292013/06/12106. Ven Kukulpane Sudassi Thero 22p F M Sep1001:44:23
7302013/06/1296. Ven Kukulpane Sudassi Thero 20p Aug1000:45:41
7312013/06/1263. Ven Kukulpane Sudassi Thero 15a May1000:45:12
7322013/06/1254. Ven Kukulpane Sudassi Thero 21p Apr1000:49:21
7332013/06/1236. Ven Kukulpane Sudassi Thero 11p Mar1000:44:55
7342013/06/124. Ven Kukulpane Sudassi Thero 02p Jan1000:26:45
7352013/06/09VEN KUKULPANE SUDASSI THERO - Dubai 2013 - වරදීම් හා අත්දැකිම්01:26:25
7362013/05/03කුසලය තුල ත්‍රිශික්ෂාව (3 කොටස) - කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:12:54
7372013/05/03කුසලය තුල ත්‍රිශික්ෂාව (2 කොටස) - කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:22:31
7382013/05/03කුසලය තුල ත්‍රිශික්ෂාව (1 කොටස) - කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:22:31
7392013/03/3198. Pahaana Sutta (පහාන සූත්‍රය) Ven Kukulpane Sudassi Thero 08 Dec1200:52:39
7402013/03/3169. Achelakassapa Sutta (අචේලකස්සප සූත්‍රය ස.නි) Ven Kukulpane Sudassi Thero 26 Sep1200:54:11
7412013/03/3157. Uppalawanna Sutta (උප්පලවණ්ණා සූත්‍රය) Ven Kukulpane Sudassi Thero 25 Jun1200:44:43
7422013/03/2763. Nandakowada Sutta (නන්ද කොවාද සූත්‍රය) Ven Kukulpane Sudassi Thero08 Dec1100:58:15
7432013/03/2743. Magandiya Sutta (මාගන්ධිය සූත්‍රය) Ven Kukulpane Sudassi Thero 28 Sep1101:00:01
7442013/03/2736. Apannaka Sutta (අපන්නක සූත්‍රය) Ven Kukulpane Sudassi Thero 13 Sep1100:54:19
7452013/03/26174. Ven Kukulpane Sudassi Thero 12am30 Dec1200:54:08
7462013/03/26141. Ven Kukulpane Sudassi Thero 10am17 Nov1200:53:38
7472013/03/26111. Ven Kukulpane Sudassi Thero 4am21 Sep1200:51:08
7482013/03/2680. Ven Kukulpane Sudassi Thero නීවරණ 6am07 Jul1200:52:21
7492013/03/2673. Ven Kukulpane Sudassi Thero නන්දති සූත්‍රය ස.නි 6.30pm24 Jun1200:55:15
7502013/03/2672. Ven Kukulpane Sudassi Thero අභින්න පංචවෙක්කන සුත්‍රය ස.නි 6am23 Jun1200:52:42
7512013/03/2663. Ven Kukulpane Sudassi Thero ආත්ම විශ්වාසය 10pm21 Apr1200:51:49
7522013/03/2662. Ven Kukulpane Sudassi Thero 6am21 Apr1200:53:57
7532013/03/2529. Ven Kukulpane Sudassi Thero 2am12 Feb1200:52:56
7542013/03/2526. Ven Kukulpane Sudassi Thero 10.30am Feb1200:47:50
7552013/03/2538. Ven Kukulpane Sudassi Thero 10.pm18 Nov1100:52:03
7562013/03/256. Ven Kukulpane Sudassi Thero 13a Mar1100:55:24
7572013/03/24167. Ven Kukulpane Sudassi Thero 25a Dec12- Angana Sutta00:55:13
7582013/03/24146. Ven Kukulpane Sudassi Thero 11a Nov1200:51:42
7592013/03/24140. Ven Kukulpane Sudassi Thero 01p Nov1200:43:57
7602013/03/24126. Ven Kukulpane Sudassi Thero 23a Sep12- Somanassa Sutta Kh N.00:52:48
7612013/03/24119. Ven Kukulpane Sudassi Thero 12a Aug12- Duthiya Thathiya Patipada Sutta00:46:08
7622013/03/2496. Ven Kukulpane Sudassi Thero 28p Jun12- Chaththa Sutta S N- Dweshaya Durukireema(1)00:45:10
7632013/03/2487. Ven Kukulpane Sudassi Thero 06a Jun12- Gihi Sutta A N00:53:11
7642013/03/2352. Ven Kukulpane Sudassi Thero 05p Apr12- Thamanta Thamanahimiweema& Hamuweema00:46:12
7652013/03/2341. Ven Kukulpane Sudassi Thero 14p Mar1200:45:35
7662013/03/2345. Ven Kukulpane Sudassi Thero 24p Mar1200:43:13
7672013/03/22115. Ven Kukulpane Sudassi Thero 01a Nov1100:54:34
7682013/03/2299. Ven Kukulpane Sudassi Thero 06a Oct1100:54:49
7692013/03/2248. Ven Kukulpane Sudassi Thero 13a May1100:52:44
7702013/03/2233. Ven Kukulpane Sudassi Thero 17p Mar1100:47:20
7712013/03/2220. Ven Kukulpane Sudassi Thero 08a Feb1101:02:17
7722013/03/228. Ven Kukulpane Sudassi Thero 13p Jan1100:44:23
7732013/03/143. Silanussathi Bavana - Kukulpane Sudassi Thero00:23:59
7742013/03/146. Dhamma Padaya - Yamaka Wagga - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:54:46
7752013/03/144. Dhamma Padaya - Suka Wagga - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:58:59
7762013/03/145. Dhamma Padaya - Atta Wagga - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:51
7772013/03/143. Dhamma Padaya - Magga Wagga - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:55:03
7782013/03/141. Dhamma Padaya - Bikku Wagga - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:58
7792013/03/1411. Ven Kukulpane Sudassi Thero - සක්කාය දිට්ටිය00:52:59
7802013/03/148. Ven Kukulpane Sudassi Thero - මාපිය ගුණ01:01:57
7812013/03/149. Ven Kukulpane Sudassi Thero - වරද දැකීම සහ වරදින් නිදහස් වීම00:43:13
7822013/03/1410. Ven Kukulpane Sudassi Thero - ශෝකය දුරුකිරීම00:51:02
7832013/03/146. Ven Kukulpane Sudassi Thero - පින් අනුමෝදන් කිරීමේ පිළිවෙත00:55:06
7842013/03/147. Ven Kukulpane Sudassi Thero - මරණය චුතිය ප්‍රතිසන්දිය00:55:14
7852013/03/145. Ven Kukulpane Sudassi Thero - ඓතිවාසිකම් හා වගකීම්01:01:39
7862013/03/144. Ven Kukulpane Sudassi Thero - අටලෝ දහමට මුහුණ දීම00:55:11
7872013/03/143. Ven Kukulpane Sudassi Thero - මනුෂ්‍යත්වය ඔප් නැඟ්වීම01:00:45
7882013/03/11135. Chankama Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:01:40
7892013/03/10108. Uppalawanna Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:11
7902013/03/10110. Sedaka Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:18
7912013/03/1086. Aragnatha Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:20
7922013/03/1067. Akusala Samapaththi Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:42
7932013/03/1068. Lona Pala Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:50:34
7942013/03/0935. Magandiya Sutta - Kukulpane Sudassi Thero01:04:48
7952013/03/0821. Apannaka Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:02:51
7962013/02/16Dharma Deshana 04 Ven.Kukulpane Sudassi Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:58:02
7972012/12/30Sedaka Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:18
7982012/12/08018-Ven. Kukulpane Sudassee Thero at Dubai Consulate 23-11-12 - Dhammapadaya (Special Sermon-Part2)01:39:02
7992012/12/03පූඦ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි, 2012-11-1701:56:52
8002012/12/02Ven. Kukulpane Sudassee Thero at Dubai Consulate 16-11-12 - Dhammapadaya (Special Sermon-Part1)01:28:17
8012012/11/24Ven Kukulpane Sudassee Thero at Dhammika Res 22-11-1201:23:49
8022012/11/22Ven. Kukulpane Sudassee Thero at Ravi Res 19-11-1201:32:24
8032012/11/21Ven Kukulpane Sudassee Thero at Prasanna Res Dubai on 20-11-1201:02:13
8042012/11/21Ven Kukulpane Sudassee Thero at Nandika Res. in Sharjah 19-11-201201:18:24
8052012/11/19Ven. Kukulpane Sudassee Thero at Dharmapriya Res 17-11-1201:33:48
8062012/09/12Kukulpane Sudhassi Thero - Vanchaka Dharma 20-04-2012 - Dubai201:15:34
8072012/08/22Magandiya Sutta - Kukulpane Sudassi Thero - Suthra Dharma Deshana01:04:48
8082012/08/19Ven. Kukulpane Sudhassi Thero - Vanchaka Dharma 20-04-2012 - Dubai01:15:34
8092012/08/16Apannaka Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero - Suthra Dharma Deshana01:02:51
8102012/08/02Ven Kukulpane Sudassi Thero - Atalo Dhahamata Muhunadima00:55:11
8112012/07/31Ven Kukulpane Sudassi Thero - Akusala Samapaththi Sutta01:00:42
8122012/07/30Ven Kukulpane Sudassi Thero - Upeksha PART 100:33:27
8132012/07/25Silanussathi Bavana - Kukulpane Sudassi Thero00:38:01
8142012/07/17Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya - Suka Wagga00:58:59
8152012/07/15Ven Kukulpane Sudassi Thero - Buddhist TV Dharma Deshana01:01:39
8162012/07/15Ven Kukulpane Sudassi Thero - Pin Anumodan Kirime Piliwetha00:55:06
8172012/07/13Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya Atta Wagga01:00:51
8182012/07/13Ven Kukulpane Sudassi Thero - Maapiya Guna01:01:57
8192012/07/09Ven Kukulpane Sudassi Thero - Chankama Sutta01:01:40
8202012/07/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - Uppalawanna Sutta00:53:11
8212012/07/03Ven Kukulpane Sudassi Thero - Maranaya, Chuthiya, Prathisandiya00:55:14
8222012/07/01Ven Kukulpane Sudassi Thero - Nandathi Sutta01:00:16
8232012/06/30Ven Kukulpane Sudassi Thero - Aragnatha Sutta00:53:20
8242012/06/19Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sakkaya Dittiya00:52:59
8252012/06/14Ven Kukulpane Sudassi Thero - Shokaya Durukirima00:51:02
8262012/05/26Ven Kukulapane Sudassi Thero - Satta Jatila Sutta00:46:33
8272012/05/17Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya - Bikku Wagga00:53:58
8282012/05/07Ven Kukulapane Sudassi Thero - Akalpa Sampaththiya00:51:44
8292012/04/16Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya - Magga Wagga00:55:03
8302012/04/13Ven Kukulapane Sudassi Thero - Dutheeya Patipada sutta00:58:18
8312012/04/03Ven Kukulapane Sudassi Thero - Household, Priestly & Married Life00:55:14
8322012/03/25The Buddhist TV - Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya Yamaka Wagga00:54:46
8332012/03/21Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya Yamaka Wagga00:54:46
8342012/03/09The Buddhist TV - Ven Kukulpane Sudassi Thero - Warada Dakima Saha Waradin Nidahas Veema00:43:13
8352012/02/21Ven Kukulapane Sudassi Thero - Dhamma Padaya - Loka Wagga 0200:11:12
8362012/02/21Ven Kukulapane Sudassi Thero - Dhamma Padaya - Loka Wagga 0100:46:14
8372012/02/18Ven kukulapane Sudassi Thero - Paduma Pubba Sutta00:47:48
8382012/02/11The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero- Lona Pala Sutta00:50:34
8392012/01/06dharma deshana 06-200:30:17
8402012/01/06dharma deshana 06-100:36:40
8412012/01/06dharma deshana 05-200:22:46
8422012/01/06dharma deshana 05-100:22:46
8432012/01/06dharma deshana 04-200:36:38
8442012/01/06dharma deshana 04-100:36:43
8452012/01/05dharma deshana 03-200:30:17
8462012/01/05dharma deshana 03-100:36:40
8472012/01/05dharma deshana 500:12:54
8482012/01/05dharama deshana 400:36:38
8492012/01/05dharama deshana 300:22:46
8502012/01/05dharama deshana 100:36:43
8512011/11/17Sathyakriya Nov 201100:07:20
8522011/10/28Ven. Kukulpane Sudhassi Thera - Dhamma Talk - Calgary June 2011 - Part 3/300:36:57
8532011/10/28Ven. Kukulpane Sudhassi Thera - Dhamma Talk - Calgary June 2011 - Part 2/300:52:41
8542011/10/28Ven. Kukulpane Sudhassi Thera - Dhamma Talk - Calgary June 2011 - Part 1/300:49:54
8552011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0600:10:00
8562011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0700:00:45
8572011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0500:10:00
8582011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0400:10:01
8592011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0300:10:01
8602011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0200:10:00
8612011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0100:10:01

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.