නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/01බලාපොරොත්තු වුණේ මේක නොවෙයි.අපි කතා වුනේ වෙනස් නොවී ඉමු කියල. එත් ඒක එහෙම වුනේ නැහැ.00:32:32
22020/08/01(2020 - 07 - 31) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:47:33
32020/07/19(2020 - 07 - 18) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:53:47
42020/07/12(2020 - 07 - 11) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:49:42
52020/07/11(2020 - 07 - 10) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:47:55
62020/07/10Sadaham sawana - සංඛාර විඤ්ඤාණ දුක්ඛ නිරෝධ වීම Ven Neluwakande gnanananda thero00:44:43
72020/06/252020 06 23 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero00:54:54
82020/06/23(2020 - 06 - 22) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:58:05
92020/06/19(2020 - 06 - 17) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:52:29
102020/06/17Sadaham Sawana || නැවත ඉපදීමේ තීරකයා ඔබමය || Neluwakande Gnanananda Thero00:49:54
112020/06/17(2020 - 06 - 16) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:49:36
122020/06/11(2020 - 06 - 09) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:51:33
132020/06/05අනුබුදු මිහිඳු මා හිමි වන්දනා විශේෂ සජීවී සාකච්ඡාමය වැඩසටහන "මිනිස් සිත උපදවන සමාජ ගැටළු"02:02:15
142020/06/05Budu Bana | Poson Poya | 05th June 2020 | Sirasa TV00:28:29
152020/06/05Poson Poya ධර්ම දේශණාව - Neluwakande Gnanananda Thero | නෙලුවකන්දේ ඤානානන්ද හිමි​ | Bana 202000:50:07
162020/05/27Sadaham sawana - පමණ දැන භාවිතය - Ven . Neluwakande gnanananda thero00:51:34
172020/05/14(2020 - 05 - 14) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:49:19
182020/05/052020 01.23 Ven Neluwakande Gnanananda Thero පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:50:25
192020/04/22(2020 - 04 - 21) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:49:31
202020/04/03(2020 - 04 - 03) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero00:58:10
212020/03/11සංවර්ධනයේ මාවත හා අපට වැරදුනු තැන Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2020 - 03 -05)00:54:16
222020/02/21ඔබේ දරුවා ඔබ මෙන් හැදුනොත්? ඔබ ආදර්ශමත් මවක්, පියෙක්ද? Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2020-2-13)00:24:58
232020/02/21සුභ, අසුභ නිමිති කොතරම් තකන්නේද, ඔබත් උපාසක චණ්ඩාලයෙක්ද? Neluwakande Gnanananda thero (2020-02-13)00:52:51
242020/02/15ජිණ්‌ණ සූත්‍රය - Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:54:42
252020/02/02නිවැරදි දැක්මෙන් තොර ක්‍රියාකාරකම් හුදෙක් මුලාවකි Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2020 - 01 - 31)00:49:31
262020/01/25නිදාන සූත්‍රය (පටිච්ච සමුප්පාද සූත්‍රය) Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2020 - 01 - 23)00:50:52
272020/01/09අෂ්ඨ දුශ්ඨක්ෂණ Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2020 - 01 - 07)00:47:52
282020/01/02සද්ධර්ම සංගායනා පූජ්‍යපාද නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero00:25:12
292019/12/28උසස් පුද්ගලයෙක් වීමට චර්යාවේ වෙනසක් හේතු විය යුතුය Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 12 -26)00:46:49
302019/12/23වසර හතරක් සොරකම උගන්වන උපාධි කඩ Ven. Neluwakande Gnanananda thero(2019 - 12 -21)00:51:20
312019/12/13පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - මනුස්සකම - Ven Neluwakande Gnanananda himi00:55:21
322019/12/09සම්මා දිට්ඨි -12 Ven.Neluwakande Gnanananda Thero 2019.12.08 - 05.00 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:31:52
332019/11/11ජීවිතය සර්ථක කරගැනීමට - Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:47:26
342019/10/17තපුස්ස ගහපති සූත්‍රය Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 10 - 16)00:51:37
352019/10/12Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2019-09-2200:42:21
362019/10/11නිදි ඇඳෙන් බිම ඇද දමන නිර්වස්ත්‍ර ප්‍රේතිය Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 10 - 10)00:51:27
372019/09/22Ven Neluwakande Gnanananda Thero - කාමෙසුපලාළිත සූත්‍රය00:48:29
382019/09/16 Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:47:56
392019/09/15සමාජ තනතුරු ප්‍රභල ගෝපාලකයෙක් මෙන් දැරීමට Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 09 - 14)00:54:10
402019/09/12 Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:49:12
412019/09/09 Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:51:34
422019/09/08රජයේ විභාගය නොව ජීවිත විභාගය සමත් වීමට ධර්මය හදාරන්න Ven Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 9 - 7)00:51:52
432019/09/05අත්තුපනායක ධර්ම පරියාය Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 09 - 04)00:52:05
442019/09/04 Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:46:52
452019/09/04 Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:52:33
462019/08/30ඔබ සතුටින් සිටින්නෙක් නම් මේ ගුණ 5 ඔබ සතුය Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 08 - 29)00:45:39
472019/08/27 Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:50:20
482019/08/25 Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:50:50
492019/08/24 Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:47:56
502019/08/22 Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:50:12
512019/08/22 Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:51:49
522019/08/21පෘතග්ජනයා නම් කවරෙක්ද? Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 08 - 19)00:55:02
532019/08/20ඉන (ණය) සුත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනාව - Ven.Neluwakande Gnanananda Thero00:38:08
542019/08/11අකුසල් සිත් 12කි චෛතසික 14කි, සෑදෙන කෙලෙස් 1500කි Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 08 - 10)00:51:13
552019/08/10Ven.Neluwakande Gnanananda Thero - 2019.08.10 - 08.06 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:53
562019/07/09බුද්ධ කාලයේ ත්‍රස්ථවාදය ක්‍රියාත්මක වූ අයුරු Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 07 - 08)00:54:14
572019/07/08බුදුන් වහන්සේ පිළිගත්තේද නැති, ප්‍රතික්ශේපද නොකළ මිනිසුන්ට වටිනාකම් දෙන ක්‍රම 4ක් (2019 - 07 - 07)00:49:57
582019/07/05රැකියාවේ පළමු දවසේම උසස්වීමක් ලැබූ සේවකයා Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 07 - 04)00:51:41
592019/06/17 Poson Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Neluwakande Gnanananda Thero - Sermon 100:50:06
602019/06/11පින් පව් යනු මොනවාද? රැස් වෙන්නේ කෙසේද, කොතනකද? Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019/6/11)00:50:03
612019/06/06ලොව සියළු කණ්ඩායම් ආකාර 4කින් දැක්වේ (2019 - 06 - 05) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:52:20
622019/06/05ලෝක ධාතුවේම පැවැත්ම,නැවැත්ම සැලසුම් කරන්නේ මනුෂ්‍යයෝය (2019 - 06 - 04) නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:51:42
632019/06/02අස්ථානයේ නොලැබිය හැකි, ස්ථානයේ අනුමෝදන් විය හැකි පින (2019 - 05 - 31) නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:47:42
642019/05/17Ven Neluwakande Gnanananda Thero - කාමෙසුපලාළිත සූත්‍රය00:48:32
652019/05/15Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2019-05-0500:47:32
662019/05/15මී මැස්සා හා නිල මැස්සා (2019 - 05 - 14) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:49:10
672019/05/12Ven Neluwakande Gnanananda Thero - සම්බොධිපක්ඛිය සූත්‍රය00:52:04
682019/05/11Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ජීවනගමන ජයගෙන සංසාරෙන් එතෙරවීමට00:50:11
692019/05/04Ven Neluwakande Gnanananda Thero 2019 ,05 04 13 30 The Buddhist TV නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්00:49:57
702019/05/04මතකයට හේතු (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:51:12
712019/05/02Ven Neluwakande Gnanananda Thero - හොද සහ නරක වෙන්කරගතහැකි නිර්නායකය00:51:17
722019/04/30Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ආස්වාදය, ආදීනවය, නිස්සරනය00:48:30
732019/04/16Ven Neluwakande Gnanananda Thero 2019 04 13 13 30 The Buddhist TV නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්ද00:51:15
742019/04/132019 - 04 - 12 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:50:18
752019/04/072019 - 04 - 06 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:49:21
762019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:47:57
772019/03/282019 - 03 - 26 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:52:15
782019/03/27Appamada Suthraya (අප්පමාද සූත්‍රය) | ASAPUWA 2019 03 09 | Rev Neluwakande Gnanananda Thero00:53:17
792019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:58:55
802019/03/252019 - 03 - 24 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:50:28
812019/03/242019 - 03 - 23 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:43:07
822019/03/102019 - 03 - 09 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:54:40
832019/03/06Ven Neluwakande Gnanananda Thero - හිත කිලිටු කරවන ද්වේශය තරහව දුරුලන ක්‍රම ( දුතිය ආඝාතපටිවිනය සූ00:51:37
842019/03/052019 - 03 - 05 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:53:57
852019/03/042019 - 03 - 03 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:47:38
862019/03/04Ven Neluwakande Gnanananda Thero - නිරයෙසු භයං දිස්‌වා, පාපානි පරිවජ්‌ජයෙ, අරියධම්‌මං සමාදාය,00:46:10
872019/03/04Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2019-03-0300:43:48
882019/02/282019 - 02 - 25 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි (ii) - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:47:29
892019/02/282019 - 02 - 25 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:52:58
902019/02/10Ven.Neluwakande Gnanananda Thero - 2019.02.05 - 11.40 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:23
912019/02/032019 - 02 - 02 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:50:32
922019/01/282019 - 01 - 27 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:52:11
932019/01/12Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2019-01-1200:44:08
942019/01/092019 - 01 - 09 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:47:53
952019/01/09Ven Neluwakande Gnanananda Thero - කෙලෙස්00:49:31
962019/01/012018 - 12 - 29 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:50:16
972018/12/162018 - 12 - 16 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:55:31
982018/12/142018 - 12 - 14 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:53:37
992018/12/13Neluwakande Gnanananda himi 02 - Sadaham ashramaya01:21:07
1002018/12/052018 - 12 - 04 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:50:15
1012018/12/02Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ප්‍රථම පාසදිකා සූත්‍රය00:52:26
1022018/11/19Ven.Neluwakande Gnanananda Thero  - 2018.10.30 - 06.30 ඤාණානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:55:59
1032018/11/13Ven Neluwakande Gnanananda Thero - පිළිවෙත්00:48:03
1042018/11/032018 - 11 - 03 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:54:46
1052018/11/03Ven Neluwakande Gnanananda Thero - තතියඅනාගතභය සූත්‍රය00:51:57
1062018/10/28Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ශ්‍රේෂ්ට මිනිසෙකුවීමට00:49:37
1072018/10/262018 - 10 - 25 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:46:43
1082018/10/23Ven Neluwakande Gnanananda Thero - විසාඛූපොසථ සූත්‍රය00:51:26
1092018/10/20Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ජරා භයං ව්‍යාදී භයං මරණ භයං00:47:48
1102018/10/11Ven.Neluwakande Gnanananda Thero, 2018.10.09 - 10.05 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ00:53:49
1112018/10/11Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ලොකුම ලෙඩේ බඩගින්නයි සංඛාර රැස් කිරීම ලොකුම දුකයි00:52:06
1122018/10/102018 - 10 - 10 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero00:54:57
1132018/10/042018 - 10 - 03 (ii) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero00:52:59
1142018/10/042018 - 10 - 03 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero00:49:56
1152018/09/292018 - 09 - 28 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero00:51:46
1162018/09/27Ven.Neluwakande Gnananda Thero 2018.09.18 - 10.30 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST00:54:10
1172018/09/27පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 09 09 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:59:36
1182018/09/22Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2018-09-2200:42:04
1192018/09/17පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 08 21 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:49:45
1202018/09/17පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 08 20 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:54:46
1212018/09/12පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 07 09 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:56:43
1222018/09/12පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 06 14 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:48:08
1232018/09/12පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 06 10 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:55:53
1242018/09/12Ven. Neluwakande Gnanananda Thero 2018-06-0400:53:40
1252018/09/12පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 07 19 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:54:02
1262018/09/11Neluwakande Gnanananda Thero Dharma Dhesanawa- Niyangampaya Gampola00:28:54
1272018/08/28Ven.Neluwakande Gnanananda Thero 2018.08.27 - 14.30 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමින් වහන්සේTHE BUDDHIST00:48:00
1282018/08/04Ven Neluwakande Gnanananda Thero - මානත්ථද්ධ සූත්‍රය00:51:49
1292018/08/01Ven Neluwakande Gnanananda Thero - පිරිහීමට හෙතුවන කාරණා ( පරිහාණි සූත්‍රය )00:48:00
1302018/07/07Ven.Neluwakande Gnanananda Thero - 2018.07.07 - 08.00 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:45:13
1312018/07/01Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2018-07-0100:45:02
1322018/06/12Ven Neluwakande Gnanananda Thero - කොසොල් රජු සහ අජාසත් රජු අතර ඇතිවූ දෙවන යුද්ධය අලලා දේශිත දුතිය ස00:53:24
1332018/05/10Ven Neluwakande Gnanananda Thero - මේ ලැබුනු අවස්තාව මග නොහැර සිතට රැකවරනය සලසන්න00:53:40
1342018/04/28Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2018-04-2200:45:09
1352018/03/22Ven.Neluwakande Gnanananda Thero - 2018.03.22 - 20.00 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ SLBC00:44:46
1362018/03/17Ven Neluwakande Gnanananda Thero - කැමති වන්නෙනම්.. ( ආකඞ්‌ඛෙය්‍ය සූත්‍රය )00:48:35
1372018/03/11වැඩ කල් දමන කෙනා ජීවිතයේ සැපයෙන් පිරිහෙනවා Damsak Nada 11-03-201800:38:56
1382018/03/11Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2018-03-1100:41:35
1392018/02/16Ven Neluwakande Gnanananda Thero ලව්කික සුඛය සදහා( සුඛ වග්ගය )00:49:08
1402018/01/0358. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - Chuladhammasamadana Sutta - 9 am 27 Oct 201700:48:03
1412017/11/27Ven Neluwakande Gnanananda Thero - බල සංග්‍රහවස්තු සූත්‍රය00:52:04
1422017/11/10Ven Neluwakande Gnanananda Thero - චූළධම්මසමාදාන සූත්‍රය00:42:25
1432017/09/20Ven Neluwakande Gnanananda Thero - පුණ්‌ණ සූත්‍රය00:49:14
1442017/09/10Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2017-09-1000:45:33
1452017/07/18Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2017-07-1600:43:10
1462017/06/15Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ප්‍රඥ්ඥාවන්තයා00:47:41
1472017/05/08Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2017-04-2300:43:39
1482017/03/05ඉන (ණය ) සුත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනාව Neluwakande Gnanananda Thero damsak nada 05-03-201700:38:08
1492017/03/05Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2017-03-0500:40:00
1502017/02/03ආමිස දානයේ ප්‍රතිපල Ven Neluwakande Gnanananda Thero pansil handawa 03 02 201700:20:06
1512017/01/29බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ථිකය ගැන කරනු ලැබූ දේශනා Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:44:24
1522017/01/29Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2017-01-2900:44:25
1532016/12/01අපේ කර්ම ශක්තිය පිළිබඳව Ven Neluwakande Gnanananda Thero sirsa pansil handawa 30-11-201600:21:11
1542016/11/30කර්ම වර්ග පිළිබඳව Ven Neluwakande Gnanananda Thero sirsa pansil handawa 29-11-201600:21:50
1552016/09/05සුභාෂිත වචනය මංගල කාරණයකි - Ven Neluwakande Gnanananda Thero 5- 09-201600:46:18
1562016/01/013. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - Upadana Sutta SN - 4am07 Jan201500:46:00
1572015/12/3176. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 11p Oct201500:47:56
1582015/08/26Ehipassiko 2015.08.26 | Delivered by Rev: Neluwakande Gnanananda Thero.00:38:32
1592015/08/05Ehipassiko 2015.08.05 | Delivered by Rev: Neluwakande Gnanananda Thero.00:31:33
1602015/07/22Ehipassiko 2015.07.22 | Delivered by Rev: Neluwakande Gnanananda Thero.00:28:36
1612015/02/202013 06 02 Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:57:43
1622015/01/0457. Visakhasutta (Anguttara Nikaya) - Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 30 May201400:43:23
1632014/08/202013 03 20 Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:52:13
1642014/07/082013 02 09 Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:53:04
1652014/03/25119. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 28 Sep13 - Maha Sudassana Sutta D.N00:52:07
1662014/03/2575. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 22 Jun13 - Choola Seehanada Sutta00:46:33
1672014/03/2429. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 1 Mar13 - Jeewaka Sutta M.N00:49:20
1682014/01/2079. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 10am02 Apr13 - Maha Rukkha Sutta SN00:45:06
1692013/12/3122. Dakkineyya Gunaya - 11pm22may13 - Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:42:19
1702013/03/3168. Ahara Sutta (ආහාර සූත්‍රය ස.නි) Ven Neluwakande Gnanananda Thero 24 Sep1200:48:40
1712013/03/301. Amagandha Sutta (අමගන්ධ සූත්‍රය ඛු.නි) Ven Neluwakande Gnanananda Thero 02 Jan1200:55:26
1722013/03/2517. Ven Neluwakande Gnanananda Thero 4am19 Jan1200:41:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.