දීගල්ලේ මහින්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/08Vesak Celebration 2019 Speech Deegalle Mahinda00:26:50
22018/09/12Ven. Deegalle Mahinda Thero 2018-06-0200:50:18
32018/06/05Ven Deegalle Mahinda Thero | 2018-06-02 | 2.00PM00:52:06
42016/01/13Perspectives on Buddhist movements in Sri Lanka in the recent past00:06:38
52011/07/20Uniqueness of The Timeless Teachings Of The Buddha - Ven Dr Deegalle Mahinda LDN 15-5-201100:31:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.